A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Válogatott dokumentumok Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának felszabadulás utáni történetéből

Hajdú, Bihar megyék felszabadulása és a népi demokratikus átalakulás kezdetei 1944. október-1945. november

Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Hajdú megyei Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Debrecen
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 535 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:

Fülszöveg

Megyénkben az elmúlt évtizedben fellendült, kiszélesedett a helytörténeti, ezen belül a munkásmozgalom történetének kutatása, publikálása. Egymást követően jelentek meg forradalmi múltunkról és a haladó történelmi hagyományainkról szóló értékes kötetek. Mind több olyan tanulmány lát napvilágot, amelyek a városok, a községek felszabadulás utáni időszakának történetét összegzik és rendszerezik a magunk tanulságára és az utókor számára. Mindez ideig azonban a megyében e korszakból nem került sor széles alapokon nyugvó forráspublikáció kiadására. E kötet egy forráskiadvány-sorozat kezdetét jelenti.
A forradalmi munkásmozgalom forrásainak, dokumentumainak közlésre kiválasztott, s áttekinthetően szerkesztett darabjai színesen, sokoldalúan érzékeltetik a több mint három évtizeddel ezelőtt zajló események atmoszféráját, hangulatát, amikor megyénkben is megkezdődött a népi demokratikus rendszer kialakulása.
A kötet a fontosabb dokumentumok közreadásával Hajdú és Bihar felszabadulásának, az... Tovább

Tartalom

Előszó5
Bevezetés7
Szerkesztői útmutató26
Dokumentumok29
A két megye felszabadulása, az élet újraindulásának első eredményei (1944. október-1944. decembeer 21.)
A politikai pártok, társadalmi szervezetek megalakulása, a közigazgatás megszervezése
Egykorú feljegyzés Debrecen 1944. októberi napjairól és a város felszabadulásáról. Debrecen, 1944. október 8-2231
A felszabadulás előtti napok Debrecenben. Egy debreceni újságíró egykorú feljegyzése. Debrecen, 1944. október 14-18.
Balogh Elemér visszaemlékezése a felszabadulás utáni első napokra, és az MKP debreceni szervezetének megalakulására. A Néplap riportja. Debrecen, 1944. szeptember-október39
A közigazgatás újraindulásának első lépései Debrecenben. Debrecen, 1944. október41
A hajdúböszörményi polgármester beszámolója a képviselőtestület alakuló gyűlésén a város felszabadulásáról, a városi tanács megalakulásáról és első intézkedéseiről. Hajdúböszörmény, 1944. szeptember-december42
Debrecen város polgármesterének utasítása a főlevéltárnoknak a lakosság létszámának megállapítására. Debrecen, 1944. november 1.45
Hajdúszoboszló város megbízott polgármesterének jelentése az alispánnak a közállapotokról. Hajdúszoboszló, 1944. november 5.46
A debreceni építőmunkások kezdeményezése a szakszervezeti élet megindítása érdekében. A Néplap híradása. Debrecen, 1944. november 15.47
A Néplap cikke az élet megindulásáról. Debrecen, 1944. november 17.47
A Néplap a fasiszta személyek felelősségre vonását követeli. Debrecen, 1944. november 18.48
A Néplap híradása a debreceni nyomdász szakszervezet első üléséről. Debrecen, 1944. november 19.49
A Munkások és Parasztok Falutanácsának megalakulása Balmazújvároson. Balmazújváros, 1944. november 19.49
A polgárőrség egyik vezetőjének jelentése a polgármesternek a polgárőrség belsőzavarairól. Debrecen, 1944. november 20.50
Berettyószentmárton lakossága népgyűlésen választja meg a községi választmányt és elöljáróságot. Berettyószentmárton, 1944. november 22.51
Hajduszoboszló megbízott polgármesterének felhívása a lakossághoz a háború nyomainak felszámolására, és az élet normális menetének helyreállítására. Hajdúszoboszló, 1944. november 23.53
Bihar vármegyében megindul a demokratikus nemzeti összefogás szervezése. A berettyóújfalui járás főszolgabírójának tájékoztatój a községi elöljáróságok számára. Berettyóújfalu, 1944. november 26.55
Derecske község és járás katonai parancsnokának i. számú parancsa, Derecske, 1944. november 27.56
Debrecen város szovjet katonai parancsnoka hatályon kívül helyezi a zsidóellenes rendelkezéseket. Debrecen, 1944. november 28.57
Az MKP debreceni szervezetének megerősödése és politikai útkeresése. Debrecen, 1944. november vége57
A Néplap a debreceni demokratikus pártok bizottságának megalakulásáról. Debrecen, 1944. november 30.61
A Debreceni Szociáldemokrata Párt megkezdi működését. Debrecen, 1944. december 262
Az első fasisztaellenes népgyűlés Debrecenben. A Néplap beszámolója. Debrece, 1944. december 262
A debreceni antifasziszta gyűlés a honvédséget a fegyver letételére, Budapest és a Dunántúl népét antifasiszta ellenállásra szólítja fel. Deberecen, 1944. december 2.64
A "Magyar Népi Demokratikus Front" helyi szervezetének megalakítása és a községi elöljáróság megválasztása Kismarja községben. Kismarja, 1944. december 366
Dr. Zöld Sándor Bihar vármegyei főispán leirata Csökmő községhez az elöljáróság megválasztásának módjáról. Berettyóújfalu, 1944. december 5.67
Dr. Zöld Sándor, Bihar vármegye főispánjának utasítása a főszolgabírákhoz a demokratikus nemzeti összefogás létrehozása érdekéneb. Berettyóújfalu, 1944. december 5.68
Megalakul a Debreceni Nemzeti Bizottság. Debrecen, 1944. december 5.69
A Néplap tudósítása a MADISZ Debrecenben történt megalakulásáról. Debrecen, 1944. december 7.71
A Debreceni Nemzeti Bizottság célkitűzései és követelései. Debrecen, 1944. december 9.72
A Bihar vármegyei Magyar Népi Demokratikus Front elhatározza, hogy Nemzeti Bizottságot alakít. Berettyóújfalu, 1944. december 10.74
A földmunkások szakszervezetének megalakulása Geszt községben. GEszt, 1944. december 10.75
Demokratikus nőszövetség alakul Derecske községben. Derecske, 1944. december 11.75
Az igazságszolgáltatási szervek megkezdik működésüket Debrecenben. Debrecen, 1944. docember 12.77
A debreceni Szociáldemokrata Párt végrehajtó bizottságának kiegészítése. Debrecen, 1944. december 14.78
Az MKP debreceni szervezete az üzemek és közhivatalok vezetésének demokratizálását, és a nagy jövedelmek megszüntetését követeli. Debrecen, 1944. december 15.78
A Néplap a szakszervezetek új céljairól és hivatásáról. Debrecen, 1944. december 16.79
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Előkészítő Bizottságának kiáltványa. Debrecen, 1944. december 16.81
A kismarjai kommunista pártszervezet alakuló ülése. Kismarja, 1944. december 16.82
A Debreceni Nemzeti bizottság megválasztja az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe beküldendő képviselőket. Debrecen, 1944. december 16.83
A Balmazújvárosi Nemzeti bizottság községi elöljáróságnak küldött határozata a közigazgatás ellenőrzéséről. Balmazújváros, 1944. december 16.85
A hajdúhadházi népgyűléls jóváhagyja a Nemzeti Bizottság megalakulását, és a nemzetgyűlésbe küldendő képviselő személyét. Hajdúhadház, 1944. december 17.86
Jegyzőkönyv a Kabai Nemzeti bizottság megalakulásáról és az Ideiglenes Nemzetgyűlési küldött megválasztásáról. Kaba, 1944. december 18.87
A Szociáldemokrata Párt debreceni szervezete Végrehajtó bizottságának határozata a párt újjászervezéséről. Debrecen, 1944. december 18.89
A debreceni Szociáldemokrata Párt végrehajtó és ellenőrző bizottsága megválasztja elnökségét, előkészítő bizottságot küld kia párt országos újjászervezésére, és egyéb pártügyekről tárgyal. Debrecen, 1944. december 19.90
Az SZDP Debrecenben megválasztott országos pártvezetőségének személyi összetétele. Debrecen, 1944. december 21.91
A Szociáldemokrata Párt országos pártvezetősége megállapítja a párt főbb szervezési elveit. Debrecen, 1944. december 22.92
A NÉplap az Ideiglenes Nemzetgyűlés összehívásának történelmi szükségességéről és feladatairól. Debrecen, 1944. december 17.93
Az MKP által Hajdúsámsonban szervezett népgyűlés a Vörös Hadsereg támogatását és a gyors demokratikus átalakulást követeli. A Néplap tudósítása. Debrecen, 1944. december 20.94
A háborús károk, a gazdasági élet újraindulása
Debrecen polgármesterének jelentése a főispánnak a város jelentősebb háborús kárairól. Debrecen, 1945. október 27.95
A MÁV Debreceni Műhelyfőnökség jelentése a budapesti központnak a termelés felszabadulás utáni megindításáról. Debrecen, 1944. november-1945.96
A MÁV Debreceni Műhelyfőnökség üzemi bizottságának személyi összetétele 1944-1945-ben. Debrecen, 1944. október-1945. augusztus97
A debreceni MÁV Műhely termelési eredményei a felszabadulás első hónapjában. Debrecen, kb. 1944. október98
Hajdú vármegye szovjet katonai parancsnokának rendelkezése a pénzforgalomhoz szükséges bankjegymennyiség biztosítása érdekében. Debrecen, 1944. november 1.99
A MÁV Debreceni Üzletvezetősége kéri a debreceni polgármestertől a fűtőházi személyzet élelmezésének támogatását. Debrecen, 1944. november 9.100
Vita a Hosszúpályi községi tanácsban mezőgazdasági termelőszövetkezet létrehozásáról. Hosszúpályi, 1944. november 9.100
A MÁV Debreceni Üzletvezetőségének kérelme a városi és községi elöljáróságokhoz vasútépítő munkások kirendelése ügyében. Debrecen, 1944. november 10.101
A MÁV Debreceni Üzletvezetősége a hajdúszoboszlói városi elöljáróságot mozdonyfűtésre alkalmas tüzelőfa beszolgáltatására szólítja fel. Debrecen, 1944. november 14.102
Hajdú vármegye alispánjának utasítása az elöljáróságokhoz a gazdasági élet és az oktatás megindítására. Debrecen, 1944. november 10.102
Hajdúszoboszló megbízott polgármesterének jelentése Hajdú vármegye alispánjának a polgári élet megindulásáról. Hajdúszoboszló, 1944. november 15.103
Debrecen város helyettes polgármesterének rendelkezése a kereskedelem és ipar helyzetének felmérése érdekében. Debrecen, 1944. november 16.105
Az MKP debreceni szervezetének lapja az üzemi munkásokat kollektív termelésre szólítja fel. Debrecen, 1944. november 19.105
A Néplap elítéli a termelést akadályozó kísérleteket. Debrecen, 1944. november 18.106
A berettyóújfalui járási főszolgabíró utasítása a községi vezető jegyzőkhöz a gazdátlanul maradt földbirtokok megmunkálására. Berettyóújfalu, 1944. november 21.107
Hajdú vármegye alispánja a városi és községi elöjáróságokat a közviszonyokról szóló jelentés felterjesztésére szólítja fel. Debrecen, 1944. november 21.108
Debrecen város polgármesterének felhívása az üzletek kinyitására. Debrecen, 1944. november 22.109
A berettyóújfalui járási főszolgabíró rendelkezése az ideiglenes postai forgalom megindításáról. Berettyóújfalu, 1944. november 22.109
Hjdúszoboszló város megbízott polgármesterének jelentése az alispánhoza közviszonyokról. Hajdúszoboszló, 1944. november 23.110
A Debrecen városi műszaki felügyelő jelentése a polgármesternek a Világítási Vállalat helyzetéről. Debrecen, 1944. nocember 24.111
A debreceni főlevéltáros jelentése a polgármesternek a városban található iparvállalatokról. Debrecen, 1944. november 27.112
Hajdú vármegye alispánjának felhívása a közigazgatási vezetőkhöz az adófizetés megindítása ügyében. Debrecen, 1944. november 27.115
A berettyóújfalui állami adóhivatal rendelkezése Bihar vármegye pénzügyi alapjaink megteremtése érdekében. Berettyóújfalu, 1944. november 28.115
A Nagyhegyes-pusztai városi birtok vezetőjének levele a debreceni polgármesterhez a gazdaság helyzetéről. Nagyhegyes, 1944. nocember 29.117
Debrecen város polgármesterének utasítása az elhagyott birtokok termelésének megindítása érdekében. Debrecen, 1944. nocember 29.118
A Debreceni Postaigazgatóság kérelem a városi és községi elöjáróságokhoz a postai forgalom megindítása ügyében. Debrecen, 1944. november 30.119
A debreceni polgármester felhívása a földtulajdonosokhoz a betakarítás ügyében. Debrecen, 1944. december 3.120
A hajdúböszörményi városi közellátási vezető jelentése a polgármesternek a közellátás helyzetéről. Hajdúböszörmény, 1944. december 2.121
A Néplap híradása a vasóti forgalom megindulásáról. Debrecen, 1944. december 3.122
A Debrecen-Nyírbátori Helyiérdekű Vasút Üzletigazgatóságának beadványa a debreceni polgármesterhez a forgalom megindítása ügyében. Debrecen, 1944. december 5.122
Zöld Sándor Bihar vármegyei főispán rendelkezése a közellátás megszervezéséről. Berettyóújfalu, 1944. december 5.123
A Debreceni Szakszervezeti Bizottság felhívása az ipari, keresekedelmi és mezőgazdasági munkásokhoz az elhagyott üzemek termelésének megindítására. Debrecen, 1944. december 6.124
Debrecenben megindul a postai levélforgalom. Debrecen, 1944. december 6.124
A Debreceni Helyivasót Rt. Üzletigazgatóságának jelentése a polgármesterhez a villamosforgalom megindulásáról. Debrecen, 1944. december 8.125
Egy telepi kisgazda panasza a Néplap szerkesztőségéhez a mezőgazdasági termények betakarítása ügyében. Debrecen, 1944. december 8.126
A Néplap szerkesztőségének nyilvános válasza a fenti panaszra. Debrecen, 1944. december 10.127
A Néplap világítást követel a debreceni utcákra. Debrecen, 1944. december 10.127
"Haladéktalanul meg kell kezdeni a bombakárosult épületek javítási munkálatait!" - követeli a Néplap. Debrecen, 1944. december 10.127
Megkezdte működését a Debreceni Cipő és Csizmadia Termelő és Értékesítő Szövetkezet. Debrecen, 1944. december 10.128
A debreceni kommunisták követelik az árdrágítás visszaszorítását. Debrecen, 1944. december 12.128
Bihar vármegye alispánjának leírata a főszolgabírákhoz: a szovjet katonai parancsnokság mentesítette a malmokat a katonai őrlés kötelezettsége alól Berettyóújfalu, 1944. december 3.129
Hajdú vármegye alispánja az őszi betakarítás befejezésére szólítja fel a városi és községi vezetőket. Debrecen, 1944. december 15.130
A debreceni Szakszervezeti Termelő Bizottság az üzemek termelésének megindításáért. Debrecen, 1944. december 17.130
A Néplap híradása a Debrecen és Nagyvárad közötti vasúti személyforgalom megindulásáról. Debrecen, 1944. december 20.132
A demokratikus kulturális közélet kezdetei, a közoktatás és egészségvédelem megszervezése
A hajdúszoboszlói polgármester rendelete az iskolai tanítás megkezdéséről. Hajdúszoboszló, 1944. november 13.132
A Tiszántúli református Egyházkerület püspöke elrendeli az egyházi iskolák igazgatóinak a tanítás megkezdését. Debrecen, 1944. november 15.133
A Néplap híradása a debreceni egyetem helyzetéről. Debrecen, 1944. november 17.134
A debreceni Egyetem gazdasági hivatalának kérelme a polgármesterhez tüzelőfa biztosítása érdekében. Debrecen, 1944. november 17.135
A debreceni Egyetem rektorának beadványa a polgármesterhez az elhagyott Rex-féle gyógyszerészeti gyár értékeinek megmentése ügyében. Debrecen, 1944. november 17.136
Debrecen város polgármestere és Hajdú vármegye alispánja közöt határozatban kérik fel Révész Imre református püspököt a debreceni Tankerületi Főigazgatóság és Tanfelügyelőség vezetésére. Debrecen, 1944. november 18.136
A debreceni tisztifőorvos jelentése a polgármesternek a közegészségügy megszervezéséről. Debrecen, 1944. november 22.138
A debreceni Tankerületi Főigazgatói és Tanfelügyelői Hivatal intézkedése az iskolák működésének biztosítása érdekében. Debrecen, 1944.november 25.139
Hajdú vármegye alispánjának rendelkezése a fertőző betegségek megakadályozásáról. Debrecen, 1944. november 29.141
A Néplap a Vörös Hadsereg frontszínházának debreceni koncertjéről. Debrecen, 1944. december 1.142
A debreceni megbízott tankerületi főigazgató utasítása az iskolai oktatás és nevelés demokratikus szellemű megváltoztatására. Debrecen, 1944. december 1.143
A középiskolai és szakiskolai oktatás megindításának kérdése a Debreceni Tankerületi Főigazgatói és Tanfelügyelői Hivatal ülésén. Debrecen, 1944. december 2.146
A Vörös Hadsereg művészeti együttesének és a magyar művészek közös hangversenye Debrecenben. Debrecen, 1944. december 3.148
A debreceni Csokonai Színház megbízott igazgatója a MÁV műhely dal és zenekarát felkéri: vegyen részt a szovjet hadsereg által rendezendő zenei előadáson. Debrecen, 1944. december 5.149
A Néplap a nevelők szabadszakszervezetének feladatairól. Debrecen, 1944. december 6.150
A Néplap követeli: vonják ki a nácibarát, szélsőjobboldali könyveket a forgalomból. Debrecen, 1944. december 7.150
A debreceni demokratikus Kultúr Szervezkedés társelnöke József Attila emlékünnepély rendezéséhze a polgármester engedélyét kéri. Debrecen, 1944. december 9.151
Megnyitja kapuit a debreceni Közművelődési Könyvtár. Debrecen, 1944. december 10.152
A Néplap a demokratikus és szocialista szellemi erők összefogásának szükségességét sürgeti. Debrecen, 1944. december 10.153
A Debreceni Demokratikus Pártok Kulturális Egyesülésének beadványa a polgármesterhez hangversenyrendezés ügyében. Debrecen, 1944. december 13.154
A MADISZ József Attila ünnepélye Debrecenben. Debrecen, 1944. december 194.154
A népi demokratikus állam szerveinek és politikai rendszerének kialakulása, a demokrácia erőinek kiszélesedése a társadalmi életben (1944. december 22.-1945. április 4.)
A politikai pártok és a nemzeti bizottságok szervezeti kiépülése és küzdelmük a reakció ellen. A helyi önkormányzatok és elöljáróságok demokratikus irányú átszervezése
A Debreceni Nemzeti Bizottság üdvözli az Ideiglenes Nemzetgyűlést, az Ideiglenes Nemzeti Kormányt, és intézkedéseket sürget a demokrácia védelmére. Debrecen, 1944. december 22.155
A Nemzeti Parasztpárt megkezdi működését Debrecenben. A Néplap közleménye. Debrecen, 1944. december 24.156
A derecskei kommunista pártszervezet alakuló ülése. Derecske, 1944. december 26. 157
Kismarja község népgyűlése új elöljáróságot választ. Kismarja, 1944. december 28.158
A hajdúhadházi szociáldemokrata pártelnök levele a debreceni pártvezetőséghez a szervezési munka ügyében. Hajdúhadház, 1944. december 28.160
Bihar vármegye főispánjának levele Zöld Sándor belügyi államtitkárhoz a nemezeti bizottságok és a megyei törvényhatóság megszervezése ügyében. Berettyóújfalu, 1944. december 30.161
A hajdúnánási MKP szervezet vezetőségének megalakulása. Hajdúnánás, 1944. december 31.163
A hajdúnánási MKP titkár jelentése a pártmunka egyes kérdéseiről. Hajdúszovát, 1945. január 1.163
A tiszacsegei szociáldemokraták levele a debreceni pártvezetőséghez a pártszervezet megalakulásáról és a felmerült problémákról. Tiszacsege, 1945. január 1.164
A Szociáldemookrata Párt beadványa a Debreceni Nemzeti Bizottsághoz a nyugatra kényszerített mezőgazdasági cselédek hozzátartozóinak támogatása érdekében. Debrecen, kb. 1945. január165
A Szociáldemokrata Párt hosszúpályi szervezetének megalakulása. Hosszúpályi, 1945. január 1.166
A Néplap tudósítása a debreceni vasutasok szakszervezetének megalakulásáról. Debrecen, 1945. január 3.167
A Földes községi szociáldemokrata pártszervezet megalakításának előkészítése. Földes, 1945. január 4.167
A Néplap híradása a Radikális Demokrata Párt Debrecenben történt megalakulásáról. Debrecen, 1945. január 4.168
A Néplap a debreceni szakszervezetek tevékenységéről. Debrecen, 1945. január 6.168
A közigazgatás és a gazdasági élet egyes kérdései a Debreceni Pártközi Bizottság polgármesteri értekezletén. Debrecen, 1945. január 6.170
A Néplap a MADISZ debreceni nagygyűléséről. Debrecen, 1945. január 10.173
A Nemzeti Parasztpárt debreceni szervezetének alakuló gyűlése. A Néplap tudósítása. Debrecen, 1945. január 10.174
Az MKP sárándi szervezetének megalakulása. Sáránd, 1945. január 11.174
A Debreceni Nemzeti Bizottság állásfoglalása a városi Törvényhatósági Bizottság újjászervezése ügyében. Debrecen, 1945. január 12.175
A Polgári Demokrata Párt megalakulása Hajdúböszröményben. Hajdúböszörmény, 1945. január 12.177
Az SZDP berettyóújfalui szervezetének megalakulása. Berettyóújfalu, 1945. január 13.178
Bihar vármegye főispánjának levele Révész Imre református püspökhöz a lelkészségek működése ügyében. Berettyóújfalu, 1945. január 13.179
A Tiszántúli Református Egyházkerület püspökének levele a főispánhoz a lelkészhiányról, s a megoldására teendő intézkedésekről. Debrecen, 1945. január 18.180
Vita a Hajdúböszörményi Nemzeti Bizottságban a testület politikai összetételéről. Hajdúböszörmény, 1945. január 15.181
A Debreceni Nemzeti Bizottság a népbíróságok sürgős felállítását követeli és javaslatot tesz feladatkörükre. Debrecen, 1945. január 15.184
A MADISZ debreceni szervezetének taggyűlése az antifasiszta fegyveres harc megindítását követeli. A Néplap tudósítása. Debrecen, 1945. január 16.186
A Néplap cikke a politikai aktivitás növekedéséről, és a demokratikus pártok hajdúnánási gyűléséről. Debrecen, 1945. január 17.187
A Hajdúdorogi Nemzeti Bizottság a községi elöljáróságot kizárja a megalakítandó demokratikus képviselőtestületből. Hajdúdorog, 1945. január 17.188
A Néplap tudósítása: A debreceni tisztviselők szakszerveztet alakítanak. Debrecen, 1945. január 19.190
Két berettyóújfalui lakos bejelentése a főszolgabíróhoz a "Pártonkívüli Földmunkás Szakszervezet" megalakításáról. Berettyóújfalu, 1945. január 20.191
A debreceni rendőrfőkapitány-helyettes jelentése a főispánnak a rendőrség Hajdú-megyei helyzetéről és tevékenységéről. Debrecen, 1945. január 22.192
Bihar vármegye főispánjának rendelkezése a politikai pártok szabad szervezkedésének biztosításáról. Berettyóújfalu, 1945. január 22.193
A Néplap tudósítása az MKP debreceni szervezete által a Lenin halálának 21. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségről. Debrecen, 1945. január 23.194
Bihar vármegyei alispáni tájékoztató a nemzeti bizottságok megalakításáról. Berettyóújfalu, 1945. január 23.195
A debreceni helyettes polgármester jelentése a miniszterelnöknek az I. számú Igazoló Bizottság megalakításáról. Debrecen, 1945. január 23.197
A debreceni I. számú Igazoló Bizottság hirdetménye a közalkalmazottak igazolásáról. Debrecen, 1945. február198
Bihar vármegyei alispáni utasítás az önkormányzatok újjáalakítására. Berettyóújfalu, 1945. január 23.199
A Debreceni Egyetemi Kör újjáalakulása és csatalkozása a MADISZ-hoz. A Néplap tudósítása. Debrecen, 1945. január 26.200
A Népszava riportja a lap ismételt megjelenéséről. Debrecen, 1945. január 27.201
A Polgári Demokrata Párt tagjai felvételüket kérik a Kabai Nemzeti Bizottságba. Kaba, 1945. január 27.202
Kisgazda pártiak és polgári demokraták kísérlete Kaba községben a proletár pártok visszaszorítására. Kaba, 1945. február 3.203
A Hajdúbagosi Nemzeti bizottság követeli a községi jegyző fölváltását demokratikus személlyel, intézkedik a rendőrség létszámáról és a vámőrlésről. Hajdúbagos, 1945. január 27.205
Jelentés a hajdúhadházi szociáldemokrata pártzservezet létrehozásáról és működéséről. Hajdúhadház, 1945. január 30.206
A Néplap tudósítása az MKP Hajdú vármegyében megtartott népgyűléseiről. Debrecen, 1945. január 30.207
A Néplap híradása az MNDSZ debreceni szervezetének megalakulásáról. Debrecen, 1945. február 1.207
A derecskei szociáldemokrata pártszervezet alakuló ülése. 1945. február 4.208
A Néplap a szakszervezeti Szövetség összvezetőségének első üléséről és a demokratikus átalakulást szolgáló követeléseiről. Debrecen, 1945. február 6.210
"Négyezer volt hadifogoly érkezett Debrecenbe". A Népszava híradása. Debrecen, 1945. február 7.211
A debreceni 17. Honvéd Kiegészítő Prancsnokságnak Bihar vármegye alispánjához intézett átirata, amelyben felkéri, hogy a községi elöljáróság útján szólítsa fel jelentkezésre a volt honvédségben szolgálatot teljesítőket. Debrecen, 1945. február 9.211
Jegyzőkönyv a Debreceni Nemzeti Bizottság üléséről, amelyben tiltakoztak Béldy tábornok leventefőparancsnok és Magasházi kormányzói szárnysegéd igazolás nélkül történt nyugdíjazása ellen. Debrecen, 1945. február 13.212
A Néplap híradása a hajdúszováti demokratikus pártok új hadsereget, közigazgatást és földreformot sürgető memorandumáról. Debrecen, 1945. február 13.212
A Néplap tudósítása az MNDSZ debreceni szervezetének kezdeti tevékenységéről. Debrecen, 1945. február 13.214
Debrecen Törvényhatósági Bizottsága kimondja megalakulását, és elfogadja a bemutatott névjegyzéket. Debrecen, 1945. február 15.215
Debrecen Törvényhatósági Bizottságának intézkedése a rendőrség újjászervezéséről. Debrecen, 1945. február 15.219
"Őry főispán meg akarta akadályozni a Törvényhatósági Bizottság közgyűlésének megtartását". A Népszava tudósítása. Debrecen, 1945. február 16.220
Népbíróság elé kerül a debreceni gettó volt helyettes parancsnoka. Debrecen, 1945. február 17.221
Vita a Hajdúböszörményi Nemzeti Bizottságban a Parasztszövetség feloszlatásáról. Hajdúböszrömény, 1945. február 18.222
A Néplap tudósítása: "Megkezdte működését a Debreceni Népbíróság". Debrecen, 1945. február 24.224
A Szociáldemokrata Párt országos titkárának levele a balmazújvárosi főjegyzőköh a párt szabad szervezkedése ügyében, Debrecen, 1945. február 24.225
Marosán György beszámolója a Debreceni Dohánygyárban tartott munkásgyűlésről. Debrecen, 1945. február 24.225
A Debreceni Szabad Szó tájékoztatója a Nemzeti Parasztpárt múltjáról és szervezkedéséről. Debrecen, 1945. feubruár 25.227
A Debreceni Nemzeti Bizottság küldöttséget meneszt a kormányhoz a hazatért hadifoglyok helyzetének rendezése érdekében. Debrecen, 1945. február 26.228
Pártszervezési és politikai ügyek a berettyóújfalui szociáldemokrata pártválasztmány ülésén. Berettyóújfalu, 1945. február 27.229
Jelentés a debreceni kommunista pártszervezet helyzetéről. Debrecen, 1945. március 3.231
Az MKP debreceni szervezetének jelentése a párttagság számáról és összetételéről. Debrecen, 1945. április 4.232
"Megalakult az orvosok szabadszakszervezete". A Néplap tudósítása. Debrecen, 1945. március 3.233
A MADISZ derecskei szervezetének alakuló ülése. Derecske, 1945. március 4.233
A Földmunkás Szövetség megalakulása Téglás községben. Téglás, 1945. március 4.234
Debrecen törvényhatósági Bizottsága megválasztja a polgármestert és a helyetteseit. Debrecen, 1945. március 5.235
Az új, debreceni szociáldemokrata polgármester székfoglaló beszéde a városi törvényhatósági közgyűlésen. Debrecen, 1945. március 5.235
A Biharnagybajomi Nemzeti Bizottság tiltakozása hatáskörének csorbítása ellen. Biharnagybajom, 1945. március 6.238
A földmunkás szakszervezet derecskei szervezetének megalakulása. Derecske, 1945. március 6.239
"Szeretetcsomagokat küldött a Vörös Hadsereg sebesültjeinek Hajdúszovát és Földes." A Néplap híre. Debrecen, 1945. március 6.240
A Nemzeti Parasztpárt sárándi szervezetének alakuló ülése. Sáránd, 1945. március 7.241
A Tiszántúli Népszava a Szociáldemokrata Párt Hajdú megyei népgyűléseiről. Debrecen, 1945. március 7.242
Bihar vármegye alispánjának rendelkezése a MADISZ szervezkedésének biztosítása ügyében. Berettyóújfalu, 1945. március 15.243
A Tiszántúli Népszava beszámolója a Szociáldemokrata Párt debreceni szervezetének első pártnapjáról. Debrecen, 1945. március 15.243
A Tiszántúli Népszava tudósítása március 15-e debreceni megünnepléséről. Debrecen, 1945. március 17.244
A földmunkás szakszervezet megalakítása Sárándon. Sáránd, 1945. március 18.247
A Tiszántúli Népszava a debreceni szakszervezeti mozgalom helyzetéről. Debrecen, 1945. március 21.247
A munkáspártok kezdeményezésére a Debreceni Nemzeti Bizottság követeli a reakciós köztisztiveselők felelősségre vonását. Debrecen, 1945. március 22.248
"Hajdú megyében mindenütt megszervezték a rendőrséget". A NÉplap híradása. Debrecen, 1945. március 23.249
A Szociáldemokrata Párt követeli az Ipartestület demokratikus átszervezését. Debrecen, 1945. március 25.250
A Néplap cikke a debreceni Levente-Lőtéren végrehajtott fasiszta tömeggyilkosságról. Debrecen, 1945. március 29.251
Küzdelem a tavaszi mezőgazdasági munkák megindításáért, a földreformért, az ipari termelés fokozásáért, és a közellátási nehézségek elhárításáért
A Néplap cikke a mezőgazdasági termelő munka folyamatosságának biztosításáról. Debrecen, 1944. december 24.252
A MÁV Debreceni Műhelyfőnökségének jelentése az Üzletvezetőségnek a létszámról és a munkateljesítményről. Debrecen, 1944. december 25.253
A Hajdúszoboszlói Nemzeti Bizottság határozatai a közmunka és a közüzem ügyében. Hajdúszoboszló, 1944. december 31.254
Hajdú vármegye alispánjának körrendelete a polgármesterek és községi elöljáróságok számára: tegyenek jelentést a mezőgazdaság helyzetéről. Debrecen, 1945. január 4.256
Tiszacsege jelentése a mezőgazdaság helyzetéről. 1945. január 9.256
Vámospércs jelentése a mezőgazdaság helyzetéről. 1945. január 19.257
A Bihar vármegyei Gazdasági Felügyelőség kimutatása a mezőgazdasági birtokokról és a rendelkezésre álló termelőerőkről. Berettyóújfalu, 1945. január258
A Vörös Hadsereg által adományozott búza szétosztása Hajdúdorogon. Hajdúdorog, 1945. január 7.259
A Debreceni Helyi Vasút Rt. jelentése a debreceni villamosforgalom részleges megindításáról. Debrecen, 1945. január 15.259
A Debreceni Lakáshivatal jelentése a népjóléti miniszternek a lakásviszonyokról, a hivatal munkájáról és az üzletek helyzetéről. Debrecen, 1945. január 17.260
A Debreceni Pártközi bizottság polgármesteri értekezletének határozatai a közélelmezés ügyében. Debrecen, 1945. január 17.261
A város számvevőségi főnökének a polgármesterhez küldött átirata, amelyben intézkedést kér a rubellel történő üzérkedés megakadályzására. Debrecen, 1945. január 19.263
A Hajdúböszörményi bőripari Szövetkezeti Üzem alapszabálya. Hajdúböszörmény, 1945. január 24.263
A Nemzeti Parasztpárt debreceni szervezetének javaslata a tavaszi mezőgazdasági munkák feltételeinek biztosítására. Debrecen, 1945. január 26.264
Debrecen város közigazgatási tanácsnokának antiszociális követelése a munkahelyüket változtatni kívánó mezőgazdasági cselédek ellen. (Debrecen, 1945. január 30.265
A Néplap tudósítása arról, hogy Balmazújváros népe küldöttség útján sürgette a földbirtokreformot. Debrecen, 1945. január 30.266
Debrecen helyettes polgármesterének jelentése a súlyos közellátási viszonyokról. Debrecen, 1945. január 31.267
Hajdúhadház és Téglás lakosai a földreform sürgős végrehajtását követelik. A Néplap tudósítása. Debrecen, 1945. február 7.267
A Néplap riportja a Debreceni Dohánygyár termelő munkájáról. Debrecen, 1945. február 9.268
A Debreczen cikke a helyi Termelési Bizottság megalakulásáról és feladatáról. Debrecen, 1945. február 9.269
A Földreform Bizottság megalakulása Berettyóújfaluban. 1945. február 12.270
A Hajdúböszörményi Nemzeti Bizottság határozata mezőgazdasági termelőszövetkezetek alakításáról. Hajdúböszörmény, 1945. február 18. 271
A Komádi Nemzeti Bizottság gazdasági intézkedései. Komádi, 1945. február 18.272
A Néplap riportja a vagongyári munkásság termelő és építő munkájáról. Debrecen, 1945. február 18.273
A debreceni Hortobágy Műmalom Üzemi Bizottsága ideiglenesen kezébe veszi a termelés irányítását. Debrecen, 1945. február 20.274
A Népszava riportja a munkások kezelésébe átvett Debreceni Faipari Rt. termelő munkájáról. Debrecen, 1945. február 20.275
A Hajdúsámsoni Nemzeti bizottság előterjesztése a földművelésügyi miniszterhez a radikális földreformra. Hajdúsámson, 1945. február 20.275
A Debreceni Szabad Szó a földreform előkészületeiről. Debrecen, 1945. február 25.278
A Néplap híradása a debreceni Termelési Bizottság első üléséről. Debrecen, 1945. február 25.280
A nagykereki kommunista párt vezetősége jelenti Bihar vármegye alispánjának, hogy a községben termelőszövetkezet alakult, egyben traktorjuttatást és házhelyosztást kér. Nagykereki, 1945. február 26.280
A Hajdúdorogi Nemzeti Bizottság és a Timamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. munkásainak képviselője árucserében állapodik meg. Hajdúdorog, 1945. február 27.281
Földosztó és termelési bizottság alakulása Hosszúpályi községben. Hosszúpályi, 1945. március 1.282
A váncsodi kommunista pártszervezet vezetőségének kérelme az alispánhoz igavonó állatok kiutalása ügyében. Váncsod, 1945. március 2.284
A Tiszántúli Népszava tudósítása a Debreceni Textilgyár termelőmunkájáról. Debrecen, 1945. március 2.284
A Néplap tudósítása: "A Nádudvari Termelő bizottság megindította a tavaszi munkálatokat". Debrecen, 1945. március 4.286
A földművelésügyi miniszter távirata a Bihar megyei főispánnak a tavaszi mezőgazdasági munkákhoz állatok biztosítása érdekében. Debrecen, 1945. március 4.287
Vita a földreformról a Hajdúnánási Nemzeti Bizottságban. Hajdúnánás, 1945. március 7.287
A Néplap a Balmazújvárosi Földigénylő Bizottság munkájáról. Balmazújváros, 1945. március 8.288
A kismarjai földmunkásszövetség megalakítja a Földigénylő Bizottságot. Kismarja, 1945. március 9.289
A Néplap a mezőgazdaság súlyos helyzetéről Hajdú megyében. Debrecen, 1945. március 9.289
A Hajdúszoboszlói Nemzeti Bizottság állásfoglalása a Gyógyfürdő működésének biztosításáról. Hajdúszoboszló, 1945. március 16.290
A Néplap híradása a feketekereskedelem elleni intézkedésekről. Debrecen, 1945. március 21.292
A Földigénylő Bizottság megalakulása Álmosd közsében. 1945. március 21.292
Bihar vármegye Földbirtokrendező Tanácsának utasítása a földreform előkészítésére. Berettyóújfalu, 1945. március 22.293
A Néplap híradása arról, hogy a szovjet hatóságok üzemanyaggal támogatják a mezőgazdasági munkát Debrecenben. Debrecen, 1945. március 24.294
Bihar vármegye földbirtokrendező Tanácsának tájékoztatója a Földigénylő Bizottságok feladatairól. Berettyóújfalu, 1945. március 26.295
A Néplap beszámolója a földosztás Hajdú megyei eseményeiről. Debrecen, 1945. március 30.297
Megalakul a Derecskei Földigénylő Bizottság, s kijelöli a megváltásra és elkobzásra javasolt birtokokat. Derecske, 1945. április 3.298
Törekvések az iskolai oktatás és a közművelődés demokratizálására, fellendítésére és a szociális problémák megoldására
A Néplap tudósítása az Ady-Társaság által Debrecenben megszervezett orosz nyelvtanfolyamról. Debrecen, 1944. december 28.301
A debreceni Ady-Társaság kérelme a polgármesterhez a Magyarok c. folyóirat megindítása ügyében. Debrecen, 1944. decembeer 28.301
A Néplap híradása a Szocialista Kultúrközösség irodalmi estjéről. Debrecen, 1945. január 4.302
Debrecen polgármestere engedélyezi a Csokonai Színház előadásainak megkezdését. Debrecen, 1945. január 4.302
Javaslat a Debreceni Nemzeti Bizottsághoz Nemzeti Segélyakció szervezésére. Debrecen, 1945. január 10.303
A Debreceni Nemzeti Bizottság szervezőbizottságot alakít a Nemzeti Segélyakció lebonyolítására. Debrecen, 1945. január 12.304
Az MKP debreceni szervezetének taggyűlése a Nemzeti Segélyakció hatékony támogatását határozza el. Debrecen, 1945. január 13.305
A Debreceni Nemzeti Bizottság által kiküldött Szervező bizottság felhívása a Nemzeti Segélyakció elindítására. Debrecen, 1945. január 15.306
A Debreceni Munkás testedző Egyesület kérelme a város polgármesteréhez. Debrecen, 1945. január 15.307
Bihar vármegye főispánjának utasítása a kulturális élet megszervezésére. Berettyóújfalu, 1945. január 13.308
A kommunista párt debreceni szervezete javasolja a Csokonai Színház működésének az Ady-Társaság ellenőrzése alá való helyezését. Debrecen, 1945. január 17.310
Jelentés a Debrecen környéki tanyai iskolák helyzetéről. Debrecen, 1945. január 17.311
A Néplap cikke a DMTE sportbemutatójáról. Debrecen, 1945. február 6.312
A Néplap közli a Debrecenben meginduló szabadegyetem programját. Debrecen, 1945. február 17.313
Debrecen polgármesterének határozata a napközi otthonok felállításáról. Debrecen, 1945. feburá 17.313
A Népszava közleménye: "Orosz művészegyüttes Debrecenben". Debrecen, 1945. február 20.314
A kommunista párt hajdúszoboszlói szervezete könyvek összegyűjtésére kér engedélyt. Hajdúszoboszló, 1945. február 20. 314
A debreceni tankerületi főigazgató levele a közép- és szakiskolák igazgatóihoz a MADISZ-gyűlésen való kötelező részvétel ügyében. Debrecen, 1945. feburá 21.315
A Néplap közli az MNDSZ debreceni szervezetének felhívását a budapesti gyermekek megsegítésére. Debrecen, 1945. február 25.315
Debrecen megbízott tisztifőorvosának jelentése a város egészségügyi helyzetéről. Debrecen, 1945. február vége316
Debrecen város Törvényhatósági Bizottsági Közgyűlésének határozata a kiütéses tífusz visszaszorítása érdekében. Debrecen, 1945. február 28.321
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány belügyminisztere a debreceni "Vígszínház" mozit a MADISZ szervezet kezelésébe adja. Debrecen, 1945. március 5.322
A Néplap híradása 777 budapesti gyermek elhelyezéséről Hajdú vármegyében. Debrecen, 1945. március 10.323
A debreceni tankerületi főigazgató jelentése a Nemzeti Bizottságnak a tanyai iskolákban folyó tanításról. Debrecen, 1945. március 12.324
Az MKP biharnagybajomi szervezetének javaslatára a helybeli Nemzeti Bizottság követeli az iskolai oktatás demokratizálását. Biharnagybajomi szervezetének javaslatára a helybeli Nemzeti Bizottság követeli az iskolai oktatás demokratizálását. Biharnagybajom, 1945. március 15.324
A Debreceni Nemzeti Bizottság határozata követeli az egyetemen a reakció maradányaink felszámolását. Debrecen, 1945. március 22.326
A Néplap híre az OTI demokratikus átszervezésének követeléséről. Debrecen, 1945. március 22.327
A Tiszántúli Népszava a jobboldali és fasiszta könyvek betiltását követeli. Debrecen, 1944.március 28.327
A demokratikus átalakulás előrehaladása. A reakció és az ellene folytatott harc erősödése (1945. április 5.-1945. november 4.)
A jobboldali kísérletek a pártkoalíció egységének megbontására. Az MKP küzdelme a demokratikus vívmányok továbbfejlesztéséért. Az 1945. novemberi parlamenti képviselőválasztások
Debrecen város polgármestere támogatja a honvédelmi miniszter javaslatát az ország felszabadulásának megünnepléséről. Debrecen, 1945. április 5.329
Az ország felszabadításának ünnepe Debrecenben. A Tiszántúli Népszava tusítása. Debrecen, 1944. április 7.330
Az apafai erdőben elkövetett fasiszta tömeggyilkosság kérdése a debreceni Nemzeti Bizottság ülésén. Debrecen, 1945. április 6.331
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés köszönete Debrecen városának és népének a paralment és a kormány Budapestre településekor. Debrecen, 1945. április 14.333
Bihar vármegye Nemzeti bizottsága május elsejére munkaszünetet rendel el. Berettyóújfalu, 1945. április 19.333
Bihar vármegye Törvényhatósági Bizottságának megalakulása és tisztviselőkarának megválasztása. Berettyóújfalu, 1945. április 21.334
Vita a Hajdúszoboszlói Nemzeti Bizottságban a MADISZ szerepéről, feladatairól. Hajdúszoboszló, 1945. április 22.337
Megalakul a szociáldemokrata párt hajdúdorogi szervezete. hajdúdorog, 1945. április 22.339
Gyenge Károly budapesti munkás-pártaktivista levele az MKP országos központjának a párt hajdúhadházi eredményeiről. hajdúhadház, 1945. április 25.340
Név nélküli jelentés a berettyóújfalui május elsejei ünnepségről. Berettyóújfalu, 1945. március 1.341
A Debreceni Nemzeti Bizottság Horthy Miklóst háborús bűnösnek nyilvánítja, és a demokratikus köztársasági államforma mellett foglal állást. Debrecen, 1945. május 4.342
A Földesi Nemzeti Bizottság határozata a deportálásból hazatértek támogatásáról. Földes, 1945. május 7.343
Az MKP hajdúszováti szervezetének helyzetjelentése. Hajdúszovát, 1945. május 7.344
A Néplap beszámolója az MNDSZ debreceni nagygyűléséről. Debrecen, 1945. május 15.346
A MADISZ berettyóújfalui szervezetének javaslata egyes utcák, a Polgári Fiúiskola és a Közkórház nevének megváltozattására. Berettyóújfalu, 1945. május 22.347
A Hajdú vármegyei Törvényhatósági Bizottság tagságának helységek szerinti és politikai összetétele. Debrecen, 1945. május 30.348
A Tiszántúli Népszava híradása szerint megalakult a megyei rendőrség. Debrecen, 1945. május 30.349
A Néplap arról tudósít, hogy lezárja a felvételt és igazoló bizottságot küld ki a bőripari munkások szakszervezete. Debrecen, 1945. június 6.350
A hajdúszoboszlói MADISZ-szervezete kéri a Nemzeti Bizottságba való felvételét és közli, hogy szövetkezeti üzletházat létesít. Hajdúszoboszló, 1945. júniur 6.351
Az MKP és az SZDP kelet-magyarországi Kerületi Vezetőségének közös határozata a munkásegység megszilárdításáról és Állandó Tanácskozó bizottság létesítéséről. Debrecen, 1945. június 9.351
Az MKP kelet-magyarországi Kerületi Titkárságának jelentése az Országos Központnak a pártszervezés eredményeiről. Debrecen, 1945. június 11.352
Pártellentétek a Komádi Nemzeti Bizottságban a képviselőtestületi helyek betöltése kérdésében. Komádi, 1945. június 20.353
A Tiszántúli Népszava híradása a Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom debreceni szervezetének megalakulásáról. Debrecen, 1945. június 22.355
Járási párttitkári értekezlet az MKP Bihar megyei szervezetének megerősítése tárgyában. Berettyóújfalu, 1945. június 25.355
A Néplap cikke az MKP-nak az ifjúság demokratikus egysége megteremtésére tett erőfeszítéseiről. Debrecen, 1945. június 4.356
A Bihar vármegyei Nemzeti Bizottság a katonai igazoló bizottságok tevékenységének megszigorítását követeli. Berettyóújfalu, 1945. július 9.357
A biharkeresztesi politikai pártok tiltakoznak a reakciós tisztviselőknek a közigazgatásba bekerülése ellen. Biharkeresztes, 1945. július 11.359
A Bihar vármegyei Nemzeti Bizottság demokráciaellenes magatartás miatt kizárja saját kisgazdapárti elnökét. Berettyóújfalu, 1945. július 16.360
A Debreceni Nemzeti Bizottság felterjesztései a Nemzetgyűlés elnökségéhez Bihari Nagy Lajos nemzetgyűlési képviselő és Faraghó Gábor miniszter demokráciaellenes magatartása ügyében. Debrecen, 1945. július 16.362
Az MKP Bihar vármegyei Bizottságának jelentése a kelet-magyarországi Területi Titkárságnak a pártmunka eredményeiről. Berettyóújfalu, 1945.július 16.363
Jelentés a felsőbb pártszervezetenke az MKP berettyóújfalui szervezete munkájáról. Debrecen, 1945. július 17.365
A Néplap beszámolója az MNDSZ debreceni nagygyűléséről. Debrecen, 1945. július 24.366
A Néplap beszámol arról, hogy épül a munkás és értelmiségi ifjúság harci egysége. Debrecen, 1945. július 26.368
A pedagógusok szakszervezte püspökladányi csoportjának megalakulása. Debrecen, 1945. augusztus 4.369
Az MKP népünnepéllyel egybekötött tömeggyűlése Berettyóújfaluban. A Néplap tudósítása. Debrecen, 1945. augusztus 29.370
A Néplap tudósítása a hadifoglyok első csoportjának hazatéréséről. Debrecen, 1945. augusztus 28.371
A Néplap hírt ad arról,hogy a debreceni kommunisták üdvözlik a közös munkáspárti listát. Debrecen, 1945. augusztus 30.372
A hajdúszoboszlói MADISZ-szervezet jelentése a polgármesternek a megalakulása óta végzett tevékenységéről. Hajdúszoboszló, 1945. szeptember 1.372
A Néplap közli, hogy 27 000 debreceni szervezett munkás követeli a két munkáspárttól a közös listán indulást a választásokon Debrecen, 1945. szeptember 8.373
A Néplap arról tudósít, hogy Hajdúszovát demokratikus pártjai visszautasítják a kisgazdapárt provokációját. Debrecen, 1945. szeptember 20.374
A Néplap az MKP Debreceni Területi Bizottságának négy vármegyében tartott népgyűléseiről. Debrecen, 1945. szeptember 25.375
Az MKP debreceni szervezete közli a központi vezetőséggel választási versenytervezetét. Debrecen, 1945. szeptember 28.376
Tüntetés Debrecenben a közellátás megjavításáért. A Néplap cikke. Debrecen, 1945. október 11.376
A szervezett munkásság küldöttsége a főispánnál, s annak válasza a közellátásról. Debrecen, 1945. október 27.378
A Néplap közli az MKP debreceni szervezetének felhívását a hazatért hadifoglyokhoz. Debrecen, 1945. október 29.379
Szabó Pál beszéde a Nemzeti Parasztpárt debreceni választói nagygyűlésén. Debrecen, 1945. október 29.380
Az 1945. évi novemberi parlamenti képviselő választások pártok szerinti lajstromai a Hajdú-Bihar megyei választókerületben. Debrecen, 1945. október382
A parlamenti képviselőválasztások Hajdú-Bihar eredményeinek korabelie elemzése a Néplapban. Debrecen, 1945. november 6.387
A földreform megvalósítása. A mezőgazdasági és az ipari termelés nehézségei. Az újjáépítés eredményei. A munkásság a szövetkezeti mozgalomért és a közélelmezés biztosításáért
A Néplap tudósítása a Geszt községi Tisza-birtoknak a földigénylők részére történő átadásáról. Debrecen, 1945. április 6.390
A Szovjet Katonai várpsparancsnokság MÁV műhelytelepén levő üzemeket átadja a debreceni polgármester megbízottjainak. Debrecen, 1945. április 5-6.391
A Biharnagybajomi Nemzeti Bizottság intézkedései az igaerővel nem rendelkező parasztok megsegítésére. Biharnagybajom, 1945. április 6. 392
Egy hajdúsámsoni földhözjuttatott birtoklevele. Hajdúsámson, 1945. április 6.393
A Kabai Nemzeti Bizottság javaslata a földművelődésügyi miniszterhez a földreformrendelet módosítása tárgyában. Kaba, 1945. április 11.394
A Debreceni Nemzeti Bizottság határozata a mezőgazdasági munkaeszközök felhazsnálásáról. és a föld kötelező megmunkálásáról. Debrecen, 1945. április 14.395
A Hajdúszováti Földigénylő Bizottság földbirtokelkobzási követései. Hajdúszovát, 1945. április 15. 396
A sashalmi munkások köszönete a földesi parasztságnak a számukra küldött élelmiszerekért. Sashalom, 1945.április 21.397
A Bihar vármegyei Nemzeti Bizottság elnökségének felhívása a járási és községi nemzeti bizottságokhoz a mezőgazdasági munkák maradéktalan elvégzésére. Berettyóújfalu, 1945. április 21.398
A Bihartordai Nemzeti bizottság határozatai a kötelező munkavézésről és a Termelési Bizottság újjáalakításáról. Bihartorda, 1945. április 24.399
Szociáldemokrata miniszteti biztosok jelentése az országos pártvezetőségnek a földreform végrehajtásával kapcsolatos politikai kérdésekről. Debrece, 1945. április 24.400
A Bihar vármegyei Gazdasági Felügyelőség kimutatása az elkobzott, kisajátított birtokokról és azok felhasználásáról. Berettyóújfalu, 1945. április 27.403
A Bihar vármegyei Gazdasági Felügyelőség kimutatása a földrefordm utáni földbirtokviszonokról. Berettyóújfalu, 1945. április 27.404
A berettyóújfalui ipari és kereskedelmi munkások szakszervezetének kérelme az alispánhoz Áruértékesítő és Beszerző Szövetkezet felállítása ügyében. Berettyóújfalu, 1945. május 2.405
Hajdúböszörmény polgármesterének rendelkezése a diósgyőri munkásság által búza ellenértékeképpen küldött vasáru eladásáról. Hajdúböszörmény, 1945. május 15.405
Debrecen polgármesterének felhívása: kobozzák el a forgalomnak. Berettyóújfalu, 1945. május 17.406
A Berettyó-hidat az Államépítészeti Hivatal átadja a forgalomnak. Berettyóújfalu, 1945. május 17. 407
A püspökladányi szervezett munkások a helyi MKP közreműködésével kezelésükbe veszik a téglagyárat. Püspökladány, 1945. május 17.408
Kimutatás a Debrecen város tulajdonát képező birtokokból eszközölt földosztásról. Deberece, 1945. május 19.410
A Konyári nemzeti Bizottság követelései az árakkal és a feketekerekedelemmel kapcsolatban. Konyár, 1945. május 21.411
A sarkadi Szakszervezetek Termelő, Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezetének jelentése a Hangya Szövetkezet ügyében. Sarkad, 1945. május 25.413
A Néplap beszámolója az MKP debreceini szervezetének az Országos Pártértékezlet kérdéseivel foglalkozó taggyűléséről. Debrecen, 1945. május 27.415
A Debreceni Auguszta Tüdőszanatórium beadványa a Nemzeti Bizottsághoz újjáépítési segély ügyében. Debrecen, 1495. május 29.417
A debreceni építőmunkások csatlakoznak az újjáépítési versenyhez. Debrecen, 1945. június 2.417
A debreceni cipőgyári munkások felajánlásai és javaslatai az újjáépítés megvalósítására. A Néplap beszámolója. Debrecen, 1945. június 2.418
Tizenkét debreceni ipari üzem belép a Népszövetkezetbe. Debrecen, 1945. június 3.419
A kabai földnélküliek tiltakoznak a birtokok egy részének földosztás alóli mentesítése ellen. Kaba, 1945. június 10.421
A debreceni szakszervezetek vezetőségi ülése követeli a közellátás megjavítását és a feketekereskedelem felszámolását. Debrecen. 1945. június 22.422
A Debreceni Nemzeti Bizottság határozatai az újjáépítés meggyorsítása érdekében. Debrecen, 1945. június 24.423
A debreceni polgármester jelentése a városi közgyűlésnek a május végétől történt fontosabb eseményekről s a gazdasági helyzet alakulásáról. Debrecen, 1945. június 27.425
A Megyei Földbirtokrendező Tanács és a Megyei Földhivatal beszámolója az Országos Földbirtokrendező Tanácsnak a földreform során végzett munkáról. Berettyóújfalu, 1945. június 30.427
A Néplap híradása: A debreceni kommunisták pártnapon vitatták meg az üzemi bizottságok helyzetét és feladatait. Debrecen, 1945. július 4.431
A Debreceni Villanygyár erőfeszítései és tervei az áramszolgáltatás biztosítása érdekében. A Néplap beszámolója. Debrecen, 1945. július 6.432
A Hajdúböszörményi Nemzeti Bizottság határozata az újjáépítés pénzügyi alapjainak megteremtése érdekében. Hajdúböszörmény, 1945. július 7.433
Debrecen város műszaki ügyosztályának összefoglaló jelentése a polgármesterhez a háborús károk helyreállításának előrelátható költségeiről. Debrecen, 1945. július 9.436
A Debreceni Mechanikai Cipőipari Munkaszövetkezet munkásainak, igazgatóságának és üzemi bizottságának javaslatai a szövetkezeti mozgalom problémáinak megoldására. Debrecen, 1945. július 13.437
A Néplap híradása: A debreceni kommunisták újjáépítési napot tartanak. Debrecen, 1945. július 14.440
A Néplap beszámol a vagongyári kommunista rohammunkáról. Debrecen, 194. július 17.441
Hajdú és Bihar vármegyék iparügyi miniszteri biztosa jelentéstételre szólítja fel Debrecen polgármesterét az üzemi munkaszövetkezetek ügyében. Debrecen, 1945. július 31.442
Debrecen polgármesterének jelentése az iparügyi miniszteri biztosnak a munkaszövetkezetekről. debrecen, 1945. augusztus 8.443
A Néplap a Magyar Általános Hitelbanknak a Faipari Szövetkezet elleni támadásáról. Debrecen, 1945. augusztus 15.444
A Debreceni Szakszervezetek Szakmaközi bizottságának beadványa a főispánhoz, melyben tiltakozik a munkások kezelésében levő üzemeknek régi tulajdonosaik kezébe való visszaadása ellen. Debrecen, 145. augusztus 15.445
A Néplap beszámol a kenyérellátás biztosítása érdekében Debrecenben tett intézkedésekről. Debrecen, 1945. augusztus 26.447
A Hajdúhadházi községi képviselőtestület a helyi Nemzeti bizottság kezdeményezésére határozatot hoz a malmok községi kezelésbe vételéről. Hajdúhadház, 1945. augusztus 30.447
A debreceni polgármester összefoglaló jelentése a belügyminiszternek az újjáépítésben elért eredményekről, az ezzel kapcsolatos tervekről és a rendelkezésre álló feltételekről. Debrecen, 1945. augusztus448
Végh Dezső helyettes polgármester jelentése Debrecen közellátási helyzetéről. Debrecen, 1945. szeptember 5.453
A Bihar vármegyei Gazdasági Felügyelőség kimutatása az 1944/45-ös gazdasági év mezőgazdasági eredményeiről. Berettyóújfalu, 1945. október 26.454
A tiszántúli kerületi gazdasági felüygelő összefoglaló jelentése a főispánnak Hajdú vármegye mezőgazdaságának 1945. évi állapotáról. Debrecen, 1945. december 1.455
Kezdeményezések az oktatás, közművelődés korszerűsítésére és a szociális gondoskodás kiterjesztésére
A debreceni középiskolás tanulóifjúság diákbizottsága demokratikus oktatási és nevelési rendszert követel. Debrecen, 1945. április 7.458
Debrecen polgármesterének jelentése a belügyminiszternek a filmszínházak helyzetéről. Debrecen, 1945. április kb. 10.460
Debrecen város szociális ügyosztályának jelentése a polgármesternek a felszabadulás utáni hónapokban végzett tevékenységéről. Debrecen, 1945. április 13.460
Bihar vármegye Nemzeti Bizottságának állásfoglalása a nevelők szervezkedésének, továbbképzésének és a gyermekek szociális gondozásának kérdéseiben. Berettyóújfalu, 1945. április 30.461
A Néplap követeli a debreceni egyetem megtisztítását a demokráciaellenes tanároktól. Debrecen, 1945. május 16.463
Debrecen város Törvényhatósági Bizottsága kisgyűlésének előterjesztése a népjóléti miniszterhez a szociális biztosítás kiterjesztéséről és egységesítéséről. Debrecen, 1945. május 16.464
A Tiszántúli Népszava cikke a súlyos lakásviszonyokról és enyhítésük lehetőségeiről. Debrecen, 1945. május 29.467
A Debreceni Nemzeti Bizottság határozatai az iskolai tankötelezettség megszigorításáról és Nevelésügyi Tanács felállításáról. Debrecen, 1945. május 30.468
A Néplap cikke a Nemzeti Segély debreceni szervezetének szélesedő tevékenységéről. Debrecen, 1945. június 3.471
A közigazgatási bizottság jelentése a miniszterelnöknek Debrecen közegészségügyének és szociális igazgatásának helyzetéről. Debrecen, 1945. július472
A Debreceni Munkáspártok Közös Munkás Kultúrotthona és az Ady-Társaság Zenei Osztálya megbízottjának kérelme a polgármesterhez munkáshangversenyek rendezése ügyében. Debrecen, 1945. július 11.476
A Magyar-Szovjet Művelődési Társaság debreceni szervezete díszülés rendezését tervezi a Csokonai Színházban. Debrecen, 1945. július 14.477
A Néplap tudósítása a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság debreceni szervezetének alakuló közgyűléséről. Debrecen, 1945. július 22.477
A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium Néművelési Ügyosztályának leirata Hajdú vármegye szabadművelődési felügyelőjéhez népművelési értekezlet előkészítése ügyében. Debrecen, 1945. augusztus 2.479
A Néplap tudósítása a tanítók átképző tanfolyamáról. Debrecen, 1945. augusztus 8.481
A debreceni népművelési értekezlet programja. Debrecen, 1945. augusztus481
A Debreceni Nemzeti bizottság követeli az egyetemi hallgatók sürgős poliltikai felülvizsgálását. Debrecen, 1945. szeptember 1.483
A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium utasítása a városok és vármegyék vezetőihez a népművelés megszervezésére. Budapest, 1945. szeptember 8.485
A Hajdú vármegyei alispán rendelkezése városi, járási, községi népművelési tanácsok felállításáról és feladataikról. Debrecen, 1945. szeptember 24.486
A Debreceni Nemzeti Bizottság az MKP javaslatára az egyetemi hallgatók számjára demokratikus szellemű kollégium létesítését kezdeményezi. Debrecen, 1945. szeptember 17.487
A Pocsaji Nemzeti Bizottság az általános iskola felállítása mellett foglal állást. Pocsaj, 1945. szeptember 22.490
A Néplap cikke: A Debreceni Tudományegyetem hallgatói természettudományi kar felállításást kérik. Debrecen, 1945. szeptember 23. 491
Az MKP debreceni szervezetének vezetősége a nevelők számára tartandó előadásra hívja meg a tanárokat és tanítókat. Debrecen, 1945. szeptember 26.492
A Debreceni Nemzeti Bizottság elredeli az egyetemi hallgatók politikai igazoltatását végző bizottságok felállítását. Debrecen, 1945. október 1.493
A Hajdúnánási Ifjúsági Tanács középfokú Mezőgazdasági Szakiskola és Munkásgimnázium felállítását kezdeményezi. Hajdúnánás, 1945. október 28.494
Névmutató497
Helynévmutató513
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Válogatott dokumentumok Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának felszabadulás utáni történetéből Válogatott dokumentumok Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának felszabadulás utáni történetéből Válogatott dokumentumok Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának felszabadulás utáni történetéből Válogatott dokumentumok Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának felszabadulás utáni történetéből Válogatott dokumentumok Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának felszabadulás utáni történetéből

A védőborító széle sérült, elszíneződött, a lapélek foltosak. Több lapon bejegyzés, aláhúzás látható.

Állapot: Közepes
1.540 Ft
1.230 ,-Ft 20
6 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Válogatott dokumentumok Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának felszabadulás utáni történetéből Válogatott dokumentumok Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának felszabadulás utáni történetéből Válogatott dokumentumok Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának felszabadulás utáni történetéből

A védőborító enyhén elszíneződött, széle kissé szakadozott.

Állapot:
1.540 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba