A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tóth Árpád válogatott művei

Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Fülszöveg

"Minden, amit bennem emléket mozgat: lírai. Mint egy szelíd varázslót látom őt, sápadt, barna arcát, barna szivarja füstjében... Rokona annak a mesebeli varázslónak, aki halálát érezvén közeledni, még egyszer kitárta legszebb, legcsodálatosabb varázslatát. Fiatal varázsló s mégis öreg és bölcs, mint mind azok, akikhez közel van a halál... Az ő költészetét nemcsak utólagosan színezi a tragikus végzet. A fiatal halál beivódott életébe, gondolataiba, rímeibe. A betegség kiemelte őt profán világunkból, megóvta a harcoktól és tévedésektől. Bölccsé tette, majdnem bodoggá, a hősi megnyugvás költőjévé."
Babits Mihály

Tartalom

Költemények
1906
Mi tagadás...7
1907
Este8
Olykor, éjjel...9
Richárd10
Notturno12
Régi dallamok13
A Muhi-pusztán14
A Sorbonne halottja15
Vasárnap17
Csendes már...17
Bronzszobor a kávéházban18
Őszben - tavaszról19
1908
Philoklet20
A herceg21
A vénligetben23
Krisztus-képre24
Ave morituri...24
Egy leány25
A parkban26
Meddő órán26
Epilógus: egy régi vers a Pegazushoz27
Be furcsát álmodtam...28
1909
Kisvendéglőben29
Szobák30
Ősz31
Látomás32
Légyott33
Reggel34
Tavaszi elégia35
Tavaszi holdtölte36
Hej, Debrecen...37
Séta az alkonyatban38
Ady Endrének39
Vergődés41
Déli derű42
Esti szonett43
Egy leány szobájában44
Őszi alkonyat45
Esti könnyek46
Intérieur47
1910
Orfeumi elégia48
Kincs49
Sóhaj49
Szeptemberi szonett50
Evokáció egy csillaghoz51
1911
Esti vízió53
Este a temetőn56
Derű?57
Egy mozdulat57
A rabról, aki király volt57
Ó, Vígasz!62
Jöjj, vihar!63
Hófehérke63
1912
Levél65
Csak ennyi66
Öröm67
Könnyű dalt...67
Hajnali szerenád68
Tárcámban egy kép70
Téli verőfény70
1913
Vágyak temetése72
Erdő73
Éjféli eső74
Áldott legyen...75
Obulus76
Szemérmetlen s bátor lángok alatt,,,76
Szemben a fenséges...77
Őszi kérdés77
Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz78
A rubinszárnyú Cherubhoz81
Dante83
Non piu leggevano...84
Ma lelkemet...84
Esti kertben...85
Boldog csönd85
Be szép az ég...86
1914
Stanzák egy trafikoslányról87
Lomha gályán88
Katonasír90
1915
Augusztusi ég alatt91
Esti ének91
Tánc92
Hímzés93
Mámor93
Csillag, ó, messzi Szerelem!94
A vénülő folyamnál94
Orgona95
Ó, örök Isten...96
Kastély és temető96
Az esti felhők...97
F. L. úrleány sírkövére97
Ó, mennyi pompa...98
Szédület98
"Szent őrületben..."99
1916
Ó, tudsz-e szállani...100
Az arany park101
Ó, romok!101
Az utcán most...102
Az új tavaszra102
Rímes, furcsa játék104
Október106
Szavak szobrásza, én...108
Elégia egy elesett ifjú emlékére108
Már éjfél...110
Oly meghatott...111
Esdeklés111
Bús sóhajtás113
A fa113
A kút114
A Merengéshez115
Kitárom ablakom...115
Durózsoló tűznél116
Óda az ifjú Caesarhoz116
1917
Rezignáció118
Lámpafény118
Vízió a vonat ablakából119
Ó, forgó földünk!121
Arany János ünnepére122
A múmia124
Elégia egy rekettyebokorhoz125
A kerti fák közt...126
Szeptember127
A remete128
Éjféli litánia128
Örök tavaszban járnék129
Egy régi ház előt131
Őszi szántás132
Pompázó, lusta, édes alkonyat...133
Elzeng az élet...134
Már vége...134
Szeretnék átölelni...135
1918
A tavaszi sugár...136
Bús bérház-udvar ez...137
Április137
Gesztenyefa-pagoda141
Hold142
Szent nyomorék, riadj!143
1919
Egynémely emlék, régi kincs145
Március147
Az új isten148
Az Öröm illan151
Aquincumi korcsmában152
Bús, délelőtti vers153
Az árnyból szőtt lélek155
Arany felhő157
Pajtás, igyunk...158
Két régi költő
Berzsenyi159
Csokonai160
Boldogság160
Micsoda reflektor elé...161
A Tympanon istennőjéhez161
1920
Arad163
A tejút alatt164
A bánat misztériuma165
Miért?166
Esti harangjáték166
Csillagász 1-2.167
Megcsaltalak...168
1921
Prospero szigetén170
Kik egy-uton...172
Láng172
1922
Egy lány a villamosban174
Ó, Távoli...175
1923
A "Letört bimbók" című filmhez176
Gyerekszemekkel...177
Kora márciusi napsugár178
Az órainga179
Nézz ránk, Ady Endre!179
Körúti hajnal180
Levél Osvát Ernőhöz181
Ó, napsugár!183
Köszöntő186
Esti sugárkoszorú186
Jól van ez így186
Lélektől lélekig187
A test csodája188
Az ősök ritmusa190
Ez már nem nyári alkonyat191
Hegyi beszédek felé193
Gyopár194
Őszi beszélgetés195
Este a Kilátón197
B.-család sírboltjára197
Vergődni mindhalálig...198
1924
Rozskenyér199
Szeretsz?200
Hívogató201
Ifjonti jók múlásán202
Ó, rímek fáradt mestere!204
Egy-két sugárnyi régi nap205
Karthágó kövein207
Eredj, Szerelem, szép sehonnai!208
Jó éjszakát!209
Hová röpülsz?210
Hajó a dokkban211
Ó, én nem a halált...212
1925
Kaszáscsillag214
Elég volt a vágta215
Május éjén a régi bor217
Széthullt légiókkal218
Fénylő búzaföldek között220
Áldott, nyári délután221
Új tavaszig vagy a halálig223
Harangvirág224
Sóhajféle225
A Palace-ban...225
1926
Úton227
Száz év után229
Takarodó230
Bazsalikom232
A vén zsivány233
Tetemrehívás234
Rádió235
Hegedülnéd, sóhajtanád...236
A hídon238
Józanul és fantáziátlanul239
Őszi vihar240
Isten törött csellója, hallgatok241
1927
Egy pisztoly csattant el243
Amíg a csókot megtaláltam243
A föld alatt244
Álarcosan246
Elejtetted a napot247
Áprilisi capriccio248
Erdőszél250
Ez a nap is251
Szigeti emlék253
"Köszönöm"254
A hold leckéje255
Szomorúság Anteusa256
Illatlavinák alatt258
Kecskerágó258
Ripacs259
1928
Betörő261
A Marson261
Aranylöveg a messzi égen263
Arany tó az égen264
Isten oltó-kése265
Elkoptam...265
Töredékek
1908
Akár egy bús kamasz...271
1910
Ó, fontaine lumineuse!272
Kialvó krátert...272
1912
Ó, édes napsütés!...273
A fényes lég már...273
1913
A nap vörös aranyban...274
Ó, lankadó bűbájú alkonyok...274
1914
Ó, hosszú éjek...275
Az ifjúságon immár...275
Hová megy, aki elmegy...275
Bús éjszaka volt...276
Sötétedik...276
1915
Elfáradt már...278
Ó, kék és zöld...278
Akarom: légy víg...279
Most messze zeng...279
Alföldi emlék279
Buja szagok örvényével forog...280
Életem fölött...280
A pesti csend280
Ó, felhők...281
1916
Vér s nyomor szennyezi...282
Láz, dühök, kínok...282
E halk tájt nemrég...283
A vérnek és nyomornak idején...283
Sötét szín izzik...283
Jó volna szépen...284
Ősz, ősi isten...284
Ó, merre jár...285
Alkony, barna hajós...285
Ó, líra!...286
1917
Csönd, csönd...287
Derűt dalolnék...287
Forró nyári nap287
De szétnéz aztán...288
Andrássy út288
Egy aggot ismerék...288
Egy ebről289
Mint halk hegedűszó...290
Éllel hulló...290
Mit integettek...290
Ki tud az elsüllyedt kincsek sorsáról...291
Törmelékek291
1918
Ó, légy ma vendégünk...294
A nedves réten át...294
A sok tavaszi színek...294
1919
Hazám, hazám...295
Ó, régi költő...295
Ki elveszíté életét...295
A vén magyar hegy...296
Édes komám...297
Fájva szeretni...298
Szeretnék örökké így ülni...298
1920
Beültem már...299
Betűk, betűk...299
Volt-e tavasz...300
Ki tudja...300
Mi mámor volt...300
Ó, minden mily szép...300
1921
Madárcsicsergés...302
Isten veled...302
Próbálom, hátha...302
Fehér lesz akkor már...303
Ősszel az asszonyokra...303
1923
Mi lett a sárga virágokból...304
Költő könnye...304
1924
Alig kér már szerelmet...305
Elkopik az ember...305
Úgy, úgy...306
A végtelen, bús éjszakákon...307
A haja...307
Kint jártam a ligetben...308
Vonatra ülnék...308
Köszönöm hegedűd...308
Megüzenem...309
Vitézek, mi lehet...309
Ez világnak dolga...309
Egy végső, igaz szót...310
Elmúlt az élet...310
1926-1928
Csupa kudarc...311
Ó, furcsa társak...311
A dalt, a dalt...312
Egyhelyben ülni...312
Miért kelsz újra...312
Megváltozik...313
Taposom még egy kissé...313
Gyorsírásos verstöredékek313
A rab315
Van, aki sír...316
Ó, ezek a...316
Tréfás hírlapi versek
1911
Egyetem nóta319
Az olvasóhoz320
Naiv versike a házbérnegyedről321
Beomló házak322
Versike a háborúról323
Gordonkás elégia325
Az orvosi kar326
Arany-Bika kesergő328
Tárlat331
Dr. Sikos Csándor verse karácsonyra333
Újévi vers a vén házalóról és a fiatal vigécről334
Dr. Sikos Csándor újabb verseiből336
Dobos pavilon-kesergő337
1912
Szivadar-keringő340
Camera obsucra-dal343
Aerenthal megy...344
Gyan Thula pályázati hirdetménye345
Nyílt levél Ludas Matyihoz346
Új tavasz a Hortobágyon348
A Hortobágy349
Prológ350
Egy pad elégiája351
A körkérdés352
Új Szivadar-keringő354
Históriás ének a színidirektorok szomorú harcáról356
Szomorú nóta a telefonról358
A Reményhez360
A Nagyerdő keserve362
Gyávai Szula füle364
Meleg van366
A műbaba368
Június 21369
Visszhang370
Megkötik a békét371
Elégia372
Kokovcev372
Karácsonyi emlék373
1913
Újév reggele375
Kilépni377
Pavlik ürít378
Szólt egy úr378
Az ifjú török esete379
A balkáni farsang380
A kuruc dalok hiteles szövegei381
Az ócska (Lukács) Lászlórul való ének382
Bujdo-só ének383
Bujdosó Tisza383
Az ember tragédiája385
Pavlik érettségije387
Fel a barikádra!388
Lóverseny-dal390
A Désy-láz392
Ah, vasárnap!393
A béke állást keres394
A kenyérgyár macskája397
Tetemrehívás398
Kedves Imre s István399
Skerlecz programmja401
A két kéz402
1918
Hát lesz béke?404
Tavasz ébresztése404
A holdkóros apród története406
1928
Prológ408
Január408
Februárius409
Március409
Április410
Május410
Műfordítások
Ismeretlen szerző
Aucasinés Nicolete415
Francois Villon
Ballada449
Epitáfium450
Joachim du Bellay
Honvágy452
Pierre de Ronsard
Szonett, Heléna számára452
Philippe Desportes
Ikárusz453
Marc-Antoine de Saint Amand
Tékozlók454
Pipázva454
John Milton
L'Allegro455
II Penseroso459
Lycidas464
A csalogányhoz470
Lawrence úrhoz470
Mikor ostrom fenyegette a várost471
Cyriac Skinnerhez471
A vak szonettje472
Johann Wolfgang Goethe
Az isten és a bajadér472
Über allen gipfeln...475
George Gordon, Lord Byron
Részletek a Childe Harold-ból:
Janthéhoz476
Childe Harold indulása477
Childe Harold búcsúja482
A háború484
Percy Bysshe Shelley
Óda a nyugati szélhez486
Ozymandiás489
Az Érzékeny Zsenge490
John Keats
Óda egy görög vázához494
Az őszhöz496
Óda egy csalogányhoz497
A melancholiáról499
Nikolaus Lenau
Az "Albigensek" utóhangja500
Puszta semmi...502
Edgar Allan Poe
A holló503
Alfred de Musset
Velence507
A hold balladája510
Egy nő halálára513
Théophile Gautier
A művészet515
Robert Browning
Három nap múlva517
Az elvesztett kedves518
Charles Baudelaire
Előhang519
Az albatrosz520
Ős, meztelen korok emlékén csüggnöm oly jó...521
Az ember és a tenger522
Don Juan a pokolban523
Théodore de Banville-nak524
A szépség524
Az óriásnő525
Az álarcos526
Himnusz a Szépséghez527
Exotikus illat528
A haj529
Omló, gyöngyház-színű ruhájában ha jár...530
A táncos kígyó531
A balkon532
Legyen tiéd e vers, hogy majd ha boldogan...533
A lélek hajnala534
Esti harmónia534
Az illatszeres üveg535
Borús ég536
A Helyrehozhatatlan537
Egy Madonnához539
Sisina540
Vers Honoré Daumier arcképére541
Egy kreol hölgynek541
Moesta et errabunda542
A pipa543
A zene544
A gyűlölet hordója544
Spleen545
A fájdalom alkímiája545
A fedő546
Egy malabár nőhöz547
A hang548
A lázadó549
Áhítat549
Az óra550
A Nap551
Lola de Valence551
A megbántott holdvilág552
Egy vöröshajú koldusleányhoz552
A Hattyú554
A földmíves Csontváz556
Haláltánc558
Én nem feledtem el, a város közelében...560
A rongyszedők bora560
A vérkút561
Allegória562
Utazás Cítherébe563
A Szerelem és a Koponya565
A szegények halála566
A művészek halála566
Az utazás567
Stéphane Mallarmé
Ablakok573
Arthur O'Shaugnessy
A könnyek kútja574
Paul Verlaine
Őszi chanson577
Naplemente...577
Fehér a hold...578
Arthur Rimbaud
A magánhangzók szonettje579
A részeg hajó580
A völgy alvója583
Oscar Wilde
A readingi fegyház balladája584
Albert Samain
Az infánsnő606
Meghitt muzsika608
Ilda610
Tavaszi est611
Pantheismus612
A bacchánsnő613
Zene mellé615
Takarodó616
Francis Jammes
Lágy gyantacsöpp csorog...617
Rainer Maria Rilke
Archaikus Apolló-torzó618
Novellák
Utókúra623
Festeni629
Együgyű Náthán története637
Briggs Tom különös rohamai644
Bibendul, a szellem651
A "Kéremszépen" felesége658
A küstenfelsi gyémánt663
Tom Shook öngyilkossága667
Csütörtök670
A titkár úr frakkja675
Ara-szir király gyógyulása679
Tanulmányok, bírálatok, hírlapi cikkek
1909
Hollandusok685
A tizenegyedik terem686
A Fehér Hegedű689
Gourtens-kiállítás690
A Holnap új könyvéről692
A kedélyes paraszt697
Lombroso698
A "Nyugat" a tradíciók városában699
Az Ady-bánat702
Iglói diákok704
A Csokonai-kör felolvasó estje706
Meztelen asszony. - A halottak visszajárnak708
Taifun710
1910
Bodor Aladár: Zátonyon713
Sári bíró714
Gyermekrajzok716
Baudelaire, un bon poéte de secondo ordre719
Szabolcska: Dalok hazulról722
1911
Szilágyi Géza: Neked írtam725
Hogyan nézzünk képeket?727
Oláh Gábor: Viola elbukott734
A nagybeteg Oláh Gábor735
Őszi vizit az öreg Nagyerdőnél738
Az állig begombolkozott palotáról740
A császár levelei741
A poros kincstár743
Kegyetlenség?744
A fekete óralap746
Az új ördögmotolla747
A felekezetiességről748
Vitéz Mihály750
Muzsikaszó751
Titkok753
Tolsztoj755
Casals Pablo gordonkázik757
Világháború759
A testőr urak760
Elindult a Jézuska762
Javítják a mannlichert763
Hammerstedt765
Anch'io...767
Az áruló768
Borravalók napja770
1912
Villány kisasszony tánca772
Házi dolgozatok773
Oláh Gábor levele775
Irodalompártolás?778
Új munkarendszer781
A korcsmák vasárnapja782
Körorvosok Magyarországa784
Kínai virradat786
Bihari közigazgatás788
Az elsüllyedt naszád789
Huszonhat halász791
Irodalmi társaságok793
Az öreg doktor naplója796
A pápa rendeletei799
A mozgófénykép borzalmai800
Millió munkás sztrájkja803
Furcsa harc804
Arany János palotája806
Modernek és álmodernek808
A londoni Rotschild vigéce812
Kardos Albert - igazgató813
1812-1912815
Legenda817
A chantilly-i apacsok819
A nagy sztrájk vége820
Az öngyilkosok vármegyéje822
Húsvéti glosszák egy Krisztus-kép alá824
Az indiánus publikum826
A lámpagyújtogató esete828
Gorkij Maxim hősei Debrecenben829
Stead831
Aranymosók832
Isaszegtől a villamosig834
Boxolás és Nobel-díj835
Jegyzetek egy nekrológhoz837
Egy lezuhant aviatikus840
Doktor Lévay József841
Glosszák egy főtitkári jelentéshez843
Félmilliós festmények845
Vizsgák idején847
Kidobott regények849
A malmői tragédia849
Debrecen - irodalmi központ?854
A kormánybiztos urak856
Át az óceánon...858
Amásik Wright860
A gárda861
Reklám őfelsége863
Szeptemberi tankönyvek865
Egy körmenet867
Debrecen kultúrlehetőségei869
Csontok, nemzetek871
Egy sírkő873
Esti színek875
Látogatás Oláh Gábornál877
Október hatodika879
Latin műveltség880
Nye Pozvolim...882
Felemelt karral884
A rab886
Sebészek887
Zűrzavar889
Az egyenruha varázsa891
Csokonai sétája892
Csataképek894
Egy debreceni íróról896
Háború898
A Kaukázus900
Az angol Petőfi901
Rendőrtragédia903
Repülőgép a láthatáron904
Színek és évek906
1913
Szegény Zsül909
Nem szabad911
A halhatatlan színészet912
Csokonai tere914
Nem lesz farsang916
Zsebmetsző917
A parasztokat919
Futurista tárlat Debrecenben920
Mexikó922
A tavasz925
Két úr925
Már megint926
Népgyűlés928
Fiaim, csak párbajozzatok!930
Az albánkérdés mint olyan932
Oláh Gábor dolgozik933
Árpád tér 21, az udvarban hátul936
Lányi Sarolta versei938
Bán Ferenc novellái941
Virágok a költő ablakában943
Oláh Gábor944
Nagy Zoltán verskötete: Csend! Aranymadár!945
Antal Sándor: Jörru története948
1914
Kosztolányi Dezső: Modern költők950
A mandarin952
Medgyes László: Aranyfüst953
Kardos Lajos: Arany János Bolond Istókja954
György Mátyás verskötete: Ligeia955
Karinthy Frigyes: Grimasz957
Szini Gyula: Die gelbe Kalesche958
Antal Sándor: A mester950
1916
Két háborús verskötetről962
Elmerült sziget. Békássy Ferenc versei964
Karinthy Frigyes:Tanár úr kérem!966
Várady István halálára968
Szép Ernő: Élet, halál969
Keleti Artúr: Angyali üdvözlet971
Balázs Béla: Lélek a háborúban972
Pártos Zoltán: Aratás974
Két verskötetről976
Háborús lírikusok978
1917
Kosztolányi Dezső: Mák983
Babits Mihály "Vihar"-fordítása986
Gyulai Ágost: Háborús antológia989
Fábián Géza versei993
Sík Sándor költeményei995
Négy verskötetről998
Sas Ede: A fehér város1001
Veér Imre versei1006
Kaffka Margit új regényeiről1008
1918
Gyóni Géza: Élet szeretője1018
Szilágyi Géza: Menny, pokol, háború1023
Kísértethistóriák, misztikus elbeszélések1024
Szép Ernő: Emlék1026
A pálya végén1037
Ez is egy porbléma!1040
Sikabonyi Antal: Az alkotó lélek és a háború1041
Milyen lesz ezután a mozi?1043
Meyrink: Walpurgis-éj1045
A teremtés hiteles története1048
Havas Gyula1049
"A halottak élén"1057
1919
Ady költészetének viszonya elődeihez és a franci amodernekhez1065
Zempléni Árpád: Vasfő és Ime1080
Nagy Lajos novellái1082
Szegedi István: Gyöngvirág1086
Ez az én vérem1087
Simonyi Zsigmond1089
1920
Cholnoky László: Piroska1092
Babits műfordításai1095
Két alkalmi versfüzetről1100
Magyar humoristák1102
Kosztolányi Goehte-cikkéről1103
1921
Kosztolányi versei1107
Cholnokyak egymás ellen1111
Előszó (A readingi fegyház balladájának fordításához)1112
A fordító előszava (Flabuert Bouvard és Pécuchet című regényéhez)1115
1922
Babits Mihály1123
Heltai Jenő1125
Karinthy Frigyes1127
Thomas Mann látogatása Móricz Zsimgondnál1130
Schöpflin Aladár: Mossóczy Pál szép nyara1132
Szomory Dezső: II. Lajos király1133
Várnai Zseni: A fájdalom könyve1135
Ismét duzzog a Mansz!1135
Manszika két szék között1137
Herczeg Ferenc: Az aranyborjú1137
Kedves Király Gyuri1139
Lányi Sarolta1141
Kárpáti Aurél: Aquamanile1145
Szabó Lőrinc: Föld, erdő, isten1146
Krúdy Gyula: N. N.1147
Révész Béla: Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről1148
Babits Mihály: Gondolat és írás1148
Pérely Imre: Magyar fejek / Tóth Árpád előszavával1149
Tóth Árpád / Önéletrajz1151
1923
Szomory Dezső: Glória1152
Móricz Zsimgond: Házasságtörés1154
Előszó / Az Örök virágok című műfordítás kötet elé1156
Néhány szó a kötetben szereplő költőkről / Utószó az Örök virágokhoz1157
Zilahy Lajos: A hazajáró lélek1160
Juhász Gyula jubileumára1162
Új magyar költő. Fodor József versei1163
Az első Ady-életrajz1165
1924
Kettős vígjáték-bemutató a Vígszínházban. Goldoni: A fogadósné és Shaw: Nagy Katalin1168
A "formák virtuóza"1170
Móricz Zsigmond: A vadkan1172
Molnár Ferenc: Az üvegcipő1174
1925
Arany tréfás figyelmeztetése Petőfi lakodalmára1178
Az egyversű költő1182
1926
Phrenicus isten palotájában1185
Konzervativizmus!1188
Ady tragédiája1191
Szelíd észrevételek Ravasz püspök úr Ady-beszédére1193
A menekülő asszony1195
"Botrány Palm-Beachben" és egyebek1198
A vadember és a filmsztár1199
Van Isten!1201
Játék a kastélyban1203
1927
Csathó Kálmán: Te csak pipálj, Ladányi!1205
Tátrai levél Baumgarten Ferenc különc haláláról1206
Oroszország1209
Báj és borzalom - régi trükkökkel1211
Külváros1213
1928
Dybuk1215
Molnár Ferenc: Olympia1216
Hannibál1221
Ha mi, halottak feltámadunk!1223
Maruszja1225
Ábris rózsája1226
"Unt élet rabszolgáinak"1228
Ady Endre bronz-arca1231
"Mi régiek talán már elmaradtunk..."1232
Jegyzetek1237
Utószó1349
Életrajzi adatok1356
Mutatók
Betűrendes versmutató1365
Versfordítások betűrendes mutatója1377
Tartalom1381

Tóth Árpád

Tóth Árpád műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Tóth Árpád könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tóth Árpád válogatott művei Tóth Árpád válogatott művei Tóth Árpád válogatott művei

A borító enyhén kopott.

Állapot:
1.240 Ft
860 ,-Ft 30
13 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Tóth Árpád válogatott művei Tóth Árpád válogatott művei Tóth Árpád válogatott művei

Néhány lap enyhén töredezett.

Állapot:
1.240 ,-Ft
19 pont kapható
Kosárba