865.909

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A kapitalizmus és a szocializmus politikai gazdaságtana 1984/1985

Szöveggyűjtemény/Magyar Szocialista Munkáspárt Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem Hároméves általános tagozat Egyéves pártiskola

Tartalom

A kapitalizmus politikai gazdaságtana
I. Bevezetés a politikai gazdaságtan tanulmányozásához ...........5
Marx: Előszó az első kiadáshoz (Részlet) ..............................5
II. A szocialista érték- és pénzelmélet alapjai ...........................12
III. A tőkés termelési viszonyok általános jellemzése ..................12
Marx: A tőkés felhalmozás történelmi tendenciája (Részlet).........12
Marx: Pénztőke és valóságos tőke (Részlet) ...........................15
Engels: Elméleti kérdések (Részlet) ....................................34
IV. A monopolkapitalizmus .......................................................54
Lenin: A termelés koncentrációja és a monopóliumok (Részlet).......54
Szabó Katalin: A kis business és a koncentráció (Részlet) ......68
V. Az állammonopolista kapitalizmus .......................................98
J. Jersov: A tőkés gazdaság a 80-as évek elején ..................98
V. Ljubimova - N. Ivanov: A mikroelektronika és a foglalkoztatottság problémái .......113
John Kenneth Gaibraith: A konzervatív támadás ...............127
Zala Tamás: Észrevételek „a konzervatív támadásról" .........139
A világgazdaság 1982-83 fordulóján ....................................142
VI. A tőkés világgazdasági rendszer ..........................................152
Simái Mihály: Az Egyesült Államok helye és szerepe a világgazdaságban a késői 20. században ...............152
Simái Mihály: A világgazdaság várható fejlődési tendenciái
az ezredfordulóig ..............................................................172
E. Arab-Ogli: Demográfiai folyamatok és társadalmi hatásuk.............192
A Nemzetközi Valuta Alap és a Világbank (összeállította:
Bozzai Rita) .....................................................................209
A SZOCIALIZMUS POLITIKAI GAZDASÁGTANA
VII. A szocialista társadalom megteremtése ................................223
Lenin: A terményadóról. (Az új politika jelentősége és feltételei) .......................................225
Lenin: A szövetkezetekről .......................................................263
Nyers Rezső: Gazdaság és politika kölcsönhatása gazdasági
fejlődésünkben .......................................................................................270
Tőkei Ferenc: Marx és a mai szocializmus ...................................282
VIII. A szocializmus mint tervszerű árutermelő társadalom ......... 292
Marx: A gothati program kritikája (Részlet) ........................ 292
Havasi Ferenc: Külgazdasági stratégiánk megvalósításának feladatai ........................ 297
Csikós-Nagy Béla: A piacprobléma: a szocialista tervgazdaság kulcskérdése ................................. 324
IX. A szocialista újratermelési folyamat alapvonásai ..................... 341
A gazdasági építőmunka (Részlet) ..........................................................341
Oleg Bogomolov: A KGST-tagállamok gazdasági fejlődéséről
és együttműködéséről ...........................................................................350
Kerékgyártó György: A KGST szerepe a megváltozott világgazdasági környezetben ....................................................................369
Dr. Barta Imre: A beruházáspolitika főbb kérdései és dilemmái 388
Dr. Pirityi Ottó: Jövedelemkülönbségek és közhangulat ..................408
X. A szocialista gazdaság tervszerű irányításának általános jellemzői ............................ 424
Az MSZMP Központi Bizottságának határozata a gazdasági
mechanizmus reformjáról ................................................. 424
Nyers Rezső: Az alapelveket jobban érvényre juttatva folytatni kell a reformfolyamatot .......................................... 463
Csikós-Nagy Béla-Rácz László: Az árszínvonal emelkedése és tényezői ...................................... 470
XI. Az állami és szövetkezeti, vállalati gazdálkodás alapvonásai ... 490
Berecz Frigyes: Megfelelő irányítás mellett a munkások képesek megteremteni a kedvezőbb fejlődés forrásait ..............................490
Urbán Jánosné: Nehéz pénzügyi helyzetben .....................................498
Mire van szüksége egy vállalatvezetőnek? (Szovjet közgazdász
gondolatai arról, milyen okok akadályozzák a hatékony
vállalatirányítást) ............................................................................502
Kornai János: Jól átgondolt stratégia kellene (Részlet) ..................509
Kornai János: 9. A beruházó - Intézményi keretek (Részlet) 512
Kornai János: 22. A paternalizmus fokozatai (Részlet) ..........544
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A kapitalizmus és a szocializmus politikai gazdaságtana 1984/1985 A kapitalizmus és a szocializmus politikai gazdaságtana 1984/1985 A kapitalizmus és a szocializmus politikai gazdaságtana 1984/1985

A borító enyhén kopott, elszíneződött.

Állapot:
1.240 ,-Ft
6 pont kapható
Kosárba