A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kortárs 1973. január-december

Irodalmi és kritikai folyóirat - XVII. évfolyam 1-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Január
Bevezető magyar, bolgár, cseh, szlovák, lengyel, német, orosz, ukrán, román, szerb és horvát nyelven4
Világszabadság
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet... (az első közlés hasonmása)6
Nagy László: Föltámadt piros csizma (vers, kézirathasonmás)7
Király István: Petőfi és Ady9
Szécsi Margit: Petőfi (vers, kézirathosonmás)13
Fekete Sándor: A természet vadvirága?14
Somlyó György: Ferenczy Béni Petőfi-szobrára (vers, kézirathasonmás)19
Csanádi Imre: Petőfi - időrendben20
Benjámin László: A halhatatlanok (vers, kézirathasonmás)25
Dér Zoltán: Hiador mindig Hiador volt29
Weöres Sándor: "Te zuhatagos vad bérci patak" (Vers, kézirathasonmás)32
Szemlér Ferenc: Családom tagja: Petőfi33
Csanádi Imre: Fehéregyháza (vers, kézirathasonmás)37
Nagy István: Egy-két gondolat38
Lászlóffy Aladár: Petőfiről41
Fodor András: Petőfi (vers, kézirathasonmás)44
Koncsol László: Egy élmény átváltozásai45
Szilágyi Domokos: Petőfi49
Szász János: Petőfi legendaköre50
Faragó József: Egy folklorista találkozásai Petőfivel51
Sziklay László: A kelet-közép-európai népiesség és Petőfi költészete56
Nieredhauser Emil: Kelet-Európa története a XIX. század első felében - Arató Endre monográfiája58
Tóth Gyula: Népek országútján - Kovács Endre tanulmányai 61
Köpeczi Béla: Társadalmi haladás és szépirodalom a reformkori Magyarországon - Jegyzetek Pándi Pál "Kísértetjárás" Magyarországon című könyvéhez63
Szabolcsi Miklós: Költő - hatalom - forradalom70
Illyés Gyula: Segesváron (vers, kézirathasonmás)73
Illés Lajos: Petőfi bolgár fordítói76
Atanasz Dalcsev: Petőfi sokhúrú lírája80
Csavdar Dobrev: Magyarország felülmúlhatatlan ifjúsága83
Nini Nikolov: Akárha bolgár volna84
Rákos Péter: Petőfi cseh hírnevének krónikája87
Karel Krejci: Petőfi és a csehek90
Richard Prazak: Visszatérni Petőfihez91
Julius Dolansky: Újra Petőfiről92
Jiri Hájek: A mi cseh Petőfink93
Csukás István: Petőfi a szlovákoké is 94
Szalatnai Rezső: Petőfi a Felvidék mérlegén96
Laco Novomesky: Petőfi Sándor100
Ján Smerk: Petőfi évfordulója102
Andrej Plávka: Tündöklő példa104
Ján Ponican: Két költő - két forradalmár105
Jozef Petrovic: A mi Petőfink is108
Vojtech Kondrót: Folytonosság109
Dobos László: A tisztelgés szüksége és joga110
Jerzy Jakubiuk: Petőfi Lengyelországban114
Tadeusz Fangrat: Az én Petőfim117
Aleksander Nawrocki: Petőfi Sándor119
Petőfi Sándor: Ein Angstraum quält mich121
Wéber Antal: Petőfi viszonya a németséghez és a német irodalomhoz122
Franz Führmann: Levél a Kortárs szerkesztőségéhez126
Martin Remáné: Rövid epilógus Petőfi-fordításaimhoz127
Leonyid Martinov: Petőfi136
Jelena Malihina: Petőfi és Illyés141
Grigol Abasidze: Petőfi Sándor142
Jurij Skrobinec: "Kinek eleddig nincsen méltó mása"144
Kira Sahova: Kijevben és Dömsödön Petőfivel147
Vitalij Korotics: Levél Petőfiről149
Sándor László: Petőfi-emlékhelyek Kárpát-Ukrajnában150
Domosok Sámuel: Petőfi a román irodalomban154
Németh Ferenc: Aki románra fordította Petőfi összes verseit159
Mihai Beniuc: Hozzám úgy jár, mint jóbaráthoz160
George Sbarcea: A kétarcú Petőfi163
Constantin Olariu: Zabolai emlék165
Aurel Rau: Meghitt, bensőséges hang166
Dan Culcer: Vallomás167
Romulus Guga: "Sors, nyiss nekem tért!"168
Petőfi Erdélyben169
Balogh Edgár: A Petőfi-kultusz változásai173
Enver Volakovic: Petőfi-A forradalom költője187
Herceg János: Petőfi a partizánok között189
Szerkesztői jegyzet191
Február
Csoóri Sándor: Zúzmara-koszorút a sírra; Fehér, fehérség; Üzenet; Hallgatásom hallgatása; Sose harmadnapon (versek)195
Balogh Edgár: Szép élet (elbeszélés)198
Jékely Zoltán: Blokházy Panaszaiból; Egy vízbe fúlt gyermek emlékére; Némely újmódi versmondóra; Megíratlan... (versek)213
Fodor András: 1939. augusztus (vers)216
Végh Antal: Ökörsirató (elbeszélés)217
Mátyás Ferenc: Kutyabőrös; Repülő cápák (versek)231
Jókai Anna: Szeretteink, szerelmeink (elbeszélések)234
Raffai Sarolta: Két perc közé (vers)245
Kiss Anna: Négyes oltár (vers)246
Marosi Gyula: Továbbképzés (novella)247
Veress Miklós: A néhai poétára (vers)252
Bakos Péter: Ahol a kígyók meghalnak (novella)253
Sárándi József: A teremtés csöndje, Kesztölc; Nyírfák télen (versek)256
Takáts Gyula: Arcunkat faragják (vers)258
Hernádi Gyula: Falanszter (dráma)259
Keresztury Dezső: Énekek: Beszélj mosolygva; Az éj közepén túl; Mindvégig (versek)289
Garai Gábor: Bolond Istók (hangjáték)292
Napló
Szauder József: Feronista istennő forrásánál - Narniban, Janus Pannoniusszal, 1972-ben311
Fórum
Király István: Móricz öröksége és korszerű elkötelezettség320
Írók - könyvek
Vadas József: Történelmi regény és beszélgetések Lengyel József: Isten ostora; Levelek Arisztophanészhez331
Szentkuthy Miklós: II. Szilveszter333
Szakolczay Lajos: Szirmai Károly: Önkeresés335
Szepesi Attila: Majtényi Mihály: Remények batárján336
Kabdebó Lóránt: Garai Gábor: Ablakban a nap337
Szabolcsi Gábor: Mezei András: Csillagok tábora339
Alföldy Jenő: Bertha Bulcsu: Meztelen a király342
Pintér Lajos: Írói vallomások (A Petőfi Irodalmi Múzeum kiadványa)343
Hunyadi Károly: Nemeskürty István: Requiem egy hadseregért345
Almási Miklós: Marosán György: Az úton végig kell menni347
Színház - film
Szilárdi János: Színházak, bemutatók, kritikák352
Visszhang
Lengyel József: Hagyomány és mérték?356
Jankovics József: Bibó Lajos 1890-1972359
Szakonyi Károly: "Hol vannak a katonák?" - Búcsú Kamondy Lászlótól 1928-1972360
Képek - Diskay Lenke
Március
Illyés Gyula: Az ünnepelt (dráma hat képben)363
Csoóri Sándor: Jelenlét; Kések és szögek szárnya; Májusi légcsavar a kéz; És megszaporodtak (versek)404
Galgóczi Erzsébet: Kőnél keményebb (elbeszélés)407
Csanádi Imre: Lakmározó keselyűk; Sziklák akrobatája; Ráérős lajhár425
Ladányi Mihály: Két dal egy témára (vers)427
Gyurkovics Tibor: Kispuska (novella)428
Munkácsi Miklós: Rejtély (novella)432
Apáti Miklós: Levél; Egy filmrendező naplójából (versek)439
Farkasházi Zoltán: A hinta, a romos ház meg a Gizi (elbeszélés)440
Mándy Iván: Vera szerelmei (rádiójáték)451
Toldalagi Pál: Az élet részletei (vers)463
Kiss Tamás: Mátrai ősz (vers)464
Marsall László: És vádollak gyönyörűm...(vers)464
Kovács Péter: Az utolsó ikonfestő - Emlékezés Kondor Bélára466
Kondor Béla: Nem tudom; Vásárház (versek)469
Szepesi Attila: Kormot aranyat (vers)471
Szécsi Margit: Az ítélkező (vers)472
Jegyzet
Weöres Sándor: Paolo barátunk475
Paolo Santarcangeli: Nyugtalanok476
Kiss Dénes: Zöld kánya477
Napló
Hegedűs Géza: Angliai irka-firka481
Közös dolgaink
Emil Boleslav Lukac: A költő (vers)486
Vígh Károly: Andrej Plávka és Simándy Pál üzenet
Szakolczay Lajos: Szlovák költő magyarul - Miroslav Válek válogatott versei490
Görömbei András: Keressétek, ami összeköt - Varga Rózsa tanulmánya a Magyar Napról493
Tarján Tamás: Fábry Zoltán ébresztése - Kovács Győző Fábry-pályaképéről494
Kővágó László: A nemzetiségi művelődésügy Magyarországon495
Írók - könyvek
Szepesi Attila: Fekete szél - Fiatal szlovákiai magyar prózaírók antológiája502
Keszeli Ferenc: Ostromlétra504
Kulcsár Ferenc: Napkitörések505
Veres János: Homokvirág505
Tőzsér Árpád: Érintések507
Jankovics József: Az irodalom valósága508
Jász Dezső: Hispániában511
Mácza János: Legendák és tények512
Hidas Antal: Hold iramlott, nap sütött513
Dokumentumok
Két Illés Béla-dokumentum515
Hunyadi Károly: Kun Béla színházi kritikái 1905-ből517
Színház - film
Székely György: Az elmélet érdekében - elméletek ellen521
Visszhang
Két levél Petőfi-számunk ügyében525
Alexa Károly: Negyven prédikátor viharban527
Képek
Fotók
Április
Nagy László: Álmaim verő-erekkel (vers)531
Kolozsvári Grandpierre Emil: Harmatcseppek (kisregény)533
Zelk Zoltán: Csak ott; Födetlen szívvel (versek)575
Mándy Iván: Zsámboky mozija - Mae West (novella)576
Kormos István: Kezdet; Aluvók; Nagymama háza (vallomás és versek)581
Szakonyi Károly: Két róka (novella)584
Mezei András: Le Föl; Mégis; Magadban (versek)588
Bakos Péter: Kisgyémánt (novella)589
Szilágyi Domokos: Az emberélet...; Anyácska, édes (versek)592
Utassy József: Ismeretlen katona (vers)593
Kiss Benedek: Hetes-huszár; Virág a szélben(versek)594
Győri László: Gyűrű; Karosszék (versek)595
Veress Miklós: Hét utca (vers)596
Béres Attila: Ablakom, ablakom (vers)599
Pilinszky János: Gyerekek és katonák (dráma)616
Takács Imre: A költő színpadra lép628
Takáts Gyula: Áldozat: Lakjuk a teljesebb (versek)630
Fodor József: A "Végtelen menet"-ből (vers)631
Napló
Szeberényi Lehet: Csatangolások fekete ragyogásban633
Magyar valóság
Moldova György: Az Őrség panasza638
Fórum
Ördögh Szilveszter: Váci Mihályról - prózája ürügyén648
Váci Mihály: Kelet felől (vers, kézirathasonmás)651
Fodor András: Takáts Gyuláról654
Kiss Ferenc: Kormos István662
Dokumentum
Szabados Rózsi: Karinthyéknál669
Írók-könyvek
Pomogáts Béla: A "hosszú vers" világa és szervezete
Juhász Ferenc: Titkok kapuja673
Csetri Lajos: Weöres Sándor: Psyché679
Kortársaink
Steinert Ágota: Rába György: Szabó Lőrinc683
Fenyő István: Simon Zoltán: Benjámin László684
Színház-film
Fábián László: Völgybe tartó hullámok686
Berkes Erzsébet: A holtak hallgatása-Örkény-Nemeskürty bemutató a Pesti Színházban689
Sziládi János: Beszéljünk a hősről - Gyurkó-bemutató A Huszonötödik Színházban6901
Képzőművészet
Szeift Béla: Bálint Endre gyűjteményes kiállítása a Műcsarnokban693
Szántó Piroska kiállítása a Helikon Galériában694
Visszhang
Szalay Lajos levele693
Hány példányban jelenik meg a Kortárs?695
Képek
Fotók
Május
Illyés Gyula: Tisztulók: Corba magában, Corba vallomásai; Corbához a haldoklód ada; Amivel udvarol; Azalais vallomása; Zászlódíszben; Corba elalszik; Corba igaza; Perella Corbához; Amiel kérkedése; Corba búcsúzik (versciklus)699
Vészi Endre: Kacsasült délelőtt tízkor (novella)706
Szécsi Margit: Fácánok; A Honpolgár, Sarkantyú hava, július (versek)712
Tornai József: Földalatti apám (vers)714
Cseres Tibor: Az áruló nyomában - post mortem (műhelytanulmány és emlékezés)716
Orbán Ottó: A személyiség (vers)722
Ágh István: Mihály arkangyal: Szőlősi oltárkép; Remetekerti szobor; Bolgár ikon (versciklus)724
Fenákel Judit: Lili utazásai (kisregény, I. rész)740
Demény Ottó: Két gyermekkori emlék: A kert; A tócsa (versek)741
Bihari Sándor: Szülőföldem, kő (vers)742
Baranyi Ferenc: Egy pillanatra kiesik (vers)743
Marosi Gyula: Diliske (novella)748
Tandori Dezső: Egy nap haladékot (vers)749
Szepesi Attila: Latrikánus versek XVI-XVII. századi motívumokra751
Hubay Miklós: Színház a Cethal hátán (dráma)752
Magyar valóság
Moldova György: Az őrség panasza (II. rész)813
Fórum
Csűrös Miklós: Pályakezdő költők829
Mezey Emőke: Fiatal prózaírók836
Írók-könyvek
Pomogáts Béla: Déry Tibor: A napok hordaléka842
Alexa Károly: Mándy Iván: Mi az, öreg?844
Kardos József: Jókai Anna. Napok846
Simon Zoltán: Thiery Árpád két könyve: Gladiátorok kora; Művelt oroszlánok848
Könyvek Debrecenből és Debrecenről
Bata Imre: Kiss Tamás: Mérleg hava850
Solymos Ida: Egyet lép az ősi város - Versek Debrecenről; Hortobágy mellyéke - Versek Hajdú-Biharról; Együtt - Debreceni és Hajdú-Bihar megyei fiatal alkotók antológiája851
Jankovics Jószef: M. Pásztor József: A Mi Utunk - Forradalmár életek Debrecenben855
Színház-Film
Köröspataki Kiss Sándor: A drámától a színházig - Hermann István és Molnár Gál Péter könyvéről857
Urbán Nagy Rozália: A népművelő színház - Kazimir Károly könyve859
Visszhang
Szabó Miklós százados: Marosi Gyula novellájáról861
Válasz Szabó Miklósnak862
Újabb levelek a "Negyven prédikátor"-ról863
Június
Illyés Gyula: Fogyó időben; Csatavesztés; A démonok kezében; Lemaradt sebesült emlékezése; Veszendő nép (versek)867
Veres Péter: A hódításról (töredékek egy regényhez)870
Vészi Endre: A megteremtett csönd; Totemek tabuk tárgyak; Egy roncstelep felülnézetben (versek)880
Boldizsár Iván: Az élet hercege (elbeszélés)882
Vihar Béla: Küzdelem az Angyallal (vers)894
Gáll István: Nem megy (novella)896
Horgas Béla: Szerelmi jelenetek; Egy járókelő tanúvallomása (versek)900
Somogyi Tóth Sándor: Közeli csillagon nincs modell (dialógus)902
Békési Gyula: Este a kovácsműhely előtt (vers)908
Fenákel Judit: Lili utazásai (kisregény, II. rész)909
Császár István: Az ember evvel a nagy sebével (novella)921
Tóth Bálint: Késdobáló (vers)933
Munkácsi Miklós: Betörők (novella)934
Döbrentei Kornél: Ősz; Tél (versek)942
Újhelyi János: A házat lebontják, a barackfa kivirágzik (novella)943
Kurucz Gyula: Alpesi tej (novella)951
Mészöly Dezső: Deákosan: Dolce stil nuovo; Pannon panasz; Zsörtölődés (versek)952
Csanádi Imre: Mohácsi exhumálók; Homokbánya; Köpülő asszony, Hóolvadás (versek)954
Magyar valóság
Moldova György: Az Őrség panasza (III. rész)959
Fórum
Keresztury Dezső: Egry József műve laikus szemmel973
Jobbágy Károly: Tanítások három postai levelezőlapon - Emlékezés Veres Péterre980
Közös dolgaink
Herceg János: Petőfi a szerbeknél987
Jankovics József: Szomszédság és közösség - Tanulmányok a délszláv-magyar irodalmi kapcsolatok köréből989
Lőkös István: Miroslav Krleza 80 éves990
Miroslav Krleza: Naplótöredékek 1942-ből992
Ágh István: Szlovén költő magyarul - Matej Bor: Átkelt a vándor az atomkoron997
Lazar Curcic: Egy magyarországi szerb költő - Vujicsics D. Sztoján: Bomlások998
Sándor László: Sinkó Ervin két levele a Szovjetunióból1000
Dokumentum
Sándor László: Horger Antal nyilatkozata József Attiláról1002
"Szeressen szép, örökös tartományaimban" - József Attila dedikációja Mészöly Gedeonnak1006
Hidas Antal: Különböző évek verseiből1008
Írók, könyvek
Hermann István: Pándi Pál: Kritikus ponton1012
Kelemen János: Köpeczi Béla: Eszme, történelem, irodalom1014
Wintermantel István: Herczeg János: Két világ1017
Szakolczay Lajos: Gál László: Rozsdás esték1019
Veress Miklós: Károlyi Amy: -talan, -telen1021
Grezsa Ferenc: Tóth Judit: Két város1022
Gutai Magda: Költözés1023
Színház, film
Füleki József: Jegyzetek filmekről1029
Visszhang
Petőfi-számunk visszhangjából1031
Szakonyi Károly: "Isten veled, Lancelot!" - Gerelyes Endre emlékére
Képek
Fotók
Július
Csorba Győző: Madár villámlik, Szüleimnél, Egy ifjú öngyilkosra (versek)1035
Kertész Ákos: Pillanatkép (novella)1037
Mezei András: Profán jegyzet, Megfigyelések, Csavargó (versek)1041
Mándy Iván: Zsámboky Mozija - Stroheim forgatás közben (novella)1043
Hajnal Anna: Hiába Ariadné, Végre is. (versek)1053
Fenákel Judit: Lili utazásai (kisregény, III. befejező rész)1054
Károlyi Amy: Törött csésze, Pakli kártya, Nekropolisz, Ellentétpár, Alakok, Labirintus, Tévedni emberi dolog (versfűzér)1074
Szeberényi Lehel: Ágaink fészek-közegében (ajánlás fiatal novellisták írásához)1079
Bakos Péter: Trisztán meg Izolda (novella)1080
Bólya Péter: A síp (novella)1083
Bulla Károly: Majális (novella)1090
Farkasházi Zoltán: Vasárnap (novella)1093
Kolozsvári Papp László: A lista (novella)1100
Varga Rudolf: Négykézlábra ereszkedve (novella)1107
Kiss Anna: A Kék Libában (vers)1110
Kiss Benedek: Az a hóka csikó (vers)1111
Győri László: Strázsa (vers)1112
Veress Miklós: Metamorfózis (vers)1113
Apáti Miklós: A színész (vers)1114
Kovács István: Tengerész, Petőfi-töredék (versek)1115
Szepesi Attila: Három sugaras ének (vers)1116
Baka István: Változatok egy kuruc dalra (vers)1117
Király István: Hazafiság és internacionalizmus - A szocialista hazafiság és a magyar szabadságharcos hagyományok (tanulmány, I. rész)1118
Jegyzet
lllyés Gyula: A Veszprémi Petőfi Színház műsorfüzetébe1129
Simon István: A hazára találás gyönyörű dokumentuma1130
Takáts Gyula: Egyetemes szólítású vers - Petőfi: Adorján Boldizsárhoz1131
Rákos Sándor: Groteszk, rövidvers, vers-kompozíció1133
Tüskés Tibor: Weöres Sándor köszöntése1135
Németh László: Juhász Ferencről1136
Magyar valóság
Moldova György: Az Őrség panasza (IV. rész)1138
Pölöskei Ferenc-Takács Ferenc: Grófi földek urai és vándorai1149
Fórum
Hubay Miklós: Át az idő falain - Kortársunk: Madách Imre1155
Alexa Károly: Mérleg és meditáció - Fiatal kritikusokról1161
Írók, könyvek
Mikó Krisztina: Ortutay Gyula: Fényes, tiszta árnyak1167
Bárdos Pál: Zelk Zoltán: Féktávolságon belül1169
Tüskés Tibor: Hubay Miklós: Aranykor1171
Hegedűs Géza: Fodor József: Végtelen menet1173
Szepesi Attila: Takáts Gyula: Sós forrás1174
Rónay György: Téltemető1176
Grezsa Ferenc: Baranyi Ferenc: Változó szelek1178
Monoki György: Sárándi József: Vándor az aszályban1179
Kabdebó Lóránt: Ördögh Szilveszter: A csikó1180
Újhelyi János: Svédország messze van1182
Színház, film
Sziládi János: A főszereplő - a történelem1184
Képzőművészet
Három festő - három város
Juhász Mária: Réti Zoltán - Balassagyarmat1191
Sárándi József: Végvári I. János: Esztergom1194
K. Kovalovszky Márta: Újházi Péter - Székesfehérvár1195
Visszahang
Simon István: Búcsú B. Nagy Lászlótól1196
Cseres Tibor: A katona becsülete és becsvágya1197
Timár György: Túlzott konzerválás1198
Mezey Emőke: Magam mentsége1198
A Kortárs előfizetőinek számadatai1199
Rónai Pál: Levél Rio de Janieróból1200
Képek
Fotók
Augusztus
Illyés Gyula:
Őrködői, Ebből a hegyi honból, Jóembereink halálakor (versek)1203
Karinthy Ferenc:
Hosszú weekend (kisregény)1206
Csoóri Sándor:
A visszatérő, Helsinki, forgószékből, Májustól májusig, Szemfényvesztő test (versek)1232
Szakonyi Károly:
Verseny (hangjáték)1235
Szécsi Margit:
Szellem-testvéreink (vers)1240
Mészöly Miklós:
Nyomozás (részlet mozaiképítékezésű regényből)1243
Pilinszky János:
Szép és még szebb, A tett után, Fölriadva, Merénylet, Végkifejlet, Kétsoros (versek)1255
Utassy József:
Fény a bilincsen, Paradicsomi tűzmadár, Fellegajtó (versek)1257
Bella István:
Szavak az idegen nyelven, Szavak a télre (versek)1259
Veress Miklós:
Egy kiszolgált sárkány sírkövére, Aeternitas, Mese, Papírzászlók (versek)1262
Somogyi Tóth Sándor:
Eszelősen (novella)1265
Zaharia Stancu:
A negyedik ló, Az ördögi üstben (versek, Szemlér Ferenc fordításai)1268
Szilágyi Domokos:
Én, azki... (vers)1269
Király László:
Krúdy Gyula emléke, Mit is kerestél (versek)1270
Sütő András:
Nagyenyedi fügevirág (esszé)1272
Király István:
Hazafiság és internacionalizmus - A szocialista hazafiság és a magyar szabadságharcos hagyományok (tanulmány, II. rész)1280
Dokumentum
Kardos László: Debreceni levelek1291
Fórum
Kéry László: Kardos László hetvenöt éves1297
Molnár Gál Péter: Tamási Árom kidönti a falat1300
Bisztray Ádám: Találkozások Tamási Áronnal1309
Szakolczay Lajos: Sütő András
Közös dolgaink
Nicolae Balota: Homér és Oszián - Jegyzet Petőfi verséről1316
Faragó József: A román népballadák szolgálatában1319
Szályka Rózsa: Moldvai csángó népballadák és népdalok (Kallós Zoltán gyűjtéséből)1324
Szeptember
Nagy László
"Regölökj a régiekről..."1371
Simon István
Manysi népdal
Manysi sirató
Manysi sorsének
Udmurt népdal (műfordítások)1377
Kormos István
Mordvin ballada
Hanti sorsének (műfordítások)1380
Csanádi Imre
Miniatúrák a Képes Krónikából
Szarvasra vadászók
László herceg és a kun
A miniátor
Meggyesi Miklkós - nevére (versek)1383
Simon István
Májusi bükk (vers)1391
Hernádi Gyula
Királyi vadászat
Az utolsó Habsburg (dráma)1392
Takács Imre
A csönd szobrához
Tűz - víz
Ijesztő
Újházy Péter kakasa (versek)1441
Mándy Iván
Zsámboky mozija
Lubitsch
Adolphe Menjou (novella)1443
Tornai József
Indián a városban
Pusztulásunk (versek)1451
Nemes György
Behajtani tilos (elbeszélés)1453
Kiss Tamás
Csokonai piramisa (vers)1464
Pándi Pál
"A tihanyi ekhóhoz
Jegyzetek Csokonai Vitéz Mihály költeményéről (verselemzés)1465
Király István
Hazafiság és internacionalizmus
A szocialista hazafiság és a magyar szabadságharcos hagyományok (tanulmány, III. befejező rész)1476
Magyar valóság
Moldova György
Az Őrség panasza (VI., b efejező rész)1492
Pölöskei Ferenc - Takács Ferenc
Grófi földek urai és vándorai (III. befejező rész)1506
Varga Domokos
Köznyelvű Kalevala
Gondolatok Nagy Kálmán fordításáról1513
Radnóti Sándor
Csanádi Imre költészetéről1517
Írók - könyvek
Fenyő István
Benjámin László: Sziklarajzok1526
Juhász Béla
Kertész Ákos: Névnap1529
Kabdebó Lóránt
Simonffy András: Egy remek nap1531
Császár István: Feljegyzések az utolsó padból1532
E. Fehér Pál
Búcsú Ilku Páltól1535
Október
Nagy László: Temetés után; Észak felől; Asszony szeme (versek)1539
Vészi Endre: Vakdomino (novella)1542
Rónay György: Kakucsi rózsák (Vers)1547
Jékely Zoltán: Várószoba-tanulmány (elbeszélés)1549
Csorba Győző: Reggel, Tél hava; Tavaszi kertben; Kamasz-naplómból (Versek)1557
Balogh Edgár: Szép szó (elbeszélés)1559
Gyurkovics Tibor: Bomba; Kert; Gyász (Versek)1574
Ágh István: Fekete menyasszony; Körmenet; Helyzetrajz tanulsággal (Versek)1576
Somogyi Tóth Sándor: Huszonegy korsó sör (elbeszélés)1580
Kiss Dénes: Halmaz (vers)1591
Arató Károly: Nem is állati... (vers)1592
Végh Antal: A Kupa (elbeszélés)1594
Kiss Benedek: Akinek mázatlan-cserép volt marka (Vers)1607
Nyerges András: Önfeledt perc; Hónapok óta... (versek)1609
Sárándi József: Napok, Szerelmi dal; Parázsvirág (Versek)1609
Károlyi Amy: Pavane avagy az arunjuezi szép napok1612
Jegyzet
Mészöly Miklós: Levél a völgyből1616
Mezei András: A ló benéz az ablakon1621
Páskándi Géza. Vallomás egy drámaíró tervről1627
Duba Gyula. Léva - Zseliz - Hontfüzesgyarmat1627
Hernádi Miklós: Udvari szobám hátországa1634
Kurucz Gyula. Lecsukott szemmel1637
Magyar valóság
Siklós László: Több mint hobby1639
Sz. Lukács Imre: Várakozók1648
Fórum
Rigó Béla: Páskándi Géza1651
Görömbei András: Arcképvázlat Duba Gyuláról1663
Közös dolgaink
Kemény G. Gábor: Márki Sándor és a századforduló nemzetiségi mozgalmai1668
Írók - Könyvek
Diószegi András: Pilinszky János: Szálkák1675
Grezsa Ferenc: Hajnal Anna: Időjárás-jelentés hajóknak1679
Rónay László: Rákos Sándor: Az emlék jelene1680
Monoki György: Csoóri Sándor: Párbeszéd, sötétben1683
Bata Imre: Tornai József: Kiszakadva1685
Széles Klára: Békési Gyula: Ember a hídon1687
Jankovics József: Lengyel József: Argonidész hajói1688
Varga Lajos Márton: Rónay György: Nem jött madár1689
Kulin Ferenc: Mocsár Gábor: Gyémántper1691
Kiss Ferenc: Somogyi Tóth Sándor: A gyerekek kétszer születnek1692
Színház - Film
Fábián László: Kifelé a sodrásból1696
Nemes Károly: Hol az igazság?1699
Visszhang
Varga-Sabján Gyula: Szeressen vagy keressen?1704
Képek
November
Csokonai Vitéz Mihály: Az én életem (ismeretlen vers, jegyzetekkel - közreadja Szilágyi Ferenc)1707
Áprily Lajos: Csokonai ajándéka1712
Jékely Zoltán: Vitéz Mihály oltalmában1713
Jancsó Andrienne: Csokonai szavalva1717
Gy. Szabó Béla: Csokonait illusztrálva1719
Weöres Sándor: Csokonai öröksége1721
Héra Zoltán: Földiekkel játszó (vers)1723
Szilágyi Ferenc: Csokonai nagy utópiája (esszé)1724
Fodor András: A Garabonciás - Csokonai szellemének, San Miniato al Monte, Szimultán, 1973, Élni tovább - versek)1732
Németh László: Egy tél Budapesten (elbeszélés)1737
Zelk Zoltán: Toloncház, 1926 - Tavalyi fű, Kövér Irma szárnyai, Örvény, Hajnali áradat (versciklus)1740
Cseres Tibor: Bezdáni ember (elbeszélés)1742
Szécsi Margit: Vásznak (vers)1750
Maróti Lajos: Éjszakai járat (hangjáték)1751
Nagy Ida: Miért is? (novella)1757
Szilágyi Domokos: Éj és csend, Pokolra-késre, Szomorú, Miért, virágének, Szamár (versek)1761
Fekete Gyula: Triszex - szociológiai, történeti, közgazdasági, szexológiai tanulmány a háromnemű dajnákok társadalmáról (fantasztikus regény, I. rész)1791
Dokumentum
Gaál Gábor: Levelek Vas Istvánhoz1809
Közös dolgaink
Robert Rozsgyesztvenszkij: A síező, Adósság (versek, Garai Gábor fordítása)1816
Gál István: Dokumentumok - Babits Mihály Puskinról és Dosztojevszkijről - Szovjet tudományos csereajánlat Magyarországnak 1927-ből, A "Sarló és Kalapács" levele a "Nyugat"-hoz1816
Ék Sándor: Másodszor Moszkában1825
Jankovics József: Utak és találkozások - Váradi-Sternberg János tanulmányai1831
Wintermantel István: A kárpát-ukrajnai szocialista sajtó hagyományai - Rotman Miklós: Fáklyavivők1833
Szakolczay Lajos: A Kárpát Kalendárium Irodalmi Mellékletei, 1970-19731834
Szepesi Attila: A várakozás legszebb reggelén - Fiatal kárpát-ukrajnai magyar költők antológiája1837
Fórum
Kabdebó Lóránt: Valóság és nosztalgia Zelk Zoltán verseiben1839
Csűrös Miklós: Fodor András és a "Kettős rekviem"1845
Írók, könyvek
Varga József: Fülep Lajos: Magyar művészet1855
Grezsa Ferenc: Kardos László: Író, írás, irodalom1857
Kulcsár Péter: Klaniczay Tibor: A múlt nagy korszakai1858
Füleki József: Rényi Péter: A vita folytatása1860
Tóth Gyula: Garai Gábor: Elférünk a földön1863
Színház - film
Gyertyán Ervin: Magyar film, 19731865
December
Sütő András: Sorok egy levél margójára1875
Kós Károly: Levél Sütő Andráshoz "A Kolozsváriak"-ról1876
Marosi Péter: Lesem, hogy nő a fű - Beszélgetés a kilencvenéves Kós Károllyal1879
Zaharia Stancu: Salcia1885
Bartalis János: Kosály1886
Mihai Beniuc: Szülőföldem emlékezete1889
Balogh Edgár: Szebeni látogatások1890
Nagy István: Kérdőjelek felől nézve1893
Darvas József: Levél Nagy Istvánhoz1897
Létay Lajos: Merülő Atlantisz1899
Király László: A Bekecstől délkeletre1902
Páskándi Géza: Denevér az ajtófélfán1904
Kiss Jenő: Vízmarta domboldalak1905
Sütő András: Hol vagytok, ti régi játszótársak?1910
Csanádi Imre: Miniatúrák a Képes Krónikából: Béla herceg és a pomorán; Álmos herceg megvakíttatása; Vereség a Havaselvén (versek)1912
Mándy Iván: Zsámboky mozija - Bánky Vilmos (novella)1917
Zelk Zoltán: Optimizmus, győzelem1920
Solymos Ida: Tereptan; Megvagyok (versek)1921
Somogyi Tóth Sándor: Különös rekviem (novella)1923
Fehér Ferenc: Koszorú helyett; Ének a Tiszáról (Versek)1926
Bella István: Augusztus 7; Csak a sírás, December (Versek)1928
Fekete Gyula: Triszex - Szociológiai, történeti, közgazdasági, szexológiai tanulmány a háromnemű dajnákok társadalmáról1930
Király István: A mindennapok forradalmisága1969
Dokumentum
Szabó Lőrinc: Zrínyi Miklósról1989
Magyar valóság
Csoóri Sándor: Elindultam világ útján1991
Siklós Lászoló: Több mint hobby1997
Fórum
Kristó Nagy István: Fehér Ferenc költői útja2010
Írók - könyvek
Csetri Lajos: Illyés Gyula - Minden lehet2014
Kiss Ferenc: Nagy László - Versben bújdosó2018
Kabdebó Lóránt: Fekete Gyula - Triszex2024
Szakolczay Lajos: Moldova György - Az Őrség panasza2026
Pomogáts Béla: Galgóczi Erzsébet új elbeszélései2028
Sziládi János: Hubay Miklós - Színház a Cethal hátán2030
Alexa Károly: Sütő András - Istenek és falovacskák2033
Jankovics József: Király László - Kék farkasok2036
Visszhang
A szerkesztőség megjegyzése Varga Rudolf plágium-ügyéről2038
Nagy Pál: Konzervgyárban2038
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kortárs 1973. január-december Kortárs 1973. január-december Kortárs 1973. január-december Kortárs 1973. január-december

A gerincek és a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
4.200 Ft
2.100 ,-Ft 50
11 pont kapható
Kosárba