A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kísérletes orvostudomány 1987. január-december

A Magyar Élettani Társaság lapja - XXXIX. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Ifjúsági Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 448 oldal
Sorozatcím: Kísérletes Orvostudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér ábrákkal.

Tartalom

Fűzi Miklós: Az Aeromonas hydrophila elkülönítése nalidixsav teszttel . . 1
László Ádám - Nádasy György - Siklósi György - Monos Emil: A humán méhkürt spontán motilitásának életkor és ciklus függő változásai 4
Török Attila - Csernus Valér - Csaba Imre - Bognár Zoltán: Gyors radioimmunoassay módszer az ösztradiol kimutatására szuperovulációs terápiáknál 10
Édes István - Foster Tamás - Piros Györgyi - Csanády Miklós: Az alkoholos
szívbetegség kísérleti megközelítése pulykákban; enzimológiai megfigyelések 15
Csiba András: Spektrofotometriás módszer a szabad cisztein és peptidek
egymás melletti meghatározására 21
Nagy Ágnes - Nagy Sándor - Adamicza Ágnes -Tárnoky Klára - Mucsi Katalin: Plazma hisztamin-szint változások heamorrhagiás shockban 31
Kazsaki József - Budai Dénes - Öry Zsolt - Nagy Sándor - Peíri Gábor : Az acetilkolin felszabadulás vizsgálata a vékonybél in vivo vascularis perfúziójával macskákban 38
Nagy T. József - Paragh György - Fülöp Tamás - Nagy Gyula - Fóris Gabriella - Leövey András: Granulocita funkciók károsodásának mechanizmusa autoimmun és nem autoimmun eredetű diabetes mellitusban ... 50
Soros Péter - Dénes László - Surányi Péter - Balázs György - Szegedi Gyula:
Szintetikus thymopoietin 5 analógok hatása pajzsmirigyrákos betegek
in vitro immunreakcióira 62
Gergely Judit: Az ösztrogén: progresztogén arány jelentősége kontraceptivumok máj hatásainak kialakulásában 72
Rózsa Katalin: Gastropodák központi idegrendszere, az idegi működés
modellje 81
Sonkodi Sándor - Kéles-Szabó András - Varró Vince: A hypertensió és a
gyomorfekély összefüggése patkányban 94
Édes István - Tráserné Jánosi Gabriella - Kiss Erika - Tálosi László és Csanádi
Miklós: Az allopurinol hatása a miokardium lipoperoxidációjára patkányban kísérletes szubakut alkohol-expozíciót követően 99
Hajnal Ferenc - Németh József - Varró Andrea - Lenovics János - Remák Géza -
Varró Vince: Az emberi duodenum nyálkahártya cholecystokinin
tartalmának molekuláris formái 104
Gábor Miklós - Engi Etelka: Polidokanol által előidézett patkányláb ödéma és befolyásolása 113
Uj Mária - Szűcs György - Kende Miklós: Mycoplasmák kimutatása és eltávolítása a virológiái gyakorlatban használt szövetkultúrákról 118
Ádám Éva - Afcfez István - Lengyel Anna - Erdei János - Fachet József - Fejér
György - Kerékgyártó Csilla: 35-ös típusú adenovírus hexon elleni
monoklonális ellenanyagok jellemzése 123
Garam Tamás - Léránth Tünde - Németh-Csóka Ágnes - Csató Zsuzsa - Bakács
Tibor: Gyógyszerek in vitro hatása a perifériás limfociták K-sejt
aktivitására 130
Csiba András - Szécsényi-Nagy László: Szénsav anhidráz gátlása hem pretumorokkal 137
Czalbert H. János - Bartos Attila - Bártfai Imre - Endrődi Tamás: Számítógépei módszerek a vastag;- és végbélrák korai felderítéseben 145
Borbényi Zita - Varga Gyula - Nydia G. Testa: Adatok a hosszú életű humán
csontvelőkultúrák granulocita makrofág irányban elkötelezett őssejttartalmához 152
Fűzi Miklós - Nagy Bálint: Neisseria gonorrheae törzsek norfloxacin érzékenysége 156
Hadnagy János - Szekeres Júlia - Csernus Valér - Pácsa Sándor - Csaba Imre:
A limfociták citotoxicitásának, progeszteronkötő képességének és
béta-2 mikroglobulin leadásának vizsgálata normális terhességben,
fenyegető koraszülés során és EPH gesztózisban 159
Kerényi Zsuzsa - Tamás Gyula jr. - Vargha Péter: A hipoglikémia és a vörösvértestek 2, 3-difoszfoglicerát tartalma in vitro modellben 166
Karcsú Sarolta - Feledi József - Tóth Lajos - Jancsó Gábor - László Ferenc: Az
area postrema neuronokat elpusztító glutamat kezelés hatása patkányok NaCl felvételére 170
Kőszegi Tamás - Kellermayer Miklós - Kövecs Ferenc - Bóday Árpád, Jobst
Kázmér: Mikroszámítógép alkalmazása fotoszámlálásos biolumineszcenciás mérésekben 176
Morvái Veronika - Nádházi Zoltán - Ungváry György: A noradrenalin cordiovasvularis hatásai etanollal exponált patkányokban 182
Szállási Árpád - Arany István - Bóján Ferenc: Swiss/3T3 sejtek sűrűségheterogenitása 189
Szállási Árpád - Arany István - Bóján Ferenc: Swiss/3T3 sejtek biokémiai
heterogenitása 195
Kalmár László - Kádár János - Gergely Péter - Fehér János: Morfin és naloxon
hatása az immunreakciókra in vitro 201
Imre Sándor - Juhász Erika: Az egérmáj antioxidáns kapacitásának összehasonlítása kifejtett és idős korban 208
Méry Zsuzsanna - Fábry Zsuzsanna - Sándor Mátyás - Gergely János: A sejtmembránhoz kovalensen kötődő C3b fragmentum egér peritoneális
makrográfok kemotaktikus aktivitására 215
Tajti János - Penke Béla - Kovács K. - Csillik Bertalan: A transzganglionáris
degeneratív atrophia competitív mechanizmusa 225
Tóth Miklós - Gimes Gábor: Triton X-100 foszfatidsav szintézisét serkentő
és foszfatidilkolid szintézisét gátló hatása humán deciduában és trofoblasztokban 232
Gimes Gábor - Tóth Miklós: Kétértékű kationok szerepe a terhesség első
harmadából származó humán decidua foszfolipid szintézisének szabályozásában 243
Práger Péter - Puppi András - Dely Mátyás: A nervus ischiadicus ingerlésének g
hatása a fehér és vörös típusú izmok redox egyensúlyára in vivo 252
Morvái Veronika - Nádházy Zoltán - Ungváry György - Folly Gábor: Akut
alkoholbevitel kardiovasekuláris hatásai szubakut alkohol mérgezésben 257
Nádasy György - Tóth András - Kovách Arisztid G. B.: Localis agyszöveti
glukózfogyasztás különböző artériás hipotensiós szinteken 266
Nádasy György L. - Joel H. Greenberg Kovách Arisztid G. B. - Martin Reivich: A légzési lánc elemei abszorpciós spektrumának vizsgálata intakt
szövetlemezen Specord Uv Vis spektrofotométerrel 274
Nádasy György - J. H. Greenberg - M. Reivich - Kovách Arisztid: Lokális agyi
véráramlás éber mongol hörcsögökben (Meriones unguiculatus) kétoldali carotis occlusio alatt és után 278
Lehotzky Kornélia - Ungváry György - M. Szeberényi Judit - Kiss Anna: Patkánykölykök idegrendszeri funkcióinak érése prenatális alkohol kezelés hatására ; 287
Katona Zoltán: A glutation redox-rendszer állapotának jelentősége a T-sejtek E-receptorainak expressiójában és a levamisol hatásában 297
Kaszaki József - Budai Dénes - Őry Zsolt - Nagy Sándor - Petri Gábor: Kolinerg
mechanizmusok vizsgálata kísérletes mechanikus ileusban 303
Józsa László - Kvits Martti - Deme Zsuzsa - Lehto Matti - Jarvinen Markku -
Réffy Antal: A dipyridal kezelés hatása a tenotomizált izmok hajszál -
erezettségére 311
Szeri Ilona - László K. Csatáry - Bános Zsuzsanna - Anderlik Piroska - Nász
István - Sólyom Ferenc: IBOV és NDV vakcinákkal végzett előkezelés
hatása a lymphocytás choriomeningitis vírusfertőzés lefolyására szopós egerekben 315
Anderlik Piroska - Szeri Ilona - Bános Zsuzsanna: Dianhydrodulcit kezeléseket követő bakteriális transzlokáció egerekben 322
Kóbor András - Gintner Zénó - Zelles Tivadar - Fejérdy Pál: Patkány keményszövetek szervesanyag-, fehérje- és karbonát-tartalmának változása
alumíniumkezelés hatására különböző fehérjetartalmú diéták fogyasztása esetén 328
Végh Ágnes - Udvary Éva - Szekeres László: A diltiazem hemodinamikai,
szöveti áramlási és elektrofiziológiai hatásai koronária szűkítéssel és
egyidejű koronária okklúzióval kiváltott súlyos miokardiális iszkémiában 333
Karmazsin László - Balla György - Gömöry András - Furka István - Christian
Trinks: Lipidperoxidáció vizsgálata vénás oxigén adás során kísérleti
körülmények között 342
Fekete István - Hegedűs Katalin - Molnár László: Agyi elektromos tevékenység és indukált epileptiformis rohamok akut experimentális focalis
ischaemiában 349
Bakos József - Szabó D. László - Barabás Klára - Sinay Gáborné: A ND: Foszfátüveg lézer biológiai hatása emberi térdízület synovialis membránjára in vitro 356
Kövér György - Fekete Márton - Tost Hilda - Szemerédi Katalin: A dopamin
és a dopamin-antagonista EGYT-2509, a chlorpromazin és a haloperidol együttes hatása a veseműködésre 361
Hársing László: Szent-Györgyi Albert (1893-1986) 377
Varga Emil: Szent-Györgyi Albert tudományos eredményeinek hatása a
Debereceni Élettani Intézet kutatómunkájára 380
Guba Ferenc: Szent-Györgyi Albert és a szegedi izomkutatás 389
Gábor Miklós: Szent-Györgyi és a flavonoidkutatás 393
Takács Ödön: A miofibrilláris fehérjék alegység szerkezetének változása
hipokinezis hatása 397
Dur László: A szarkoplazmatikus retikulum Ca2+-ATPáz-szerkezetvizsgálatának újabb eredményei 407
Sohár István: Vázizmok fehérjebontó enzimei és aktivitásuk a fizikai aktivitás és anyagcsere-folyamatok megváltozása során 411
Jakab Györgyi: Foszfolipidek közvetlen hatása a Ca2+-ATPáz specifikum
enzimakti vitásra 419
Gábor Miklós - Engi Etelka - Sonkodi Sándor: Az érfal ellenállása és befolyásolása vízoldékony flavon-származékokkal spontán hipertenztós patkányokban 425
Gábor Miklós - Engi Etelka: Természetes eredetű és félszintetikus flavonoidok hatása a krotonolajjal előidézett egérfül-ödémára
Mucsi Ilona - Gyulai Zsófia - Béládi Ilona: Flavonolok antivirális hatásának vizsgálata nukleozid analógokkal vagy interferonnal kombináltan 443
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem