A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Óvodai nevelés 1982. január-december

XXXV. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Ifjúsági Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 430 oldal
Sorozatcím: Óvodai nevelés
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér és színes képekkel illusztrált.

Tartalom

Az 1981/82. tanév értékelése és az 1982/83. tanév feladatai222
Búry Lászlóné: Haladni a megkezdett úton223
Információk228
Kitüntetettjeink219
Pethő Géza: Aktuális munkajogi kérdésekről229
P. Kovács Imre: Harmincöt esztendő3
Elmélet és gyakorlat
A megyei, fővárosi óvodai felügyelők és továbbképzési felelősök tanácskozása I. II.46
Dr. Bóra Ferenc: Az óvoda és az általános iskola kapcsolata5
Blumenfeldné Dr. Mikola Júlia: Gyermekvédelem az óvodában85
Erdős Imréné: Szülők és nevelők egymás közt241
Fábián Károlyné: Anyanyelvi nevelés a gyakorlatban399
Fehérváriné Farkas Edit: Játék és munka a nagycsoportosok otthoni szabad idejében327
Forrai Katalin: A zenei nevelés tervezése I.7
A zenei nevelés szervezeti formái II.42
Dr. Fülöp Károly: Idegen nyelvek az óvodában - kérdőjelekkel75
Dr. Gerő Zsuzsa: Gyermekvédelem az óvodában - szülőnevelés81
Göttli Istvánné: Az anyanyelvi nevelés kiscsoportban363
Ilosvai Ferenc: Siket óvodások anyanyelvi nevelése366
Kovásznai Kató: Melyik úszik? Melyik merül el?370
Kundrák Jánosné: A nevelési program végrehajtásának tapasztalatai megyénkben232
Dr. Lengyel Zsolt: Gyermeknyelvi kutatások Magyarországon296
Dr. Marton Józsefné: Anyanyelvi nevelés a sátai nevelő otthonban402
Megkérdeztük89
Montagh Imre: A kommunikációs kultúra fejlesztése88
Országos Pedagógiai Intézet, óvodai csoport: A nevelőtestületi értekezlet elé39
Peterke Árpádné: A közoktatás-politikai párthatározat megvalósítása egy esztergomi óvodában291
Szabad Ilona: Válasz néhány kérdésre243
Szabadi Ilona: A nevelési értekezletekről46
Szabó Endréné: Játékos ábrázolás kiscsoportban237
Szalai Julia: Az óvoda néhány társadalmi problémájáról78
Vinczéné Biró Etelka: A logopédus szerepe az óvodában, az óvónő "logopédiai" feladatai51
Óvodapedagógiai Nyári Egyetem Kecskemét, 1981
Dr. Ancsel Éva: Érzelem és személyiség117
Dr. Ancsel Éva: Az érzelmi nevelés pszichológiai és pedagógiai kérdései
Babodi Béla: Az érzelmi nevelés147
Bakonyiné Vince Ágnes: Tapasztalatok és következtetések az óvodások érzelmeiről158
Dr. Hanga Mária: Az Óvodapedagógiai Nyári Egyetem megnyitása112
Lányiné Dr. Engelmayer Ágnes: Az átlagtól eltérő gyermek érzelmi élete154
Dr. Ranschburg Jenő: A gyermek érzelmeinek alakulása120
Óvodapedagógiai Nyári Egyetem111
Továbbképzés
Magyari Beck Anna - Zsoldos Júlia: Tanácskoztak az egészségnevelési munkaközösség-vezetők249
Varga Györgyné: Magyarország egészségnevelési hálózata245
Krónika
Bilibok Péterné dr.: Az első prágai óvoda jubileuma337
Bilibok Péterné dr.: 150 éves a nagyszombati kisdedóvoda337
Búcsúzunk Balogh Esztertől269
Hűvös Éva: "Ne rövidítsük meg a gyermekkort"54
Iskolaérettség, iskolára előkészítés330
Legissa Antalné: Fröbel-szeminárium Debrecenben175
Magyari Beck Anna: Óvodapedagógiai tanácskozás Budapeste255
Nemzetközi neveléstörténeti konferencia336
Tomor Lajosné: Burchard Erzsébt 85 éves332
Zs. J.: Szakközépiskolák országos versenye Csongrádon257
Neveléstörténet
Óvodatörténeti szám
Adalékok a magyar óvoda történetéből a dokumentumok tükrében
Anderkó Lajosné dr.: Az óvodai gyakorlat a négyéves kisdedóvóképző tanrendjében200
Anderkó Lajosné dr.: Montessori-foglalkozások a VII. kerületi Állami Kisdedóvónőképző gyakorlóóvodájában202
Az első kisdedóvodási törvény országgyűlési vitája (közzéteszi Magyari Beck Anna)196
A "Nevelőmunka az óvodában" című óvodai kézikönyv bevezetése (közzéteszi dr. Vág Ottó)210
Az óvodák a köznevelés egységes rendszerében (közzéteszi Kovásznai Kató)207
Benedek Elek, az országgyűlési képviselő (közzéteszi Magyari Beck Anna)193
Bevezető183
"Gyermeknevelés". Egy reformpedagógiai lap - szülőknek (közzéteszi Magyari Beck Anna)205
Kövér Sándorné dr.: A fasiszta szellemű óvodai nevelés kézikönyve203
Magyar nyelvű kivonal Samuel Wilderspin könyve Wertheimer-féle német nyelvű kiadásból (közzéteszi dr. Vág Ottó)183
Ney Ferenc igazgatói jelentése 1859-ben (közzéteszi dr. Vág Ottó)188
Rapos József levele Eötvös Józsefhez (közzéteszi dr. Vág Ottó)188
V. O.: Forradalom és ellenforradalom199
Pályázati tallózó
Fenyvesi Jánosné: A színek375
Dr. Fruttus Leventéné: Az egyéni bánásmód alkalmazása405
Kovács Istvánné: Közvetlen és folyamatos megfigyelés339
Niklai Péterné: Az anyanyelvi nevelés gyakorlata és problémái164
Richterné Kropf Anikó: Ismerkedés az erdővel303
Varga Lászlóné: Társas közösségi kapcsolatok egy óvodai csoportban258
Megismerni, fejleszteni
Kósáné dr. Ormai Vera: Beköszöntő341
Kósa Éva: Az önkontroll fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az óvodáskorban103
Olvasóink írják
A Bpest XXII.ker. Bartók Béla úti óvoda nevelőtestülete: Kodály Zoltánra emlékezve347
Az orosházi Rákóczi úti óvoda kollektívája: Képességfejlesztés, személyiségkibontakozás a hátrányos helyzetű gyerekeknél345
Balogh Aranka: A hó, a jég57
Bogáth Józsefné: Több üzem egy óvodáért416
Bognár Istvánné: Eredményeink, gondjaink, feladataink344
Csontos Károly: Új óvoda Kiskunmajsán416
Csordás Tiborné: Ábrázolás és kézimunka a szentendrei járásban308
Gaál Károlyné Matyovszky Mária: Az óvónő irodalmi ízlése380
Garai Ferencné: Pedagógusok napja Szentesen127
Krisch Éva: Szabad szombat128
Kovács Zsigmondné - Csiszár Zsuzsanna: Az értelmi nevelés tapasztalatai csoportunkban168
Lakosné Nagy Mária: A zenei alkotókészség fejlesztése14
Lakosné Nagy Mária: Muzsikáló, éneklő gyerekek Nógrádban266
Dr. Losoncz Mihályné: Mit is jelent a Szórakaténusz?95
Dr. Mihályné Tollas Márta: A sikeres kezdeményezés titka266
Rácz Pálné: Egy város a sok közül19
Ruhmann Imréné: Az alkotóképesség fejlesztése ének-zene foglalkozáson55
Szalai Józsefné: Kodály-ünnepség347
Szabó Teréz: Munkára nevelés játékosan413
Szabó Endréné: Szülők iskolája115
Szombatfalviné Ajtai Lenke: Kapcsolatban a családdal411
Takács Imréné: Környezetünk védelmében18
Tóth Júlia: Az óvoda zenei nevelése Kodály szellemében382
Varga József Antalné: Gyermekvédelem265
Dr. Velis Béláné: Egy el nem hangzott hozzászólás a Kecskeméti Nyári Egyetem témájához123
Visky Dénesné: Megérte!129
Gyerekek - fényképészszemmel268
Pályaműveket olvasva31
Szerepjáték - érzelem - személyiségfejlesztés (Pályázat, 1982)130
Ad tovább!
Baráti Istvánné: Születésnap-naptár385
Beke Miklósné: Egy virág + egy virág347
Csik Imréné: Születésnapi ajándék58
Kápli Katalin - Telek Hajnalka - Varjas Gabriella: Gyermeknapi ajándék314
Karlócainé Kelemen Marianne: Hajtogassunk!97
Karlócainé Kelemen Marianne: Poház, fez, gyűszűbábu311
Karlócainé Kelemen Marianne: Vitorlások, csónakok170
Karlócainé Kelemen Marianne: Készítsünk házat!417
"Ki kopog"313
Lovasné Mócsi Lili: Répafarsang kiscsoportban19
Molnárné Vincze Ágnes: Horgászjáték270
Ötletvásár312
Száll az ének313
Turi Katalin: "Pingpongcsalád"254
Külföld
A IX. Nemzetközi Óvodapedagógiai Szeminárium Prágában II. III.
Dr. Ludmilla Belinova: Az óvodai nevelés társadalmi funkciója és hatása a családi nevelésre20
Erdős Imréné: Szülők és nevelők kapcsolata Kubában348
Forrai Katalin: A XV. ISME-konferencia Bristolban419
Dr. Miloslava Jirova: Az óvodák nevelőmunkája a társadalmi fejlődés tükrében58
Dr. Luboslava Klindová: Az óvodás korú gyermekek pszichikus fejlődése a kommunista nevelésben60
Kósáné dr. Ormai Vera: A pedagógus a nevelési folyamatban62
Kovásznai Kató: Az óvoda előnye131
K. J.: A Neue Erziehungban olvastuk418
Könyvek
Állatok farsangja (dr. Losoncz Mihályné könyvismertetése)28
Az óvodai foglalkozások módszertana II. (Hárshegyi Mária könyvismertetése)171
Az óvodai foglalkozások módszertana II. (dr. Ecsédi András könyvismertetése)272
Az óvodai foglalkozások módszertana II. (Szappanos István könyvismertetése)314
Bálint Ágnes: Labdarózsa lámpája (Vajda Aurél könyvismertetése)387
Bátki Mihály: Robert Londonban (Puskás Ildikó könyvismertetése)388
B. Méhes Vera: Számlépcső (Vajda Aurél könyvismertetése)134
Diafilmek277
Fakir Baykurt: Tarkatollú (Puskás Ildikó könyvismertetése)353
Horgas Béla: Naplopó és Lókötő (Tarbay Ede jelmezismertetése)275
Hűvös Éva: "Nem a pedagógus személye, hanem a hatása fontos!" (Gáti Ferenc Gyermekvédelem az iskolában című könyveről)352
Kardos Andor - Pásztor Magdolna - Polónyi Erzsébet - Tardos Anna: Tipegő (Dr. Velkey László könyvismertetése)98
Kattentotta (Zsoldos Júlia diafilm-ismertetése)137
Kukusik László: Elvihetjük-e az iskolát, az óvodát? (Hannes Hüttner: Hetendiék hurcolkodnak)386
Kukusik László: Olvassatok mindennap!390
K. M. Miről ír a Dörmögő Dömötör?66
Lengyel Zsolt: Tanulmányok a nyelvelsajátítás köréből (Nagy Sándor könyvismertetése)63
Lengyel Zsolt: A gyermeknyelv (Kelemen Janka könyvismertetése)274
Losoncz Mihályné: Mai mesék, mai történetek422
M. E.: Miről ír a Dörmögő Dömötör?30
Ódor László: Balázs beszélni tanul (Dr. Sebestyén Istvánné könyvismertetése)64
Székely Dezső: Válogatott állatvilág424
Tervezetek a matematikai foglalkozásokhoz a középső csoport számára (Dr. Ecsédi András könyvismertetése)25
Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában (Róbert Gábor könyvismertetése)420
Trencsényi László: A "rontom-bontom" nélküli iskola136
Vers is, rajz is, film is, - mi az? (Zsoldos Júlia diafilm-ismertetése)136
Varga Péter: Hajtogatós (Karlócainé Kelemen Marianne könyvismertetése)65
Óvónők figyelmébe!66
Mi kerüljön az iskolatáskába?103
Válaszok munkaügyi kérdésekre
Pető Géza:100
Nyitott helyzetek
Én mit tettem volna30
H. É.: A villamoson102
Richterné Kropf Anikó: Egy történet67
Szabó Mihályné: Tisztelet, tudatosság!67
Ismerkedjünk
Ágai Ágnes: Osvát Erzsébet33
Bán Magda: Varga Katalin357
Bognár Tas: Veress Miklós141
Bognár Tas: Kiss Anna321
Horgas Béla: Mészöly Miklós393
Rigó Béla: Gyurkovits Tibor105
Rigó Béla: Nosztalgia - tanulságokkal213
Rigó Béla: Simai Mihály285
Sulyok Magda: Bálint Ágnes69
T. Aszódi Éva: Marék Veronika177
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem