814.463

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Társadalomtudomány 1925. november-december

A Magyar Társadalomtudományi Társulat folyóirata - V. évfolyam 8-10. szám

Tartalom

Értekezések
Balla Antal: Az erkölcsi szabályok szociológiai megvilágításban245
Bárány Gerő: Történetfilozófiai gondolattöredék190
Benisch Artur: A hitfelekezeti erőviszonyok változásai Magyarországon169
Buza László: A lakásügy és a lakók védelme külföldön12
Dékány István: A politikai pártok típusai56
Egy új szociológiai irányról289
Gönczi Ferenc: Az "egyke" a somogyi nép szokásaiban és lelki világában131
Heller Farkas: A szociológia feladatai6
Hornyánszky Gyula: Megnyitó beszéd1
Radikalizmus és történelmi realizmus233
Horváth Barna: Spengler államszemlélete és az állam ienomenologiája120
Kolosváry Bálint: Birtokreform és társadalom49
Kováts Ferenc: A kapitalizmus mint gazdaságtörténeti korszak13
Laky Dezső: Az elválások Magyarországon a háború előtt és a háború után105
Ottlik László: Tisza és a forradalom301
Tonelli Sándor: A csehszlovák állam314
Tóth Béla: A felvilágosodás és a politikai romantizmus182
Figyelő
A fascizmus válsága20
A George Scelle-eset - Bernáth László149
A középosztály problémája80
A német fajvédelem útja - Ifj. Hornyánszky Gyula83
Angol problémák. Munkanélküliség és valutapolitika - Ifj. H. Gy.343
A pánszlávizmus22
A Scelle-esethez207
A Szocialista Munkás-Internacionálé II-ik (Marseillei) kongresszusa340
Az adókönyvek vallomása256
Az Andrássy-Tisza-probléma irodalmának margójára252
Az angol munkásmozgalom szelleme82
Az internacionálé és Szovjet-Oroszország342
Budapest lelke - Szombatfalvy György144
Buday László - Pataky Tibor77
Európai szemle - Hornyánszky Gyula200
Levél a tengerpartról - Pakodi Pál204
Lovagias élet korunkban209
Mayr György - Szádeczky-Kardoss Tibor338
Megjegyzések egy kényes problémához253
Néhány megjegyzés a szükségtörvényről345
Széchenyi István társadalomfelfogása és a mai politika329
Timon Ákos - Ruber József143
Tönnies hetven éves születésnapja alkalmából250
Uj könyv a zsidókérdésről258
Werner Sombart Lukács Györgyről204
Könyvismertetések és birálatok
Bene Lajos: A magyar falu társadalma224
Braun Soma: A primitív kultúra155
Brauer, Th.: Produktionsfaktor Arbeit - Ifj. Rácz Lajos372
Bruckner Győző: A Thököly-család késmárki magánföldesurasága - Mályusz Elemér358
Caspary: Geschichte der Staatstheorien89
Czakó Ambró: The future of Protestantism269
Dékány István: A történettudomány módszertana - Szombatfalvy György349
Diehl, Karl: Die Diktatur des Proletariats und das Rätesystem - Niklay Péter211
Ereky István: A közigazgatási jog kialakulása Franciaországban259
A magyar felsőház222
Graebner, Fritz: Das Weltbild der Primitiven88
Henzel, Fritz: Die Arbeitsleistung vor und nach dem Kriege - Varga István371
Kérészy Zoltán: A magyar rendi országgyűlés két táblájának kialakulása222
Két új hazai statisztikai munka: 1. budapest székesfőváros statisztikai évkönyve XIII. évfolyam 2. Magyar Stat. Közl. Uj sorozat 71-ik kötet346
Kiss Albin: A magyar társadalomtan története24
Kornis Gyula: Nők az egyetemen - Szombatfalvy György30
Történetfilozófia152
A felső mezőgazdasági iskoláról162
Kováts Ferenc: A pozsonyi zsidókönyvtöredék356
Kovrig Béla: Az ipari békéről217
Laky Dezső: A gömőkórhalandóság Magyarországon a XX. század elején264
Le Bon: Les incertitudes de l'heure présente. A bizonytalanság napjai - Balla Antal164
Ligeti Sándor: A társadalmi gazdaság dinamikája350
Mac Donald, J. Ramsay: A szocialista mozgalom31
Makkay Sándor: A vallás az emberiség életében - Bartók György360
Masaryk, T. G.: Die Weltrevolution. Erinnerungen und Betrachtungen 1914-18. - Balla Antal364
Moór Gyula: A szocializmusról - Horváth Barna261
Osszendovszki F.: Állatok, emberek és istenek - Bernáth László37
Sapper, Karl: Allgemeine wirtschafts- und verkehrsgeographie - Fodor Ferenc166
Szekfű Gyula: Történetpolitikai tanulmányok - Oszvald György26
Thirring Gusztáv: Budapest félszázadás fejlődése 1873-1923 - Szádeczky-Kardoss Tibor158
Világlexikon. A tudás egyeteme93
Zsedényi Béla: A felsőházi javaslat222
Az alkotmányjogi reformok politikai problémái - Horváth Barna262
Külföldi folyóiratok szemléje
Uj könyvek390
A Társulat élete
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem