1.039.136

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Tóth Árpád összes versei, versfordításai és novellái

Tartalom

VERSEK
19012
Ott kint a télnek bús haragja....7
1904
Viliről8
1906
Mi tagadás...9
Miért? (Ablakomban)10
1907
Este11
Olykor, éjjel....12
Richárd13
Notturno14
Régi dallamok16
A Muhi-pusztán17
A Sorbonne halottja17
Vasárnap19
Csendes már....19
A lelkem fáj....20
Bronzszobor a kávéházban20
Őszben - tavaszról21
1908
Philoklet22
A herceg23
A vén ligetben24
Krisztus-képre25
Ave morituri26
Egy leány26
A parkban27
Meddő órán27
Epilógus: egy régi vers a Pegazushoz28
Be furcsát álmodtam....29
1909
Kisvendéglőben30
Szobák31
Ősz32
Látomás33
Légyott33
Reggel34
Tavaszi elégia35
Tavaszi holdtölte36
Hej, Debrecen....37
Séta az alkonyatban38
Ady Endrének39
Vergődés40
Déli derű41
Esti szonett42
Egy leány szobájában42
Őszi alkonyat43
Esti könnyek44
Intérieur45
1910
Orfeumi elégia46
Kincs47
Sóhaj47
Szeptemberi szonett48
Evokáció egy csillaghoz49
1911
Esti vízió51
Este a temetőn52
Derű?53
Egy mozdulat54
A rabról, aki király volt55
Ó, Vigasz!57
Jöjj, vihar!58
Hófehérke58
1912
Levél (Ha ez a levelem)60
Csak ennyi61
Öröm62
Könnyű dalt...62
Hajnali szerenád63
Tárcámban egy kép64
Téli verőfény65
1913
Vágyak temetése66
Erdő67
Éjféli eső68
Áldott legyen...69
Obulus69
Szemérmetlen s bátor lángok alatt...70
Szemben a fenséges...70
Őszi kérdés71
Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz71
A rubinszárnyú Cherubhoz74
Dante75
Non piu leggevano....76
Ma lelkemet...77
Esti kertben...77
Boldog csönd77
Be szép az ég...78
1914
Stanzák egy trafikoslányról79
Lomha gályán80
Katonasír81
1915
Augusztusi ég alatt83
Esti ének83
Tánc84
Hímzés85
Mámor85
Csillag, ó messzi szerelem!86
A vénülő folyamnál86
Orgona87
Ó, örök Isten...87
Kastély és temető88
Az esti felhők...89
F. L.. úrleány sírkövére89
Ó, mennyi pompa...89
Szédület89
,,Szent őrületben..."90
1916
Ó, tudsz-e szállani...91
Az arany park92
Ó, romok!92
Az utcán most...93
Az új tavaszra93
Rímes, furcsa játék94
Október96
Szavak szobrásza, én...98
Elégia egy elesett ifjú emlékére98
Már éjfél...100
Oly meghatott...100
Esdeklés102
A fa103
A kút103
A Merengéshez104
Kitárom ablakom...104
Durúzsoló tűznél104
Óda az ifjú Caesarhoz105
1917
Rezignáció107
Lámpafény107
Vízió a vonat ablakából108
Ó, forgó földünk!110
Arany János ünnepére110
A múmia112
Elégia egy rekettyebokorhoz113
A kerti fák közt...114
Szeptember115
A remete115
Éjféli litánia116
Örök tavaszban járnék...117
Egy régi ház előtt118
Őszi szántás119
Pompázó, lusta, édes alkonyat...120
Elzeng az élet...121
Már vége...121
Szeretnélek átölelni122
1918
A tavaszi sugár...123
Bús bérház-udvar ez...123
Április (Április, ó)124
Gesztenyefa-pagoda127
Hold128
Szent nyomorék, riadj!129
1919
Egynémely emlék, régi kincs131
Március (A ritkás)133
Az új isten134
Az Öröm illan136
Aquincumi korcsmában137
Bús, délelőtti vers138
Az árnyból szőtt lélek140
Arany felhő142
Pajtás, igyunk...142
Két régi költő
Berzsenyi143
Csokonai144
Boldogság144
Micsoda reflektor elé...145
A Tympanon istennőjéhez145
1920
Arad146
A tejút alatt147
A bánat misztériuma147
Miért? (Miért?)149
Esti harangjáték149
Csillagász 1-2.150
Megcsaltalak...151
1921
Prospero szigetén152
Kik egy-uton...153
Láng154
1922
Egy lány a villamosban156
Ó, Távoli...157
1923
A ,,Letört bimbók" című filmhez158
Gyerekszemekkel...159
Kora márciusi napsugár160
Az órainga160
Nézz ránk, Ady Endre!161
Körúti hajnal162
Levél Osvát Ernőhöz162
Ó, napsugár!164
Köszöntő165
Esti sugárkoszorú166
Jól van ez így167
Lélektől lélekig168
A test csodája169
Az ősök ritmusa170
Ez már nem nyári alkonyat171
Hegyi beszédek felé172
Gyopár173
Őszi beszélgetés174
Este a Kilátón176
B. család sírboltjára176
Vergődni mindhalálig...177
1924
Rozskenyér178
Szeretsz?179
Hívogató180
Ifjonti jók múlásán181
Ó, rímek fáradt mestere!182
Egy-két sugárnyi régi nap184
Karthágó kövein185
Eredj, Szerelem, szép sehonnai!186
Jó éjszakát187
Hová röpülsz?188
Hajó a dokkban189
Ó, én nem a halált...190
1925
Kaszáscsillag191
Elég volt a vágta192
Május éjén a régi bor193
Széthullt légiókkal195
Fénylő búzaföldek között196
Áldott nyári délután197
Új tavaszig vagy a halálig199
Harangvirág200
Sóhajféle201
A Palace-ban201
1926
Úton204
Száz év után205
Takarodó206
Bazsalikom207
A vén zsivány208
Tetemrehívás (Olykor a)209
Rádió210
Hegedülnéd, sóhajtanád...211
A hídon213
Józanul és fantáziátlanul214
Őszi vihar215
Isten törött csellója, hallgatok216
1927
Egy pisztoly csattant el217
Amíg a csókot megtaláltam217
A föld alatt218
Álarcosan219
Elejtetted a napot220
Áprilisi capriccio222
Erdőszél223
Ez a nap is224
Szigeti emlék226
,,Köszönöm"226
A hold leckéje227
Szomorúság Anteusa229
Illatlavinák alatt230
Kecskerágó230
Ripacs231
1928
Betörő232
A Marson232
Aranylöveg a messzi égen233
Arany tó az égen235
Isten oltó-kése235
Elkoptam236
TÖREDÉKEK
1908
Akár egy bús kamasz...241
Alexi, hajts...241
1910
Ó, fontaine lumineuse!242
Kialvó krátert...242
1912
Ó, édes napsütés!...243
A fényes lég már...243
1913
Ó, Éjszaka!...244
A nap vörös aranyban...244
Ó, lankadó bűbájú alkonyok...244
1914
Ó, hosszú éjek...245
Miért jut eszembe olykor...245
Az ifjúságom immár...245
Holdtalan éjen...246
Most elfelejtem...246
Hová megy...246
Bús éjszaka volt...246
Sötétedik...246
1915
Elfáradt már...246
Ó, kék és zöld...246
Akarom: légy víg!...249
Most messze zeng...249
Alföldi emlék249
Buja szagok örvényével forog...249
Életem fölött...250
Ni, elment...250
A pesti csend250
Ó, felhők...251
1916
Vér s nyomor szennyezi...252
Láz, dühök, kínok...252
E halk tájt nemrég...253
A vérnek és nyomornak idején...253
Sötét szín izzik...253
Jó volna szépen...253
Ősz, ősi isten...254
Ó, merre jár255
Alkony, barna hajós...255
Ó, líra!255
1917
Csönd, csönd...256
Derűt dalolnék...256
Forró nyári nap256
De szétnéz aztán...257
Andrássy út257
Egy aggot ismerék...257
Egy ebről...258
Mint halk hegedűszó...258
Éllel hulló...259
Mit integettek...259
Ki tud az elsüllyedt kincsek sorsáról...259
Törmelékek259
1918
Ó, légy ma vendégünk...263
A nedves réten át...263
A sok tavaszi színnek...263
1919
Hazám, hazám...264
Ó, régi költő...264
Ki elveszíté életét...264
A vén magyar hegy...265
Édes komám...265
Fájva szeretni...266
Szeretnék örökké így ülni...267
1920
Beültem már...268
Betűk, betűk...268
Volt-e tavasz...269
Ki tudja...269
Mi mámor volt...269
Ó, minden mily szép...269
1921
Madárcsicsergés...271
Isten veled...271
Próbálom, hátha...271
Fehér lesz akkor már...272
Ősszel az asszonyokra...272
1923
Mi lett a sárga virágokból...273
Költő könnye...273
1924
Alig kér már szerelmet...274
Elkopik az ember274
Úgy, úgy...275
1925
A végtelen, bús éjszakákon...276
A haja...276
Kint jártam a ligetben...277
Vonatra ülnék...277
Köszönöm, hegedűd...277
Megüzenem...277
Vitézek, mi lehet...278
Ez világnak dolga...278
Egy végső, igaz szót...279
1926-28
Csupa kudarc...280
Ó, furcsa társak...280
A dalt, a dalt...281
Egy helyben ülni...281
Miért kelsz újra...281
Megváltozik...281
Taposom még...282
Gyorsírásos verstöredékek...282
A rab283
Van, aki sír...284
Ó, ezek a...284
TRÉFÁS HÍRLAPI VERSEK, RÖGTÖNZÉSEK
1908 előtt
A drága kincs...287
1911
Egyetem nóta288
Az olvasóhoz289
Naiv versike a házbérnegyedről290
A riporter búja290
Beomló házak291
Versike a háborúról293
Bordal294
Gordonkás elégia294
Az orvosi kar295
Arany-Bika kesergő297
Tárlat300
Dr. Sikos Sándor verse karácsonyra301
Újévi vers a vén házalóról és a fiatal vigécről303
Dr. Sikos Sándor újabb verseiből304
Dobos pavilon-kesergő305
1912
Szivadar-keringő308
Flegma-vers a szezonról310
Camera obscura-dal312
Bakkarát-könnyek313
Aerenthal megy...316
Levél317
Bika-Bandi megfürdött318
Gyan Thula pályázati hirdetménye320
Prológ (Hölgyek)321
Libakerti Albert dala Nizzából323
Nácika a kivágott ruhában324
Nácika-kesergő327
A ,,Közérdek" című verskötetből (Révi Náci alanyi közköltő dalai)
A csatorna328
Tibet328
Nemóhoz329
Nyilt levél Ludas Matyihoz329
Libakerti Albert sóhaja a déli sark felfedezése alkalmából331
Dr. Freund Jenőke irataiból332
Új tavasz a Hortobágyon332
A Hortobágy333
Prológ (Kedves)334
Gyan Thula kabinetje335
Egy pad elégiája339
Húsvéti versike340
A körkérdés341
Politikai cikkek342
Új Szivadar-keringő343
Németh András tavaszi verseiből345
Historiás ének a színidirektorok szomorú harcáról347
Szatíra-pályázat349
Szomorú nóta a telefonról351
Sztrájk-vers352
A Reményhez354
A Nagyerdő keserve356
Gyávay Szula füle358
Meleg van360
A műbaba361
Kacsa-nóta362
Június 21364
Szenzáció!!!366
A debreceni run367
Visszhang368
Megkötik a békét368
Elégia369
Zuhany369
Forradalom370
Kokovcev370
Szezontól szezonig
A szezon mint olyan371
A tripoliszi bál372
Debrecen szezonja372
A balkáni bál és Máthé Gyula373
Karácsonyi emlék374
1913
Újév reggele375
Kilépni376
Pavlik ürít377
Szólt egy úr378
Az ifjú török esete378
Balkáni farsang379
Húsvéti apoteózis380
A kuruc-dalok hiteles szövegei
Az ócska (Lukács) Lászlórul való ének383
Bujdo-só ének384
Bujdosó Tisza384
Az ember tragédiája385
Május elseje388
Pünkösdi gyermeknap390
Itt az ugorkaszezon392
Pavlik érettségije393
Fel a barikádra395
Lóverseny-dal396
A Désy-láz398
Hozzá...399
Ah, vasárnap!401
Visszhang az előszobában402
Hagyma-koszorú403
Tisza-kontra Zeppelin405
A béke állást keres406
Országos eső408
A nyaraló búja410
A kenyérgyár macskája411
Lukács elmegy412
Tetemrehívás (Meglelték)414
Kedves Imre s István415
Skerlecz programja416
A két kéz417
Tháliánál418
1916
Ha meggyógyul...420
Ez itten a mókus nyoma...420
Időnk szép...421
1917
Svedléri rímjátékok
Beer Adélhoz422
Omond422
Záróra423
1918
Hát lesz béke?424
Vers az orosz importról424
Tavasz ébresztése426
A holdkóros apród története427
Kedves Pál...429
1920
A merengőhöz430
1925
Szerén beteg...431
1928
Prológ (A százéves)432
Január432
Februárius433
Március (Március)433
Április (Április, április)434
Május434
Június435
VERSFORDÍTÁSOK
Aucasin é Nicolete439
Francois Villon: Ballada465
Francois Villon: Epitáfum466
Joachim du Bellay: Honvágy467
Pierre de Ronsard: Szonett, Heléna számára468
Philippe Desportes: Ikárusz468
Marc-Antoine de Saint-Ament: Tékozlók469
Marc-Antoine de Saint-Amant: Pipázva469
John Milton: L'Allegro470
John Milton: Il Penseroso473
John Milton: Lycidas478
John Milton: A csalogányhoz483
John Milton: Lawrence úrhoz483
John Milton: Mikor ostrom fenyegette a várost484
John Milton: Cyriac Skinnerhez484
John Milton: A vak szonettje485
Johann Wolfgang Goethe: Az isten és a bajadér485
Johann Wolfgang Goethe: Vándor éji dala488
George Gordon, Lord Byron: Janthéhoz (A ,,Childe Harold" előhangja)488
George Gordon, Lord Byron: Childe Harold indulása489
George Gordon, Lord Byron: Childe Harold búcsúja493
George Gordon, Lord Byron: A háború (Részlet a ,,Childe Harold" első énekéből)496
Percy Bysshe Shelley: Óda a nyugati Szélhez497
Percy Bysshe Shelley: Ozymandiás500
Percy Bysshe Shelley: Az Érzékeny Zsenge (Részlet)500
John Keats: Óda egy görög vázához504
John Keats: Az őszhöz505
John Keats: Óda egy csalogányhoz506
John Keats: A Melancholiáról508
Nikolaus Lenau: Az ,,Albigensek" utóhangja509
Nikolaus Lenau: Puszta semmi511
Edgar Allan Poe: A holló512
Alfred de Muset: Velence515
Alfred de Musset: A hold balladája517
Alfred de Musset: Egy nő halálára520
Théophile Gautier: A művészet521
Robert Browning: Három nap múlva523
Robert Browning: Az elvesztett kedves524
Charles Baudelaire: Ötvenhárom vers:
Előhang525
Az albatrosz526
Ős, meztelen korok emlékén csüggnöm oly jó527
Az ember és a tenger528
Don Juan a pokolban528
Théodore de Banville-nak529
A szépség530
Az óriásnő530
Az álarcos531
Himnusz a Szépséghez532
Exotikus illat533
A haj533
Omló, gyöngyház szinű ruhájában534
A táncos kígyó535
A balkon536
Legyen tiéd e vers, hogy majd ha boldogan...537
A lélek hajnala537
Esti harmónia538
Az illatszeres üveg538
Borús ég539
A Helyrehozhatatlan540
Egy Madonnához541
Sisina543
Vers Honoré Daumier acképére543
Egy kreol hölgynek544
Moestra et errabunda544
A pipa545
A zene546
A gyűlölet hordója546
Spleen547
A fájdalom alkimiája547
A fedő548
Egy malabár nőhöz548
A Hang549
A lázadó550
Áhítat550
Az óra551
A Nap551
Lola de Valence552
A megbántott holdvilág552
Egy vöröshajú koldusleányhoz553
A Hattyú554
A földmíves Csontváz556
Haláltánc557
Én nem feledtem el, a város közelében...559
A rongyszedők bora560
A vérkút561
Allegória561
Utazás Cytherébe562
A Szerelem és a Koponya564
A szegények halála564
A művészek halála565
Az utazás565
Stéphane Mallarmé: Ablakok570
Arthur O'Shaugnessy: A Könnyek Kútja572
Paul Verlaine: Őszi chanson574
Paul Verlaine: Naplemente...574
Paul Verlaine: Fehér a hold...575
Paul Verlaine: Az én meghitt álmom575
Arthur Rimbaud: A részeg hajó576
Arthur Rimbaud: A völgy alvója580
Oscar Wilde: A readingi fegyház balladája580
Albert Samain: Az infánsnő600
Albert Samain: Meghitt muzsika601
Albert Samain: Ilda603
Albert Samain: Tavaszi est604
Albert Samain: Pantheismus605
Albert Samain: A bacchánsnő606
Albert Samain: Zene mellé608
Francis Jammes: Langy gyantacsöpp csorog609
Francis Jammes: S oly halk s szelíd az álmod...610
Rainer Maria Rilke: Archaikus Apolló-torzó611
FÜGGELÉK A VERSFORDÍTÁSOKHOZ
Tóth Árpád prózafordításaiba ékelt versrészletek, töredékek615
Dante: Eljött az óra, melyben fordul szíve...620
Milton: Shakespeare620
Shakespeare első szonettje621
Négy sor Machiavelli Mandragórá-jából621
Tóth Árpád versfordításai Mikes Lajos regényfordításában621
NOVELLÁK
Utókúra625
Festeni629
Együgyű Náthán története634
Briggs Tom különös rohamai638
Bibendul, a szellem643
A ,,Kéremszépen" felesége647
A küstenfelsi gyémánt650
Tom Shook öngyilkossága653
Csütörtök655
A titkár úr frakkja658
Ara-Szir király gyógyulása661
UTÓSZÓ663
MUTATÓK673
Az eredeti versek betűrendes címmutatója675
Tartalom683
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tóth Árpád összes versei, versfordításai és novellái Tóth Árpád összes versei, versfordításai és novellái

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.690 Ft
840 ,-Ft 50
13 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Tóth Árpád összes versei, versfordításai és novellái Tóth Árpád összes versei, versfordításai és novellái

A védőborító foltos, elszíneződött.

Állapot:
1.690 Ft
1.180 ,-Ft 30
18 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Tóth Árpád összes versei, versfordításai és novellái Tóth Árpád összes versei, versfordításai és novellái

A védőborító és a lapélek foltosak.

Állapot:
1.690 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba
konyv