Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.748

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Történelmi Szemle 1961/1-4.

A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének értesítője - IV. évfolyam 1-4. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 375 oldal
Sorozatcím: Történelmi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrált. További szerzők a tartalomjegyzékben. Kihajtható melléklettel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a könyvből:
TADEUSZ DZIEKONSKI
A lengyelországi eneolitikus rézkohászat és középeurópai kapcsolatai Zlotában (sandomierzi járás), a régi település területén a két világháború közötti... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből:
TADEUSZ DZIEKONSKI
A lengyelországi eneolitikus rézkohászat és középeurópai kapcsolatai Zlotában (sandomierzi járás), a régi település területén a két világháború közötti időszakban végzett kutatások alkalmával a korai neolitikumtól egészen a koraközépkorig terjedő települések nyomaira bukkantak, réz-salakos tégelytöredékeket, agyagfúvóka részeket is találtak, ezenkívül feltártak még ugyancsak rézből készült néhány dísztárgyat, nyersanyagdarabkákat, valamint apró rézcseppeket Amint azt az ezekkel a leletekkel együtt feltárt kerámiák is bizonyítják, e leletek a festett szalagdíszes kerámia kultúrájának idejéből származnak, amely ezen a területen i. e. 2200—2000. évek közti időszakban fejlődött ki (I. tábla, 1. kép). Amint azt a leleteken végzett fém- és szilikát vizsgálatok kimutatták, még azok a darabok is, amelyeket kevert rétegekben találtak, ebbe a kultúrába tartoznak, kivéve egy gyűrűt, amely a zsinórdíszes kerámiakultúrával volt kapcsolatban, valamint két dísztárgyat, amelyek — amint kiderült — bronzhuzalból készültek.
A tégelyek jelenléte azt bizonyította, hogy ebben az esetben Közép-Európa területén — ha nem is a legrégibb, mindenesetre azonban — az eddigfeltárt egyik legrégibb rézkohászati műhely nyomaival van dolgunk. Indokolt tehát ezeket az érdekes leleteket részletes vizsgálat tárgyává tenni.
Vissza

Tartalom

1.szám
TANULMÁNYOK
T. DzieJcoAski : A lengyelországi eneolitikus rézkohászat és közép-európai kapcsolatai 1
Zolnay László : Buda középkori vízművei 16
Fáller Jenő : Adatok a bányabeli robbantás fejlődéstörténetéhez 56
Endrei Waltér ; Textilipari szabadalmak Magyarországon a nyugat-európai ipari forradalom idején 76
KÖZLEMÉNYEK
Hegedűs Zoltán : A diósgyőri Központi Kohászati Múzeum és a soproni Liszt Ferenc
Múzeum vasbucáinak kohászattörténeti vonatkozásai 100
Endrei Walter : Az automatagépek programvezérlésének eredete 107
Barta István : Adatok a gácsi posztógyár reformkori történetéhez 113
SZEMLE
Heckenast Gusztáv : A feudáliskori magyarországi vaskohászat historiográfiája 123
Makkai László : A tudomány- és technikatörténet a stockholmi történész kongresszuson 129

2. szám
TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK
Bartha Antal: A honfoglaláskori kovácsmesterség társadalmi hátterének kérdéséhez 133
Benczédi László: Bányavidéki várőrségek folyamodványai Esterházy Pálhoz 1668—1681 155
Sándor Pál: Újabb adatok a paraszti földbirtoklás kérdéséhez a XIX. század első felében 180
Kerekes Lajos: Olaszország, Magyarország és az osztrák Heimwehr-mozgalom (1920-1930) , 199
SZEMLE
Ankét „A Szovjetunió Kommunista Pártja története" új kiadásáról 217
Az Árpád-kori Sopron topográfiájának kérdéséhez (Surányi B.) 220
HÍREK 223
HATÁRAINKON TÚL
Új adatok Marx Károly és Engels Frigyes együttműködéséről (L. I. Golman) 226
A korafeudáliskori kutatás néhány kérdése a Szovjetunióban (Bar tha Antal) 229
KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 233
3.szám
TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK
Molnár Erik : Ideológiai kérdések a feudalizmusban. A nemzeti kérdéshez. A „haza" fogalma a feudalizmus korszakában 261
Varga János : A nemzeti nyelv szerepe a polgári fejlődésben Magyarországon 284
Sándor Vilmos : A technika fejlődése Magyarországon a kapitalizmus korában 305
Mayer Mária : A XIX. századvégi kárpátukrán agrárnépesség társadalmi szerkezetének statisztikai ábrázolása 330
Zsilák András : Az OK(b)P magyar csoportjának szerepe a Vörös Hadsereg internacionalista egységeinek szervezésében (1918 —1919) 347
SZEMLE
A népi demokratikus korszak kutatásának állásáról (Vita a népi demokrácia történetével foglalkozó munkaközösségben) 361
Vita a jobbágyháztartások vizsgálatának módszertani kérdéseiről (R. Péter Katalin) 364
A Magyar Tanácsköztársaság történetének forrásai a magyar állami levéltárakban (L. Nagy Zsuzsa) 369
HÍREK 371
HATÁRAINKON TÚL
A német—magyar viszony az utolsó háborús évben és az európai biztonság. Megjegyzések Andreas Hillgruber tanulmányához (Bánki György) 373
A. 1. Danyilov : A történettudomány elméleti-módszertani problémái további tanulmányozásának néhány kérdéséről 378
Külföldi vendégeink 380
KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 381
4.szám
TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK
Györffy György : A magyar őstörténet néhány kérdéséről 417
B. Péter Katalin : Egy hegyaljai mezőváros harca az örökös jobbágyság ellen 427
Mészáros Károly : Az 1919 tavaszi parasztmozgalmak 442
Juhász Gyula : A Teleki-kormány külpolitikája a „furcsa háború" idején 476
SZEMLE
Vita Mályusz Elemér ,,Thuróczy János krónikája" c. művéről (Surányi Bálint) 515
1848 Széchenyije (A Tudományos Tanács vitaülése) (L. M.) 524
HlREK 530
HATÁRAINKON TÚL
Gseprakov : Lenin imperializmus-elmélete és a kapitalizmus általános válságának új szakasza 531
Past and Present (H. Haraszti Éva) 543
KÜLFÖLDI VENDÉGEINK 545
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Történelmi Szemle 1961/1-4. Történelmi Szemle 1961/1-4. Történelmi Szemle 1961/1-4. Történelmi Szemle 1961/1-4. Történelmi Szemle 1961/1-4. Történelmi Szemle 1961/1-4. Történelmi Szemle 1961/1-4. Történelmi Szemle 1961/1-4. Történelmi Szemle 1961/1-4. Történelmi Szemle 1961/1-4.

Könyvtári könyv volt. A kötés megtört, a lapélek sérültek. Néhány oldal foltos, elszíneződött. A melléklet sérült, javított.

Állapot: Sérült
2.780 Ft
2.220 ,-Ft 20
11 pont kapható
Kosárba