1.039.136

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

József Attila-kommentárok

Szerző
Róla szól
Lektor

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 388 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN: 963-280-423-6
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

HOGY KÖZÖS ALAPRÓL INDULJUNK EL...5
(A KÖLTEMÉNY BELSŐ VÉGTELENSÉGE, KIMERÍTHETETLENSÉGE)7
(A MŰVÉSZI SZÜKSÉGSZERŰSÉGRŐL)19
(MIT, HOGYAN MIÉRT KOMMENTÁLUNK?)26
VERSRÉSZLETEK MIKROSZKÓP ALATT39
A SZÜKSÉGSZERŰSÉG FOKAIRÓL41
(CSISZOLÁS VAGY CSORBÍTÁS?)41
A Medvetánc szövegkritikája41
Változatok a mérlegen44
Egy vers változatai? Vagy két vers?54
FEJEZETEK A VERSNYELVI ANYAGISMERETBŐL59
(MALACVILÁGOSSÁG: A METAFORIKUS FŐNÉVI ÖSSZETÉTELEK EGY TÍPUSA)59
Tárgyilagos meghökkentés59
Mit jelent a harmadik sor?60
Groteszkség65
A malacvilágosság renard-i szükségessége67
(ÜGYELETES: TÖBBJELENTÉSŰ KÉPZŐK ÉS SZÁRMAZÉKSZÓK)71
Jelzős szerkezet - az alkotáson kívül71
A József Attila-i gond73
Nemcsak ügyeletesek, hanem tanulságosak is73
Képzett szó a versben77
(DALOCSKÁD LENNÉK: LÍRAI KICSINYÍTÉS)79
Mit jelent kicsinyíteni?79
A kicsinyítő képzés közelebbi rokonsága80
Főnevek kicsinyítő képzése81
Személyek nevének a kicsinyítése84
Tárgyak, jelenségek nevének kicsinyítése85
Kicsinyített melléknevek89
A kicsinyítő jelzős szerkezet91
A cselekvés elaprózása, kicsinyítése96
Van-e igei alaptagú kicsinyítő szószerkezet?98
A képi kicsinyítés99
Irányelvek101
A főbb kicsinyítési jelenségek gyakorisága102
"Holt" számok, eleven vers112
(HARS: SZÓFAJT NEM VÁLTÓ ELVONÁS)114
Életképes-e Ady szava?114
Elvonással létrejött szavak stilisztikai értékelése116
A szövegből kiemelt harsány- hars szópár118
A hars a szövegösszefüggésben119
József Attla más elvonásait is értékeljük122
Eredet és hatás130
(TOPOG: JELENTÉSFELÚJÍTÁS, MAGAS-MÉLY ALAKPÁROK)131
Mi a topog, topogás József Attila-i jelentése?131
Mit szolgál a jelentésmódosítás?133
A hangrendi átcsapás lehetőségei135
(HIBBAN: ALAKI HASONLÓSÁGON ALAPULÓ JELENTÉSÁTVITEL)138
A kimeríthetetlen Eszmélet138
A hibban ige139
Az eredeti jelentés és József Attila verssora140
A jelentésátvitel143
SZÖVEGTANI BÖNGÉSZÉS:
RÉSZLETEK A KÖLTŐ SZERKESZTÉSTANÁBÓL147
(A LÍRAI VERS ZÁRÓJELEI)147
Zolnai Béla nyomán - József Attila nyomában147
Az erős elhatárolás és hatása149
"Mellékesítés"?151
A közlésviszonyok módosítása154
Írásjelváltozatok159
A zárójel "hangzása"165
"(a mű világának minden pontja archimédeszi pont)"167
(A NYELVTANI ELSŐ ÉS MÁSODIK SZEMÉLY A LÍRÁBAN)168
Én - én - én168
Te és ti171
A statisztikázó őszinte vallomása172
Szempontok a statisztikához174
Hol van az én, hol van a mi?187
a) Az egyes szám első személyű alak késleltetése187
b) A többes szám első személy késleltetése195
c) Az én-mi irányú kései grammatikai azonosulás196
d) A vizsgált eszközök eloszlása és gyakorisága198
A második személy a lírai életműben200
a) A nyílt felhívás hiánya200
b) A csak formális második személyek201
c) A valós második személyeket szólító versek210
d) Többes szám második személyt tartalmazó költemények218
A második személyű szóalak helye a versben219
Ismét: "Én nem vagyok te..."223
(A LÍRAI ÉN IDÉZ)224
Újabb én és te?224
Reminiszcencia, idézetszerű utalás, idézet a versben224
Az idézet kategóriája, fajai, az önidézet229
Az egyenes, a "függő" vagy tartalmi és a "szabad, megelevenítő függő" idézés237
A versbeli idézés írásmódja239
A versbeli idézetek írásjelezésének tanulságai244
A lírai versbe ékelt idézetek művészi funkciója251
Az idézetes és önidézetes versek gyakorisága256
(ÖNRÍMEK)260
Az önrímelés260
Az önrímek poliszémiája264
A toldalékrímek269
Az önrímek, toldalékrímek és a rímhosszúság274
Az önrímek mondatelőzményei277
A Szegényember balladája rímei279
MŰVÉSZI SZÜKSÉGSZERŰSÉG - NYELVI SZÜKSÉGSZERŰSÉG282
(BABITS ÉS JÓZSEF ATTILA KEZEI: PÁROS TESTRÉSZEK NEVÉNEK TÖBBES SZÁMA)282
Nyelvhelyesség - lírai szükségszerűség282
Babits kezei283
És József Attiláé...284
A kezei-félék feladatai286
További problematikus többes számok292
(A VASTŐR ÉS A FATUTAJ VASA ÉS FÁJA? FOGALMI TERJENGŐSSÉG A KÖLTÉSZETBEN)295
Nemcsak az értelem szól az értelemhez295
Miféle nyelvi alakulat a mi vastőrünk, fatutajunk?297
A fa- és vas- funkciója298
(EGY HOSSZAN EJTETT RÖVID U KÖRÜL: AVAGY A KÖLTŐI ÉS AZ ELŐADÓI SZABADSÁGRÓL)307
Poetica licentia: mit tehet a nyelvvel a költő?307
A ritmikai-rímelési feladatot teljesítő poetica licentia309
József Attila verstani műhelyében312
Előadói szabadság?316
A József Attila- költemények hiteles szövege321
Következtetés323
(NYOLCSZÓTAGNYI VERS A MIKROSZKÓP ALATT)324
Az ámulok-elmulok rímpár324
Sortöltelék-e az Én?327
Az elmulok egyes szám első személyűsége328
A hogy rangja330
Hat mély : két magas334
Összefoglalás?335
JEGYZETEK337
RÖVIDÍTÉSEK353
SZÓ- ÉS TÁRGYMUTATÓ355
VERSMUTATÓ372

Török Gábor

Török Gábor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Török Gábor könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
József Attila-kommentárok József Attila-kommentárok József Attila-kommentárok József Attila-kommentárok

A borító enyhén sérült, kopottas. A lapélek foltosak, néhány lap elszíneződött.

Állapot:
910 Ft
450 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
József Attila-kommentárok József Attila-kommentárok József Attila-kommentárok

A borító enyhén kopott, a lapélek kissé foltosak.

Állapot:
910 Ft
630 ,-Ft 30
9 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
József Attila-kommentárok

A borító védőfóliája felhólyagosodott.

Állapot:
910 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba
konyv