Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Komplex propagandistaképzés 1987/1988. I-II.

Szöveggyűjtemény I. évfolyam I-II. kötet

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 626 oldal
Sorozatcím: Magyar Szocialista Munkáspárt Pártiskolai képzés
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. kötet
Egyén és társadalom 5
Az ember materialista felfogása 5
Az emberek társadalmi tevékenységének objektív meghatározottsága 13
A filozófia tárgya, alapkérdése és irányzatai 27
A filozófia fogalma és tárgya 27
Materializmus és idealizmus: két tábor a filozófiában 34
Az anyag fogalma, létezési módja és mozgásformái 47
Az anyag dialektikus materialista felfogása 47
A világ anyagi egységének dialektikus materialista felfogása 65
A tudat lényege, kialakulása és szerepe 73
A tudat és az anyag-tudat viszony marxista értelmezése 73
A társadalom 97
Tőkei Ferenc: A társadalmi formák marxista elméletének néhány
kérdése (Részletek) 97
A történelmi materializmus helye és szerepe 107
A társadalom szerkezete 115
A társadalom gazdasági és szociális jellemzői 125
A termelési mód 125
A társadalom politikai és szellemi életének jellemzői 169
A politika marxista értelmezése 169
A társadalom anyagi és szellemi élete 177
A marxista etika és a szocialista erkölcs néhány kérdése 203
Az anyagi világ egyetemes összefüggése 211
Az egyetemes összefüggés elve és a determinizmus dialektikus
materialista koncepciója 211
Determinizmus és társadalom 230
Mozgás, változás és fejlődés 247
Lenin: Filozófiai füzetek a dialektika kérdéséhez (Részletek) 247
A változás és fejlődés dialektikus materialista értelmezése 251
A dialektikus ellentmondás törvénye 260
A mennyiségi és minőségi változások kölcsönös átcsapásának törvénye 271
A tagadás tagadásának törvénye 284
A világ megismerhetősége és megismerése 293
Az ismeretelmélet helye a filozófiában 293
A gyakorlat szerepe a megismerésben 306
A gyakorlat szempontjának bevitele az ismeretelméletbe 307
Az igazság problémája és a marxista ismeretelmélet 309

II. kötet
AZ EGYÉNI TANULÁS FORRÁSAI, MÓDSZEREI 5
Zrinszky László: A tanulás motiválása és forrásai 5
1. Mi késztethet tanulásra? 5
2. Mikor mellőzhetetlen a tanulás? 6
3. Egész célok és részcélok 6
4. Kötelességtudat és érdeklődés 8
5. A tanulás forrásai 9
6. A módszeres tanulás 14
7. A figyelem 17
8. A tanulást segítő és gátló érdeklődés 22
A MEGISMERÉS PSZICHIKUS FOLYAMATA 28
Bakonyi Pál: A megismerés és a gondolkodás 28
1. A megismerésről általában 28
2. Az érzékelés és az észlelés 32
3. Az emlékezés és a képzelet 36
A TUDAT LÉNYEGE, KIALAKULÁSA ÉS SZEREPE 41
Dr. Endrődi József: A tudat és az anyag-tudat viszony marxista értelmezése 41
A tudat fogalma 41
Az anyag elsődlegessége 46
A tudat viszonylagos önállósága és visszahatása 53
A társadalmi lét és a társadalmi tudat viszonya 56
A tudat társadalmi meghatározottsága és szerepe 60
A SZEMÉLYISÉG MEGHATÁROZÁSA, FEJLŐDÉSE, JELLEMZŐI ÉS MEGISMERÉSÉNEK MÓDSZEREI. A MOTIVÁCIÓ ÉS A CSELEKVÉSHEZ VEZETŐ ÚT 64
Tunkli László: Pszichológiai jelenségek és funkcióik 64
A cselekvés és az alkalmazkodás 64
Az emberi alkalmazkodás sajátosságai 64
Tevékenység és cselekvés 65
Galicza János - Stiginczki Tamás: A személyiség pszichológiai kérdései 70
1. A személyiség marxista megközelítése 70
2. A személyiség szerkezete 77
Buda Béla: Az empátia jelensége és fogalmának korszerű meghatározása 89
Az empátia és más megismerési módok viszonya 94
Empátia és projekció 96
Kommunikáció és megfigyelés 98
Az empátia lélektani lényege 102
A CSOPORTPSZICHOLÓGIA LÉNYEGE. A CSOPORT FORMÁI ÉS JELLEMZŐI. A KOMMUNIKÁCIÓ 106
Salamon Zoltán: A csoport pszichológiai kérdései 106
1. A csoport jellegzetességei 106
2. A kiscsoport 109
3. Az egyén a kiscsoportban 115
Tunkli László: A befolyásolás és a meggyőzés 118
1. Az emberek közti hatások és a meggyőzés 118
2. A kommunikáció 121
A CSOPORTOK VEZETÉSÉNEK LÉLEKTANI KÉRDÉSE, VEZETÉSI STÍLUSOK, HATÁSUK A CSOPORTRA ÉS AZ EGYÉNRE 125
Salamon Zoltán: A csoportpszichológia kérdései 125
1. A vezetés a csoportban 125
2. A csoport „rejtett hálózata" 128
3. Csoport és közösség 129
Lewin, Lipitt és White kísérletei 131
1. A három gyermekcsoport és a három vezető 131
ÖNISMERET, ÖNÉRTÉKELÉS A PROPAGANDISTA MUNKÁBAN 144
Galicza János - Stiginczki Tamás: A személyiség alakíthatósága 144
A személyiség fejlesztése és nevelése 144
A szocializáció 145
A felnőtt személyiség sajátosságai 146
Az önnevelés 147
Nagy Katalin - Zrinszky László: A propagandisták pedagógiai kultúrája
(Egy vizsgálat összegzése) 147
I. A propagandisták pedagógiai felkészültsége 148
II. A propagandisták tevékenységének néhány pedagógiai mutatója 150
III. A propagandisták pedagógiai képzése - továbbképzése 157
IV. Néhány következtetés 159
A TANULÁSI ÉS TANÍTÁSI FOLYAMAT A PÁRTOKTATÁSBAN 163
Sz. Várnagy Marianne: A képzési-meggyőzési folyamatok 163
A folyamatok elemzése 166
Követelmények és feladatok 170
A PROBLÉMA ÉS A PROBLÉMAMEGOLDÓ GONDOLKODÁS 174
Bakonyi Pál: A megismerés és a gondolkodás 174
A gondolkodás mint problémamegoldás 174
A felnőtt ember sajátosságai a megismerésben 178
Sz. Várnagy Marianne: Problémamegoldás - részvétel a döntésben - döntés 181
Zrinszky László: Feljegyzés és megjegyzés 184
A LOGIKA SZEREPE ÉS TÖRVÉNYEI. LOGIKAI FORMÁK ÉS A VELÜK VÉGEZHETŐ MŰVELETEK 193
Bakonyi Pál: A gondolkodási műveletek 193
Dr. Baló József: Logikai alapvetés 194
Dr. Baló József: Logikai törvények 201
A. A logikai törvények jellemzése 201
B. Az azonosság törvénye 203
C. Az ellentmondás elkerülésének törvénye 204
D. A harmadik kizárásának törvénye 206
E. Az elégséges alap törvénye 207
F. Alkalmazás 209
Dr. Baló József: Logikai formák 211
A. A fogalom 212
B. Az ítélet 220
C. Alkalmazás 226
Dr. Baló József: Logikai műveletek 228
Az ítélettel végezhető műveletek 228
A VITA LÉNYEGE, CÉLJA, MÓDJA, SZABÁLYAI 246
Sz. Várnagy Marianne: Vitatechnikák 246
a) A résztvevők által indított viták technikája 246
b) Vezetői közléssel indított viták technikája 248
c) Csoportmunkával indított vitatechnikák 250
d) Vezetői kérdéssel indítás 252
Beszélgetéses módszerek 257
A KONFLIKTUS FOGALMA, FEJLŐDÉSE, MEGOLDÁSAI 259
Pap Sándor: A konfliktusról 259
Zrinszky László: Konfliktusok 266
Otto Reinhold: Úton a fejlett szocializmus felé 274
A KÖZÖSSÉG FOGALMA, FEJLŐDÉSE 277
Sz. Várnagy Marianne: A közösség mint eszköz és cél 277
1. A közösségfejlesztés törvényszerűségeinek hasznosítása 277
2. A közösség lényege, ismérvei 283
3. Feladataink 291
Pataki Ferenc: Csoport vagy közösség? 292
1. 292
2. 294
3. 296
4. 299
5. 301
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Komplex propagandistaképzés 1987/1988. I-II. Komplex propagandistaképzés 1987/1988. I-II. Komplex propagandistaképzés 1987/1988. I-II. Komplex propagandistaképzés 1987/1988. I-II. Komplex propagandistaképzés 1987/1988. I-II.

A borítók enyhén elszíneződtek, töredezettek, rajtuk tulajdonosi bejegyzés és néhány lapon aláhúzás található.

Állapot:
3.280 Ft
1.640 ,-Ft 50
8 pont kapható
Kosárba
4 antikvár könyvből 1 INGYEN!