A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A felhalmozás míve

Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére

Fülszöveg

Kövér György 1949. január 5-én született Hajdúböszörményben. Egyetemi tanulmányait 1968-73 között, Debrecenben végezte, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelem-orosz szakán.
1974-1991 között a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdaságtörténeti Tanszékén dolgozott tudományos munkatársként. 1987/88-ban egyik alapítója, 1997 és 2003 között pedig elnöke volt a Hajnal István Társadalomtörténeti Körnek. 1991- 1998 között a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdaságtörténeti Tanszékének docense. 1993-ban kandidátusi fokozatot szerzett. 1993-tól docens az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai Intézetének, később Bölcsészettudományi, ma Társadalomtudományi Karának Történeti Szociológiai Tanszékén. 1997-2000 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesült. 1998-tól az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékének docense, ahol 19. századi gazdaság- és társadalomtörténetet oktat. 1999-ben elnyerte a Soros Alapítvány Ránki György díját.... Tovább

Tartalom

Köszöntő 9
CSALÁDOK ÉS ÉLETUTAK
Bácskai Vera:
„Rendhagyó" görög pálya. A Mannó család története 15
Deák Ágnes:
A „koronás Wargha" árnyékában 26
Láczay Magdolna:
Gentry vagy dzsentri? Ez itt a kérdés? 37
Nagy Sándor:
Schosberger Ilona különös házassága 48
Szívós Erika:
Határátlépők. Két magyar „művészfejedelem" pályájának társadalomtörténeti
elemzése 58
Csekő Ernő:
A harmadik Leopold fivér: Leopold Samu 66
Gajáry István:
Áll egy ház, valahol... Egy vízivárosi ház dezidentifikálása 81
K. Horváth Zsolt:
Lehetséges-e a szinoptikus biográfia, s ha nem, hogyan? 88
PARASZTOK, POLGÁROK, NEMESEK
Tóth Árpád:
Tiszteletreméltó polgárurak. A rangok és címek rétegződése a pozsonyi evangélikus
társadalomban 1740-1848 között
Bán Péter:
Az egri püspöki uradalom iparosai és kereskedői Eszterházy Károly idején (1761-1799) 114
Pozsgai Péter:
Uradalmi re gúlák és paraszti stratégiák. Jobbágyok és zsellérek Torna megyében,
a 18. század végén 125
Horváth Gergely Krisztián:
Vállalkozó jobbágyok? A hansági széna a bécsi piacon a 19. század első felében 141
Pajkossy Gábor:
„Eljött az az idő, hogy nékünk is hazánk legyen". Az örökváltság és a jobbágytelken élő
nemesek kérdése az 1834. decemberi szatmári megyegyűlésen
Juliane Brandt:
Német polgárok Pesten és helyzetük a városi társadalomban: a protestáns árvaegylet,
1859-1914 163
Papp Gábor:
Hogyan (ne) legyünk vasutasok? A vasútnál állásért folyamodók önéletrajzai 1867-ből 174
Benedek Gábor:
A dualizmus kori tisztviselők lakásviszonyainak történetéhez 181
Tóth Ágnes:
„Hazavágytunk, ahol a bölcsőnk állt, és nem más országba" 192
INTÉZMÉNYEK, VÁLTOZÁSOK
Hudi József:
Az alkoholizmus a Marcal mente falvaiban a 19. században 207
Perényi Roland:
jótékonyság palotája". A Budapesti Első Gyermekmenhely Egylet
és a 19. század végi budapesti szegénypolitika 216
Mátay Mónika:
Felügyelet és szórakozás: az erőszak nyilvánossága 228
Prepuk Anikó:
Ortodox és neológ zsidók fellépése a vasárnapi munkaszünet enyhítéséért 239
Bolgár Dániel - Gyökös Eleonóra - Szokol Réka:
Erőszak az alma materben 252
Kovács I. Gábor:
A tanítási nyelv Sáros megye népiskoláiban. A dualizmus kori tanügyi statisztika
rejtelmeihez 262
Tímár Lajos:
A brit elit középiskolák és a társadalmi mobilitás a 19. században
Péteri György:
Az autós a ludas. Az automobilizmus magyarországi recepciójának történetéhez
az 1960-as években
GAZDASÁG ÉS VÁLLALKOZÁS
Orosz István:
A növénytermelés bővítésének lehetőségei Magyarországon a 19. század első felében 319
Vári András:
Vízszabályozások, tulajdonjogok és gazdálkodás Magyarországon az 1820-as
és az 1870-es évek vége között 329
Kaposi Zoltán:
Jövedelemszerzési stratégia a Batthyányak kanizsai uradalmában
az 1830-1840-es években 340
Kiss Zsuzsanna:
A belga bank Magyarországon. A Banque de Credit Foncier et Industriel
tevékenysége Magyarországon az 1860-as években 352
Scott M. Eddie:
Financing the common expenditures of the Dual Monarchy 359
Molnár Péter:
A koronaérték megállapítása 1892-ben. A valutareform háttere és kezdeti lépései 371
Klement Judit:
A 19. századi budapesti gőzmalmok üzleti eredményei a mérlegek alapján 382
Estók János:
Egy magyar gépészmérnök az észak-amerikai gépgyárakról a 19. század végén 399
Pogány Ágnes:
A Jacobsson-jelentés, avagy a fuldokló úszóleckéje. Magyarország állampénzügyei
a gazdasági válság küszöbén
HATALOM ÉS TÁRSADALOM
Papp Imre:
Abszolutizmus alulnézetből. Tartományi kormányzás Franciaországban
a 18. században 425
Nagy Botond:
A künnrekedt jószág. Háromszéki községek vagyonveszteségei a magyar-román
határrendezések nyomán a 19. század utolsó negyedében
Szabó Dániel:
Hogyan írjunk politikai brosúrát? Századfordulós példa
Peter Elgner:
Der „Sieghartismus". Rudolf Sieghart und die Verquickung von Wirtschaft und Politik 452
Varga Zsuzsanna:
Megtanulták a leckét? A magyar pártvezetés és a kollektivizálás, 1958-1961 463
Valuch Tibor:
„Szegény gazdagok". Vagyonosodás és gazdagság a szocialista korszak Magyarországán 475
Ö. Kovács József:
A színlelt szocializmusról 483
Gerő András:
Az antiszemita közbeszéd Magyarországon a kommunizmus után.
Helyzetkép és megfontolások 492
Halmos Károly:
Az egyszázalékos támogatás és a száz évvel ezelőtti egyházi adó 504
ELMÉLET ES TÖRTÉNETIRÁS
Czoch Gábor:
A „longue durée" körüli viták. A történeti idő megközelítésének változásai
az Annales folyóirat körében 517
Faragó Tamás:
A magyarországi történeti demográfiai kutatás első korszaka (1852/1873-1944/1945)
Gyáni Gábor:
Történetíró a diktatúra korában. Ránki György élete és munkássága 539
Tomka Béla:
A „hatvanas évek" a magyar történelemben: összehasonlítások tanulságai 552-
Bódy Zsombor:
Néhány osztrák várostörténeti munka Bécs 20. századi történetéről
Erős Vilmos:
A második világháború utáni német történetírás 571
Geoffrey Jones - R. Daniel Wadhwani:
Entrepreneurship and the History of Globalization
Kövér György műveinek bibliográfiája 593
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem