A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Archaeologiai Értesítő 1981/1-2.

A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat tudományos folyóirata 108. kötet

Tartalom

Hegedűs Katalin: Újkőkori lakótelep Csanytelek határából 3
Tóth Endre: Megjegyzések Pannónia provincia kialakulásának kérdéséhez 13
Sz. Garam Éva: A bocsi későavarkori lelet és köre 34
KÖZLEMÉNYEK
Szabó Klára: Emberi lábfejjel díszített füles bronzkorsók Pannoniából 52
H. Vaday Andrea: Adatok az áttört fejű és kengyelű fibulatípus kérdéséhez 65
Topál Judit: Matrica (Százhalombatta - Dunafüred) korai és középső császárkori temetője 70
Kiss Attila: A pécsüszögi hun lelet leletkörülményeiről 79
Szádeczky Kardoss Samu: Az avar történelem forrásai V. A 6-7. század fordulója táján kelt híradás az avarok hadművészetéről 81
Lukácsy Gábor: Máriapócs középkori temploma 89
SZEMLE
Gedai István: Huszár Lajos 75 éves 92
Kubinyi András: Gerevich László 70 éves 93
Erdélyi István: A 70 éves Török Gyula köszöntése 94
Alice M. Choyke: Régészeti lelőhelyek módszeres felszíni vizsgálata 95
Póczy Klára: Rómaikori falfestmények restaurálásával, tudományos feldolgozásával, kiállításával kapcsolatos problémák 99
Kalicz Nándor: A X. Nemzetközi tanácskozás az eneolitikum és a bronzkor kérdéseiről Verona-Lazisében 1980-ban 102
Kiss Ákos: A III. nemzetközi ókori mozaik kollokvium Ravennában 1980-ban 103
Fodor István: Az V. Nemzetközi Finnugor Kongresszus, Turku. 1980 103
Soproni Sándor: Beszámoló a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1979. évi működéséről 106
F. Petres Éva: A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat régészeti tevékenysége az 1980. évben 106
Irodalom 107-119
Jakabffy Imre: Magyar régészeti irodalom 180. 120
Schreiber Rózsa: A nagyrévi kultúra telepe Diósdon 135
H. Tóth Elvira: Sajátos temetkezési szokások a Duna-Tisza közi avarkori temetőkben 157
KÖZLEMÉNYEK
T. Bíró Katalin: A Kárpát-medencei obszidiánok vizsgálata 194
Gurt W. Beck-Sprincz Emma: A szegedi Móra Ferenc Múzeum bronzkori borostyánkő gyöngyeinek eredete 206
Visy Zsolt: 5. századi sír Intercisában 211
Szádeczky-Kardoss Samu, Olajos Teréz közreműködésével: Az avar történelem forrásai VI. 1. Rész: az 594 előttre datálható események 218
Miklós Zsuzsa: Árpád-kori földvár Mende-Lányváron 233
Bökönyi Sándor: Mende-Lányvár Árpád-kori - 13. századi - állatmaradványai 251
SZEMLE
Mócsy András: Alföldi András 259
Archäologische Forschungen im Jahre 1980. Szerk. Sz. Burger A. 260
IRODALOM
Kőhegyi M.: Nováki S. - Sándorfi Gy. - Miklós Zs., A Börzsöny hegység őskori és középkori várai 285
Fodor István: Congressus Quartus Internationalis Fenno-Ugristarum. Pars II. Bp. 1980. 286
Korek József: Szeghalom. Történelmi és földrajzi tanulmányok 287
T. Dobosi Viola: Die Entstehung des Menschen und der menschlichen Gesellschaft 288-300
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Archaeologiai Értesítő 1981/1-2. Archaeologiai Értesítő 1981/1-2. Archaeologiai Értesítő 1981/1-2. Archaeologiai Értesítő 1981/1-2. Archaeologiai Értesítő 1981/1-2. Archaeologiai Értesítő 1981/1-2. Archaeologiai Értesítő 1981/1-2.

Mindkét könyv borítója foltos és kopott.

Állapot:
7.980 Ft
3.990 ,-Ft 50
20 pont kapható
Kosárba