836.937

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Őszibarack

Szerző
Lektor

Kiadó: Mezőgazdasági Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 424 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 18 cm x 12 cm
ISBN: 963-230-507-8
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Fülszöveg

Dr. Timon Béla a Pécsi Állami Gazdaság főkertésze. Tizennégy éve dolgozik az ország egyik legnagyobb őszibarack-termelő gazdaságában. Ugyanakkor a pécsi házikerti termelőkkel is aktív kapcsolatban van.
Dr. Bubán Tamás a Kertészeti Kutató Intézet Újfehértói Kutató Állomásának tudományos munkatársa. Az alma és az őszibarack termőrügy-differenciálódásának folyamatát vizsgálja, valamint a vegyszeres termésszabályozást. Tizenötéves kutatói, kísérleti munkája (szabadföldi kísérletek is) a biztosítéka a könyvben közölt eredményeknek és útmutatásoknak.
Prof. dr. Ottilia Zeller, a stuttgarti Botanikai Intézet professzora, kb. két évtizede foglalkozik valamennyi gyümölcsfaj - köztük az őszibarack - virágképződésének folyamatával. E fontos téma hazai vizsgálatára - intézeti kapcsolatok révén - Bubán Tamás közreműködésével került sor.
Dr. Varga István a Baranya megyei Növényvédő Állomás (Szederkény) laborvezetője. E laboratórium feladata az őszibarackosokban bevezetésre kerülő új növényvédő... Tovább

Tartalom

Bevezető5
Az őszibarack-termesztés helyzete és perspektívája17
Az őszibarack növénytani leírása33
Az őszibarack-ültetvény létesítésének szempontjai36
A termesztés irányai36
A modern őszibarack-termelés fajtakövetelményei37
A végtermék által meghatározott termesztéstechnológia követelményének áttekintése39
Telepíthető őszibarackfajták (Faluba Zoltán)39
A telepítés feltételei50
Termesztésre alkalmas terület50
Az őszibarack éghajlati igénye51
Az őszibarack talajigénye56
Az őszibarack alanyai57
A faalak és a koronaforma megválasztása60
Az őszibarackos telepítési rendszerei61
Telepítés66
A terület előkészítése és az ültetés66
Telkesítés66
Alaptrágyázás67
Forgatás68
Kitűzés70
Ültetés71
Talajárnyékolás75
Az üzem berendezése76
Táblák, kertek76
Utak77
Vízellátás79
Az üzem épületei80
Gépek és berendezések81
Az őszibarackfák éves biológiai ciklusa84
A fenológiai fázisok mint élettani és technológiai szakaszok88
Lombhullástól rügyfakadásig terjedő szakasz88
Rügyfakadástól teljes virágzásig terjedő szakasz
Virágzástól a növekedés első fázisa végéig91
A hajtásnövekedés első fázisának végétől a termésérésig, illetve a lombhullásig terjedő szakasz94
A virágrügy-differenciálódás időpontja és a virágkezdemény fejlődése (Bubán Tamás és Zeller, Ottilie)97
A termelési folyamatok irányítása és ellenőrzése108
Az őszibarackfa mint kibernetikai rendszer108
Az őszibarack-termelés folyamatainak információs rendszere114
A metszés118
A metszés indokai119
Az őszibarackfa részei - a metszés alapfogalmai121
Törzs121
Korona121
Vázágak122
Elágazások124
Termőgallyazat125
A letermett vessző vagy kétéves rész126
Hároméves gally129
Négyéves gally129
Éves vesszők131
Az éves vesszők osztályozása131
Az őszibarackfa rügyei134
A vesszők hosszanti szakaszai135
A vesszők értékrendjének kialakulása144
A csúcsrügy szerepe146
A metszéssel kapcsolatos elvi megfontolások147
A metszés időpontja147
Metszési reakciók148
A metszés eltérő hatása az őszibarackfa egyes életkori szakaszaiban149
A metszés által a fát ért veszteségek151
A metszés néhány jellemző hatása153
A metszés erőssége155
A koronaalakító metszés szabályai162
A katlan alakú korona jellemzése162
A katlan alakú korona kialakítása163
Az egyéves őszibarackfák metszése164
A kétéves őszibarackfák metszése165
A hároméves őszibarackfák metszése170
A négyéves őszibarackfák metszése173
Zárt felületű korona173
Sudaras korona175
Termőkaros orsó175
Palmetta sövény176
A termő fák metszésének szabályai179
Metszési rendszerek179
A hajtásnövekedés szabályozása metszéssel183
A terméshozam szabályozása metszéssel184
A gyümölcs minőségének szabályozása metszéssel185
A metszés tervezése187
A metszés több évre szóló hatása191
A termő őszibarackfák metszési szabályainak gyakorlati összefoglalása193
Ifjítás196
Átoltás197
A metszés gépesítése198
A metszés kapcsolata az egyéb termesztési beavatkozásokkal198
Zöldmetszés199
Elméleti alapjai199
A zöldmetszés gyakorlata202
Hajtásválogatás202
Hajtás-visszacsípés203
Nyári hajtásritkítás203
Nyár végi zöldmetszés203
Gyümölcsritkítás205
Szükségességének megítélése206
Kiviteli lehetőségei207
Időpontja208
Mértékének megállapítása210
Tervezése213
A vegyszeres termésszabályozás lehetőségei (Bubán Tamás)216
A vegyszeres gyümölcsritkítás lehetőségei218
A virágrügy képződését befolyásoló vegyszerek226
Szempontok a vegyszeres termésszabályozás kivitelezéséhez229
Trágyázás és talajművelés230
Az őszibarackfák által a talajból kivont tápanyagok230
A főbb tápelemek szerepe231
A nitrogén hatása a terméshozamra231
A nitrogén hatása a vegetatív tevékenységre232
A foszfor hatása a terméshozamra233
A foszfor hatása a vegetatív tevékenységre233
A kálium hatása a terméshozamra234
A kálium hatása a vegetatív tevékenységre234
A főbb tápelemek hatása a gyümölcs minőségére234
A tápelemek hatása az egyes fenofázisokra, különös tekintettel az érési időre235
A tápanyagellátás szerepe a fagyellenállóság kialakításában236
Néhány egyéb tápelem szerepe237
Magnézium237
Vas238
Mangán238
Bór239
Cink239
A tápanyagellátás hatékonyságát befolyásoló tényezők247
A talaj szerepe az őszibarack tápanyagellátásában247
A talajszerkezet és a tápanyagellátás250
A szervesanyag szerepe251
A talaj kémhatásának és mészállapotának szerepe253
Az őszibarack gyökérrendszere254
A főbb tápelemekkel való ellátottság megítélése258
A talaj tápanyagkészletének vizsgálata258
A fák teljesítményének és kondíciójának folyamatos ellenőrzése260
Levél és egyéb szervek analízise260
Szempontok a levélanalízis értékeléséhez263
A talaj és a levél nitrogénszintjének összefüggései, a változások szezonális és napi menete263
A trágyázás időpontjának hatása a növényi szövetek nitrogénszintjére264
A talaj és a levél káliumszintjének összefüggései265
A levélanalízis értékeinek alakulása a növekedés és a termés függvényében266
A főbb tápelemek kölcsönhatása és tükröződésük a levélanalízis értékeiben266
Következtetés a levélanalízisből a várható termésre266
A trágyázás technológiája267
A telepítés előtti trágyázás267
Ültetvények trágyázása269
Szempontok a hatóanyag-hordozók megválasztásához271
A főbb tápelemek kijuttatásának időpontja272
A trágyaszerek elosztása és talajba juttatása273
Az őszibarack talajművelési rendszere275
A talajszerkezet javítása276
A műtrágyák bemunkálása277
A szervesanyag növelése277
A gyomirtás279
Az őszibarack vízgazdálkodása és az öntözés282
A vízgazdálkodás főbb kérdései282
A transzspiráció282
Az őszibarack vízforgalmának napi és évi menete283
Az őszibarack vízigénye285
A vízforgalom szabályozásának lehetőségei287
A vízgazdálkodás talajtani vonatkozásai288
Az őszibarack öntözése291
Az öntözés eredményessége291
Az öntözés idejének megválasztása292
Az őszibarack öntözésének céljai293
Az őszibarack öntözésének módszerei294
Növényvédelem (Varga István)297
Szerepe a termesztéstechnológiában297
Az őszibarack leggyakoribb betegségei298
Őszibarack-levélfodrosodás298
Őszibarack-lisztharmat301
Levéllyukasztó-betegség302
Monília304
Ólomfényűség305
Vírusok305
Mézgásodás307
Baktériumos elhalás308
Fertőző hervadás308
Állati kártevők309
Barackmoly309
Keleti gyümölcsmoly311
Pókhálós barackdarázs313
Fölközi-tengeri gyümölcslégy314
Levél ormányos-bogarak314
Fekete őszibarack-levéltetű315
Zöld őszibarack-levéltetű316
Hamvas őszibarack-levéltetű316
Kaliforniai pajzstetű317
Takácsatkák318
Kéregmoly319
A károsító szervezetek előrejelzése320
Gombabetegségek előrejelzése320
Rovarkártevők előrejelzése321
Szempontok az őszibarack növényvédelmi technológiájának kidolgozásához323
A permetezés alapvető műszaki és szakmai követelményei331
Permetezési módszerek az őszibarackosokban333
Permetezőgépek334
Őszibarackosok növényvédelmi programja336
Az őszibarack gyakoribb károsítóinak határozó kulcsa344
A gyökér, gyökérnyak károsodása344
A törzs, ág, vessző károsodása345
A rügy, bimbó, virág károsodása350
A hajtás, levél károsodása351
A termés károsodása357
Betakarítás360
A gyümölcs fejlődése és érése360
A szedési érettség meghatározása362
Az érés időpontjának előrejelzése364
A szedési érettség objektív meghatározásának módjai369
Termésbecslés370
Az őszibarack szüretelése371
A szüret menete371
A szedés gyakorlata374
Őszibarack-manipulálás376
Az őszibarack áruminőségének meghatározása376
Kézi és gépi manipulálás380
Minőség szerinti válogatás382
Nagyság szerinti osztályozás383
Csomagolás385
Szállítás és tárolás392
Szállítás392
Tárolás393
A jövedelmezőség kérdései397
A termelés költségei398
A nagy terméshozam konstans feltételei403
Értékesítési árbevétel403
A jövedelmezőség alsó határa407
Felhasznált és ajánlott irodalom409
Felhasznált irodalom a Növényvédelem c. részhez417
Felhasznált irodalom a virágrügy-differenciálódásról és a vegyszeres termésszabályozásról szóló fejezethez418

Timon Béla

Timon Béla műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Timon Béla könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem