Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.625

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A régi magyar költészet I-II.

Tinódi - Balassi - Gyöngyösi. A kuruc költészet/Faludi - Gvadányi - Virág

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Cs. és Kir. könyvkereskedése
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott, színezett kiadói egész vászonkötés
Oldalszám: 815 oldal
Sorozatcím: Remekírók Képes Könyvtára
Kötetszám: 23-24
Nyelv: Magyar  
Méret: 18 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: A kötetek fekete-fehér reprodukciókat tartalmaznak. Nyomtatta Wodianer F. és Fiai könyvnyomdája, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a könyvből:

Tinódi Sebestyén életét még máig is nagy részében homály fedi. Szegény nemesi családból származott, a Dunántúl, Fejérmegye Tinód községéből, vagy pusztájáról, s valószinüleg... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből:

Tinódi Sebestyén életét még máig is nagy részében homály fedi. Szegény nemesi családból származott, a Dunántúl, Fejérmegye Tinód községéből, vagy pusztájáról, s valószinüleg 1510-1520 közt született. Valamelyik dunántúli iskolában megtanult írni, olvasni, tudott latinul, s mint ilyen, magát literatusnak, diáknak, azaz írástudónak nevezte és erre alapította életpályáját. Hihetőleg már 17-18 éves korában, tehát első ifjúságában, enyingi Török Bálint szolgálatába állott, kinek környezetében az akkori történeti nagy élet közepébe jutott, és kinek utóbb egyéb szolgálatai mellett, lantosa, udvari költője lett. Minden szolgálatában annál inkább kitűnt hűségével, mert az az egyik erkölcsi alapelve volt, hogy „aki urat szolgál, hívségét fogadja, vagy nyeri vagy veszti, de híven szolgálja" s így történt, hogy e szolgálatban balkezén, mint látszik, valamely török csetepatéban, jelentékenyen megsebesült. E miatti betegségében írta első, előttünk ismert művét, a Jázonról és Médeáról szóló énekét iskolai olvasmányaiból, Dombováron, s nem sokkal utána Szigetvárott Judit asszon históriáját hihetően 1540-ben, a Judit könyve apokrif irat alapján. Mindjárt ezután történt 1541-ben, hogy Szulejmán Buda elfoglalásakor Török Bálintot elfogatta s magával hurcolta Konstantinápolyba, ahol börtönben halt meg... Vissza

Tartalom

I. kötet
Tinódi Sebestyén
Tinódi Sebestyén7
Tinódi Sebestyén minden rendbéli tudós stb.17
Az hatalmas és felségös Ferdinandusnak18
Buda veszéséről és Terek Bálint fogságáról21
Príni Péternek, Majlát Istvánnak és Terek Bálintnak fogságáról28
Verbőczi Imréhnek Kaszon hadával stb.33
Sokféle részögösről40
Kapitán György bajviadalja47
Hadnagyoknak tanúsága stb.54
Az vég Temesvárban Losonci Istvánnak haláláról57
Budai Ali basa históriája78
Jegyzetek85
B. Balassi Bálint
B. Balassi Bálint91
Aenigma105
Christina nevére106
Palkó nótájára107
Ugyanazon nótára109
Bebek Judith nevére112
Morghai Kata nevére113
Kit a szeretőjével való stb.115
Borivóknak való116
Eiusdem generis118
Kit egy szép leány nevével szerzett119
Borbála nevére120
Kiben annak adja okát stb.122
Kiben erőt, hogy megszabadult a szerelemtől124
Somium proponit126
Kit egy násfa felett küldett stb.127
Kit egy bokrétáról szerzett128
Losonczy Anna nevére129
Kit egy gyémánt kereszt mellett stb.131
Anna nevére133
Kiben bűne bocsánatjáért könyörgett stb.135
Ezt akkor szerzette, hogy a felesíge stb.138
Ezt akkor szerzette, hogy az ő felesíge idegensége miatt stb.139
Ezt akkor szerzette, mikor az felesígétül elvált140
Hogy Júliára talála, így köszöne néki141
A Júlia vadászatjáról stb.142
A fülemilének szól143
A darvaknak szól144
Dialogus145
Az ő szerelmének örök stb.146
Sokféle dolgokhoz hasonlítja magát stb.147
Júliát hasonlítja a szerelemhez148
Az hét planétákhoz hasonlítja Júliát150
XXXIII.151
Egy katona ének152
Egy könyörgés. Új154
XXXVI.155
Cantio156
Balassi Bálint nevére158
Könyörög Istennek stb.160
XL.161
Zarándoknak vagy bujdosónak162
Valedicit patriae stb.164
A magyar nemzetnek romlott állapotjáról165
XLIV.166
A Coeliáról írt és más énekekből
Kiben köszöni Cupidónak stb.169
Kiben a Coelia szerelmeért stb.170
Kiben az kesergő Coeliárul írt171
XLVIII.172
Jegyzetek175
Gyöngyösi István
Gyöngyösi István183
Marssal társalkodó Murányi Vénus191
Elöljáró beszéd195
Első rész200
Második rész226
Harmadik rész270
Jegyzetek333
A kurucvilág költészete
A kurucvilág költészete337
Magyarország romlásáról345
Kuruc dal Székelyországba348
Papvilág Magyarországon348
Kuruc tábori dal353
Árván maradt magyar Sion355
Labanc gúnyvers Thököly ellen357
Most jöttem Erdélyből360
Szegénylegény dala361
Egy bujdosó szegénylegény362
Bujdosó ének364
"Más, igen szép, bujdosó legények éneke"366
Bánatimnak örvényében368
Oh gyönyörű tavaszidő!369
Ideje bujdosásomnak370
Tokaji veszedelem372
A Bakonyban bujdosó fohásza375
Rákóci fölkeléséről377
Rákóci Ferenc éneke380
Gyászének a koroncai harcról384
Csinom Palkó388
"Vak Bottyánrúl való ének"391
Ne higyj magyar a németnek393
Esztergom megvételéről394
Kerekes Izsák396
Bezerédi nótája398
Székelykurucok dala401
Nagy Bercsényi Miklós401
A Rákóczi-nóta403
A kölesdi harcrúl404
Bezerédy árulásáról405
Bezerédy búcsuzó éneke406
Balogh Ádám nótája407
Tót labanc dala408
"Ocskai Lászlórúl való ének"408
Kurucokrúl való ének411
Őszi harmat után...412
Alia cantio, valde dolorosa413
Rákóczi kesergője414
A kibujdosó Rákóczi búcsuja416
A kibujdosó Rákóczi imája417
Sírva írt levelem418
Kiállott Rákóczi...419
Megjártam a hadak útját421
Sok búkat árasztott...421
A bujdosók Rodostón422
A bujdosó Rákóczi éneke423
Jegyzetek427
II. kötet
Faludi Ferenc
Első könyv - Világi énekek
Faludi Ferenc7
Oda Provocans13
Oda Respondens14
Tavasz15
Nádasdi17
Chlorinda18
Adio!19
Szerencse20
Tündérkert21
Utra való23
Tarka madár23
Hajnal24
Nem mind vigaság a vigaság26
Erdő26
Cupido28
Szakács-ének29
Páras ének30
Remete31
Phyllis32
Nincsen neve33
Forgandó szerencse35
Olasz sonetto formára36
Második könyv - Vallásos énekek
Szent István királyhoz37
Szt. Imre hercegrül38
Az Ur Jézushoz39
A feszülethez40
A Szűz Máriához40
Szent Emidhez41
Harmadik könyv - Alkalmi versek
Méltóságos gróf Batthyányi Lajosnak, mikor palatinussá lett42
Azon méltóságnak neve napjára az ország gyűlésekor43
Mária Theresia királyné asszonyunkhoz44
Méltóságos vitéz gróf Nádasdi Ferenc Horvát-országi bánnak45
Mélt. gróf Niczki György, és Batthyáni Xaveria kis-asszony házassága alkalmatosságával, melly történt a Rohonci várban, 1774-dik esztendőben, 13. Novemb.46
A tarcsai savanyó vízrűl47
Méltóságos Szily János úrnak48
Bucsuzó ének49
Negyedik könyv - Pásztorénekek
Mélt. gróf Fekete Györgynek, mikor országunk bírája lett50
Ecloga 2-da53
Ecloga 3-tia55
Ecloga 4-ta58
Ecloga 5-ta61
Ecloga 6-ta64
Jegyzetek69
Gróf Gvadányi József
Gróf Gvadányi József79
Egy falusi nótáriusnak budai utazása93
Ajánló levél91
Első rész93
Második rész101
Harmadik rész110
Negyedik rész114
Ötödik rész119
Hatodik rész122
Hetedik rész125
Nyoltzadik rész134
Kilentzedik rész140
Tizedik rész152
Tizenegyedik rész170
Tizenkettődik rész176
Utolsó rész132
Gvadányi jegyzetei191
Virág Benedek
Virág Benedek197
Reseta Jánosnak207
Előszózat210
Ódák
A múzsákhoz215
Gróf Festetics György ő nagyságának216
Chloe220
Ajándék221
Egy kis vígasztalás221
Baróti Szabó Dávidhoz222
Lámia224
Egy hajóhoz224
Orpheushoz235
Biás226
Bátorítás226
Nunkovics György emlékezete227
Músámhoz229
A kalitkába zárt madárról230
A hírhez231
Gr. Széchenyi Ferenc ő excjának232
A királyhoz233
Baróti Szabó Dávidhoz234
Gróf idősb Ráday Gedeon emlékezete235
Eleknek236
Változás236
Sándor Leopold kir. herceg palatinus emlékezete239
Bosszúállás240
Egy jeles poétára241
Csehynek241
Lantomhoz242
Az örömhez242
Egy deák ódára243
Festetics László ifju grófnak244
Fejér Györgynek245
Szabó Dávidra245
A bölcsről246
Batthyányi Ferenc ifju gróf halálára247
M. ország leírójához247
Ányos Pálnak emlékezete249
Lydiára249
Intés250
Takács Józsefhez251
Gróf Gvadányi József magyar lovas generálisnak251
Bydeskúti vitéz hazánkfiának emlékezete253
Kiáltossinak253
Panasz a músa ellen254
Zephyrhez255
Bot Ádámnak255
A kényes szenvedőhöz256
A poéta és Músa256
A versengő hazafiakhoz257
Lámiám éneke259
Lanassa Palmyrához259
A Duna hídján260
Károly győzedelme Oszteraknál260
Csendesítás261
Csehynek262
A szent263
Az örömhöz263
Lantomhoz263
A músához265
Öröménekek266
Békeség-óhajtás269
Sándor Istvánnak270
Anákreon barátja271
Theophila éneke271
Széphalom272
Dományi Márknak272
Tavaszkori273
Vigasztaló274
Aurora276
Kápolnai Paur Antalnak276
Ferenczi Jánosnak Bécsbe277
A barátságnak277
Újévi278
Gyka Emánuel Konstantinnak278
Pyrkerhez279
Soterion Custosomnak280
Vajky Györgynek280
Pyrkerhez281
Baróti Szabó Dávid halálára282
Horvát Istvánhoz282
A músához283
A reménység283
Dágonhoz284
Kmethy Dánielhez285
Döbrenteihez285
Elköltözéskor gr. Teleki Lászlónak286
Rőth Józsefnek287
Horváth Istvánnak288
Sztrokai Antalhoz288
Sztrokai Katalinnak289
Intés289
Biztatás290
Dömötör Pálnak, Baján290
A zsoltárok közül292
Vegyes költemények
Vitézeinkhez297
Vitéz gr. Nemes György Dicsérete297
Egy hajóhoz299
A magyarokhoz299
A székesfejérvári nemességhez300
Szabó Dávid ódájára gróf Ráday Gedeon halálán302
Mulandóság303
Jéremiás Keservei az elpusztult Jeruzsálem városán304
Jéruzsálem vígasságra indíttatik310
Telemakus310
Kalamárfi319
A tőrbe esett oroszlányról és egérről320
A táborból megtért hazafiakhoz321
Petrarka és Koplegyi323
A músa és poéta.325
A poéta és Pontyi326
Ifjainkhoz328
Petrarca álma329
Daphnis keserve330
A kutya és a farkas330
Beszéllgetés331
Történet333
Remény334
Emlékeztető 889-dikre334
Ádám és Éva335
Orpheus és Eurydice335
Rikótinak nászdal336
Pontyinak nászdal338
A béke339
Vajkyhoz340
Télen340
Karacs Ferenchez341
Emlékeztető Delinger Jánosnak342
Kaposmérei Mérei Sándornak343
A Duna szigetéről344
A három Hunyadira344
Hangzatkák345
Szép szó országos Dunánkhoz348
Hunyadi Mátyás 1458. királylyá válastatik348
Epistolák
Hiemer Mihályhoz353
Tolnai Festetics László ifjú grófhoz354
Szabó Dávidhoz355
Batthyányi Imre ifjú grófnak356
Mészáros Józsefnek Válba357
Pyber Benedeknek358
Schediusnak361
Festetics László ifjú grófnak362
Tóth Farkas sopronyi directornak363
Kovács Sámuelnek365
Pókateleki Kondé József Benedeknek366
Szálláspataki Kenderesi Mihálynak366
Vajki György kanonoknak368
Perecsenyi Nagy Lászlónak368
Vitkovics Mihálynak369
Horvát Istvánnak370
Szemere Pálnak370
Jegyzetek373
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A régi magyar költészet I-II. A régi magyar költészet I-II. A régi magyar költészet I-II. A régi magyar költészet I-II. A régi magyar költészet I-II. A régi magyar költészet I-II. A régi magyar költészet I-II. A régi magyar költészet I-II. A régi magyar költészet I-II. A régi magyar költészet I-II.

A 2. kötet borítója és néhány lap enyhén foltosak.

Aranyozott kiadói sorozatkötésben. A lapélek színezettek.

Állapot:
8.280 ,-Ft
66 pont kapható
Kosárba