A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Erdély lelke (rossz állapotú)

A hazatért Erdély nagy, képes emlékalbuma

Előszó

Részlet a kötetből:

Zilahy Lajos: Szülőföldem

Ütött az óra, a szívszakadva várt pillanat, de nincs emberi szó, amely köszönteni tudná Észak-Erdély visszatérését és nekem sincs méltó szavam,... Tovább

Tartalom

Zilahy Lajos: Szülőföldem 5
ERDÉLY VERSEKBEN 9
Bevezetés 11
Vilmányi Libécz Mihály: Corrector pio lectori 11
Szeőke Ambrus dala 12
Siculicidium 12
Kazinczy Ferencz: A szabad Erdély - a török elüzetése után 13
Kölcsey Ferencz: Szép Erdély 14
Czuczor Gergely: Gegő Elek emléke 14
Petőfi Sándor: Erdélyben 15
Tompa Mihály: Kun Kocsárd 17
Menlovich Ferencz: Únió dalaiból 19
Szentiványi Mihály: Háromszékben 20
Tiboldi István: Nyikó mellett 20
Tarcsafalvi Albert: A székely fiatalsághoz 21
Ady Endre: A Kalota partján 23
Babits Mihály: Erdély 24
Juhász Gyula: Testamentom 24
Bartalis János: Ha a kosályi fák 25
Berde Mária: Az én apám 26
Erdélyi József: Gyimesi emlék 27
Reményik Sándor: Benéz a Havas 28
Jékely Zoltán: A marosszentimrei templomban 29
ERDÉLYI ÉLET 31
Szentimrei Jenő: Harmadosztályon 33
Laczkó Géza: Kolozsvári színházak, színészek 43
Gróf Haller Alfréd: Vadászélet Erdélyben 51
Barabás Gyula: Párbaj a Nagyközben 61
SZÉPMŰVÉSZET - NÉPMŰVÉSZET 67
Grandpierre Edit: Fatornyos hazánk 69
Tüdős Klára: Cserge, szőttes, varrottas 85
ERDÉLYI ALAKOK 97
Jékely Zoltán: Tséri Verestói György, XVIII. sz.-beli erdélyi órátor 99
Trócsányi Zoltán: Heltai Gáspár, a szász-magyar főlelkipásztor 111
Barabás Gyula: Blága Mária csütörtökje 119
Hunyadi Sándor: A nyomor Kolozsváron 125
Török Sándor: A komédiás 131
Hosszú Zoltán (Danibá'): Kárujval bévivök a nyulat 135
Egyed Zoltán: Csirkevonat 141
Ignácz Rózsa: Erdélyi alakok 147
VADRÓZSAFA 155
Bevezetés 157
Kriza János vadrózsái 159
Mailand Oszkár feljegyzései 165
Benedek Elek ballada-gyűjtése 167
Néhány új hajtás a székely vadrózsafáról 173
Székely szótár töredék 175
NEVETŐ ERDÉLY 177
Tompa Sándor anekdotái 179
Diószeghy Miklós adomái 184
Sala Domokos tréfás históriái 187
Hosszú Zoltán anekdota-gyűjtéséből 192
Hosszú Zoltán: Danibá' a rádigóról 199
KÉPEK JEGYZÉKE 205

KÉPEK JEGYZÉKE

ERDÉLYI VÁROSOK
A régi Kolozsvár látképe.
Kolozsvár. Régi városkapu.
A régi kolozsvári Nemzeti Színház.
Kolozsvár. Nemzeti Színház.
Kolozsvári utcarészlet kb. ötven év előtt.
Kolozsvár 1887-ben.
Kolozsvár. Szent Mihály templom bejárata.
Kolozsvár. Mátyás-szobor.
Kolozsvár. Mátyás király szülőháza.
Kolozsvári Ferencesek temploma.
Nagyvárad.
Nagyvárad. Városháza.
Szatmárnémeti látképe.
Nagybányai főtér.
Sepsiszentgyörgy.
Dés város látképe.
Szászrégen.
Székelyudvarhely látképe.
Marosvásárhelyi Kossuth-szobor.
Kézdivásárhely.
Csucsa. Ady-Goga kastély.
Küküllővár. Bethlen-kastély.
Bethlenfalva. Kastély.
ERDÉLYI TÁJAK
Királyhágói útrészlet.
Felsőbányavidéki Badi-tó.
Nagybánya. „Gutin" hegy.
Maros felső folyása.
Nagybánya környéke. „Kakastaréj hegy".
Gyimes.
Tordai hasadék.
Géczi vár.
Marosvécsi báró Kemény-kastély.
Erdőd.
Szent Anna-tó.
Retyezát.
Gyilkos-tó.
Gyilkos-tó.
Gyilkos-tó környéke.
Gyilkostóvidéki Oltárkő.
Gyilkos-tó vidéke. Békáspataki vízesés.
Borszékfürdő látképe.
Málnásfürdöi részlet.
Kovásznafürdő.
Tusnádfürdő látképe.
Előpatakfürdő.
Kis Loliárc.
Vargyas völgye.
Bálványos vára.
Békási szoros.
Békás felé.
Szováta. Szovátai Medve-tó.
Békásszorosi részlet.
Benedek Elek kisbaconi kertjében.
Benedek Elek kisbaconi háza.
Teleki Sándor gróf sírja a koltói kertben.
Koltó. A Teleki-kastély, ahol Petőfi mézesheteit töltötte.
Orbán Balázs háza Sejkefürdőn.
Vargyasi báró Dániel-kastély.
Csíksomlyó. Ferences templom. Híres székely búcsújáróhely.
FATORNYOS HAZÁNK
(Grandpierre Edit tanulmányához)
A „székelykő".
Körősfő. Református templom.
Magyartárosi unitárius harangláb, a legnagyobb Erdélyben.
Kecsedkisfaludi templom.
A körősföi református templom.
Székelyudvarhely. Székelykapu.
Az egyik legrégibb ház Telekfalun.
Bethlenfalva. Székelykapu.
Galambducos székelykapu.
Erdőfülei székely kopjafák.
Dés. Református templom.
Kolozsvár. Szent Mihály templom.
Kolozsvár. Farkas-utcai ref. templom.
Sebesvár.
Kolozsvár. Bethlen-bástya.
Kolozsvár. Piarista templom.
Kolozsvár. Szent Mihály templom sekrestyeajtaja.
Vidrai fatemplom.
Magyargyerőmonastori ref. templom.
A kolozsvári testvérek Szt. György szobra.
Koronka, Cinterem-kapu 1710-ből.
Mikházai kolostorrészlet.
Kiskapusi ref. templom.
Lövétei falurészlet.
CSERGE, SZŐTTES, VARROTTAS
(Tüdős Klára tanulmányához)
Kalotaszegi fonók.
Lövétevidéki ványolás.
Máté Lajos, a legéletrevalóbb kézimunkakupec.
Kecsedkisfalu. Székely fonóasszony.
Magyargyerőmonostor kegyúri temploma parasztmennyezettel, írásos úrasztalterítővel.
Csíkmegyei székely szoba, az ágyon festékes szőnyeg és kecskeszőrfonallal hímzett párnák.
Kalotaszegi szobarészlet.
Kalotaszegi szobarészlet.
Torockói népviselet.
Körösfői menyecske hímzett báránybőr melyrevalóval.
Kalotaszegi lányok bütyköspártában.
Kalotaszegi vetett ágy írásos és varrottas párnákkal. A menyecske „dilandó"-ban.
Székely legény „székely harisnyá"- ban.
Kalotaszegiek a faragott kapu előtt.
Székely asszonyok.
ERDÉLY NÉPE
Kalotaszegi ünneplők templomba menetel előtt.
A bakon.
Kalotaszegi ünneplők.
Kőrösfői magyar család.
Körmenet Gyergyószentmiklóson.
Bánffyhunyad.
Kalotaszegi malmos.
Kalotaszegi faragó.
Kalotaszegi lakodalmas kalács.
Kalotaszegi táncolók.
Csárdás Csíkmadarason.
Kalotaszegi kislány.
Firtosváraljai legény.
Viszik a székely menyasszony kelengyéjét.
Nagykapusi templombamenők.
Torockói típus.
Kecsedkisfaludi öreg pár.
Torockói magyar család.
Máréfalvi család.
Lövétei lányok hazafelé a templomból.
Székely vőfélyek mennek a menyasszony után.
Borvizes székely.
Poianai román lányok.
Lövétei székelyek.
Zsoltáros torockói leány.
Lövétei leányka.
Lövétei utcarészlet.
Csíksomlyói székely búcsúsok.
Csíki aratók.
Uricaniai parasztasszony.
Román asszony szövőszéknél.
Istentisztelet Kőrösfőn.
Román szoba.
Morlaccai leány.
Román menyecske kisgyermekével.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Erdély lelke (rossz állapotú) Erdély lelke (rossz állapotú) Erdély lelke (rossz állapotú) Erdély lelke (rossz állapotú) Erdély lelke (rossz állapotú) Erdély lelke (rossz állapotú) Erdély lelke (rossz állapotú) Erdély lelke (rossz állapotú) Erdély lelke (rossz állapotú) Erdély lelke (rossz állapotú) Erdély lelke (rossz állapotú) Erdély lelke (rossz állapotú) Erdély lelke (rossz állapotú) Erdély lelke (rossz állapotú) Erdély lelke (rossz állapotú) Erdély lelke (rossz állapotú) Erdély lelke (rossz állapotú)

A gerinc kijár. A könyv több részre szétvált. A borító kopott, foltos. Több lap foltos. A borító amatőr módon javított. 4 képmelléklet hiányzik.

Állapot: Rossz
3.660 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba