Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.224

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Történelmi Szemle 1981/1-4.

A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének értesítője - XXIV. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Engel Pál: A honor (A magyarországi feudális birtokformák kérdéséhez)1
Fogarassy László: A Magyarországi Tanácsköztársaság katonai összeomlása20
John Komlós: A Védegylet51
Közlemények
Domonkos László: A felvilágosodás és a felsőoktatás a 18. századi Amerikában58
Figyelő
Hunyady György: Történelem és pszichológia71
Elmélet és módszertan
Történeti kutatómunka - gombnyomásra? Beszélgetés a SZOCPROG rendszerről79
Göndör György: Adatszervezés - adatstruktúrák85
Gyáni Gábor: Egy új történeti forrás: az adatbank94
Műhely
Dóka Klára: Buda kézművesek 1828-ban100
Spira György: Perczel próbálkozása a délvidéki szerbek megbékítésére 1849 tavaszán114
2. szám
Tanulmányok
Az MTA Történettudományi Intézete tudományos emlékülése a felszabadulás 35. évfordulója alkalmából, 1980. március 28.
Pach Zsigmond Pál: A jelenkortörténet kutatásáról129
Orbán Sándor: A magyar társadalom felszabadulást követő átalakulásának történeti vizsgálatához135
Glatz Ferenc: A történeti-politikai gondolkodás válaszai a felszabadulás után146
Jemntz János: A Szociáldemokrata Párt és a nemzetközi munkásmozgalom 1945-1948159
Vida István: A magyarországi népi demokratikus forradalom külső feltételeinek kérdéséhez165
Gyarmati György: Politikai szempontok érvényesülése a tanácsrendszer előkészítő munkálataiban178
Kovácsy Tibor: Az utasításos gazdaságról191
Közlemények
Izsák Lajos: A Magyar Szabadság Párt megalakulása és tevékenysége, 1946-1948203
Varga F. János: A Magyar Radikális Párt és az 1947-es választások227
Figyelő
Crouzet: A brit nagyiparosok társadalmi eredete az ipari forradalom korszakában245
Galavics Géza: Egy Reynolds-kép, mint politikai szimbólum a 18. sz. végi Magyarországon252
Maria Bottanková: Adalékok a 16. századi Nagyszombat helyrajzához262
Műhely
Makkai László - Klaniczay Gábor: Anyagi kultúra, szokásrend, mentalitások. Javaslat egy tudományközi együttműködésre268
Klaniczay Gábor: A középkori magyarországi szentkultusz-kutatásának problémái273
Iványos-Szabó Tibor: A "Kongó" nevű pénz forgalma Kecskeméten287
Antall József: Adatok II. Rákóczi Ferenc házasságkötéséhez. (Rákóczi Ferenc ismeretlen levele)296
Fórum
Ránki György: Gondolatok a bukaresti történészkongresszusról302
Rúzsás Lajos (1914-1981) B. K.309
3. szám
Tanulmányok
Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról313
Kövics Emma: A Páneurópa-mozgalom fogadtatása Németországban (1924-1932)360
Közlemények
Trócsányi Zsolt: Rendi gazdaságpolitikai tervezetek Erdélyben (1711-1761)385
Műhely
Hegyi Klára: A törökök berendezkedése meglódított országokban392
Hrenkó Pál: Az ismeretlen "Lázár deák"405
Herczegh Béla: Görgei (Vázlatok egy arcképhez)411
Első dolgozatok
Hóvári János: Az 1515-17. évi tulcsai török vámnapló430
Schwarcz Katalin: Magyarország államháztartása 1828-1847-ben a Tafeln adatai alapján450
Vita
Simon Róbert: Megjegyzések Goldziher Ignác: Az iszlám kiadásához, avagy quis custodiet custodes478
Figyelő
Benda Kálmán: Mária Terézia királynő a magyar történetírásban485
Horst Handke: Munkamegosztás és foglalkoztatottsági struktúrák. (Adalék az emberi termelőerő fejlődéséhez Németországban 1871 és 1918 között)493
4. szám
Tanulmányok
Pach Zsigmond Pál: A történetíró Molnár Erik513
Ferge Zsuzsa: A gazdaság történelmileg váltoó jellege és helye a társadalmi újratermelésben521
Gadanecz Béla: A vasutasok létszáma, megoszlása, gazdasági és szociális helyzete a századelőn553
Közlemények
Sándor Pál: Deák és a titkosrendőrség. Titkosrendőri adalék a politikai koncepciójáról (1984)592
N. Szabó Erzsébet: Angol dokumentumok a Baranya misszió működéséről611
Újraolvasva
Márkus László: Szabó Ervin "újraolvasva"625
Litván György: Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés c. könyvéről636
Hársfalvi Péter: Révai József: Marxizmus és népiesség650
Figyelő
Linda Frey - Marsha Frey: II. Rákóczi Ferenc és a tengeri hatalmak663
Jemnitz János: Kunfi Zsigmond és a nemzetközi munkásmozgalom675
Tolnai György: Az élelmiszeripar szerepe Magyarország 19-20. századi tőkés iparfejlődésében686
Zsilák András (1921-1981)703
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem