865.411

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar anekdotakincs

Válogatás

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Saxum Kft.
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 308 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN: 963-9084-11-5

Előszó

Anekdotakedvelő nemzet vagyunk, mi magyarok.
Ős napkeleti erkölcseink ép maradványa ez a tulajdonság, a malom alatt és a márványíves teremben egyaránt.
A büszke Kalliope nádas házakba nem látogat... Tovább

Tartalom

Bevezetés (Tóth Béla)5
Árpád és a gót követ9
Géza fejedelem istenei9
Szent Gellért és a magyar népdal9
Endre és Béla Várkonyban10
Béla herceg párbaja11
Szent László nemesei12
Makó és Jeruzsálem12
A kétértelmű válasz13
A hamélai patkányűző13
Pázmán apród14
Nagy Lajos és Szereday15
Nagy Lajos és a kalandos15
Cserei Balázs16
A grammatikusoknak a császár sem parancsol17
Zsigmond és a doktorok17
Hunyadi János eredete18
Guta18
Két ígéret19
Sok-e az ellenség?19
Hunyadi János Rigómezőn20
Hunyadi János ajándéka20
Hunyadi János dicsérete21
A csukamáj22
A csóri csuka23
Mátyás király és a tettető24
A királyok vitézsége24
Mátyás király szavajárása25
Mátyás király csodálatos sajátsága25
Mátyás király árpát árul26
A három kérdés26
Mátyás király forrása28
A király orra31
Mátyás király egy trufája32
Mátyás király meg a kolozsvári bíró33
Egyszer volt Budán kutyavásár36
Az aranycsészés kamarás38
A szószaporító39
Kicsoda féljen?39
Kinizsi, az óvatos40
Kinizsi sírja40
Kinizsi Pál csele40
Bakács Tamás mondása41
Orvosság szemfájás ellen41
Kövesd Kopácsyt41
A pápa és a tállyai bor42
Báthori vendégsége43
A csicsvai könyv43
Boldog Isten, mire jutánk!43
Kücsük Mehemed pasa levele44
Zrínyi Miklós anekdotája44
Zrínyi Ilona Munkácson45
Rákóczi művészetkedvelése46
Sajt és szabadság46
Kollonich jelszava47
Lóra katona, kapura hajdú, likra nemes ember!47
Mikes Kelemen anekdotáiból50
A lőcsei kalendáriom anekdotáiból50
Egy paraszt prókátorrá lészen50
Gyermekágyas asszonyról50
A pataki deák hollója51
A pozsonyi varga51
Furcsa hamispénzverők52
Hadik András kesztyűi52
Ultima ratio regis53
A búcsúzó szimfónia53
Voltaire és gróf Fekete János55
Rákóczi unokája55
Gróf Teleky Sámuel56
Szirmay Antal anekdotáiból56
Gyarmathy Mihály síremléke60
Az új magyar nyelv60
Hany Istók62
Kempelen sakkozó automatája65
József császár Gagyban67
Azon magam is csudálkozom68
Viereck, a hentes69
A burgonya Magyarországon70
Napóleon és az erdélyi úr71
Hát kend az az Alvinczy?72
Simonyi óbester73
A szamosújvári Rubens-kép81
Révai beköszöntője82
Blaskovics András, az erki pap82
Bolond Istók Debrecenben86
József nádor és Mezzofanti87
Bihari87
Debrecenben mindenki doktor90
Csokonai és Bessenyei93
A vers meg a poéta93
Csokonai a szakácskönyvvel 94
Angyal Bandi95
A legkönnyebb korona97
"Mir wer'n 's scho' mach'n"97
Quod licet Jovi, non licet bovi98
A magyar vendégszeretet99
A dunai köd100
Gyíkleső és fokos101
Bolondozol te, Pál!102
A Szentpétery vörös nadrága102
A korszellem103
A hintóbélés104
Jancsó Pál életéből104
Gróf Széchenyi Ferenc107
A fordulópont107
A kályhaellenző mögött107
"Majd eltartanak a jó barátaim"109
Széchenyi utazásaiból109
A klasszikusok111
Széchenyi és Deák112
A csata napja112
A sans-culotte113
Széchenyi ötleteiből113
Széchenyi és a szivar114
A fagylalt és a pacal115
A német-magyar szótárból115
Báró Eötvös József és az angol116
Széchenyi anekdotáiból116
A szegény ángliusok117
Mi a röstelleni való?118
Az olcsó szivar118
Gróf Sándor Móricról119
Sobri121
A gyújtó történetéből125
Az első magyar országgyűlési gyorsíró126
A rétori szólásmód127
Ki beszél itt németül? 128
Gróf Sándor Móric és Metternich128
Mikor egy a kettő130
Kossuth Lajos ifjúságából130
Kossuth és a dohány132
Józsa Gyuri 134
A két Bolyai 138
A legnagyobb magyar139
A fáklyás zene140
A magyar cirkuszi király140
A jeles cikk144
Forró Elek, a székely huszár144
Néha használ a káromkodás146
Minden kornak van istene147
A kecskeméti páholy147
Lerovás148
Parázsó149
Aszalay József anekdotáiból150
Wesselényi 151
Híres állatok157
Helmeczy Mihály158
Deák Ferenc gyermekkorából159
Arany János ifjúságából161
Thewrewk161
Liszt Ferenc a negyvenes években162
A szarv163
A hibátlan könyv163
A zseb163
József nádor szójátéka164
Milyen a filozófia?164
Déryné naplójából165
Kopácsy József hercegprímás165
Petőfi mint korrektor166
Petőfi és Kappel Emília167
"Paraplüi revolúció"168
Bernát Gazsi 169
Degré, az olasz169
A Lánchíd kőoroszlánjai171
Lesz-e tél? 172
A hadifoglyok172
Arany János, a nótárius172
A magyar szem173
Ha különb174
Az utolsó csepp174
A nyomós ok174
A népkegy176
A tanú176
Kossuth és az őrszem177
Az ellőtt kengyel178
Mikor a szerezsán is éljent kap179
Ki éljen?179
A huszár lova180
Gróf Teleki Sándor181
Az öreg huszárkáplár181
A gavallér huszárok183
A honvédek és a hadifoglyok183
A cigány honvéd184
Guyon Richárd185
Guyon Richárd és a branyiszkói pap186
Görgey 189
A huszár imádsága191
Mit ér, ha nem hiszik el!191
Bem apó192
A kezes195
Kés mellé villa való196
Báró Mednyánszky László196
Damjanich 197
Gróf Leiningen198
Haynau kegyelme198
A tor199
Allaga Imre199
A leghelyesebb megoldás200
Ferenc József és a debreceni kocsis201
Hova lettek a zsandárok? 203
Ki az ellenség? 203
Duncan Ingraham203
Leiter Jakab205
Bernát Gazsi tréfáiból206
Bernát Gazsi mondásaiból207
Ameddig lehet208
"De nem ingyen"208
A mák209
A német és a francia209
A spártai válasz210
A legjobb tanács210
A debreceni színház211
A medve, mikor kacsa211
Mikor könnyű a nehéz212
A Csokonai-szobor szakértője212
Andrássy és Munkácsy213
Egy szem gyöngy története213
Hyrtl215
Simor és az osli plébános216
Vaszary Kolos és a Gyuri inas216
A fenyegetés217
A bácskaiak próbája217
A telegráfhivatalban218
A radikálisok219
Az arckép220
A trónörökös Kisbéren220
Égiháború a szerkesztőségben220
Kozma Sándorról221
A philadelphiai kormánybiztos222
Az eleven katalógus224
Hogy lő Jellencsik?226
Az elveszett dinamit227
Fekete228
Albrecht főherceg és a kun ember229
Zsoldos altábornagy mint kém230
Rotschild és Rácz Pali231
A meleg mint békéltető232
A fogoly huszárok232
A vagyon233
Rajta! Rajta! Szuronyt szegezz!233
Tompa és a kocsisa234
A szánúton234
Nem hallgatsz, te sváb? 235
A régi Hontból236
A császár embere237
Carwer és a négykrajcáros239
A legelső gőzhajó Magyarországon240
Az úrgomba-leves244
A szászok elnyomása245
Nyáry Pálról245
A halál tréfája246
A legrosszabb napokból248
A tilalom és az engedelem249
Fitos 249
A magyar áldomás250
Arany János haragja251
Aki az Istennél is okosabb252
A protekció253
Az almádi csárda254
A magyar hite256
Orbán Balázsról256
Ipolyi Arnoldról257
Prielle Kornéliáról258
A zágoni csepp258
Bolyai Farkas koporsója259
A szamár259
A kárpótlás260
A megnyert fogadás261
"Egyikünk itt marad!"261
A veszélyes vadászat262
Milyen úr a szolgabíró?262
A falu jegyzője263
Sámuel könyvéből264
A gyümölcsfa264
A cigándiak kára264
A magyar svábok265
Az öreg pincér266
A császár nagyanyja267
Ferenczy István Rómában268
A jutalom269
Deák Ferenc reggelije270
Hogy lett Munkácsyból festő270
Wahrmann kardja270
Hogy zsákmányol a magyar poéta?271
Klics272
A német doktorátus274
A jutalomjáték275
A mecénás gulyás275
Mátyás király és a veres barátok277
A szép juhászné277
Bartha Jánosról280
Haynau, a takarékos285
Rákóczi koponyái285
"Körülbelül"286
Született filozófus287
A mindenhalló ember287
A magyar király feje289
Nagybotú Lőrinc290
Vida György tréfái291
A Bach-huszár291
Az ázsiai barbárság293
A válogatásról (Szalay Károly)295
Szómagyarázatok301

Tóth Béla

Tóth Béla műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Tóth Béla könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar anekdotakincs
Állapot:
1.380 ,-Ft
7 pont kapható
Kosárba