865.725

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar nyelv 12.

Tankönyv és szöveggyűjtemény a 12. évfolyam számára

Szerkesztő
Kapcsolódó személy

Kiadó: Nodus Kiadó
Kiadás helye: Veszprém
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 197 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-441-351-X
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal. További kapcsolódó személyek a kötetben.

Fülszöveg

A tankönyvsorozat minden iskolatípusban használható. A tananyag felépítése, tárgyalásmódja megfelel a kerettanterv szemléletének és követelményeinek. A tankönyvcsalád része évfolyamonként az elméleti anyagot tartalmazó tankönyv, a szöveggyűjtemény és a külön kötetben megjelenő feladatgyűjtemény.

Tartalom

Nyelvünk története3
Nyelvtörténeti bevezető5
Nyelvemlékeink14
Helyesírásunk története21
A magyar nyelv eredete és a finnugor rokonság27
Az ősmagyar kor32
Az ómagyar kor (Kr. u. 896-1526)38
A középmagyar kor (1526-1772)49
A magyar felvilágosodás kora és a reformkor (1772-1849)62
Az újmagyar kor (1850-1920)77
A mai magyar nyelv (1920-tól napjainkig)83
Két fejezet az általános nyelvészet kérdéseiből91
Nyelv és gondolkodás, nyelv és beszéd93
Nyelv és társadalom101
Nyelvi rendszer és nyelvhasználat109
A nyelvi rendszer szintjei111
Kommunikáció és beszédművelés (Ismétlés, összefoglalás)120
"Érettségi útmutató" (Levél érettségire készülő barátainknak)127
Szöveggyűjtemény133
A honfoglaló magyarság nyelvi viszonyai (Benkő Loránd)135
A magyar humanizmus (Horváth János)138
A szerző, a másoló és az olvasó párbeszéde a kódexekben (Horváth János nyomán)141
Régi magyarok a nyelvről és a nemzetről (Sylvester János, Apczai Csere János, Széchenyi István)144
Gondolatok a nyelvújításról146
Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél (Kazinczy Ferenc)151
Nyelvújítás más népeknél (F. Schlegel, ford. Rónay György)155
Tudatos és tudattalan elemek a közvetlen emberi kommunikációban (Buda Béla)156
Utak a nyelvhez (Réger Zita)158
Mi jöhet az írásbeliség után? (Benczik Vilmos)160
A legkisebb világnyelv (Czigány Lóránt)162
A regionális és kisebbségi nyelvek európai chartája (fordította Kiss Jenő)165
Óda a magyar nyelvhez (Faludy György)168
Függelék170
Az uráli alapnyelv elágazásai173
Az uráli nyelvrokonság174
A magyar szókészlet175
A magyar rovásírás ábécéje178
Nyelvemlékeink hangjelölése a kódexek korában178
A magyar nyelv hangállománya180
Igeidők és igemódok az ómagyar korban182
A tihanyi apátság alapítólevele184
A Halotti beszéd és könyörgés185
Az Ómagyar Mária-siralom186
Pray-kódex187
A Miatyánk a Vizsolyi Bibliából188
Kazinczy Ferenc189
Pais Dezső190
Bárczi Géza191
Kosztolányi Dezső192
Tárgymutató193
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar nyelv 12. Magyar nyelv 12.
Állapot:
1.240 ,-Ft
6 pont kapható
Kosárba