A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A területi kutatások csomópontjai

Fülszöveg

Magyarországon az 1980-as években új tudományág jelent meg, a társadalom életének térbeli vonatkozásait kutató, a közgazdaságtudomány, a humánföldrajz, a város- és faluszociológia eredményeit és módszerét ötvöző regionális tudomány. E tudományág meghonosításában kiemelkedő szerepet játszott Enyedi György akadémikus. A regionális tudomány számos művelője Enyedi György kutatásainak nyomdokain jár; szerteágazó kutatói és tudományszervező munkája során szinte minden regionális szakember tanítványává, munkatársává, tisztelőjévé vált. A nyolcvanadik születésnapjára megjelent kötetben közülük néhányan Enyedi György gazdag munkásságának főbb témáit gondolják tovább az alábbiak szerint:
• Süllyedő és emelkedő falvak
• Urbanizáció
• Szárasok a nemzetközi térben
• Társadalom, gazdaság, közigazgatás a területi folyamatokban
• Társadalmi-területi egyenlőtlenségek-területi politika
A témákhoz kapcsolódó írások Enyedi-tanulmányokra reflektálnak, folytatják azok gondolatmenetét vagy éppen... Tovább

Tartalom

Bevezető 7
Horváth Gyula: A magyar regionális tudományi iskola alapítója 9
I. FEJEZET
SÜLLYEDŐ ÉS EMELKEDŐ FALVAK
Kovács Katalin: Bevezető 17
Enyedi György: A magyar falu - nyertes, vesztes? 19
Koós Bálint - Virág Tünde: Fel is út, le is út: községeink sorsa a rendszerváltás után 32
Kovács Teréz: A mezőgazdaság szerepe falvaink megélhetésében a rendszerváltás után 55
Kovács Katalin: Vidéki változások a rendszerváltozás után 73
II. FEJEZET
URBANIZÁCIÓ
Beluszky Pál: Bevezető 105
Enyedi György: Az urbanizációs ciklus és a magyar településhálózat átalakulása 107
Timár Judit: Van-e posztszocialista urbanizáció? - néhány gondolat a magyarországi szuburbanizációról és dzsentrifikációról 121
Kovács Zoltán: A szocialista és posztszocialista urbanizáció értelmezése 141
Nagy Erika - Nagy Gábor: Koncentráció és függőség - a magyar városhálózat
az üzleti szolgáltatások térstruktúráiban 158
Beluszky Pál: Az alföldi mezővárosok - a szabályt nem erősítő kivételek 183
Szabó Julianna: Városhatár, avagy mi harminckettő?! 196
III. FEJEZET
VÁROSOK A NEMZETKÖZI TÉRBEN
Illés Iván: Bevezető 221
Enyedi György: Városok a közép-európai átmenetben 223
Földi Zsuzsa - Czirfusz Márton: Régi és új mechanizmusok és ezek hatásai
a kelet-közép-európai városközpontok átalakulási folyamataiban 244
Tagai Gergely: A városok szerepe a kelet-közép-európai országok térszerkezetének formálódásában 261
Illés Iván: Gondolatok Enyedi György „Városok a közép-európai átmenetben" c.
tanulmánya kapcsán 283
Hardi Tamás: Térségeink és városaink határon átnyúló kapcsolatrendszerének
átalakulása a közelmúltban 291
IV. FEJEZET
TÁRSADALOM, GAZDASÁG, KÖZIGAZGATÁS A TERÜLETI
FOLYAMATOKBAN
Barta Györgyi: Bevezető 305
Enyedi György: Regionális folyamatok Magyarországon 307
Rechnitzer János: Húsz év múltán - a gazdaság és a társadalom térszerkezetének
változásai 317
Barta Györgyi: A külföldi működőtőke-beruházás fejlődést generáló és megosztó
szerepe a magyar gazdaság területi folyamataiban 336
Szirmai Viktória: Regionális folyamatok - társadalmi hatások 359
Pálné Kovács Ilona: A regionális politika és a területi közigazgatás rendszerváltásai 378
V. FEJEZET
TÁRSADALMI-TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK - TERÜLETI POLITIKA
Hajdú Zoltán: Bevezető 397
Enyedi György: Társadalmi-területi egyenlőtlenségek és területi politika
Magyarországon 399
Hajdú Zoltán: A magyar állam belső területi politikájának hosszú távú
összefüggései 413
Faragó László: Területi koncentráció és jelentőségükből vesztő perifériák 432
Horváth Gyula: A paradigmaváltás szükségessége a magyar területpolitikában 454
Szaló Péter: A magyar és európai területfejlesztés jövője 473
Csatári Bálint: Területi egyenlőtlenségek néhány régi-új tényezője a mai Magyarországon 490
Berényi István: Adalék a társadalmi egyenlőtlenség és a kultúrtáj kapcsolatának értelmezéséhez 514
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem