838.895

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar nyelv és irodalom tanítása 1958/1-6

A Művelődésügyi Minisztérium Módszertani kiadványa

Tartalom

1. szám
Pálmai Kálmán: József Attila emlékére 1
Szemere Gyula: A szótagolás szerepe a helyesírás tanításában 5
T. Tedeschi Mária: Irodalomtörténeti összefüggések tanítása a verselemzés
módszerének felhasználósával 11
Merényi József: Szakfelügyelők találkozása Coraemdus városában 17
Baránszky Jób László: Vajthó László, a humanásta irodalmi nevelő 20
Könyvismertetés
Horváth János: Tanulmányok (Lengyel Dénes) 24
Benkő Loránd: Magyar nyelvjárástörténet (Imre Samu) 26
Bibliográfia (Gráf Rezső) 28
Hírek 32

2. szám
Lakits Pál: Kísérleti irodalomtörténeti tanterv a gimnázium első osztályában 1
Szobotka Tiborné: Szókincsfejlesztés az általános iskolában 10
Temesi Mihály : A névutó (postpositio) 15
Harsányi Zoltán: A tanulmányi kirándulások szerepe az irodalomoktatásban 19
Grétsy László : Jelentésmegoszlás és stilisztika 22
Könyvismertetés
Komlós Aladár : Tégnap és ma (dr. Hársing Lajos) 25
Baránszky Jób László: Arany lírai formanyelvének fejlődéstörténeti helye (Lengyel
Dénes) 20
Balassa Lászlói Garmada (Szablyár Ferenc) 27
Tompa Józsefi A névszói kötőhangzó szófaj-megkülönböztető szerepe (Szende
Aladár) L8
Bibliográfia
Ifjúsági irodalom (Gráf Rezsó) 29
Hírek 31

3. szám
Kerékgyártó Imre: Az általános iskolai magyar irodalom oktatásának új tanterve 1
Tési Edit: Szemléltetés a humanizmus irodalmának tanításólban 6
Horváth Gedeonná: A szónoki beszéd tanítása az általános iskolában 12
Czéhmester István: Hozzászólás a középiskolai évvégi irodalmi ismétléshez 18
Takács Etel: A szemléltetés szerepe a nyelvtantanításban 21
T. Tedeschi Mária: Szöveggyűjtemény a XX. század világirodalmából 27
Bibliográfia
Mai magyar irodalom (Gráf Rezső) 30

4-5. szám
Kanizsai-Nagy Antal: Eredményeink, feladataink 1
Szauder József: Adalékok a XIX. század első évtizede irodalmi életének tanításához 6
Fajcsek Magda: A gimnáziumi nyelvtanítás kérdéséhez 14
Pálfalvi István: A ponyvairodalom néhány sajátosságának egyezése a mese- és gyermekirodaloméval 18
Szemere Gyula: Nyelvtudomány és nyelvtanítás 23
Kovács Endre: Középiskolai irodalomtanításunk néhány problémája 29
Huszár Tibor: Egy vita tanulságai 33
Szende Aladár: Nyelvtani ismétlés év elején a gimnázium II. osztályában 36
Megyer Szabolcs: Nagy Lajos 41
Várkonyi Imre: Az irodalmi tanmenetek készítése 45
Margócsi József: Megjegyzések egy gimnáziumi tantervkísérlettel kapcsolatban 51
Fábián István: Irodalomtörténet a gimnázium I. osztályában (Hozzászólás Lakits Pál tervezetéhez) 54
Zsoldos Jenő: Beke Ödön köszöntése 57
KÖNYVISMERTETÉS
Hegedűs András: Arany János a katedrán (Miklós Róbert) 60
Tóth Dezső: Vörösmarty Mihály (Pálmai Kálmán) 61
Gáldi László: A (magyar szótárirodalom a felvilágosítás korában és a reformkorban (J. Soltész Katalin) 64
BIBLIOGRÁFIA (Gráf Rezső)

6. szám
Világnézeti nevelés a magyar tanításban 1
Rácz Endre: Az alárendelt mondatoknak egy sajátos csoportjáról 3
Kamarás Béla: A közérdekű irodalom tanítása 8
Gárdonyi Lajos: Csak a fonákját 10
Megyer Szabolcs: Nagy Lajos 13
Szabó László: A művészi hangutánzás és hangfestés 19
Hoffmann Ottó: A mi könyvtárunk 26
Harsányi Zoltán: Irodalmi szemelvények az osztályfőnöki órán 28
Kovács Éva: Szakköri kiránduláson 32
Vermes Stefánia: Szinnyei emléke 33
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem