809.447

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Katonai zseb-lexikon 1939.

Szerző
Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Attila-nyomda Rt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 679 oldal
Sorozatcím: Katonai zseb-lexikon
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 18 cm x 12 cm
ISBN:
Megjegyzés: Színes illusztrációkkal, térképekkel. 9 db mellékletet + 1db kivehető mellékletet tartalmaz. Regiszteres kiadás.

Előszó

Amikor több évi munkánk eredményeképen e könyvet útjára bocsátjuk, elsősorban is köszönetet mondunk mind azoknak a magas elöljáróinknak, akik könyvünk megjelenését hathatósan támogatták és... Tovább

Tartalom

Bevezetés
Előszó
Tartalomjegyék
Tárgymutató
Forrásmunkák
Sajtóhibák
Katonai részlet-szakismeretek
Fegyvertan
Könnyű fegyverek
A 31 M. és 31/A M. puska (karabély)
Leírása
Szétszedése és összerakása
Működése
Akadályok
Rongáltságok
A 35 M. puska
A 31 M. golyószóró
Leírása
Szétszedése és összerakása
Működése
A tár, akadályok, rongáltság, kezelés
Kézigránátok
A 31 M. Kézigránát
A 36 M. (Vecsery) kézigránát
A 37. M. (Demeter) kézigránát
Pisztolyok
A 19 M. pisztoly
A 29 M. pisztoly
A géppisztoly
Nehéz fegyverek
A 7/31. M. géppuska
Általános jellemzése
Leírása
Szétszedés és összerakás
Működése
Akadályok
A nehéz puska
A gyalogsági ágyú
Az aknavető
A lángszóró
Eszközök. Karbantartás
Lőszer
Eszközök
A fegyverzet karbantartása
Gyalogsági lőutasítás
A lövés elmélete
Általában
Lapos röppályájú lőfegyvereknél
Meredek röppályájú lőfegyvereknél
A szórás és a napi viszonylat
A pásztázás és a hatás
Irányzás
Közvetett irányzás géppuskával
Csapatok feletti átlövés, mellettük való ellövés és hézaglövés
Távcsöves puska használata
A tűzvezetés
A tüzelési módok
A tűzvezetés
Tűzparancspéldák
Lőkiképzés
Általában
Előkészítő oktatás
Iskolalövés
Harcszerű lövés
Fegyverek belövése
A lőszer kezelése
Kézigránátdobás
Általában
Előkészítő oktatás kézigránáttal
Kézigránát iskoladobás
Harcszerű dobás
Eljárás fel nem robbant kézigránáttal
Gyalogsági fegyverek adatai
Tüzér ismeretek
Tábori tüzérség
A löveganyag általános ismertetése
Lőszer ismertetés
Anyagkarbantartás
Lövészszaki alapfogalmak
Lövésmegfigyelés
A bemérés
A hang- és tervmérés
Legfontosabb adatok
Légvédelmi tüzérség
Lövésszaki követelmények és alapfogalmak
Légvédelmi löveganyag
A legfontosabb légvédelmi tüzér műszerek
Légvédelmi segédeszközök
Műszaki ismeretek
Bevezetés
Erődítés
Alapfogalmak
A terep megerődítése
Színlelt berendezések
Munkateljesítmény
Műszaki zárás
A műszaki zárásra vonatkozó műszaki adatok
Az egyes műszaki zárak ismertetése
A folyón való átkelés
Átkelés hidakon, gázlókon, jégen és az átusztatás
Szükséghidak és szükségbürük
Az áthajózás
A csapat magatartása áthajózásnál
Hídverés és magatartás hídon való átkelésnél
Vegyiharccal kapcsolatos ismeretek
A vegyiharc anyagai
Harcgázok
Mesterséges ködök (füstök)
Gyujtóanyagok
A vegyiharc várható alkalmazási módjai
Gázfúvás
Gázlövés
Gázvetés
Kézi- és puska-gázgránátok alkalmazása
Repülők gáztámadása
A terep előzetes megfertőzése
Mesterséges köd és füst fejlesztése
A gázvédelem feladatai és eszközei
Az egyéni gázvédelem eszközei
Nehéz gázvédelem eszközei
Egyéb gázvédő eszközök és módok
A gázvédelem végrehajtása
A csapatgázvédelem közegeinek kötelmei
A gázveszélyes öv és a gázveszély felismerése
Magatartás gáztámadásnál
Híradó ismeretek
Áttekintés a híradás eszközeiről
A távbeszélő
A távbeszélő lényege
07 M. távbeszélő készülék
30 M. (egységes) távbeszélő készülék
A Pfeiffer-féle központi kapcsolókészülék
A 23 M. zengőjeles központi kapcsolókészülék
A 30 M. egységes központi kapcsolókészülék
Távbeszélő forgalmi szolgálat
Rákapcsolás állandó vonalakra
Teljességi kimutatások
A rádió
Rádió forgalmi szolgálat
Az R/1 rádiókészülék üzembehelyezése, lehangolása
Az R/2 készülék
Az R/3 készülék
Teljességi kimutatások
Rádiók adatai
Tereptan
Alapfogalmak
Bevezetés
Terepfelosztás ábrázolásnál
Méretarány
Hegyidomtan
Domborzat, jellemző irányok, lejtősségi viszonyok
Metszet
Idomok
Síkrajz
Terepjellegek
Térképolvasás
Tájékozódás a terepen
Térkép tájolás, álláspont meghatározás, tereppontok azonosítása
Térképhasználat meneteknél
Vázlatok
Térképek
Tájékoztató az egyes fegyvernemekről
Gyalogság
Általános elvek
A gyalogság jelentősége
A gyalogság fegyverei
A gyalogság harcelvei
A raj
A raj harcban
A raj támadásban
A raj védelemben
A raj visszavonulásban
A raj halogató harcban
A raj különleges és önálló alkalmazásban
A szakasz
A szakasz harcban
A szakasz támadásban
A szakasz védelemben
A szakasz különleges és önálló alkalmazásban
A század
A század harcban
A század támadásban
A század védelemben
Harc sötétségben
Géppuskás kötelékek
A géppuskás raj
A géppuskás szakasz
A géppuskás század
Gyorsanmozgó gyalogság
Kerékpárosok
Gépkocsizó gyalogság
Lovasság
Általános elvek
A lovasság jelentősége
A lovasság fegyverei
A lovasság harcelvei
A raj
A raj zártrendje és harcalakzatai
A raj támadásban
A raj védelemben
A raj visszavonulásban
A raj halogató harca
Lovastámadás
A raj különleges és önálló alkalmazásban
A szakasz
A szakasz szervezete, zártrendje és szétbontakozása
A szakasz támadásban
A szakasz védelemben
A szakasz harca lóháton
A század
A század szervezete, zártrendje és szétbontakozása
A század támadásban
Üldözés
A század védelemben
A század halogatóharca
A század mint leplező rész
Géppuskás kötelékek
A géppuskás raj
A géppuskás szakasz
A géppuskás század
Tüzérség
Tábori tüzérség
Bevezetés
Harcának jellemzése
Lövegeinek jellemzése
Az üteg szervezete
A különböző ütegek szervezési eltérései
Az üteg harcbalépése
A gyság (kp., lság) és tü. összműködése
Légvédelmi tüzérség
Bevezetés
Szervezete
A légvédelmi tüzérség harceljárása
A légvédelmi tü. alkalmazása
Páncélos csapatok
Általában
Páncélgépkocsik
Harckocsik
Kisharckocsik
Könnyű harckocsik
Közepes és nehéz harckocsik
Páncélvonatok
Légi erők
Általában
Jellemzésük
A légi erők tagozása és szervezete
A felderítő repülés
Általában
Légi felderítés
Légi figyelés
Közreműködés különleges felderítésben
A feld. repülés előkészítése
A repülő jelentése
A repülők harca
Általában
Földi célok elleni harc
Légi harc
Műszaki csapatok
Jellemzés, hivatás, tagozódás
Az utászcsapat
Hidászcsapat
A vasuti csapatok
Vegyiharccsapatok
Tábori fényszóró alakulatok
Híradó csapat
Műszaki segédalakulatok
Műszaki segédszoglálat
Hadihídoszlopok, hadihídegységek
Folyamerők
Jellemzés és hivatás
Tagozódásuk és egységeik
Folyamerők gázvédelme
Folyamerők légvédelme
Lövésszak
A folyamerők szervezete
Folyamerők harceljárása
Összefoglaló ismeretek
Hadseregszervezés
Hadseregszervezési alapfogalmak
A fegyveres erők tagozása
Szervezési egységek
Állományok (létszámok) nemei
Alakulatok megjelölése
Magasabb parancsnokságok szervezete általában
Fegyvernemek szervezete
Gyalogság
Lovasság
Tüzérség
Páncéljárműves csapatok
Légi erők
Műszaki csapatok
Folyamerők
Szolgálati ágak alakulatai. Seregvonatok szervezete
Vezetésük és alárendelésük
Ellátó oszlopok
Lőszerellátó alakulatok
Élelmező alakulatok
Állategészségügyi alakulatok
Szeroszlopok
Szállító egységek
Egy alakulatok és szervek
Hadrend példák
Hadműveleti egységek
Hadtest
Hadsereg
Állományok. Oszlophosszak. Vagonszükséglet
Csapatok
Seregtestek
Harcászati szabályzat
Bevezetés
A vezetés és eszközei
A vezetés
A vezetés eszközei
A vezetés szellemi része
A vezetés alaki része
A harccal összefüggő cselekmények
A felderítés
A felderítésről általában
A felderítés részletei
A földi felderítés végrehajtása
A biztosítás
A biztosításról általában
Menetbiztosítás
A nyugvás biztosítása
Biztosítás harcban
A bizt. csapatok táb. rendészeti szolg-a.
Légvédelem
Összeköttetés és híradás
Csapatmozgások
Menetek általában
Menetszabályok
Csapatszállító vasuton
Csapatszállítás gépkocsin
Csapatszállítás kocsin
Elhelyezések
Általában
Az elhelyezések előkészítése
Szolgálat szállásban (táborban)
Táb. rendéseti és eü. rendészeti szolg. elhelyezésben
Titoktartás. Kémelhárítás. Tábori rendészeti szolgálat általában
Titoktartás. Kémelhárítás
Táb. rendészeti szolg. általában
A harc
A harcról általában
A harc általános elvei
A leplezés és tüntetés
Tűz és mozgás
Az erők csoportosítása. Kiterjedés, mélységi tagozás
Fegyvernemek együttműködése
A terep, időjárás, sötétség kihasználása
Magatartás harcban
Magatartás harc után
A vonat harc alatt
A döntést kereső támadás
A vád általános elvei
Tád. véd-re berendezkedett elg. ellen
A tád. végrehajtása találkozó harcban
Üldözés
A tád. félbeszakítása, elg. visszacsapások
A döntést kereső védelem
A védelem általában
A védelem végrehajtása
Halogató harc
Általában
A halogatóharc végrehajtása
A harc félbeszakítása. Visszavonulás
Általában
A visszavonulás végrehajtása
Különleges harcok
Harc erősen fedett terepen
Harc hegységben
Harc sötétségben és ködben
Harc műszaki zárakkal
A gáz alkalmazása és gázvéd.
Mesterséges köd és füst alkalmazása
Harc folyók mentén
A folyón való átkelés általában
Átkelés támadásban
Védelem folyó mentén
Gyorscsapatok harca
A gyorscsapatok általában
Harckocsik és egyéb fegyvernemek együttműködése
Légierők alkalmazása
Az állásharc
Különleges szabályok
Az ellenséggel való közlekedés
Általános szabály
Hadikövetek
Az ellenségeskedés beszüntetése és megszakítása. Fegyverszünet
Oltalmi őrségek
A legfontosabb nemzetközi egyezmények
A genfi egyezmény
Hadifogoly egyezmény
Az 1913. XLIII. t. c.-be iktatott egyéb kiegészítő rendelkezések
Anyagi szolgálat harcban
Általában
Lőszer és fegyverzet pótlása
Az egészségügyi szolg.
Élelmezés
Állategészségügy szolg.
Anyaggyüjtő szolg.
Béke- és belszolgálat
Szolgálati szabályzat
Hadparancs. Eskütétel
A honvéd kötelessége és magatartása általában
Hivatás és álláskötelmek általában
Magatartás harcban
Nyilvános szereplés
Elvi rendelkezések
Szolgálat, szolgálati rend.
Alá- és fölérendeltségi viszony
Függelem, fegyelem
A katonai érintkezés és bánásmód
Kérelmek
Panaszok
A parancsok helyettesítése
Szolgálatkezelés általában
Rendes napi szolgálat
Kivonulások
Laktanya- és szállásszabályok
Ügyeleti szolgálat
Jelentések
Anyagátvétel és átadás
Kikülönített osztagok szállítmányok
Helyőrségi szolgálat
Állomásparancsnokságok
Készültségi szolgálat
Riadó
Őrszolgálat
Általános rendelkezések
Az őrségek átvétele
Az őrszolgálatban állók magatartása
Az őrszolgálatban állók fegyverhasználata
Eligazítás és ismertetőjelek
Őrszolgálatban állók tiszteletadása
Fogolyőrségek és őrök
Tiszteletadások
Egyének tiszteletadása általában
A csapatok tiszteletadása
Fegyelmi fenyítő hatalom
Általános határozványok
A fegyelmi fenyítés nemei
Rendkívüli rendszabályok különös esetekben
A fegyelmi fenyítő hatalom gyakorlása
Egyéb határozványok
Elfogatások
Foglyok és hadifoglyok kisérése
Szökés és önkényes eltávozás esetében követendő eljárás
Hadicikkek
Állománycsoportok és rendfokozatok
Katonaállomány
Lelkészek
Nem katonaállományú tisztek
Katonai tisztviselők
Megjegyzések
Lóügy
Lóismeret
A lóbírálat és osztályozás alapelvei
A ló életkora
Katonalovak osztályozása
A ló színe és jegyei
A katonalovak neve
A ló jármódjai
A ló gondozása
Istálló. Istállórend és istálló szolgálat
Az almozás
A lóápolás
A lovak takarmányozása
A patkolás
Használati és tartási hibák okozta betegségek
Szerszámzat
A 99 M. lovaglószerszám
A 35/L. M. lovaglószerszám
Nyergelés és kantározás
A 68 M. hámszerszám
36 M. 2 fogatú nyeregnélküli szügyhámszerszám
Országos jármű részére kétfogatú szügyhámszerszám
Lószerelék
Fogatpárok összeállítása
Be- és kifogás. (hatosfogatnál)
Taligaszerszám
Málhásállat felszerelések
A szerszámzat helyes karbantartása
Gazdászat közigazgatási szolgálat
Szervezése és általános fogalmai
A honvédelmi közigazgatás szervezete
A gazdászat közigazgatási szolgálat tagozódása
Felelősség a gazdászat közigazgatási szolgálat terén
Gazdászat közigazgatási ágazatok
Pénzellátás
Pénzkezelés a számadótestnél
Pénzkezelés a számadótest kötelékében levő alosztálynál
Pénzkezelés a gazdászat közigazgatásilag önálló alosztálynál
Felszámítási fedezet (engedély) fogalma
Kincstári pénzek elszámolása
Anyaggazdálkodás
Átalánygazdálkodás
Élelmezés
Beszállásolás
Előfogatok igénybevétele
Gyakorlatok alkalmával okozott mezei károknál követendő eljárás
A kincstárt ért károk és veszteségek megállapítása
Egyebek
Karhatalmi szolgálat
Általános tudnivalók
A karhatalmak magatartása
A kiképzés végrehajtása
Általános határozványok
A csapatgyakorlatok végrehajtásának általános elvei
Gyakorlatoknál alkalmazott zászlók, jelzések és jelek
Szerencsétlenségek (megbetegedések) elkerülése
Állategészségügyi rendszabályok
Mezei károk elkerülése
Döntnöki szolgálat
A döntnöki szolgálat célja és szervezése
A döntnöki szolgálat eszközei
A döntnöki szolgálat végrehajtása
A gyakorló csapat jogai és kötelességei
Tudósító szolgálat
Becsületügyi Szabályzat
Általános határozványok
A bü. eljárásról általában
A tényfelderítő eljárás
A tisztigyűlés
A bü. tanács tárgyalása (végtárgyalás)
Különleges rendelkezések
Fegyverhasználat a tiszti becsület védelmében
Lovagias ügyek
Bevezetés
Magatartás sértés esetén
Párbajképesség
Nők párbajképessége
Lovagias elégtételszerzés különleges esetekben
Megbízottak megválasztása és felkérése
Magyarázatkérés
A sértő (kihívott) kötelességei és magatartása
A megbízatás elvállalása
Elégtételkérés - kihívása
A megbízottak tárgyalásai
Kifogás alá eső megbízottakkal szembeni magatartás
Tárgyalások félbeszakítása, ha az egyik fél ellen büntető eljárás van folyamatban
Becsület-, párbaj-, vagy fegyverbíróság összehívása
Párbajfegyverek és párbajfeltételek
Egyoldalú jegyzőkönyvek
Támpontok a jegyzőkönyv szerkesztéséhez
Jegyzőkönyv felterjesztése az elbírálásra jogosult parancsnokhoz
Egészségügyi szoglálat
Általában
Általános egészségügyi ismeretek
Katonai egészségügyi szolgálat békeviszonyok között (helyőrségben)
Katonai egészségügyi szolgálati szolgálat harcszerű viszonyok között
Gázsérültek ellátása
Katonai írásmód és ügyvitel
Általában
Katonai magánlevelek
Szolgálati ügyiratok
Irodai ügyvitel
Táborszerű írásművek és ügyvitel
Táborszerű írásbeli ügyvitel magasabb pság-oknál
Mintapéldák
Idegen katonai szakkifejezések (német, angol, francia, olasz, román, jugoszláv és szlovák nyelven)
Mellékletek
1. sz. mell. Térképek írásnemei. Egyezményes jelek. Térképek rövidítései és idegen kifejezései. Térképminták. Áttekintőlap a térképekről. Vázlat minták
2. sz. mell. Rövidítések
3. sz. mell. Célmegjelölése
4. sz. mell. Példák harcászati parancsokra (intézkedésterv)
5. sz. mell. Repülőgépek jelzése
6. sz. mell. Csapatjelzések
7. sz. mell. Parancsnokságok, intézetek, szervek megjelölése
8. sz. mell. Szolgálati alkalmazási feltüntető karszalagok és jelvények
9. sz. mell. A döntnöki szolgálatban alkalmazott jelek és jelvények
10. sz. mell. Idomlap csapatjelzésekhez (hátul a tasakban)
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem