Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Történelmi szemle 1962/1-4.

A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének értesítője V. évfolyam 1-4. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:
"Molnár Erik
Az SZKP XXII. Kongresszusa és a szocialista patriotizmus
A SZKP XXII. Kongresszusa, illetve a kongresszuson elfogadott pártprogram a párt előtt álló központi feladatok közé... Tovább

Előszó

Részlet:
"Molnár Erik
Az SZKP XXII. Kongresszusa és a szocialista patriotizmus
A SZKP XXII. Kongresszusa, illetve a kongresszuson elfogadott pártprogram a párt előtt álló központi feladatok közé sorolja a dolgozók kommunista öntudatának erősítését, s ezen a körön belül a proletár nemzetköziség és a szocialista hazafiság fejlesztését. A program a proletár nemzetköziséget és a szocialista hazafiságot nem választja el egymástól. Ellenkezőleg, abból indul ki, hogy "a szocialista világrendszer kialakulásával a szocialista társadalom tagjainak hazafisága a saját hazájuk és a szocialista országok közössége iránti odaadásban és hűségben ölt testet" Vissza

Tartalom

Történelmi szemle 1962. V. évfolyam 1. szám
Tartalomjegyzék
Molnár Erik: Az SZKP XXII. Kongresszusa és a szocialista patrotizmus 1
Tanulmányok, közlemények
V.I. Dorzsenok: A munka termelékenysége a korai feudalizmusban 8
Heckenast Gusztáv: Lányi Pál (A magyarországi korai kapitalizmus történetéhez) 18
Pogány Mária: A kialakuló kubikosság munkaviszonyai 37
Jemnitz János: A II. Internacionálé 1912-es rendkívüli Baseli kongresszusa 61
Szemle
Vita az abszolutizmus kérdéseiről (R. Várkonyi Á.) 89
Határainkon túl
International Review of Social History (1959-1960) (Jemnitz J.) 102
Külföldi történeti folyóiratok repertóriuma 118
------------------------------------------
Történelmi szemle 1962. V. évfolyam 2. szám
Tartalomjegyzék
Tanulmányok, közlemények
Somogyi Éva: A határőrvidéki privilégiumok hatása a paraszti osztályharc
alakulására a XVII. században 149
Paulinyi Oszkár: Tulajdon és társadalom a Garam-vidéki bányavárosokban 173
Benda Kálmán: II. Rákóczi Ferenc török politikájának első évei (1702-1705) 189
Hanák Péter: Vázlatok a századelő magyar társadalmáról 210
Zágoni Ernő: A munkásegységfront problémái Magyarországon a Szovjetunió
elleni háborúba lépés idején 246
Szemle
Surányi Bálint: Az I. Lajos-kori Ars Notarialis városi vonatkozású formuláinak
eredetéről 275
Az abszolutizmus elvi kérdéseiről rendezett vita anyagából 285
Hírek 303
Határainkon túl
A történész és a jelenkor (A francia történészek 1961. december 8-i vitájának
ismertetése) 304
Külföldi vendégeink 315
Külföldi történeti folyóiratok repertóriuma 316
----------------------------------------
Történelmi szemle 1962. V. évfolyam 3-4. szám
Tartalomjegyzék
Tanulmányok, közlemények
Ránki György: Gondolatok az ellenforradalmi rendszer társadalmi bázisának
kérdéséhez az 1920-as évek elején 353
Szabó Ágnes: A Kommunisták Magyarországi Pártja az ellenforradalmi rendszer
társadalmi viszonyairól ( 1919-1933) 370
Pach Zs. Pál: Az ellenforradalmi történetszemlélet kialakulása Szekfű Gyula
Három Nemzedékében 387
Lackó Miklós: Vázlat a szélsőjobboldali mozgalmak társadalmi hátteréről
Magyarországon az 1930-as években 449
Pintér István: A Kállay-kormány "hintapolitikája" és az antifasiszta ellenállási
mozgalom 470
Szemle
Szamuely Tibor: A németországi fasizmus történelmi előzményeiről és ideológiájáról I. 497
Ránki György: Az olasz fasizmus útja 529
Jemnitz János: A spanyol fasizmus jellegéről 536
Kerekes Lajos: Az osztrák kleriko-fasizmus problémájához 545
Csatári Dániel: A román fasizmus sajátosságairól 551
Szokolay Katalin: A lengyel szanációs diktatúra néhány vonásáról (1926-1935) 560
Kővágó László: Jugoszláv történetírók a két világháború között jugoszláviai
fasizmusról 569
Márkus László: A két világháború közötti francia fasiszta irányzatoki jellegéről 575
H. Haraszti Éva: Fasiszta irányzatok Angliában 587
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Történelmi szemle 1962/1-4. Történelmi szemle 1962/1-4. Történelmi szemle 1962/1-4. Történelmi szemle 1962/1-4. Történelmi szemle 1962/1-4. Történelmi szemle 1962/1-4.

A 2. kötet gerince javított. A kötetek borítója enyhén kopott, foltos. A 3-4. kötet sérült.

Állapot:
2.780 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!