A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Piacos kertészet (dedikált példány)

A kertészeti marketing alapjai

Szerző
Lektor

Kiadó: Mezőgazdasági Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 632 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tomcsányi Pál szerző által dedikált példány. Fekete-fehér ábrákkal, fotókkal.
Kiadóra való feliratkozás

Fülszöveg

A természettől távolodó emberiségnek egyre fontosabb "védőétele (-eszköze)" a zöldség, a gyümölcs, a virágos környezet. Ezek jövedelmező előállítása a kertészeti árutermelés. A keresettebb (hiányzó) és a kívánatosabb (jobb) áru előállítása hasznosabb. A termelékenység növelése mellett ezért tudni kell, mit és mennyit termeljünk; hogyan fejlesszük termékeinket. A szükséglethez, fogyasztáshoz, piachoz jól igazodó termelés lehet csak tartósan nyereséges. De vajon nem lehet-e a szükségletet, fogyasztást, piacot is befolyásolni? Vajon a személyes szükségletet kielégítő termékek esetében a vevő indítékai ökonomikusak vagy inkább lélektaniak? A kertészeti jövedelem növelésének melyek a pszichológiai eszközei? Milyen új tudomány célja a termelékenyebben előállítható és hatásosabban (szokatlan szóképzéssel mondhatnánk "fogyasztékonyabban") felhasználható termékek kiválasztása révén, a termelő és fogyasztó hasznát egyidejűleg növelni? Ez nekünk - termelőknek, feldolgozóknak, forgalmazóknak,... Tovább

Tartalom

A kertészeti marketing fogalma és problémái13
A piacos kertészet és a marketing fogalma15
Mi a piacos kertészet?15
Mit értünk ma marketingen?16
Nem értékesítés, hanem fogyasztáscentrikus termelésszervezés16
A marketing fogalma az agrárágazatokban18
A kertészeti marketing feladatai21
Miért "speciális" a szocialista kertészeti marketing?21
Árubőség és marketing22
Tervgazdaság és marketing23
Marketing a szocializmusban25
A kertészeti marketing néhány "speciális" vonása28
Kinek a feladata a kertészeti marketing?31
Marketingképesség és kockázatviselés31
Kiknek íródott ez a könyv?35
A kertészeti termékek áruismeretének alapjai37
A kertészeti termékek természetrajza38
Az áru létrejöttének növénytani alapjai39
A kertészeti áru mint növényi szervezet 39
Árut képező növényi szervek és kialakulásuk41
A termék kifejlődése és növekedése43
A termék szövetei47
A termék morfológiai szerkezete52
Az élő termék fiziológiája és biokémiája53
Az anyagcsere és az érés élettana53
A termék beltartalma és színe62
A termék biofizikája és vízháztartása70
A nyers termék reológiája (szilárdságtartalma)70
A friss termékek vízháztartása77
Az áru használata és megsemmisülése80
A felhasználásra való alkalmasság stádiuma80
A termék megóvása és felhasználása84
A kertészeti termékek használati célja és áruválasztéka89
A kertészeti termék mint áru és használati célja89
Áruválaszték és fajtaválaszték92
A fajtaválaszték jellemzői és fogalmai95
A kertészeti növények választékszerkezetének fejlesztése98
Új termékek bevezetése és a kertészeti fajtaválasztékok fejlődése105
Az áruminőség és mérése109
Az áruminőség általános problémái110
Az áruminőség "minőségi" változása a marketingben110
A piac és a minőség néhány szakmai vonatkozása111
A táplálkozás-élettani érték szerepe az áruminőségben113
A mintavétel módszerei114
A mintavétel minőségvizsgálati alapja114
A véletlen mintavétel fogalma115
A mintavétellel szemben támasztott követelmények116
A mintavételi eljárások bírálata117
Szabványos kereskedelmi árumintavétel124
A minőség mérése és jelzése127
A minőségjellemzés problémái127
Az áruminőség-jellemzés vázlata131
Az áruminőség vizsgálata138
Az áruminőség szabályozása, szabványosítás146
Szabványok146
A szabványosítás intézményei151
A termék azonosítása és megkülönböztetése154
A kertészeti termékek és szolgáltatások ökonómiai vonatkozásai158
Bevezetés a termék ökonómiájának problémájába159
A termék ökonomiai tényezői159
A minőség és az ár közgazdasági kapcsolata161
A termék gazdaságosságának szintetikus ökonómiai mérőszámmal való becslése164
A termék gazdaságossága a kertészeti termelőüzemben164
Az összevont ökonómiai mérőszám modellje165
A terméktulajdonságok ökonómiai transzformációja175
Az ökonómiai transzformáció problémája175
Az ökonómiai transzformáció alaptípusai178
Az áruminőségi és áruveszteségi tényezők megkülönböztetése181
A termék gazdaságossága a marketinggyakorlatban183
Az összevont mutatók értelmezése és alkalmazása183
Az összevont mutatók egyéb formái185
A termék "értékelmezése"188
Környezetszépítés mint kertészeti szolgáltatás190
A kertészeti termékek piaca193
A szükséglet és a fogyasztói szokások194
A szükséglet és a fogyasztás jellemzői195
A szükséglet dinamikája195
A szükséglet nagyságrendje196
A fogyasztásnövekedés és a csökkenő fogyasztási kiadások törvényszerűsége199
Szükséglet és fogyasztás201
A fogyasztási szokások várható fejlődése202
Az élelmiszer-fogyasztás folyamata202
A fogyasztói szokások változása204
A kertészeti termékek és szolgáltatások iránti igények változása206
A minőségi igény és a fogyasztói értékítélet213
A fogyasztás minőségi igénye213
Emberi vágyak és kielégítésük kényelme214
A fogyasztó értékítélete216
A kertészeti termékek érzékszervi vizsgálata220
A szenzorikus értékelés alapjai220
Az íz és az illat statisztikai vizsgálata221
Pénzértékre való átszámítás223
Piac, kereslet-kínálat és áralakulás226
A piac elemei227
A piac fogalma és funkciója228
A kereslet tényezői231
A rugalmasság236
A kínálat mozgásai239
A piaci elemek realizálódása a "piacos kertészetben"242
A korlátozott piac és a verseny242
A piaci pozíció245
A piaci verseny250
A piac területi kiterjedése és áttekinthetősége254
Az ár "természetes" mozgásai254
Piaci áralakulás a kereslet-kínálat alapján262
A természetes áringadozás264
A kertészeti termékek áralakulása275
Szabályozott és manipulált árak275
Az eladó árstratégiája280
Árrés és fuvarparitás284
Árszabályozás és gazdasági ösztönzés288
Ártámogatás és árparitás292
A piackutatás módszerei292
A piackutatás mint a marketing része293
Piackutatási feladatok293
Keresletkutatás296
A piackutatás fontosabb módszerei297
Az ökoszkopikus piackutatás299
A piackutatási munka megtervezése299
A piaci prognózis módszerei301
A piacelemzés matematikai módszerei305
Demoszkopikus piackutatási módszerek312
Az információs panel313
A konjunktúrateszt315
Az információk tárolása és visszakeresése a piackutató munkában316
Információforrások és -szervezetek316
Az információk hagyományos nyilvántartása és tárolása316
Az ismeretgazdálkodás és technikája318
A piacformálás elvei és eszközei320
Piacformálás és fogyaszói propaganda322
A fogyasztásirányítás lélektana322
Képzelet és közvélemény - image és közönségkapcsolatok326
A reklám technikája és gazdaságossága336
A kertészeti termékek értékesítése347
Az értékesítés formái és csatornái348
Az értékesítési formák fejlődése349
Az értékesítés fejlődési tendeciái349
Az értékesítési formák alapelemei350
A több csatornás értékesítési rendszer353
Az árumozgás rendszere és az áruforgalom gazdaságossága354
Az áruforgalom szerkezete és az árumozgás útja354
A termékút és az árupálya szakaszai355
Az áruforgalom gazdaságossága358
Termelői értékesítés és nagykereskedelmi közvetítés360
A magykereskedelem feladatai és szükségessége360
A nagykereskedelmi forgalom megoldásmódja és problémái külföldön és hazánkban363
Értékesítés a termelői nagypiacokon365
Árverések és más árképző értékesítésmódok368
Integrált termelői értékesítés372
A fogyasztói beszerzés és a kiskereskedelmi árusítás377
A kiskereskedelmi funkció378
A kispiactól a szupermarketing382
Értékesítési specialitás -- A Garden Center385
Az értékesítés jogi, áruforgalmi és pénzügyi elemei386
Az áruforgalom jogi alapjai386
Az áruforgalmi ügylet389
Az üzleti tisztesség és az iparjogvédelem árüértékesítési intézményei391
Kereskedelmi vonatkozások a termelőüzemben391
Kereskedelmi kapcsolatok, vállalkozások és kockázat393
Átadás-átvétel és fuvarparitás397
Az üzleti munkarend és a kereskedelmi nyilántartások399
A külforgalmi technika elemei399
A külkereskedelmi ügylet403
Nemzetközi fizetési módok404
Az export gazdaságossága és szervezési megoldása411
A marketingszervezés elmélete és módszerei413
A marketingkoncepció és megvalósulása413
A marketingmagatartás és -szemlélet időszerűsége414
Marketingkoncepció és gazdasági tervezés415
A piaci stratégia és taktika418
A marketing eszközei419
A marketingtevékenység rendszere421
A marketing-mix421
Az általános marketing feladatköre424
A marketingfeladatok kialakulása424
A külkereskedelmi tevékenység és a marketing426
Az eladás fejlesztése426
A marketingmunkakör ellátása427
A marketing szervezeti megoldása429
A marketingmunka megszervezése431
Marketingszolgálatások435
Marketingszakképzés436
Értékesítésszervezés a kertészeti marketingben436
Ágazati marketing - az értékesítés- és a termelésszevezés elválása438
A nagyságrendi, időbeli, területi tényezők differenciáló hatása441
Az értékesítés- és a termelésszervezés elválása443
Az agrár- (kertészeti) marketing értékesítési szervezetei445
A marketingfunkciók központi ellátása446
Marketingtársaság: érdekképviselet és intézet448
A fő feladat: a propaganda449
A piaci tájékozódás453
Esettanulmányok és döntéselőkészítés454
Általános esettanulmány és elemzés459
Ágazati tanulmány459
A kiskereskedelmi forgalom elemzése460
A döntések megalapozása a marketingben460
Kertészeti marketing-értékesítészszervezés461
A marketing termelési és értékesítési struktúrái461
A marketing-értékesítésszervezés fő feladatai462
A piacra orientált kertészeti termelés465
A piachoz igazodás lehetősége467
A szükséglet és a termelés diszharmóniája468
Tervszerűség és a piachoz igazodás üteme467
A kereslet és a kínálat bizonytalansága471
A piachoz igazodás formái474
A termelés középtávú előrejelzés és tervezése477
A prognózis és a tervezés szükségessége477
Országos ágazati tervezés478
A regionális termelés és a lokális igények481
Az üzemi tervezés és a tervfelépítés484
A rövid távú kínálat-előrejelzés (termelésbecslés) módszerei485
A termésbecslés mint a marketing eszköze485
A termésbecslés hazai rendszere, különös tekintettel a zöldségfélék termésbecslésére488
Új eljárások a szőlő és a gyümölcs termésbecslésére492
A termésbecslés és a minőség-előrejelzés továbbfejlesztése498
A piachoz igazodás műszaki eszközei501
A biológiai árukezelés és a szüret505
Biológiai árukezelés és termésszabályozás505
A szüreti (betakarítási) időpont szabályozása507
Szüret és betakarítás509
Technikai árukezelés és csomagolás512
A technikai árukezelés és az árutételek kiakakulása512
Csomagolástechnika és termékfejlesztés514
A termék szállítása519
A szállítás mint marketingfeladat521
A szállítás eszközei és feltételei523
A szállítás és anyagmozgatás technológiája527
Tárolás és raktározás531
A tárolásszervezés és gazdaságossága marketingprobléma532
A tároló- és manipulálóberendezések méretezése537
A termék tárolási igénye543
Tárolási technológiák544
Ipari feldolgozás545
A termékfeldolgozás és a tartósítóipari kapcsolatok547
Az elsődleges feldolgozás problémái548
Piaci és termelési integráció548
Gazdasági integráció a kertészeti marketingben550
A koncentráció és a munkamegosztás hatásai553
Az érdekeltség és az integrátor556
Az együttműködés formái és az integráció irányai558
Az integráicó céljával és irányával kapcsolatos fogalmak558
Horizontális termelői szervezetek561
A marketingintegráicók kialakulása az USA-ban563
Termelői értékesítő szervezetek az USA-ban566
Francia és holland törekvések a termelés és a marketing szervezésében566
Vertiklális koordináció és integráció568
Szerződéses termelési kapcsolatok571
A vertikális integráció és a kombinátok571
Kétirányú komplex integráció571
Területi-ágazati kooperáció576
A kertészeti marketingintegráció577
Termelésszervezés a kertészeti marketingben577
A marketing-termelésirányítás578
A termelésszervezés feladata és lehetőségei581
Fajtaigazgatás és termékpolitika583
A termesztés és a termés szabályozása586
Tanácsadás: a termelő befolyásolása586
A piacos kertészet megvalósulása589
A marketing-termelésszevezésre való áttérés593
Feladatok és szervezési formák593
Irodalom594
Magyarázatos tárgymutató607

Tomcsányi Pál

Tomcsányi Pál műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Tomcsányi Pál könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Piacos kertészet (dedikált példány) Piacos kertészet (dedikált példány) Piacos kertészet (dedikált példány) Piacos kertészet (dedikált példány) Piacos kertészet (dedikált példány) Piacos kertészet (dedikált példány) Piacos kertészet (dedikált példány)

A védőborító széle szakadozott, a lapélek enyhén foltosak.

Az előlapon a szerző, Tomcsányi Pál névre szóló dedikációja látható.

Állapot:
14.000 ,-Ft
70 pont kapható
Kosárba