A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szavaló-könyv


Előszó

Sem a tanuló-ifjúság, sem a nagy közönség számára készült szavalásra alkalmas költeményekből álló gyűjteményes munkákban nem igen bővelkedünk. A régebbi ilynemű müvek részint nem ölelik fel az... Tovább

Tartalom

Szózat (Vörösmarty) - -5
Hymnus (Kölcsey) 7
Honfidal (Petőfi) _ _ .9
A magyarokhoz (Berzsenyi)- _10
Hazámhoz (Garay) 12
Liszt Ferenczhez (Vörösmarty) - _15
Apotheosis (Bajza József) _ _ -17
A gólyához (Tompa) _ _ _ _20
A hasáról (Petőfi) _ - _ ... -22
A magyarok Mózese (Garay) 24
A hontalan (Vörösmarty) _ __ _27
A vihar (Tompa) _ _ _ _29
Fohászkodás (Berzsenyi) .31
Coriolán (Tarkányi Béla) _ -32
Tétemre hivás (Arany) _ .36
A vén czigány (Vörösmarty) 39
Az álmatlan király (Kisfaludy Károly) 41
A temető (Berzsenyi) _43
Búcsú (báró Eötvös József) 44
Kandalló mellett (Komócsy József) _46
Az élő szobor (Vörösmarty) -48
Az öreg koldus (Jakab Ödön) -50
Vanitatum vanitas (Kölcsey) - _52
Pókainé (Gyulai Pál) _ - _ -54
Hunyadi László (Petőfi) _ _ _58
Kont (Garay) - - - - -62
Csont (Pákh Albert) . - .66
A külföld rabja (Varholt Sándor) _ _ _ 71
Br. Eötvös József emlékezete (Szász Károly) _ _ 79
Zendülj meg ... (Lévay József) _. __ 84
Salamon (Vörösmarty) 85
Szeresd magyar hazádat (Garay) ... _ . 88
Munkácsy Mihálynak (Ábrányi Emil). _ _ _ _ 89
A merengőhöz (Vörösmarty) _ _ _____ _ 91
Induló (Garay) _______ 93
Honfihit (Lisznyai Kálmán) _ _ .. _ 94
Báthori Gábor (Vida József) _ _ _ . _ . 96
Az együgyű paraszt (Szentjobi Szabó László) . 98
A vén huszár (Sárosy Gyula)- - - - - _ - 101
Vigasztalás (Balog István) ...__.. _ _ __ 103
A vén kofa (Kuthen) _ - _____ . „ 105
Levéltöredék (Tóth Kálmán) - 107
Levél egy kibujdosott barátom után (Tompa) - - 110
A költő katona (Garay) 113
Éjjel (Gyulai Pál)- - - 114
Akáczvirágok (Váradi Antal) __ 116
Becsület és természet (Csokonai) _ _ _ _ _ 118
Lantomhoz (Virág Benedek) -- _ _ . _ _ 119
Honszeretet (Vörösmarty).. _ - - - - - 121
A nyugtalan zarándok (Vajda János) _ _ 123
Pyramis (Balogh Zoltán) _ - _ _ _ - - 125
Jelva (Kerényi Frigyes) ______ _ 127
A bojtár (Tompa) _ - - - - -130
Virág Józsi (Jakab Ödön) _ - _ - _ _ _ 132
Távozó (Kerényi Frigyes) _______ 134
Kenyérkő (Tompa) 135
Péter király gyónása (Tolnai Lajos) 139
Fohász (Kunoss) _ _ _ _ . _ _ - _ 142
Húsvét reggelén (Győry Vilmos) _ _ _ ... - - 142
A csárda romjai (Petőfi) 143
Hajótört (Zilahy Károly) 146
A pusztai fűz (Arany) 148
A nemzeti dal (Tárkonyi Béla) 150
Szívek (Dömötör Pál) _151
Fekszem a rét. .. (Vargha Gyula) 153
Salamon átka (Szász Károly) 154
A szegfű (Tompa) _158
Karácsonykor (Szabó Endre) 161
A hit szava (Kazinczy) 163
Titkos bú (Dayka Gábor) _ .164
Imakönyvem (Reviczky Gyula) 164
Az elhagyott (Szemere Miklós) _166
Életphilosophia (Vitkovics) 168
Családi kép (Erdélyi J.) _ .170
Az ólmos botok (Szalkay Máté) - _172
A fekete kutya (Garay)- _ _ -174
Pipás kántor (Tompa) __ _ _ _178
A nagyidai vajda (Garay) 181
A búvár Kund (Vörösmarty) _185
Riadó (Czuczor) - _188
Ikarus (Tompa) - _ _190
Mátyás király Gömörben (Garay) -192
Mohács (Kisfaludy Károly) - .194
Az árvízi hajós (Vörösmarty) _197
Kelet népéhez (Garay) 202
Isten hozzád (Bajza József) 205
Hunyadi László hamva (Tárkányi) 206
A jávorfából (Tompa) 208
Árpád, a honalapító 214
Karácsonéj (Kisfaludy Károly) -218
Az őrült (Petőfi) 223
Fecske a szobában (Dalmady Győző) 226
Kis gyermek halálára (Vörösmarty) 227
A költő avattatása (Garay) -228
A tudós (Gyulai Pál) . _ . _ _231
Víg szüret (Tompa) . _ . __ - .. 232
Ebéd után (Petőfi) . - ... 235
Az obsitos (Garay) - - 237
A hangyákhoz (Tompa) .. - - ... ..245
Fóti dal (Vörösmarty) 247
Borének (Bajza) - . - _ 251
Rossz bor (Vörösmarty) __ _ _ . 254
Merengek ... (Váradi Antal) .256
Szilveszter (Prém József) - - 257
A bölcsek (Szemere Miklós) _ 259
A négy elem (Szász Károly) 261
Vendégeink (Versényi György) - - 263
A hajléktalanok (Balog István) _ - - 265
A kétség gyermeke (Lévay) 268
Monologok.
Bánk bánból (Katona József) 275
Csongor és Tündéből (Vörösmarty) . - - 278
Borics és Prezlava (Tompa) _ ...280
Shakespeare: Július Caesarból (Vörösmarty) . _282
Shakespeare: Lear királyból (Vörösmarty) - 287
Iskariothból (Váradi Antal)____ - _288
Szónoklatok.
Halotti beszéd gróf Teleki József felett (Tompa) 293
Gyászbeszéd Kisfaludy S. felett (Toldy F.) - - 302
Emlékbeszéd Berzsenyi D. felett (Kölcsey)---306
Emlékbeszéd Körösi Csoma S. felett (Eötvös) - 317
Játékosság, - intő beszéd (Kossuth) - - - -327
Mohács, - tört. beszéd (Kölcsey)- - - - - 331
Országgyűlési beszéd (Deák F.) _ _ - - -346
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szavaló-könyv Szavaló-könyv Szavaló-könyv Szavaló-könyv Szavaló-könyv Szavaló-könyv

A címlap és a tartalomjegyzék utolsó oldala hiányzik. A lapélek és néhány lap enyhén foltos, egy lap sarka hiányos.

A lapélek mintázottak.

Állapot: Közepes
5.980 Ft
4.780 ,-Ft 20
24 pont kapható
Kosárba