A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Válogatott dokumentumok Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának felszabadulás utáni történetéből

A szocializmus alapjai lerakásának első eredményei és nehézségei Hajdú-Bihar megyében 1948. június-1956. július

Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Hajdú megyei Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Debrecen
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 402 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:

Tartalom

Előszó5
Szerkesztői útmutató26
Dokumentumok29
A szocialista építés fellendülése, a hároméves terv eredményei, társadalmi változások Hajdú-Bihar megyben, torzulások az MDP politikájában és ezek megyei tükröződése (1948. július - 1955. január)
Az MDP szövetségi politikája. A Függetlenségi Népfront. Változások a megye társadalmi és közigazgatási szerkezetében. A szektás-dogmatikus politika eluralkodásának megyei jelentkezése
Bihar vármegye főispánjának időszaki jelentése a belügyminiszterhez. Berettyóújfalu, 1948. augusztus 14.25
Az MDP Központi Vezetősége Szervezési Osztályának levele az MDP Hajdú megyei bizottságának. Budapest, 1948. augusztus 24.26
Az MDP Hajdú megyei bizottságának levele az MDP KV Szervezési Osztályához a népi bizottságok megalakulásáról és működéséről. Debrecen, 1948. augusztus 30.27
Hajdú megye és Debrecen város főispánjának helyzetjelentése a belügyminiszterhez. Debrecen, 1948. szeptember 4.28
A berettyóújfalui járás főjegyzői tiszti értekezlete elítéli Mindszenty József bíboros hercegérsek káros politikai magatartását. Berettyóújfalu, 1948. okt. 25.30
A hajdúnánási nemzeti bizottság elnöke a Függetlenségi Frontról, a Népi Bizottságokról és a koalíciós pártok felelősségéről. Hajdúnánás, 1948. október 27.30
Debrecen város polgármesterének előterjesztése a belügyminiszterhez minél nagyobb számú népi származású, haladógondolkodású elem bevonására a közigazgatásba. Debrecen, 1948. november 6.31
Bihar vármegye főispánjának helyzetjelentése a belügyminiszterhez a törvényhatóságokról. Berettyóújfalu, 1948. november 19.32
Az MDP Hajdú megyei bizottsága értesíti az MDP Központi Bizottsága Közigazgatási Osztályát a megyebizottság mellett működő panasziroda megszüntetéséről és néphivatal szervezéséről az alispáni és a polgármesteri hivatal mellett. Debrecen, 1948. december 6.33
A megyei propagandista beszámolója az MDP Bihar megyei bizottságának ülésén a propaganda munkáról. Berettyóújfalu, 1948. december 14.34
Hajdúszoboszló város polgármesterének helyzetjelentése a főispánhoz 1948. december első feléről. Hajdúszoboszló, 1948. december 15.35
Bihar vármegye főispáni tiszti értekezlete határozatban üdvözli a belügyi kormányzatot Mindszenty József hercegérsek őrizetbe vétele alkalmából. Berettyóújfalu, 1948. december 29.36
A Debreczen cikke a Debreceni Nemzeti Bizottság utolsó üléséről. Debrecen, 1949. február 1.36
Debrecen város tanácsa a belügyminiszternél a közigazgatásban dolgozók részére továbbképző tanfolyamok szervezését sürgeti. Debrecen, 1949. február 5.38
Az MDP Bihar megyei bizottsága szakszervezeti felelősének jelentése az MDP KV Szervezési Osztályának a DÉFOSZ szervezési munkájáról. Berettyóújfalu, 1949. február 7.38
Az MDP Bihar megyei bizottsága szakszervezeti felelősének jelentése az MDP KV Országos Szervezési Osztályához a Függetlenségi Népfront-szervezetek megalakulásáról. Berettyóújfalu, 1949. február 16.40
A biharkeresztesi járás főjegyzőjének jelentése a főispánhoz a közigazgatás fokozottabb ellenőrzéséről. Biharkeresztes, 1949. március 31.41
A derecskei járás főjegyzőjének jelentése a főispánhoz a közigazgatás fokozottabb ellenőrzéséről. Derecske, 1949. március 31.42
A megyei Függetlenségi Népfront Bihar megyei bizottságának kiáltványa a megye lelkészeihez. Berettyóújfalu, 1949. április 13.43
Gerő Ernő és Kállai Gyula hozzászólásai az MDP Bihar megyei bizottsága munkatervéhez. Berettyóújfalu, 1949. április 16.44
Az 1949. évi május 1-i ünnepségek értékelése az MDP Bihar megyei bizottságának ülésén. Berettyóújfalu, 1949. május 2.46
Az MDP Hajdú megyei bizottságának heti jelentése az MDP KV Szervezési Osztályának a megyei hangulatról és a május 1-i ünnepségekről. Debrecen, 1949. május 3.47
Az MDP Debrecen Városi Végrehajtó Bizottságának értékelése a választási munkáról. Debrecen, 1949. május 18.48
Az MDP Hajdú megyei Bizottságának jelentése az MDP KV Szervezési Osztályának választásáról. Debrecen, 1949. május 19.50
Az MDP KV vázlatos terve a megyei bizottságok Szervezési Osztályának kiépítésére. Budapest, 1949. máj. 30.50
Berettyóújfalui járás főjegyzőjének jelentése a főispánhoz a társadalmi helyzetről a közigazgatás fokozottabb ellenőrzése keretében. Berettyóújfalu, 1949. június 3.51
A belügyminiszter észrevételei Bihar megye főispánjának március hó második feléről szóló helyzetjelentéséhez. Budapest, 1949. április 13.52
Bihar vármegye alispánjának leirata az éberség tárgyában valamennyi községi elöljáróságnak és járási főjegyzőnek. Berettyóújfalu, 1949. augusztus 2.52
Az MDP KV Szervező Bizottsága Titkársága éberségéről szóló határozatának ismertetése az MDP Bihar megyei Bizottságának titkári értekezletén. Berettyóújfalu, 1949. augusztus 30.53
Bihar vármegye alispánjának helyzetjelentése 1949. december hóról Bihar vármegye közigazgatási bizottságának. Berettyóújfalu, 1950. január 12.54
Megyei titkári beszámoló a titkári értekezletnek Bihar megye politikai helyzetéről. Berettyóújfalu, 1950. január 31.54
A főispán megemlékezése a megszűnő Bihar vármegyéről a vármegye közgyűlésén. Berettyóújfalu, 1950. március 7.60
Berettyóújfalui járás titkára ismerteti az Egységes Ifjúsági Szövetség megteremtésével kapcsolatos feladatokat. Berettyóújfalu, 1950. április 19.60
Molnár János megyei tanácstag megbízólevele. Budapest, 1950. június 5.62
A Hajdú-Bihar megyei Tanács alakuló ülése. Debrecen, 1950. június 15.63
A Hajdú-Bihar megyei Tanács és V. B. ülés jegyzőkönyve a városi és járási tanácsok megszervezéséről. Debrecen, 1950. július 24.64
Az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottságának jelentése az MDP KV Agitációs Propaganda Osztályának a falujáró munkáról. Debrecen, 1950. október 25.65
Az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottságának jelentése az MDP KV Párt- és Tömegszervezeti Osztályának a községi tanácsok megalakulásáról. Debrecen, 1950. október 28.67
Barta János Megyei Tanács V. B. elnökhelyettes jelentése a járási tanácsok alakuló üléséről. Debrecen, 1950. november 2.68
Jegyzőkönyv Hajdú-Bihar Megye Tanácsa válsztási kihirdetéséről és a Tanács alakuló üléséről. Debrecen, 1950. november 8.69
A szocialista munkaverseny és a termelőszövetkezeti mozgalom kibontakozása, a hároméves terv eredményei és az I. ötéves terv előkészítése a megyében. A beszolgáltatási rendszer szigorításának nehézségei
Bihar vármegye főispánja ismerteti a járási főjegyzőkkel a vármegye beszolgáltatási ütemtervét. Berettyóújfalu, 1948. augusztus 2.70
H. Nagy István beszámolója az MDP Bihar megyei Bizottsága ülésén a haszonbérletekről és a földbérlő csoportokról. Berettyóújfalu, 1948. szeptember 28.71
Zsáka község képviselőtestülete határozatot hoz a község villamosításáról. Zsáka, 1948. október 11.72
Hajdúböszörmény város polgármesterének időszaki jelentése a főispánnak a város gazdasági helyzetéről és a hároméves terv eredményeiről. Hajdúböszörmény, 1948. október-november73
A megyei titkár beszámolója a szövetkezeti és kulákkérdésben az MDP Bihar Megyei Bizottságának ülésén. Berettyóújfalu, 1948. október 21.74
A megyei titkár felszólalása az MDP Bihar megyei Bizottságának ülésén az őszi szántási-vetési munkákkal kapcsolatban. Berettyóújfalu, 1948. október 25.75
Az 1948. évi mezőgazdasági tavaszi termelési verseny Hajdú megyei eredményei. Debrecen, 1949. január 27.76
A Bihar Vármegyei Mezőgazdasági Termelési Versenybizottság jegyzőkönyve a verseny értékeléséről. Berettyóújfalu, 1948. december 3.77
Az MDP Bihar Megyei Bizottságának ülése értékeli az első mezőgazdasági termelőszövetkezeti csoportokkal kapcsolatos tapasztalatokat. Berettyóújfalu, 1948. december 21.78
Az MDP Hajdú Megyei Bizottságának ülése értékeli a megyei bérlőszövetkezetek helyzetét. Debrecen, 1949. január 4.79
Az állami gazdasági felügyelő jelentése a Hajdú megyei mezőgazdasági termelési versenyről és a mezőgazdasági szakoktatás helyzetéről. Debrecen, 1949. január 5.79
Az MDP Bihar Megyei Bizottságának ülése értékeli a megyében működő tábláscsoportok helyzetét. Berettyóújfalu, 1949. január 18.80
Debrecen város polgármesterének jelentése a vármegyei Földhivatalhoz a debreceni termelőszövetkezeti csoportok adatairól. Debrecen, 1949. január 15.81
Debrecen Város Tanácsának összesítő jelentése a hároméves beruházásairól ágazatonként, külön részletezve. Debrecen, 1949. április 10.82
A Debreczen cikke a szövetkezeti gazdálkodásról Hajdú megyében. Debrecen, 1949. június 12.82
A Debreczen beszámol a szövetkezeti mozgalom terjedéséről Bihar megyében. Debrecen, 1949. június 22.83
Hajdú Vármegye Törvényhatósági Bizottságának ülése felméri a szövetkezeti mozgalom helyzetét Hajdú megyében. Debrecen, 1949. június 24.84
Bihar Vármegyei Földhivatal leirata a községek elöljáróságaihoz és a járási főjegyzőkhöz a mezőgazdasági ingatlanok és azok felszerelésének felajánlásáról szóló kormányrendelet végrehajtásáról. Berettyóújfalu, 1949. június 28.85
Az MDP Hajdú Megyei Bizottsága részére készített kimutatás a megyében levő termelőszövetkezeti csoportokról és a mozgalom várható fejlődéséről. Debrecen, 1949. július 12.86
Bihar Vármegye alispánjának kimutatása a megye területén a 3 éves terv keretében végrehajtott beruházásokról. Berettyóújfalu, 1949. július 30.87
Debrecen város tanácsának felterjesztése a belügyminiszterhez a város területén működő községi vállalatokról. Debrecen, 1949. augusztus 5.88
Az MDP Bihar Megyei Bizottságának ülése a termelőszövetkezeti mozgalom helyzetéről. Berettyóújfalu, 1949. szeptember 6.89
Az MDP Bihar Megyei Bizottságának versenykihívása az ötéves tervkölcsönjegyzés végrehajtására. Berettyóújfalu, 1949. szeptember 28.90
Az MDP Bihar Megyei Bizottságának jelentése az MDP KV Mezőgazdasági és Szövetkezetpolitikai Osztályának helyzetéről. Debrecen, 1949. szeptember 28.91
Az MDP Hajdú Megyei Bizottsága területfelelőseinek beszámolói a tervkölcsönjegyzés állásáról. Debrecen, 1949. szeptember 30.92
Az MDP Bihar Megyei Bizottságának értékelése a tervkölcsön jegyzéséről. Berettyóújfalu, 1949. okt. 11.93
Beszámoló az MDP Debrecen Városi Bizottsága ülésén a munkaversenyek, a sztálini munkafelajánlások állásáról a debreceni üzemekben. Debrecen, 1949. december 13.95
Beszámoló az MDP Bihar Megyei Bizottsága titkársági ülésén a megye mezőgazdasági szocialista szektorának helyzetéről. Berettyóújfalu, 1950. január 17.95
Az MDP Debrecen Városi Bizottságának ülésére készített összesítés a párt parasztpolitikájának végrehajtásáról. Debrecen, 1950. április 27.97
Az MDP Biharkeresztesi Járási Bizottságán tartott értekezlet beszámolója a párt parasztpolitikájának végrehajtásáról. Biharkeresztes, 1950. május 10.97
A Hajdú-Bihar Megyei Tanács és V. B. határozata a kulákok aratási szerződéseinek megkötésével kapcsolatban. Debrecen, 1950. június 19.98
Beszámoló az MDP Debrecen Városi Bizottságának ülésén a cséplés és begyűjtés helyzetéről. Debrecen, 1950. július 12.99
Beszámoló az MDP Polgári Járási Bizottságának ülésén a termény behordásáról, csépléséről és begyűjtéséről. Polgár, 1950. július 18.99
A Hajdú-Bihar Megyei Tanács és Végrehajtó Bizottság határozata az 5 éves terv első évi beruházásainak meggyorsítása tárgyában. Debrecen, 1950. július 31.100
Az MDP Debrecen Városi Végrehajtó Bizottságának ülésére készített beszámoló az őszi mezőgazdasági fejlesztésről. Debrecen, 1950. augusztus 16.101
Az MDP Berettyóújfalui Járási Bizottságának jelentése az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága Szövetkezeti Osztályához az őszi tszcs-fejlesztés eredményeiről. Berettyóújfalu, 1950. szeptember 11.102
Az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottságának információja és kimutatása a termelőszövetkezeti csoportok őszi fejlesztéséről. Debrecen, 1950. szeptember 12.103
Az MDP Debrecen Városi Bizottságának rendkívüli értekezlete a békekölcsön jegyzés eredményeiről. Debrecen, 1950. október 9.104
Az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottságának ülésére készült beszámoló a termelőszövetkezeti csoportok fejlesztéséről. Debrecen, 1950. október 18.105
Az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága ülésére készített beszámoló a begyűjtés és az őszi mélyszántás állásáról. Debrecen, 1950. december 18.106
Beszámoló az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága Végrehajtó Bizottsági ülésére a tsz-zárszámadásokról és fejlesztésről, valamint a terménybegyűjtés helyzetéről. Debrecen, 1950. december 18.107
A kulturális élet, közoktatás, egészségügyi, szociális viszonyok és a sport élet fejlődése Hajdú-Bihar megyében a hároméves terv befejezése és az ötéves terv előkészítése időszakában
"Dolgozók az iskoláért" Bihar megyei Akcióbizottságának körlevele akcióbizottságok alakítására szólít fel. Berettyóújfalu, 1948. augusztus 2.108
A Tanfelügyelői Hivatal beszámol a főispánnak a debreceni iskolák helyzetéről és a dolgozók nagyarányú áldozatkészségéről az iskolák segítésében. Debrecen, 1948. augusztus 5.109
Bihar Vármegye alispánja a járási főjegyzőkhöz és községi elöljáróságokhoz küldött leiratában szeretetházak felállítását szorgalmazza. Berettyóújfalu, 1948. szeptember 1.110
A Belügyminisztérium Debrecen város polgármesterének írt leiratában támogatásáról biztosítja a várost egy diákmenza felállításában. Budapest, 1948. augusztus 9.111
A vármegyei tanfelügyelő beszámolója a főispánnak a "Dolgozók az iskoláért" mozgalom eredményeiről és a "Dolgozók iskolájának" új formájáról. Debrecen. 1948. szeptember 13.111
Debrecen város Tanácsa a Műszaki Ügyosztály beterjesztett javaslata alapján a munkanélküliség enyhítésének helyi megoldásait kezdeményezi. Debrecen, 1948. szeptember 27.112
A vármegyei tanfelügyelő beszámol a főispánok a tanulóotthonok és kollégiumok szervezéséről. Debrecen, 1948. október 4.114
Debrecen Város Törvényhatósági Bizottságának közgyűlése határozatban támogatja az Építési és Közmunkaügyi Miniszter kezdeményezését a lakásínség és munkanélküliség enyhítésére. Debrecen, 1948. október 26.115
Bihar Megye Állami Gazdasági felügyelője értesíti a Biharkeresztesi Járás főjegyzőjét ingyenes traktorvezető képző iskolák indításáról. Berettyóújfalu, 1949. január 12.116
A múzeum igazgatójának jelentése a közművelődési könyvtár könyv állományának gyarapodásáról és személyforgalmának alakulásáról. Debrecen, 1949. január 31.117
A debreceni MÁV Műhelytelepi Iskola szülői értekezletének jegyzőkönyve a nevelés, a tanulókról való gondolkodás és lemorzsolódás alakulásáról. Debrecen, 1949. március 31.118
Hajdúbagos község képviselő testülete határozatában ösztöndíjjal kívánja támogatni évente egy hallgató tanulását a Berettyóújfalui Mezőgazdasági Középiskolában. Hajdúbagos, 1949. április 5.119
A vármegyei tanfelügyelő jelentése a főispánhoz Hajdú Vármegye általános iskoláiról. Debrecen, 1949. április 5.120
A Debreczen beszámol a városban rendezett Bartók-zeneversenyről. Debrecen, 1949. ápr. 12.123
Debrecen város Törvényhatósági Bizottságának kisgyűlése határozatot hoz az MHK mozgalom pénzügyi támogatására. Debrecen, 1949. április 29.124
Hajdú Vármegye és Debrecen város Gazdasági Albizottságának határozata a vármegye és Debrecen 5 éves kultúrházépítési tervéről. Debrecen, 1949. április 30.124
A Néplap beszámol a hajdúhadházi Gyermekvárosban folyó nevelőmunkáról és közösségi szellemről. Debrecen, 1949. május 24.125
Hajdúnánás képviselői testülete határozatot hoz egy új, modern kultúrház felépítésére. Hajdúnánás, 1949. május 30.126
Bihar Vármegye Tanfelügyelői Hivatalának április-május havi jelentése a Vármegye Közigazgatási Bizottságának. Berettyóújfalu, 1949. június 1.127
Debrecen város tanfelügyelője a polgármesternek írt jelentésében beszámol az 1949/50. iskolai év tapasztalatairól. Debrecen, 1949. augusztus 22.128
Az MDP Bihar Megyei Bizottságának átirata az Országos Diák Jóléti és Kollégiumi Hivatalnak a kollégiumok további fenntartását indokolja. Berettyóújfalu, 1949. augusztus 30.129
Jelentés Debrecen város és Hajdú Vármegye három megyei városának a 3 éves terv keretében elért szociálpolitikai eredményeiről. Debrecen, 1949130
Bihar Vármegye szociális felügyelőjének jelentése a Közigazgatási Bizottságnak a megye szociális helyzetéről. Berettyóújfalu, 1950. február 2.132
Az "Építünk" cikke a kultúrmunkáról Hajdú-Bihar megyében. Debrecen, 1950. I. sz.132
A népművelési osztályvezető beszámol a Hajdú-Bihar Megyei Tanács és V. B. ülésén a kultúrotthon állásáról. Debrecen, 1950. augusztus 14.135
Hajdúböszörmény Városi Tanácsának határozata az iskolás és óvodás gyermekek téli segélyakciójáról. Hajdúböszörmény, 1950. december 13.135
Az MDP II. kongresszusa, a szocialista építés ütemének felgyorsulása, a szektás dogmatikus politika tovább mélyülése. A módosított ötéves terv első eredményei és ellentmondásainak jelentkezése Hajdú-Bihar megyében
A szektás dogmatikus politika, az irreális gazdasági terv torzító hatása a szövetségi politikára, a párt- az állam és a tömegszervezetekre és viszonyokra. A tanácsrendszer kiépülése és kezdetimunkája
Az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága megvitatta a DÉFOSZ munkájáról szóló jelentést. Debrecen, 1951. január 12.137
A Néplap ismerteti Tatár Kiss Lajos Hajdú-Bihar megyei küldött felszólalását az MDP II. kongresszusán. Budapest, 1951. február 26.139
A Néplap az MDP II. kongresszusa megyei visszhangja keretében beszámol a derecskei pártszervezet kongresszus utáni első taggyűléséről. Derecske, 1951. március 29.140
Az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága ülésének vitája a párttagság 1951. január 2. - 1951. július 1. közötti időszak számszerű változásairól készített jelentésről. Debrecen, 1951. július 3.141
Az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága megvitatta a falujárás átszervezéséről és patronázs csoportok munkájáról szóló jelentést. Debrecen, 1951. április143
Az MDP Polgári Járási Bizottságának titkári és választmányi ülésén megvitatták az új beszolgáltatási rendeletet és az abból adódó feladatokat. Polgár, 1951. április 22.144
A DISZ Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága szervező titkárának jelentése az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottságának a megyei DISZ-bizottság munkájáról. Debrecen, 1952. január 11.145
A Hajdú-Bihar Megyei Tanács és V. B. ülése megvitatta a középparasztságról készült jelentést. Debrecen, 1952. január 15.147
Az MDP Polgári Járási Bizottsága megvitatta a Polgári Járási Tanácshoz tartozó tanácsok munkájáról készült jelentést. Polgár, 1952. január 16.148
Az MDP Hajdú-Bihar megyei Bizottság részére készült jelentés a Debrecen Városi Pártbizottság munkamódszeréről. Debrecen, 1952. április 8.151
A népművelődési osztályvezető beszámolója a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának a június 1-i béketalálkozó előkészületeiről. Debrecen, 1952. május 27.154
A Berettyóújfalui Tanács Végrehajtó Bizottságának jelentése a Hajdú-Bihar Megyei Tanács V. B. titkárságának a középparasztság bevonásáról a tanácstagok munkájába. Berettyóújfalu, 1952. július 1.155
A Szakszervezetek Hajdú-Bihar Megyei Tanácsa jelentése az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága részére a megye területén lezajlott szakszervezeti választásokról. Debrecen, 1952. augusztus 16.156
Az MDP Debrecen Városi Bizottságának beszámolója a pártválasztmányi ülésen az MDV KV június 27-i üléséről és a debreceni feladatokról. Debrecen, 1952. július 24.157
Az MDP Berettyóújfalui Járási Bizottsága beszámol a pártválasztmánynak az MDP KV június 27-i üléséről és a kommunisták feladatairól. Berettyóújfalu, 1952. július 29.162
Az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága részére készült jelentés a párttagság összetételében január óta beállt változásokról. Debrecen, 1952. július 12.166
Az MDP Berettyóújfalui Járási Bizottsága részére készült jelentés a nemzetiségi kérdésről. Berettyóújfalu, 1952. szeptember 18.167
Az Adminisztratív Osztály jelentése az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottságának a hatáskörébe tartozó szervek munkájáról. Debrecen, 1952. szeptember 11.168
Beszámoló a Debrecen városi Békeiroda munkájáról. Debrecen, 1952. október 25.170
Debrecen Városi Tanács V. B.-nak helyzetjelentése január havi munkájáról a Hajdú-Bihar Megyei Tanács V. B.-nak. Debrecen, 1953. január171
A Hajdú-Bihar Megyei Tanács V. B. titkárságának rendelkezése a tanácstagok választási békeversenye és a legjobb község címért folyó verseny kiszélesítésére. Debrecen, 1953. április 28.172
Az MDP Derecskei Járási Bizottsága V. B. ülésére készült beszámoló a pártszervezetek munkájáról a békemozgalom terén. Derecske, 1953. április 29.173
Az igazgatási osztályvezető beszámolója a Hajdú-Bihar Megyei Tanács ülésén a választási előkészületekről. Debrecen, 1953. május 5.174
A Nagylétai Járási Tanács V. B. elnökének jelentése a választási munkáról a Hajdú-Bihar megyei Tanács Titkárságának. Nagyléta, 1953. május 25.175
Az ötéves terv felemelt célkitűzéseinek következményei Hajdú-Bihar megyében
Az MDP Hajdúszoboszló Városi Bizottságának titkára V. B. ülésen ismerteti a Minisztertanács határozatát a cukor- és lisztjegy bevezetéséről. Hajdúszoboszló, 1951. január 3.177
Az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottság Mezőgazdasági Osztályának kongresszusi munkaterve. Debrecen, 1951. január 12.177
Tatár Kiss Lajos a Hajdú-Bihar Megyei Tanács V. B. elnöke tanácsülésen ismerteti a Minisztertanács új rendelkezéseit a begyűjtés eredményesebbé tétele érdekében és a rendelkezésből adódó megyei feladatokat. Debrecen, 1953. január 17.178
Az MDP Biharkeresztes Járási Bizottságának értékelése a kongresszus tiszteletére vállalt felajánlásokról. Biharkeresztes, 1951. január 23.179
Az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottság értékelő jelentése az üzemek kongresszusi vállalásairól. Debrecen, 1951. február 5.181
Hajdú-Bihar Megyei Tanács V. B. jelentése a terménybegyűjtés helyzetéről. Debrecen, 1951. február 20.183
Az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottságának jelentése a termelőszövetkezeti csoportok fejlesztésének állásáról és a tavaszi munkálatok előkészítéséről. Debrecen, 1951. március 13.184
Az MDP Hajdúnánási Bizottságának munkaterve előirányozza a város szövetkezeti várossá fejlesztését. Hajdúnánás, 1951. június 9.186
Az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága Mezőgazdasági Osztályának jelentése a tavaszi munkák állásáról. Debrecen, 1951. június 18.187
Az MDP Debrecen Városi Bizottságának munkaterve a tsz-mozgalom fejlesztésére 1951. évben. Debrecen, 1951. május 16.188
Az MDP Berettyóújfalui Járási Bizottságának munkaterve a tszcs-szervezésről. Berettyóújfalu, 1951. május 27.189
Beszámoló az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottságának az ÁMG nyári tervteljesítéséről és őszi tervteljesítésének előkészítéséről. Debrecen, 1951. augusztus 28.190
Beszámoló az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága részére a tszcs-feljlesztésről. Debrecen, 1951. szeptember 4.191
Az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottságának beszámolója a mezőgazdasági munkáról. Debrecen, 1951. november 10.193
Jelentés az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottságának a december 21-i sztálini verseny állásáról. Debrecen, 1951. december 2.195
Beszámoló az MDP Debrecen Városi Bizottságának a debreceni III. típusú termelőcsoportok 1950/51. évi zárszámadásáról. Debrecen, 1952. január 14.196
Jelentés az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága Sajtó és Propaganda Osztályának az 1951. és 1952. évi beruházásokból. Debrecen, 1952. január 29.196
Az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága Végrehajtó Bizottságának beszámolója a tszcs-k, ÁMG-ok élenjáró dolgozói orszőágos tanácskozása által közzétett felhívás végrehajtásáról. Debrecen, 1952. február 17.198
A Mezőgazdasági Gépjavító Egyesülés tájékoztató levele a Debreceni Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat igazgatójának a norma-felülvizsgálat befejezéséről. Budapest, 1952. július 30.200
Tájékoztató a Hajdúböszörményi Városi Tanács Kereskedelmi Állandó Bizottságának ülésén a közellátási helyzetről. Hajdúböszörmény, 1952. augusztus 4.201
Az OTP debreceni fiókjának jelentése az MDP Hajdú megyei Bizottságának a III. békekölcsönjegyzés eredményeiről. Debrecen, 1952. október 7.201
Beszámoló az MDP Derecskei Járási Bizottsága Végrehajtó Bizottsága számára a termelőszövetkezeti csoportok zárszámadásáról. Derecske, 1952. dec. 3.203
A Polgári Járási Tanács V. B. Mezőgazdasági Osztályának jelentése az MDP Polgári Járás Bizottságának a termelőszövetkezetek és csoportok megszilárdulásáról, a brigádok és munkakapcsolatok szervezeti helyzetéről. Polgár, 1952. december 10.204
Az MDP Debrecen Városi Bizottsága részére készült beszámoló a Deák-, Rőder-, Gazda- stb. mozgalmak helyzetéről a debreceni üzemekben. Debrecen, 1952. december 17.205
Beszámoló az MDP Debrecen Városi Bizottsága számára az 1952. évi begyűjtési terv végrehajtásáról. Debrecen, 1953. január 7.206
A Debreceni Városi Tanács Begyűjtési és Kereskedelmi Osztályának jelentése a Városi Tanács V. B. Elnöki Csoportjának a közellátás helyzetéről. Debrecen, 1953. január 18.207
A Hajdú-Bihar Megyei Tanács elnöke kiegészíti a megye 1953. évi tervéről készült jelentést. Debrecen, 1953. március 3.208
Az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottságának terve a termelőszövetkezeti csoportok megszilárdítására és továbbfejlesztésére. Debrecen, 1953. június 5.209
A kulturális és tudományos élet fejlődése. Az általános iskola kötelezettség megvalósítása és az új szocialista értelmiség kialakítása érdekében tett intézkedések. Az egészségügyi és szociális viszonyok alakulása. A sportélet fellendülése
A Hajdúszoboszlói Városi Tanács V. B. jelentése az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottságának a városi könyvtrá munkájáról. Hajdúszoboszló, 1951. március 13.210
A Hajdúböszörményi Városi Tanács V. B. jelentése az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottságának a városi könyvtárról. Hajdúböszörmény, 1951. március 14.211
A Polgári Járási Tanács V. B. jelentése az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottságának a járási könyvtármozgalomról. Polgár, 1951. március 14.212
A Biharkeresztesi Járási Tanács Végrehajtó Bizottságának beszámolója az Országos Kultúrverseny helyi eredményeiről. Biharkeresztes, 1951. márc. 20.213
A Debreceni Városi Tanács jelentése az MDP Városi Bizottságához az 1951-52. évi általános iskolai beiskolázási feladatokról. Debrecen, 1951. aug. 22.214
Az oktatás helyzetéről szóló anyag vitája a Hajdú-Bihar Megyei Tanács V. B. ülésén. Debrecen, 1951. december 13.216
A Hajdú-Bihar Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának határozata a művészetek háza megalakításáról. Debrecen, 1951. december 30.217
A Hajdúböszörményi Városi Tanács Egészségügyi Állandó Bizottságának beszámolója az 1951. évi munkáról. Hajdúböszörmény, 1952. január 10.217
A testnevelési és sportbizottság jelentésének vitája a Hajdú-Bihar Megyei Tanács V. B. ülésén. Debrecen, 1952. április 15.218
A Hajdú-Bihar Megyei Tanács Népművelési Osztályának vezetője javaslatot tesz megyei központi könyvtár létesítésére. Debrecen, 1952. ápr. 22.219
Beszámoló az MDP Debreceni Városi Bizottsága Végrehajtó Bizottságának a szakérettségi beiskolázási terv végrehajtásáról. Debrecen, 1952. ápr. 26.220
A Hajdú-Bihar Megyei Tanács V. B. Oktatási és Egészségügyi Osztályának jelentése az idényközi napközi otthonok és bölcsődék szervezéséről. Debrecen, 1952. május 6.221
A Hajdúnánási Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Oktatási és Népművelési Csoportjának jelentése a városi múzeum megnyitásáról. Hajdúnánás, 1952. május 15.222
Jelentés az MDP Berettyóújfalui Járási Bizottságához a járási kultúrotthonok és kultúrcsoportok munkájáról. Berettyóújfalu, 1952. május 28.223
Beszámoló az MDP Debreceni Városi Bizottságának az egyetemi beiskolázás helyzetéről. Debrecen, 1952. június 22.224
Beszámoló az MDP Biharkeresztesi Járási Bizottsága Végrehajtó Bizottságának a beiskolázásáról. Biharkeresztes, 1952. június 25.225
A Végrehajtó Bizottság beszámolója az MDP Debreceni Városi Bizottságának az üzemi kultúrcsoportok munkájáról. Debrecen, 1952. augusztus 21.226
Az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottságának jelentése az MDP KV Agitációs és Propaganda Osztályának a kultúrotthonokról és kultúrmozgalmakról. Debrecen, 1952. december 15.227
Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának az oktatási eredményekről. Debrecen, 1953. április 27.229
Beszámoló a megye egészségügyi helyzetéről az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága V. B. ülésén. Debrecen, 1953. május 25.230
A könyvtármunkára vonatkozó minisztertanácsi határozat végrehajtásáról szóló jelentés megvitatása a Hajdú-Bihar Megyei Tanács V. B. ülésén. Debrecen, 1953. május 26.231
Az MDP KV 1953. júniusi ülésének fellépése a szektás hibák ellen. A revizionizmus erősödése. Az MDP III. kongresszusa a cikcakk politika káros következményei Hajdú-Bihar megyében (1953. június - 1955. március)
Az MDP 1953. júniusi ülésének és a kormányprogramnak hatása, az MDP III. kongresszusa határozatainak tükröződése Hajdú-Bihar megye társadalmi-politikai életében.
A Néplap ismerteti Rákosi Mátyásnak a Budapesti Pártbizottság aktívaértekezletén elhangzott beszédet. Budapest, 1953. július 11.233
A Néplap ismerteti Nagy Imrének a Budapesti Pártaktíván elhangzott felszólalását. Budapest, 1953. július 11.237
Az MDP Hajdú-Bihar Megyei Pártbizottságának ülésére készült jelentés a kormányprogram feldolgozásának tapasztalatairól. Debrecen, 1953. július 13.240
A Néplap cikkében a parasztság hangulatát mutatja be az 1953. júniusát követő új intézkedések nyomán. Debrecen, 1953. július 15.244
Jelentkezés az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága V. B.-ülésére Rákosi Mátyás és Nagy Imre beszédének tanácsi vonalon történő feldolgozásáról és az azokból következő feladatok gyakorlati megvalósításáról. Debrecen, 1953. augusztus 25.246
Az MDP Debreceni Városi Bizottsága beszámol a megyei bizottságnak a KV júniusi határozata után a mezőgazdasági szektorokban történt változásokról. Debrecen, 1953. október 25.250
A Néplap beszámol az MDP Hajdú-Bihar megyei aktívaüléséről. Debrecen, 1953. november 16.252
Az MDP Hajdú-Bihar Megyei Választmányának határozata a termelőszövetkezetek további politikai, gazdasági megszilárdítására. Debrecen, 1954. máj. 3.253
A Néplap beszámol az MDP III. kongresszusának visszhangjáról a nyíradonyi parasztok körében. Debrecen, 1954. június 20.256
Az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága Végrehajtó Bizottságának jelentése a Központi Vezetőségnek a KV júniusi határozatának végrehajtásáról, a kollektív vezetésről, a bírálat-önbírálatról és a káderek neveléséről. Debrecen, 1954. július 19.258
Jelentés az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága Végrehajtó Bizottságának a választási agitáció és a népfrontbizottságok megválasztásának tapasztalatairól. Debrecen, 1954. október 11.260
Az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottságának Végrehajtó Bizottsága megvitatja a Hazafias Népfront helyi bizottságainak munkatervét. Debrecen, 1954. nov. 18.261
Jegyzőkönyv a Debreceni Városi Tanács elnöki munkakörének átvételéről. Debrecen, 1954. nov. 14.264
Jelentés az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága Végrehajtó Bizottságának a választási munka értékeléséről. Debrecen, 1954. december 4.267
Jegyzőkönyv Debrecen Város Tanácsának alakuló üléséről. Debrecen, 1954. december 8.268
Beszámoló az MDP Hajdúnánási Városi Bizottságának a városi tanácstagok tömegkapcsolatairól. Hajdúnánás, 1955. január 21.270
Az MDP 1953. júniusi KV ülésének, a kormányprogramnak az MDP III. kongresszusa határozatainak hatása a megye gazdaságának fejlődésére
A Hajdú-Bihar Megyei Tanács V. B. jelentése az MDP Megyei Bizottságának. Debrecen, 1953. augusztus 23.271
Az MDP Derecskei Járási Bizottsága Végrehajtó Bizottságának beszámolója a gazdasági eredményekről, a versenymozgalom állásáról. Derecske, 1953. augusztus 26.274
Beszámoló az MDP Debreceni Városi Bizottsága Végrehajtó Bizottságának a termelő üzemek és kisipari szövetkezetek 1953. III. negyedévi tervteljesítéséről, pénzügyi helyzetéről. Debrecen, 1953. okt. 21.275
Jelentés az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága Végrehajtó Bizottságának a tszcs-k megszilárdításáról és a zárszámadások tapasztalatairól. Debrecen, 1953. december 19.276
A Hajdú-Bihari Megyei Tanács begyűjtési osztályának beszámoló jelentése az MDP Megyei Bizottságának a begyűjtés állásáról. Debrecen, 1954. február 4.278
A Hajdú-Bihar Megyei Tanács Kereskedelmi Osztályának jelentése az MDP megyei Bizottságának a KV 1953. októberi határozatának teljesítéséről a dolgozók jobb áruellátása érdekében. Debrecen, 1954. január 11.279
A Debreceni Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának jelentése a Hajdú-Bihar Megyei Tanács V. B. titkárságának a Mezőgazdasági Termelési Bizottságok szervezéséről. Debrecen, 1954. február 2.281
A Hajdú-Bihar Megyei Tanács rendkívüli ülése megvitatta a megye dolgozói anyagi viszonyainak alakulását és a gazdasági feladatok teljesítését. Debrecen, 1954. március 2.282
Jelentés az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottságának az ipari üzemek zökkenőmentes átmenetének biztosításáról az 1953. évről az 1954. évre. Debrecen, 1954. ferbruár 13.283
Jelentés az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága ülésének a Mezőgazdasági munkák állásáról. Debrecen, 1954. május 13.284
Beszámoló az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága Végrehajtó Bizottságának ülésén a racionalizálás végrehajtásának állásáról. Debrecen, 1954. okt. 18.285
A Hajdú-Bihar Megyei Tanács V. B. Mezőgazdasági Igazgatósága és Tsz Szervezési Osztályának havi jelentése az FM Termelőszövetkezeti Főosztályának. Debrecen, 1954. november 4.286
Jelentés a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának a termelőszövetkezetek zárszámadásáról. Debrecen, 1955. január 4.289
A II. Tervosztály beszámolója a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának az 1954. évi terv teljesítéséről, az 1955. évi feladatokról. Debrecen, 1955. február290
A tudományos és kulturális élet, az oktatás, a szociális helyzet, az egészségügy és a sport fejlődése a megyében az ellentmondásos országos politikai viszonyok között
Az MDP Városi Bizottságának és a Városi Tanácsnak a beszámolója az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottságának a lakosság kommunális szükségleteinek kielégítéséről. Debrecen, 1953. november 9.294
Jelentés az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága V. B.-nek az üzemek vezetőinek a KV 1953. június 27-28. és október 31-i óta a dolgozókról való gondoskodás érdekében végzett munkájáról. Debrecen, március 8.300
A Hajdú-Bihar Megyei Tanács V. B. vitája az oktatási osztály 1953/1954-es tanév eredményeiről és hiányosságairól szóló beszámolójáról. Debrecen, 1954. július 27.302
A Hajdúnánási Városi Tanács V. B. Egészségügyi Csoportjának jelentése a Hajdú-Bihar Megyei Tanács V. B. Egészségügyi Osztályának a felszabadulása óta elért egészségügyi eredményekről. Hajdúnánás, 1954. augusztus 18.303
A Testnevelési és Sportbizottság jelentése a Hajdú-Bihar Megyei Tanács V. B.-nek a megye és a tőle különvált Debrecen sportéletének helyzetéről. Debrecen, 1955. március 15.304
Az MDP KV 1955. márciusi ülése és a szektás politikai fordulat megyei hatásai. A szektás irányvonal csődje. Az MDP 1956. júliusi ülése 1955. március - 1956. július
A társadalmi és politikai helyzet alakulása Hajdú-Bihar megyében az MDP KV 1955. márciusi ülésétől 1956. júliusi üléséig
Az MDP Hajdú-Bihar megyei aktíva ülése a megyei titkár beszámolója alapján megvitatta a KV 1955. március 4-i határozatát. Debrecen, március 12.308
A derecskei járási pártaktíva megvitatta a KV 1955. március 4-i határozatát. Derecske, 1955. március 19.309
Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Tanács ülésén a megye mezőgazdaságában az MDP KV márciusi ülése után előállott helyzetről. Debrecen, 1955. június 23.311
V. B. elnökhelyettes beszámolója a debreceni városi tanácsülésen a mezőgazdaság szocialista átszervezésének az MDP KV 1955. márciusi határozatából eredő feladatairól. Debrecen, 1955. július 2.313
A V. B. titkár beszámolója a Hajdú-Bihar megyei Tanács ülésén a Berettyóújfalui Járási Tanács államhatalmi irányító munkájának vizsgálatáról. Debrecen, 1955. július 8.314
A Hajdú-Bihar Megyei Tanács V. B. Személyzeti Csoportjának jelentése a Végrehajtó Bizottságnak a tanácsok kádermunkájáról. Debrecen, 1955. július 30.316
A V. B. elnök beszámolója a Hajdú-Bihar Megyei Tanács ülésének a községi tanácsok munkájáról. Debrecen, 1955. szeptember 28.318
A Debreceni Városi Tanács V. B. beszámolója a Minisztertanács titkárságának a városi közgyűlés kommunista frakciója munkájának eredményességéről. Debrecen, 1955. december 12.319
A Polgári Községi Tanács V. B.-elnökének beszámolója a tanács és a tömegek kapcsolatáról. Polgár, 1956. január 16.320
Az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága V. B. és a Megyei Tanács V. B. együttes ülésének tanácskozása az elért eredményekről és a további feladatokról. Debrecen, 1956. február 15.322
A V. B. elnök tájékoztatója a Debrecen Városi Tanács ideiglenes bizottságainak szervezéséről és feladatairól. Debrecen, 1956. március 19.327
A Püspökladányi Járási Tanács MDP-csoport vezetője csoportülésen ismerteti a párt parasztpolitikájával foglalkozó budapesti aktívaértekezlet anyagát. Püspökladány, 1956. május 26.328
Jelentés a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága területén észlelt törvénysértésekről. Debrecen, 1956. június 12.329
Jelentés a Berettyóújfalui Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának a lakosság bejelentésének intézéséről, a panasziroda működéséről. Berettyóújfalu, 1956. június 26.331
A Néplap beszámol az MDP 1956. júliusi határozatának visszhangjáról a debreceni MÁV Járműjavítóban. Debrecen, 1956. július 27.332
A szektás politikai fordulat hatása a megye gazdasági életére. A gazdasági, tsz fejlesztési és beszolgáltatási tervek teljesítésében elért eredmények és problémák
Tanácstagok bekapcsolása az éves versenymozgalomba. Debrecen, 1955. április 5.334
Bartha János, a Hajdú-Bihar Megyei Tanács V. B. elnökhelyettesének beszámolója a megyei versenymozgalomról. Debrecen, 1955. május 14.336
Jelentés a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának a termelőszövetkezetek megszilárdításával és fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről, eredményekről, felmerült hiányosságokról és közvetlen feladatokról. Debrecen, 1955. június 3.338
A Debreceni Városi Tanács 1955. július 2-i ülésére készült beszámoló a termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztésének további feladatairól a mezőgazdasági munka helyzetéről. Debrecen, 1955. június 22.341
A Mezőgazdasági Igazgatóság jelentése a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának a termelőszövetkezetek megszilárdításá célzó intézkedésekről. Debrecen, 1955. szeptember 2.342
Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának a gabonagyűjtés, valamint az állat- és állati termékek begyűjtésének eredményeiről. Debrecen, 1955. szeptember 3.343
Jelentés a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának az 1955. évi békekölcsönjegyzés részleges eredményeiről. Debrecen, 1955. szeptember 29.344
Jelentés a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának a termelőszövetkezeti mozgalom fejlődéséről. Debrecen, 1955. október 20.345
Jelentés a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának a kenyérgabona vetési tervének teljesítéséről és az őszi mélyszántás helyzetéről. Debrecen, 1955. december 17.349
Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Tanácsülésnek a IV. negyedévi munkaterv végrehajtásáról. Debrecen, 1955. december 28.351
A Mezőgazdasági Igazgatóság jelentése a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának a termelőszövetkezeti fejlesztés terén elért eredményekről. Debrecen, 1956. február 19.354
Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Tanács V. B.-ülésének a megye 1955. éves egységek tervének teljesítéséről. Debrecen, 1956. március 7.357
A Mezőgazdasági Igazgatóság jelentése a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának a termelőszövetkezetek fejlesztésének és megszilárdításának helyzetéről 1956. I. negyedévében. Debrecen, 1956. április 5.358
Hajdú-Bihar megye felszabadulási begyűjtési versenyének záróértékelése. Debrecen, 1956. május 17.361
A kulturális és tudományos élet fejlődése. A közoktatás, az egészségügy és szociális gondoskodás, valamint a sportmozgalom helyzetének alakulása Hajdú-Bihar megyében 1955. március - 1956. július közötti időszakban
A Debreceni Városi Tanács V. B. Oktatási Osztályának jelentése a Városi Tanács V. B. Titkárságának. Debrecen, 1955. május 6.362
Az Egészségügyi Osztály beszámolója a Hajdú-Bihar Megyei Tanács V. B. ülésének a Megyei Kórház működéséről. Debrecen, 1955. szeptember 3.364
A Hajdú-Bihar Megyei Tanács 1956. évi költségvetési vitája a megyei tanácsülésen a kulturális, egészségügyi és szocialista ágazat eredményeiről és tervéről. Debrecen, 1956. április 28.366
A Debreceni Városi Tanács V. B. Kereskedelmi Osztályának jelentése az MDP Városi Bizottságának a kereskedelmi helyzetről, a dolgozók ellátásának alakulásáról. Debrecen, 1956.május 25.368
A Debreceni Városi Tanács V. B. Oktatási Osztályának jelentése a város közoktatási helyzetéről. Debrecen, 1956. június 7.369
A Testnevelési és Sport Bizottság beszámolója Hajdú-Bihar Megye Tanácsa ülésének a megye sporthelyzetéről és a spartakiádra való felkészülésről. Debrecen, 1956. június 28.373
Névmutató379
Helynévmutató383
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem