Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.224

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Történeti tanulmányok Dél-Pannoniából

A dél-dunántúli történészek II. regionális konferenciájának válogatott előadásai, Pécs, 1988. december 18-19.

Előszó

E kötetben a dél-dunántúli történészek második - 1988 decemberében Pécsett rendezett - konferenciáján elhangzott előadások javát adjuk közre. A szervezők célja, hogy e konferenciák révén tematikai... Tovább

Előszó

E kötetben a dél-dunántúli történészek második - 1988 decemberében Pécsett rendezett - konferenciáján elhangzott előadások javát adjuk közre. A szervezők célja, hogy e konferenciák révén tematikai kötöttségek nélkül és foglalkozástól, beosztástól függetlenül lehetőséget biztosítsanak a régió történészeinek eredményeik bemutatására, szakmai kapcsolatok kiépítésére. így a szerzők között - a szervezők eredeti szándékának megfelelően - éppúgy szerepel gyakorló tanár, mint a történész szakma nagy tekintélyű, akadémiai fokozattal rendelkező művelője. Az olvasó ezért a tartalmi sokszínűség mellett bizonyára egyenetlenségeket is érzékel, helyenként pedig a politikai átmenet korának jellemző megfogalmazásaival is találkozhat. A bírálók véleményével összhangban mégis azt gondoljuk, hogy a dolgozatokban megjelenő időtálló értékek nyilvánosságot érdemelnek. Bízunk abban, hogy anyagi nehézségek nem akadályozzák meg a sorozat következő köteteinek kiadását.
A szerkesztők Vissza

Tartalom

T. MÉREY KLÁRA: A településtörténet - mint műfaj - története
és mai feladatai 7
I. MAGYARORSZÁG A KÖZÉPKORBAN
STAMLER IMRE: Somogyország ősi vastermelése 13
MAGYAR KÁLMÁN: Egy Dráva-menti nemzetségi központ régészeti
kutatása (Babócsa az Árpád- és a középkorban) 22
F. FONT MÁRTA: Megjegyzések a XI-XIII. századi orosz-magyar
kapcsolatok egyháztörténeti vonatkozásairól 29
FRANK GÁBOR: Újabb nézetek a német lovagrend barcasági
történetéről 38
SASHALMI ENDRE: A Levante-kereskedelem erdélyi útvonala
Báthori István korában. Idegen kereskedőelemek az Erdélyi
fejedelemségben 49
II. TÁRSADALOM, POLITIKA ÉS MŰVELŐDÉS A 18-19.
SZÁZADBAN
KISS Z. GÉZA: Az antropocentrikus megközelítés lehetőségei stagnáló
népességű közösségek kutatásában (Ormánság, 1767-1849) 63
BALÁZS KOVÁCS SÁNDOR: A paraszti háztartásszerkezet változásai
a Sárközben a 18-19. század fordulóján 73
HALÁSZ IMRE: Adatok a zalai zsidó kisiskolák 19. század közepi
történetéhez 81
TAR FERENC: A Reischl-család és Keszthely 90
III. POLITIKAI PÁRTOK, ÉRDEKKÉPVISELETEK,
VÁROSPOLITIKA (1900-1945)
JAKAB TIBOR: Az 1904. november 18-i puccs és a Szabadelvű Párt
bomlása 103
RÉVÉSZ MÁRIA: Várospolitika Pécsett az 1920-as évek első felében 110
HALÁSZ IMRÉNÉ: Városfejlesztés Zalaegerszegen 1920-1930 között 117
VARGHA DEZSŐ: A Horthy-korszak két leghíresebb ínségenyhítési
rendszere, az Egri és a Pécsi Norma 126
JÁVORSZKYNÉ RÁCZ MÁRIA: Közigazgatás és törvényes agrárérdekképviselet kapcsolata a két világháború között az Alsódunántúli Mezőgazdasági Kamarában 136
SZÁVAI FERENC: A magyarországi kalászos gazdamozgalom
történetéről 142
IV. POLITIKATÖRTÉNET AII. VILÁGHÁBORÚ UTÁN
FISCHER FERENC: AII. világháború utáni nemzetközi hatalmi-egyensúlyi rendszer alakulása és a „geostratégiai szituációk"
jelentősége 153
TÓTH ANTAL: A menekültek gondozása a második világháború
időszakában 162
KOMANOVICS JÓZSEF: A két munkáspárt és a IL világháborút
követő német kitelepítések Baranyában 170
KÉRI NAGY BÉLA: Pártegyesülés Baranyában - 1948 177
LÁSZLÓ PÉTER: A politikai rendszer változása Tolna megyében az
1940-es évek végén 182
V. A MAGYAR GAZDASÁG A 19-20. SZÁZADBAN
KIRÁLY ISTVÁN SZABOLCS: Erőgépek alkalmazása Somogy megye
múlt századbeli gabonatermesztésében 190
MAJDÁN JÁNOS: A vasútépítések hatása a Dél-Dunántúl
megyeszékhelyeinek fejlődésére 205
TÓTH JÁNOS: Adatok Hévíz balneográfiájához 220
SRÁGLI LAJOS: A Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaság
(MAORT) államosításának előzményei 227
VILLANYI ANTAL: A termelőszövetkezeti mozgalom kialakulása
Zala megyében 1948-1953 között 234
SZŐTS ZOLTÁN: A bonyhádi kisipar szövetkezetesítése az ötvenes
években 243
VI. NEMZETISÉGTÖRTÉNET - NEMZETISÉGI POLITIKA
V. KÁPOLNÁS MÁRIA: A magyar kormány kísérletei a moldvai
csángók hazatelepítésére, 1940-1944 255
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem