Regény, novella, elbeszélés témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Régi magyar főurak (dedikált példány)

Életforma és műveltség az újkorban

Szerző

Kiadó: Magyar Történelmi Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 176 oldal
Sorozatcím: A Magyar Történelmi Társulat Könyvei
Kötetszám: 5
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tolnai Gábor szerző által dedikált példány. 26 fekete-fehér képpel illusztrálva. Nyomtatta Franklin-Társulat nyomdája.

Előszó

Újkori műveltségünk három századán vezeti át az olvasót ez a tanulmány. A felvetődő kérdések egy csoportjával részletesen foglalkozik, mást csupán csak érint, nem egyet pedig teljességgel mellőz.... Tovább

Tartalom

Előszó5
Új nagybirtok, új nagybirtokosok9
A magyar nagyhatalom megszűnése
Társadalmi visszaesés, műveltségi hanyatlás
Neo-feudális fejlődés
Az új nagybirtok
A nagybirtokosok helyzete
Országos szerepe
Polgárság és kisnemesség
Dominus-servitori viszony
A főúri udvar
A tizenhatodik századi embertípus
A hagyományőrző század (A megmagyarosodó renaissance)21
I.
Az új főúr eszmevilága
Machiavelli s az erő és a hatalom gondolata
A magyar renaissance-eszmény
Mátyás hagyománya
Szélmalomharc Európáért
A főúr műveltségének forrásai
Külföldi egyetemek
A hazai renaissance állomásai
Építkezések
A pártázatos renaissance
A magyar várvédelem
II.
A magyar nyelv uralomrajutása37
Levelezés
A főúr magánélete
A lakás berendezése
Ötvösség
Renaissance kincseskamrák
Társadalmi élet
Vendéglátás
Vendégfogadás
Főúri lakomák
Magyar szakácsművészet
III.
A magyar író helyzete48
Erasmus és az uomo singolare
Az író a főúri udvarokban
Ferdinánd, János király és Izabella udvara
Verancsics Antal
A magyar erasmista kör
Melanchton és magyarság
A katolikus főpapság
A protestantizmus és a német szellem
Protestantizmus és műveltség
Nádasdy Tamás és udvara
A Perényiek
Más főúri udvarok
Könyvgyüjtés
Könyvterjesztés
Főúri asszonyok
IV.
A tizenhatodik századi zene és a renaissance hagyomány65
Históriás ének
Európai zene, magyar zene
A főúri udvarok és a zenei élet
Az erdélyi fejedelmi udvar olasz muzsikusai
Énekes előadás, szóbeli műveltség
Mátyás emléke a dallamok továbbélésében
Az egyéniség jelentkezése
A végvári individualizmus
A magyar renaissance szintézise: báró Balassa Bálint
A hanyatló hagyomány (Barokk műveltség)82
A magyar helyzet felismerése
Átalakulás és az abszolut fejedelmi elv
A bécsi abszolutizmus és a magyar nagybirtok
Bocskay felkelése, a független Erdély kialakulása
Az "erdélyi gondolat"
Erdély a nemzeti királyság és a nemzeti hagyomány őrzője
Bethlen Gábor Erdélye
Az abszolutisztikus gondolat és a fejedelemség
A renaissancetól a barokkhoz
Szakadás a magyar műveltségben
Bethlen udvara és udvari műveltsége
Patriarkális udvartartás a Rákócziak alatt
A franciás ízlés megjelenése
A hanyatló Erdély és a franciás műveltség
Hanyatlás és emlékírás
Az erdélyi gondolat a tizennyolcadik században
A franciás Erdély szellemi uniója Magyarországgal
II.
A Habsburg abszolutizmus és az ellenreformáció107
A nemesi életforma süllyedése
A városbaköltöző nemes ember
A művelt kisnemes
A barokk a tizenhetedik században
A városi szellem bomlása
A barokk műveltség és a magyar hagyomány
A nyugati magyar belső összeütközése
Zrínyi Miklós példája
Zrínyi barokk világa
Az új ízlés a hazai hagyomány vonalában
A hagyományőrző újító
III.
A barokk építőművészet Magyarországon127
A barokk építészet és a különböző társadalmi osztályok
A barokk teljes győzelme a visszafoglaló háborúk után
A nagybirtok utolsó, országos szerepvállalása: a telepítés
A barokk főúri család: az Esterházyak
Esterházy Károly püspök, a barokk városépítő
Esterházy Pál herceg, a főúri barokk élet kiteljesítője
IV.
A barokk vezető műfaja: a színjátszás138
A színjátszás, mint az ellenreformáció eszköze és a barokk ízlés terjesztője
A jezsuiták szerepe
Latinnyelvűség a felső rétegeknél
A Jézus-társaság és az arisztokrácia
A barokk színjátszás más egyházi és világi termékei
Az egyház és a színjátszás találkozása
A barokk színpad
A barokk útja, a színjátszás fejlődésének tükörében
V.
Késő-barokk főúri élet152
Fényes Esterházy Miklós
Kastélyélet Eszterházán
Bécs udvaroncai
L'emberquement pour Cíthére
A nagybirtok haláltánca
Függelék161
Mutató167
Képek jegyzéke174

Tolnai Gábor

Tolnai Gábor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Tolnai Gábor könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Régi magyar főurak (dedikált példány) Régi magyar főurak (dedikált példány) Régi magyar főurak (dedikált példány) Régi magyar főurak (dedikált példány) Régi magyar főurak (dedikált példány) Régi magyar főurak (dedikált példány) Régi magyar főurak (dedikált példány)

A címlapon díszes, kézzel rajzolt ex-libris található.

Az előlapon a szerző, Tolnai Gábor kissé sérült dedikációja látható.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba