Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.224

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Történelmi Szemle 1981/1-4.

A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének értesítője - XXIV. évfolyam 1-4. szám

Előszó

"A tanulmány a "feudális" jellegű földbirtoknak egy eddig nem ismert hazai megjelenési formájával foglalkozik. Megírásához bizonyos, alább részletezendő megfigyelések szolgáltak, amelyek egy... Tovább

Előszó

"A tanulmány a "feudális" jellegű földbirtoknak egy eddig nem ismert hazai megjelenési formájával foglalkozik. Megírásához bizonyos, alább részletezendő megfigyelések szolgáltak, amelyek egy hosszabb időn át folytatott, elég módszeres anyaggyűjtés során, mintegy tapasztalati úton halmozódtak fel. Anyaggyűjtésem eredetileg a 14. századi politikai viszonyok jobb megismerésére irányult, és így az említett megfigyelések is eleinte az Anjou-kori államszerkezet jellegére vonatoztak. Utóbb azonban, további adatok birtokában, ezt a korlátozott kutatási mezőt valamelyest kénytelen földbirtoklási formára épült, amelyet bizonyos értelemben "feudálisnak" is nevezhetünk." Vissza

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Engel Pál: A honor (A magyarországi feudális birtokformák kérdéséhez)1
Fogarassy László: A Magyarországi Tanácsköztársaság katonai összeomlása20
John Komlós: A Védegylet51
Közlemények
Domonkos László: A felvilágosodás és a felsőoktatás a 18. századi Amerikában58
Figyelő
Hunyady György: Történelem és pszichológia71
Elmélet és módszertan
Történeti kutatómunka - gombnyomásra? Beszélgetés a SZOCPROG rendszerről79
Göndör György: Adatszervezés - adatstruktúrák85
Gyáni Gábor: Egy új történeti forrás: az adatbank94
Műhely
Dóka Klára: Buda kézművesek 1828-ban100
Spira György: Perczel próbálkozása a délvidéki szerbek megbékítésére 1849 tavaszán114
2. szám
Tanulmányok
Az MTA Történettudományi Intézete tudományos emlékülése a felszabadulás 35. évfordulója alkalmából, 1980. március 28.
Pach Zsigmond Pál: A jelenkortörténet kutatásáról129
Orbán Sándor: A magyar társadalom felszabadulást követő átalakulásának történeti vizsgálatához135
Glatz Ferenc: A történeti-politikai gondolkodás válaszai a felszabadulás után146
Jemntz János: A Szociáldemokrata Párt és a nemzetközi munkásmozgalom 1945-1948159
Vida István: A magyarországi népi demokratikus forradalom külső feltételeinek kérdéséhez165
Gyarmati György: Politikai szempontok érvényesülése a tanácsrendszer előkészítő munkálataiban178
Kovácsy Tibor: Az utasításos gazdaságról191
Közlemények
Izsák Lajos: A Magyar Szabadság Párt megalakulása és tevékenysége, 1946-1948203
Varga F. János: A Magyar Radikális Párt és az 1947-es választások227
Figyelő
Crouzet: A brit nagyiparosok társadalmi eredete az ipari forradalom korszakában245
Galavics Géza: Egy Reynolds-kép, mint politikai szimbólum a 18. sz. végi Magyarországon252
Maria Bottanková: Adalékok a 16. századi Nagyszombat helyrajzához262
Műhely
Makkai László - Klaniczay Gábor: Anyagi kultúra, szokásrend, mentalitások. Javaslat egy tudományközi együttműködésre268
Klaniczay Gábor: A középkori magyarországi szentkultusz-kutatásának problémái273
Iványos-Szabó Tibor: A "Kongó" nevű pénz forgalma Kecskeméten287
Antall József: Adatok II. Rákóczi Ferenc házasságkötéséhez. (Rákóczi Ferenc ismeretlen levele)296
Fórum
Ránki György: Gondolatok a bukaresti történészkongresszusról302
Rúzsás Lajos (1914-1981) B. K.309
3. szám
Tanulmányok
Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról313
Kövics Emma: A Páneurópa-mozgalom fogadtatása Németországban (1924-1932)360
Közlemények
Trócsányi Zsolt: Rendi gazdaságpolitikai tervezetek Erdélyben (1711-1761)385
Műhely
Hegyi Klára: A törökök berendezkedése meglódított országokban392
Hrenkó Pál: Az ismeretlen "Lázár deák"405
Herczegh Béla: Görgei (Vázlatok egy arcképhez)411
Első dolgozatok
Hóvári János: Az 1515-17. évi tulcsai török vámnapló430
Schwarcz Katalin: Magyarország államháztartása 1828-1847-ben a Tafeln adatai alapján450
Vita
Simon Róbert: Megjegyzések Goldziher Ignác: Az iszlám kiadásához, avagy quis custodiet custodes478
Figyelő
Benda Kálmán: Mária Terézia királynő a magyar történetírásban485
Horst Handke: Munkamegosztás és foglalkoztatottsági struktúrák. (Adalék az emberi termelőerő fejlődéséhez Németországban 1871 és 1918 között)493
4. szám
Tanulmányok
Pach Zsigmond Pál: A történetíró Molnár Erik513
Ferge Zsuzsa: A gazdaság történelmileg váltoó jellege és helye a társadalmi újratermelésben521
Gadanecz Béla: A vasutasok létszáma, megoszlása, gazdasági és szociális helyzete a századelőn553
Közlemények
Sándor Pál: Deák és a titkosrendőrség. Titkosrendőri adalék a politikai koncepciójáról (1984)592
N. Szabó Erzsébet: Angol dokumentumok a Baranya misszió működéséről611
Újraolvasva
Márkus László: Szabó Ervin "újraolvasva"625
Litván György: Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés c. könyvéről636
Hársfalvi Péter: Révai József: Marxizmus és népiesség650
Figyelő
Linda Frey - Marsha Frey: II. Rákóczi Ferenc és a tengeri hatalmak663
Jemnitz János: Kunfi Zsigmond és a nemzetközi munkásmozgalom675
Tolnai György: Az élelmiszeripar szerepe Magyarország 19-20. századi tőkés iparfejlődésében686
Zsilák András (1921-1981)703
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem