A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tóth Árpád összes verse, versfordítása, novellája

Értesítőt kérek a kiadóról

Tartalom

Versek
1901
Ott kint a télnek bús haragja7
1904
Viliről8
1906
Mi tagadás9
Miért? (Ablakomban)10
1907
Este11
Olykor, éjjel...12
Richárd13
Vasárnap14
Notturno15
Régi dallamok16
A Muhi-pusztán17
A Sorbonne halottja18
Csendes már...19
A lelkem fáj...20
Bronzszobor a kávéházban20
Őszben - tavaszról21
1908
Philoklet22
A herceg23
A vén ligetben24
Krisztus-képre25
Ave morituri26
Egy leány26
A parkban27
Meddő órán28
Epilógus: egy régi vers a Pegazushoz28
Be furcsát álmodtam...29
1909
Kisvendéglőben30
Szobák31
Ősz32
Látomás33
Légyott33
Reggel34
Tavaszi elégia35
Tavaszi holdtölte36
Hej, Debrecen...37
Séta az alkonyatban38
Ady Endrének39
Vergődés40
Déli derű41
Esti szonett42
Egy leány szobájában42
Őszi alkonyat43
Esti könnyek44
Intérieur45
1910
Orfeumi elégia46
Kincs46
Sóhaj47
Szeptemberi szonett48
Evokáció egy csillaghoz48
1911
Esti vízió50
Este a temetőn51
Derű?52
Egy mozdulat53
A rabról, aki király volt54
Ó, Vígasz!57
Jöjj, vihar!57
Hófehérke58
1912
Levél (Ha ez a levelem)59
Csak ennyi60
Öröm61
Könnyű dalt...61
Hajnali szerenád62
Tárcámban egy kép63
Téli verőfény64
1913
Vágyak temetése65
Erdő66
Éjféli eső67
Áldott legyen...68
Obulus68
Szemérmetlen s bátor lángok alatt...69
Szemben a fenséges...69
Őszi kérdés70
Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz70
A rubinszárnyú Cherubhoz73
Dante74
Non piú leggevano...75
Ma lelkemet...76
Esti kertben...76
Boldog csönd76
Be szép az ég...77
1914
Stanzák egy trafikoslányról78
Lomha gályán79
Katonasír80
1915
Augusztusi ég alatt82
Esti ének82
Tánc83
Hímzés84
Mámor84
Csillag, ó, messzi Szerelem!85
A vénülő folyamnál85
Orgona86
Ó, örök Isten...86
Kastély és temető87
Az esti felhők87
F. L. úrleány sírkövére88
Ó, mennyi pompa...88
Szédület88
"Szent őrületben..."89
1916
Ó, tudsz-e szállani...90
Az arany park91
Ó, romok!91
Az utcán most...92
Az új tavaszra92
Rímes, furcsa játék93
Október95
Szavak szobrásza, én...97
Elégia egy elesett ifjú emlékére97
Már éjfél...98
Oly meghatott...99
Esdeklés99
Bús sóhajtás101
A fa101
A kút102
A Merengéshez102
Kitárom ablakom...103
Duruzsoló tűznél103
Óda az ifjú Caesarhoz104
1917
Rezignáció106
Lámpafény106
Vízió a vonat ablakából107
Ó, forgó földünk!108
Arany János ünnepére109
A múmia111
Elégia egy rekettyebokorhoz112
A kerti fák közt...113
Szeptember114
A remete114
Éjféli litánia115
Örök tavaszban járnék...116
Egy régi ház előtt117
Őszi szántás118
Pompázó, lusta, édes alkonyat119
Elzeng az élet120
Már vége...120
Szeretnék átölelni...120
1918
A tavaszi sugár...122
Bús bérház-udvar ez...122
Április (Április, ó)123
Gesztenye-pagoda126
Hold127
Szent nyomorék, riadj!128
1919
Egynémely emlék, régi kincs130
Március (A ritkás)132
Az új isten133
Az Öröm illan135
Aquincumi korcsmában136
Bús, délelőtti vers137
Az árnyból szőtt lélek139
Arany felhő141
Pajtás, igyunk...141
Két régi költő142
Boldogság143
Micsoda reflektor elé...144
A Tympanon istennőjéhez144
1920
Arad145
A tejút alatt146
A bánat misztériuma146
Miért? (Miért?)148
Esti harangjáték148
Csillagász149
Megcsaltalak...150
1921
Prospero szigetén151
Kik egy-úton152
Láng153
1922
Egy lány a villamosban154
Ó, Távoli...155
1923
A "Letört bimbók" című filmhez156
Gyerekszemekkel...157
Kora márciusi napsugár158
Az órainga158
Nézz ránk, Ady Endre!159
Körúti hajnal160
Levél Osvát Ernőhöz160
Ó, napsugár!162
Köszöntő163
Esti sugárkoszorú164
Jól van ez így165
Lélektől lélekig166
A test csodája167
Az ősök ritmusa168
Ez már nem nyári alkonyat169
Hegyi beszédek felé170
Gyopár172
Őszi beszélgetés172
Este a Kilátón174
B. család sírboltjára175
Vergődni mindhalálig...175
1924
Rozskenyér176
Szeretsz?177
Hívogató178
Ifjonti jók múlásán179
Ó, rímek fáradt mestere!...180
Egy-két sugárnyi régi nap182
Karthágó kövein183
Eredj, Szerelem, szép sehonnai!...184
Jó éjszakát!185
Hová röpülsz?...186
Hajó a dokkban187
Ó, én nem a halált...188
1925
Kaszáscsillag189
Elég volt a vágta190
Május éjén a régi bor...191
Széthullt légiókkal193
Fénylő búzaföldek között194
Áldott nyári délután195
Új tavaszig vagy a halálig197
Harangvirág198
Sóhajféle199
A Palace-ban199
1926
Úton202
Száz év után203
Takarodó204
Bazsalikom205
A vén zsivány206
Tetemrehívás (Olykor a)207
Rádió208
Hegedülnéd, sóhajtanád...209
A hídon211
Józanul és fantáziátlanul212
Őszi vihar213
Isten törött csellója, hallgatok214
1927
Egy pisztoly csattant el215
Amíg a csókot megtaláltam215
A föld alatt216
Álarcosan217
Elejtetted a napot218
Áprilisi capriccio220
Erdőszél221
Ez a nap is222
Szigeti emlék224
"Köszönöm"224
A hold leckéje225
Szomorúság Anteusa227
Illatlavinák alatt228
Kecskerágó228
Ripacs229
1928
Betörő230
A Marson230
Aranylöveg a messzi égen231
Arany tó az égen233
Isten oltó-kése233
Elkoptam234
Töredékek
1908
Akár egy bús kamasz...238
Alexi, hajts...238
1910
Ó, fontaine lumineuse!239
Kialvó krátert...239
1912
Ó, édes napsütés!...240
A fényes lég már...240
1913
Ó, Éjszaka!...241
A nap vörös aranyban...241
Ó, lankadó bűbájú alkonyok...241
1914
Ó, hosszú éjek...242
Miért jut eszembe olykor...242
Az ifjúságom immár...242
Holdtalan éjen...243
Most elfelejtem...243
Hová megy243
Bús éjszaka volt...243
Sötétedik...243
1915
Elfáradt már245
Ó, kék és zöld245
Akarom: légy víg!...245
Most messze zeng...246
Alföldi emlék246
Buja szagok örvényével forog246
Életem fölött...246
Ni, elment...247
A pesti csend...247
Ó, felhők...247
1916
Vér s nyomor szennyezi...248
Láz, dühök, kínok...248
E halk tájt nemrég...249
A vérnek és nyomornak idején...249
Sötét szín izzik...249
Jó volna szépen...249
Ősz, ősi isten...250
Ó, merre jár...251
Alkony, barna hajós...251
Ó, líra!...251
1917
Csönd, csönd...252
Derűt dalolnék...252
Forró nyári nap...252
De szétnéz aztán...253
Andrássy út...253
Egy aggot ismerék...253
Egy ebről...254
Mint halk hegedűszó...254
Éllel hulló...255
Mit integettek...255
Ki tud az elsüllyedt kincsek sorsáról...255
Törmelékek255
1918
Ó, légy ma vendégünk...259
A nedves réten át...259
A sok tavaszi színnek...259
1919
Hazám, hazám...260
Ó, régi költő...260
Ki elveszíté életét...260
A vén magyar hegy...261
Édes komám...261
Fájva szeretni...262
Szeretnék örökké így ülni...262
1920
Beültem már264
Betűk, betűk...264
Volt-e tavasz...264
Ki tudja...265
Mi mámor volt...265
Ó, minden mily szép...265
1921
Madárcsicsergés...266
Isten veled...266
Próbálom, hátha...266
Fehér lesz akkor már...267
Ősszel asszonyokra...267
1923
Mi lett a sárga virágokból...268
Költő könnye...268
1924
Alig kér már szerelmet...269
Elkopik az ember...269
Úgy, úgy...270
1925
A végtelen, bús éjszakákon...271
A haja...271
Kint jártam a ligetben...272
Vonatra ülnék...272
Köszönöm hegedűd...272
Megüzenem...273
Vitézek, mi lehet...273
Ez világnak dolga...273
Egy végső, igaz szót...274
Elmúlt az élet...274
1926-28
Csupa kudarc...275
Ó, furcsa társak...275
A dalt, a dalt...276
Egyhelyben ülni...276
Miért kelsz újra...276
Megváltozik276
Taposom még...277
Gyorsírásos verstöredékek...277
A rab...278
Van, aki sír...279
Ó, ezek a...279
Tréfás hírlapi versek, rögtönzések
1908 előtt
A drága kincs283
1911
Egyetemes nóta284
Az olvasóhoz285
Naiv versike a házbérnegyedről286
A riporter búja286
Beomló házak287
Versike a háborúról289
Bordal290
Gordonkás elégia290
Az orvosi kar291
Arany-Bika kesergő293
Tárlat296
Dr. Sikos Csándor verse karácsonyra297
Újévi vers a vén házalóról és a fiatal vigécről298
Dr. Sikos Csándor újabb verseiből300
Dobos pavilon-kesergő301
1912
Szivadar-keringő303
Flegma-vers a szezonról305
Camera obscura-dal307
Bakkarát-könnyek308
Aerenthal megy311
Levél312
Bika Bandi megfürdött313
Gyan Thula pályázati hirdetménye315
Prológ (Hölgyek)316
Libakerti Albert dala Nizzából317
Nácika a kivágott ruhában319
Nácika-kesergő321
A "Közérdek" című verskötetből323
Nyílt levél Ludas Matyihoz324
Libakerti Albert sóhaja a déli sark felfedezése alkalmából325
DR. Freund Jenőke irataiból326
Új tavasz a Hortobágyon327
A Hortobágy328
Prológ (Kedves)328
Gyan Thula kabinetje330
Egy pad elégiája333
Húsvéti versike334
A körkérdés336
Politikai cikkek337
Új Szivadar-keringő338
Németh András tavaszi verseiből339
Históriás ének a színidirektorok szomorú harcáról341
Szatíra-pályázat343
Szomorú nóta a telefonról345
Sztrájk-vers346
A Reményhez349
A Nagyerdő keserve351
Gyávay Szula füle352
Meleg van354
A műbaba355
Kacsa-nóta356
Június 21.359
Szenzáció!!!360
A debreceni run361
Visszhang362
Megkötik a békét362
Elégia363
Zuhany363
Forradalom364
Kokovcev365
Szezontól szezonig365
Karácsonyi emlék368
1913
Újév reggele369
Kilépni370
Pavlik ürít371
Szólt egy úr372
Az ifjú török esete372
Balkáni farsang373
Húsvéti apoteózis374
A kuruc dalok hiteles szövegei376
Az ócska (Lukács) Lászlórul való ének377
Bujdo-só ének378
Bujdosó Tisza378
Az ember tragédiája379
Május elseje382
Pünkösdi gyermeknap383
Itt az ugorkaszezon385
Pavlik érettségije387
Fel a barikádra388
Lóverseny-dal389
A Désy-láz391
Hozzá...392
Ah, vasárnap!394
Visszhang az előszobában395
Hagyma-koszorú396
Tisza kontra Zeppelin398
A béke állást keres399
Országos eső401
A nyaraló búja402
A kenyérgyár macskája404
Lukács elmegy405
Tetemrehívás (Meglelték)406
Kedves Imre s István407
Skerlecz programja409
A két kéz410
Tháliánál410
1916
Ha meggyógyul...413
Ez itten a mókus nyoma...413
Időnk szép...413
1917
Svedléri rímjátékok414
Beér Adélhoz414
Omond414
Záróra414
1918
Hát lesz béke?416
Vers az orosz importról416
Tavasz ébredése417
A holdkóros apród története419
Kedves Pál...420
1920
A merengőhöz422
1925
Szerén beteg...423
1928
Prológ (A százéves)424
Január424
Februárius425
Március (Március)425
Április (Április, április)425
Május426
Június426
Versfordítások
Aucasin és Nicolete429
Francois Villon:
Ballada457
Epitáfium458
Joachim du Bellay:
Honvágy459
Pierre de Ronsard:
Szonett, Heléna számára460
Philippe Desportes:
Ikárusz460
Marc-Antoine de Saint Amand:
Tékozlók461
Pipázva461
John Milton:
L'Allegro462
Il Penseroso465
Lycidas470
A csalogányhoz474
Lawrence úrhoz475
Mikor ostrom fenyegette a várost475
Cyriac Skinnerhez476
A vak szonettje476
Johann Wolfgang Goethe:
Az isten és a bajadér477
Vándor éji dala479
George Gordon, Lord Byron:
Janthéhoz480
Childe Harold indulása481
Childe Harold búcsúja485
A háború487
Percy Bysshe Shelley:
Óda a nyugati szélhez489
Ozymandiás491
Az Érzékeny Zsenge492
John Keats:
Óda egy görög vázához495
Az őszhöz496
Óda egy csalogányhoz497
A melancholiáról499
Nikolaus Lenau:
Az "Albigensek" utóhangja500
Puszta semmi502
Edgar Allan Poe:
A holló502
Alfred de Musset:
Velence506
A hold balladája508
Egy nő halálára511
Théophile Gautier:
A művészet512
Robert Browning:
Három nap múlva513
Az elveszett kedves514
Charles Baudelaire:
Előhang515
Az albatrosz516
Ős, meztelen korok emlékén csüggnöm oly jó517
Az ember és a tenger518
Don Juan a pokolban518
Théodore de Banville-nak519
A szépség520
Az óriásnő520
Az álarcos521
Himnusz a szépséghez522
Exotikus illat522
A haj523
Omló, gyöngyház színű ruhájában...524
A táncos kígyó524
A balkon526
Legyen tiéd e vers, hogy majd ha boldogan...527
A lélek hajnala527
Esti harmónia528
Az illatszeres üveg528
Borús ég529
A Helyrehozhatatlan530
Egy Madonnához531
Sisina532
Vers Honoré Daumier arcképére533
Egy kreol hölgynek533
Moesta et errabunda534
A pipa535
A zene535
A gyűlölet hordója536
Spleen536
A fájdalom alkímiája537
A fedő537
Egy malabár nőhöz538
A hang539
A lázadó539
Áhítat540
Az óra540
A Nap541
Lola de Valence542
A megbántott holdvilág542
Egy vöröshajú koldusleányhoz542
A Hattyú544
A földmíves Csontváz546
Haláltánc547
Én nem feledtem el, a város közelében...549
A rongyszedők bora549
A vérkút550
Allegória551
Utazás Cytherébe551
A Szerelem és a Koponya553
A szegények halála554
A művészek halála554
Az utazás555
Stéphane Mallarmé:
Ablakok560
Arthur O'Shaugnessy:
A könnyek kútja561
Paul Verlaine:
Őszi chanson563
Naplemente563
Fehér a hold564
Az én meghitt álmom565
Arthur Rimbaud:
A magánhangzók szonettje565
A részeg hajó566
A völgy alvója569
Oscar Wilde:
A readingi fegyház balladája569
Albert Samain:
Az infánsnő588
Meghitt muzsika590
Ilda591
Tavaszi est592
Pantheismus593
A bacchánsnő593
Zene mellé596
Takarodó597
Francis Jammes:
Lágy gyantacsöpp csorog597
S oly halk s szelíd az álmod...598
Rainer Maria Rilke:
Archaikus Apolló-torzó598
Novellák
Utókúra601
Együgyű Náthán története605
Briggs Tom különös rohamai610
Bibendul, a szellem616
A "Kéremszépen" felesége621
A küstebfelsi gyémánt625
Tom Shook öngyilkossága628
Csütörtök630
A titkár úr frakkja634
Ara-Szir király gyógyulása637
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tóth Árpád összes verse, versfordítása, novellája
Állapot:
2.340 ,-Ft
19 pont kapható
Kosárba