A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1961. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvművelő Bizottságának folyóirata - 85. évfolyam, 1-4. szám

Tartalom

Január-március
Nyelvművelés
Grétsy László: A műszaki nyelv művelésének útjai1
Deme László: Köznapi fogalmazásunk mindennapi botlásaiból, III.14
Zsoldos Jenő: Közgazdasági szókészletünk kialakulásának kezdetei, I.27
Nagy J. Béla: A között névutó használata43
Dénes Szilárd: Muszáj46
H. Molnár Ilona: A beszédtöltelékekről - más szempontból51
Íróink nyelve
Károly Sándor: Nyelv és társadalmi valóság egy regény tanúvallomása alapján56
Nyelv és iskola
Hadas Ferenc: Fordítás és nyelvművelés63
Pásztor Emil: Az elbeszélő múlt idő az iskolában69
A nyelvtudományi műhelyéből
Farkas Vilmos: A halmozott mondatrészek szinkron rendszerezésének néhány problémája83
Nyelvjárásaink
Török Gábor: Kik Szeder Fábián palócai?87
Szó- és szólásmagyarázatok
Kis Lajos: Baráber92
Gáldi László: Giccsőr93
Balassa Iván: Furmint94
Beke Ödön: Boldog - Tangó és zsibogó - A Madéfalva-felé helynevekhez - A Göncölszekér egy ismeretlen neve - Kenéyrkatona96
Jakab László: Dühesztő97
Prohászka János: A grape fruit magyar neve98
Virágh Ferenc: Megsiratta biz azt, mint a Sarju Máté békési forspontját99
Április-június
Nyelvművelés
Deme László: Köznapi fogalmazásunk mindennapi botlásaiból, IV.137
Zsoldos Jenő: Közgazdasági szókészletünk kialakulásának kezdetei, II.148
Elekfi László: Köznyelvi e hangunk és az Értelmező Szótár159
Gejza Horák: A Szlovák Nyelvi Intézet nyelvművelő munkája165
Ruzsiczky Éva: Egy év a telefon mellett170
Nyelv és iskola
Balázs-Piri Aladár: Alany=állítmány185
H. M. I.: Mondatelemzés188
A nyelvtudomány műhelyéből
Waha Imre: A magyar írói szótárak kérdése189
Antal László: Jel, jelentés, szövegösszefüggés203
Nyelvjárásaink
Schram Ferenc: Népi növénynevek a XVIII. századból209
Szó- és szólásmagyarázatok
Kovalovszky Miklós - Gáldi László - Mollay Károly: Ées anyanyelvünk215
Szabó T. Attila: Kívül222
Kiss Lajos: Kétkulcsos225
Beke Ödön: Pőre - Ismeretlen szólások227
Szüts László: Páternoszter228
Németh Zoltán: Csiripiszli229
Július-szeptember
Nyelvművelés
P. Balázs János: Szemere Pál szóalkotó253
Hutterer Miklós: A német nyelvművelés főbb kérdései két folyóirat tükrébe263
Pusztai István: Két hivatalos lapunk nyelvéről259
Szende Aladár: A közigazgatási nyelv egyik rétegéről277
Szabó Zoltán: A szóképzés stilisztikai minősítéséhez284
Ladányi Péter: Még egyszer a beszédtöltekékekről299
Wacha Imre: Adalék az eufemizmus kérdéséhez302
Íróink nyelve
J. Soltész Katalin: Babits mondattípusai305
Gáldi László: "Egy kiállítás képei" (Jegyzetek a Tóth Árpád Emlékkiállításról)319
Nyelvjárásaink
Cs. Kovács József: Csanádpalota nyelvjárásának néhány sajátossága327
Török Gábor: Az 1830-as évek népnyelvéhez330
Végh József: A IX. országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat eredménye331
Szó- és szólámagyarázatok
O. Nagy Gábor: Azonos szemléletből származó frazeológiai kifejezések335
Eckhardt Sándor - Mollay Károly - O. Nagy Gábor: Juss - fuss346
Országh László - Felleg György: A grapefruit magyar nevéről347
Zsoldos Jenő: Lottó - Vendéglő - Szárnyvonal349
Beke Ödön: Szamalu350
Prohászka János: Jégre visz354
Október-december
Nyelvművelés
Károly Sándor: Az irodalmi nyelv, köznyelv, írott nyelv elnevezésekről385
Nagy J. Béla: Hogy nevezzük a nőket?398
Rácz Endre: Az állítmány egyeztetése és értelmezős szerkezetekkel403
Papp Ferenc: Újabb orosz nyelvművelő kiadványok a Szovjetunióban415
Beke Ödön: Tanuljuk meg helyesen leírni nagyjaink nevét! - Csillagok-e a csillagok?418
Fürtös Gusztáv: A helytelen feliratokról420
Íróink nyelve
Orosz Sándor: Krúdy Gyula szimbólumairól421
Nemes István: Radnóti Miklós nyelvének archaizmusai435
Nyelv- és iskola
Benkő László: A mondatszerkezet mint stíluselem József Attila Favágó című versében446
B. Lőrinczy Éva: Elemzési és helyesírási kérdések448
Margócsy József: Értelmező vagy állítmány?451
Szende Aladár: Újabb segédkönyv a nyelvtani elemzéshez452
A nyelvtudomány műhelyéből
Sal Éva: A készülő finnugor etimológiai szótárról457
Beke Ödön: A birtokos személyragok történetéhez459
Nyelvjárásaink
Penavin Olga: Szécsiszentlászlai szójegyzék460
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem