Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Földrajzi Közlemények 2005/1-4.

A Magyar Földrajzi Társaság tudományos folyóirata/CXXIX./LIII./kötet 1-4. szám

Előszó

Részlet a könyvből:

A Tisza közelmúltban levonult jelentős árhullámai több hidrológiai és geomorfológiai vonatkozásra hívták fel a figyelmet.
A hidrológiai vizsgálatokban elsősorban a tárolási... Tovább

Tartalom

1-2. szám
Kovács Zoltán: Előszó 1
Marosi Sándor: Búcsú dr. Nemerkényi Antaltól (1952-2005) 3
Értekezések
Próbáld Ferenc: Mendöl Tibor munkássága és szellemi öröksége 7
Jankó Ferenc: A települések belső szerkezetének vizsgálata: a „Mendöl-módszertől" a
szociálgeográfiáig 15
Beluszky Pál: A mezővárosok és az „alföldi út" 31
Becsei József: Egy magyar klasszikus városszerkezeti modell 47
Csapó Tamás: A magyar városok szerkezetének átalakulása a rendszerváltás után 65
Kovács Zoltán: Budapest funkcionális átalakulásának főbb vonásai a rendszerváltás után 83
Győri Róbert: Mendöl Tibor és magyar történeti földrajz 103
Helyreigazítás 116
Krónika
Lettrich Edit köszöntése - Dövényi Zoltán 117
Tóth József 65 éves - Szabó András 118
A „Mendöl Centenáriumi Év" Békés megyei rendezvényei - Nagy Gábor 119
Irodalom
Kormány Gyula: A földrajz tanítása - Boros László 121
Perczel György - Szabó Szabolcs: 100 éve született Mendöl Tibor - Komarek Levente ... 121
Michalkó Gábor: Turizmusföldrajz és humánökológia: fejezetek a természet, a társadalom
és az emberturizmushoz fűződő viszonyáról i Szalai Katalin 123
CONTENTS
Kovács Zoltán: Foreword 1
Marosi Sándor: Farewell to Antal Nemerkényi (1952-2005) 3
S t u d i e s
Próbáld Ferenc: Life work and intellectual heritage if Tibor Mendöl 7
Jankó Ferenc: Studying the internál structure of settlements: from Tibor Mendöl's method
to social geography 15
Beluszky Pál: Agrarian towns and the "development path" of the Great Hungárián Plain 31
Becsei József: A classical Hungárián úrban model 47
Csapó Tamás: Transformation of the internál structure of Hungárián towns after the
political changes 65
Kovács Zoltán: Main features of functional change in Budapest after the political
transition 83
Győri Róbert: Tibor Mendöl and Hungárián historical geography 103

3-4. szám
Értekezések
Lovász György: A hullámtéri akkumuláció gyakorisága a Tisza középső
folyásszakaszán 125
Nyári Diána - Kiss Tímea: Homokmozgások vizsgálata a Duna-Tisza közén 133
Boros László: A természetföldrajzi tényezők szerepe a szőlő cukorfokának
alakulásában Tokaj-Hegyalján 147
Sik András - Keresztúri Ákos - Hargitai Henrik: A víz és a jég szerepe a Mars
felszínfejlődésében 159
Papp-Váry Árpád: Egy térképészeti rejtély: Piri Reis Dél-Amerika térképe 177
Reyes Nunez Jesús - Cristina Juliarena de Moretti - Gallé Erika - Ana Maria Garra:
Tematikus térképek használata argentin és magyar általános iskolákban 189
Kisebb közlemények
Gyuris Ferenc - Tóth Csaba: Mendöl Tibor írásos hagyatéka Magyarországon 199
Krónika
X. Geomorfológus Találkozó - Nagy Attila-Ronczyk Levente-Konrád Gyula 207
A mi geográfiánk - Nemzetközi konferencia Őcsényben - Lampért Kirill-Németh Júlia 211
II. Település-földrajzi Konferencia - Kocsis Zsolt 213
III. Debreceni Földrajzi Disputa - Horváth Gergely 215
A Magyar Földrajzi Múzeum 2005. évi rendezvényei - Csermely Mária 215
Megkezdődtek egy hivatkozási (citációs) adatbázis kialakításának munkálatai 216
Térképrajzpályázat 217
Állami kitüntetés 218
Göcsei Imre 90 éves - Jáki Katalin 218
Stefanovits Pál 85 éves 219
Balogh Béla András 80 éves - Boros László 220
Enyedi György 75 éves - Kovács Zoltán 221
Szabó József 65 éves - Löki József 222
Kretzoi Miklós (1907-2005) 223
Társasági élet
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 58. Vándorgyűléséről és 129. Közgyűléséről
- Hutyárt Róbert 225
Fenséges várromok, csodás fatemplomok és nyári monszun... - Hutyán Róbert 228
Elnöki jelentés - Papp-Váry Árpád 235
A Felügyelőbizottság elnökének jelentése a Magyar Földrajzi Társaság 2004. évi
gazdasági és pénzügyi tevékenységéről - Kiss Edit Éva 245
A Magyar Földrajzi Társaság közhasznúsági beszámolója a 2004-es évről
- Nemerkényi Antal 246
Kitüntetések a 129. Közgyűlésen 248
Irodalom
Beluszky Pál - Győri Róbert: Magyar városhálózat a 20. század elején - Szabó Balázs 251
Dövényi Zoltán - Schweitzer Ferenc (szerk.): A földrajz dimenziói.
Tiszteletkötet a 65 éves Tóth Józsefnek - Kondor Attila Csaba 252
Pap Norbert (szerk.): Terület- és településfejlesztés Tolna megyében - Csapó Tamás 254
CONTENTS
S t u d i e s
Lovász György: Frequency of deposition on the active floodplain along the Middle reach of the Tisza River 125
Nyári Diána - Kiss Tímea: Investigation on sand movement in the Danube
Tisza Interfluve 133
Boros László: The role of physico-geographical factors in the sugár content of grapes
in Tokaj-Hegyalja 147
Sik András - Keresztúri Ákos - Hargitai Henrik: The role of water and ice in the landscape evolution of Mars 159
Papp-Váry Árpád: A cartographic mystery: Piri Reis's map of South America 177
Reyes NuneZ Jesús-Cristina Juliarena de Moretti-Gallé Erika-Ana Maria Garra:
Usage of thematic maps in Argentinean and Hungárián schools 189
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Földrajzi Közlemények 2005/1-4. Földrajzi Közlemények 2005/1-4. Földrajzi Közlemények 2005/1-4. Földrajzi Közlemények 2005/1-4. Földrajzi Közlemények 2005/1-4.
Állapot:
4.180 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba