A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kortárs 1976. január-június (fél évfolyam)

Irodalmi és kritikai folyóirat - XX. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

Január
Illés Endre: Spanyol Izabella (dráma, I. rész)3
Szécsi Margit: Menet; Hotel Jelen; A nagy hadi-úton (versek)27
Károlyi Amy: Kulcslyuk-líra IV. (vers)29
Maróti Lajos: Az autóversenyző ráncai; Janus Pannonius másodszor Itáliában; Címtelenül; Idegenben a negyedik napon (versek)31
Jókai Anna: Az építkezők (novella)34
Cselényi László: Dosztojevszkij; Beckett (versek)39
Utassy József: Hungária Kávéház - Székfoglaló; Kávé-szonett (versek)40
Karinthy Ferenc: Házszentelő (kisregény, I. rész)41
Orbán Ottó: Párhuzamos életrajz; Finn tangó (versek)62
Szervác József: Kései lamentáció Csaba Judit dalénekes és amatőr színész halálos balesete ügyében (vers)63
Veress Miklós: Szobrok - Árkádiába (versfüzér)65
Döbrentei Kornél: Napforduló; Szentivánéj (versek)66
Vas István: Mért vijjog a saskeselyű? - Nehéz szerelem III. (emlékirat, IX. rész)68
Jegyzet
Juhász Ferenc: A szó hatalma és ereje87
Sütő András: A Kálvin-Szervét dráma születése88
Hubay Miklós: Naplójegyzetek88
Gyurkovics Tibor: Szindbádi szerelmek - Beszélgetés Huszárik Zoltánnal91
Fórum
Weöres Sándor: Három veréb hat szemmel - A magyar költészet rejtett értékei és furcsaságai (X. rész)94
Juhász Ferenc: Írószobám - Vallomás Garai Gábornak102
Pomogáts Béla: Költészet: emlékezés és számvetés - Csukás István verseiről112
Tolnai Gábor: Maradj velem, mert beesteledett - Itáliai számvetés (I. rész)117
Közös dolgaink
Garai Gábor: A halhatatlan esticsillag - Mihai Eminescu születése 125. évfordulójának évében130
Geo Bogza: Sarokba (vers, Szász János fordítása)131
Lipcsey Ildikó: Nicolae Iorga és az erdélyi magyar kultúra132
Páskándi Géza: A népművészet egyetemességéről (I. rész)137
Kritika
Vers
Csűrös Miklós: Jékely Zoltán: Az idősárkányhoz148
Görömbei András: Tornai József: Naptánc152
Széles Klára: Szilágyi Domokos: Felezőidő154
Próza
Kulin Ferenc: Dobai Péter: Tartozó élet156
Monoki György: Spiró György: Kerengő158
Borítók
Szécsi Margit: Hotel Jelen és Orbán Ottó Finn tangó című versének kézirathasonmása
Február
Illés Endre: Spanyol Izabella (dráma, II., befejező rész)163
Garai Gábor: Négy töredék; Arcraborulva; Aligha érdemem (versek)191
Raffai Sarolta: Jól emlékszem; Ághegyen ültél (versek)193
Hernádi Gyula: A tudat kvantummechanikája (novella)194
Csukás István: Kondor Béla és a halál (vers)199
Szécsi Margit: Imák (vers)200
Karinthy Ferenc: Házszentelő (kisregény, II. befejező rész)203
Eörsi István: Valóság és költészet; A horgászásról (versek)237
Mezei András: Madár-fa; Én és te; Az Igaz; Intés Kafkától; Magamban... (versek)238
Halmos Ferenc: Puskin. Pétervár (vers)239
Fenákel Judit: A hölgyek a könyvelésből (novella)240
Kalász Márton: Emlékirat; Nem onnan érkeznek; Ha ez a megoldás (versek)246
Vas István: Mért vijjog a saskeselyű? - Nehéz szerelem III. (emlékirat, X. rész)247
Jegyzet
Fekete Gyula: Még egyszer - Szülőföldjeim265
Gyurkovics Tibor: Szindbádi szerelmek - Beszélgetés Latinovits Zoltánnal269
Mezei József: Profán mitológia - Jegyzetek a regényről271
Somogyi Tóth Sándor: A modell274
Közös dolgaink
Páskándi Géza: A népművészet egyetemességéről (II. rész)279
Fórum
Weöres Sándor: Három veréb hat szemmel - A magyar költészet rejtett értékei és furcsaságai (XI. rész)285
Garai Gábor: Írószobám - Beszélgetés Csanádi Imrével292
Tolnai Gábor: Maradj velem, mert beesteledett - Itáliai számvetés (II., befejező rész)301
Kritika
Tanulmány
Juhász Béla: Ilyés Gyula: Iránytűvel316
Hajdu Ráfis Gábor: Szabolcsi Miklós: A clown mint a művész önarcképe320
Tamás Attila: Kenyeres Zoltán: Gondolkodó irodalom323
Vers
Márkus Béla: Csanádi Imre: Összegyűjtött versek324
Kiss Ferenc: Kormos István: N. N. bolyongásai327
Borítók
Kalász Márton Nem onnan érkeznek és Mezei András Madár-fa című versének kézirathasonmása
Március
Déry Tibor: A gyilkos és én (bűnügyi beszély)331
Takáts Gyula: Kapás emlékmű; Egy nem példánya íme; Vásznamat hajtogatom (versek)357
Boldizsár Iván: Utolsó kenet (elbeszélés)359
Vészi Endre: A bűnbocsánat feltételei; Búcsú egy utcasarkon (versek)368
Békési Gyula: Fiatalságom paradicsoma (vers)369
Héra Zoltán: Dal, bíborszál (versfüzér)371
Lengyel Péter: Mi, civilek (elbeszélés)373
Szöllősi Zoltán: Inkognitó (vers)381
Orbán Ottó: A világ teremtése - Filozófiai operett avagy a klasszikus költészet lehetőségei (vers)382
Tandori Dezső: Round Pond avagy a: Kerek Tó (vers)382
Munkácsi Miklós: A fattyú (regény, I. rész)405
Takács Imre: Beszéd a fejfákhoz (vers)406
Csorba Győző: Bolond cifrázgatás; Közös (versek)408
Vas István: Mért vijjog a saskeselyű? - Nehéz szerelem III. (emlékirat, XI. rész)409
Jegyzet
Hubay Miklós: Naplójegyzetek419
Gyurkovics Tibor: Szinbádi szerelmek - Beszélgetés Dayka Margittal 421
Fórum
Weöres Sándor: Három veréb hat szemmel - A magyar költészet rejtett értékei és furcsaságai (XII. rész)424
Esze Tamás: Népi kurucság, kupecek és szegénylegények433
Kovács Sándor Iván: Vas István Rákóczi-motívumai448
Közös dolgaink
Páskándi Géza: A népművészet egyetemességéről (III. rész)471
Kritika
Próza
Hajdú Ráfis Gábor: Déry Tibor újabb művei477
Balázs Ádám: Boldizsár Iván: Halálaim482
Mátyás Győző: Gáll István: Az Öreg484
Kardos József: Jókai Anna: Mindhalálig485
Vers
Kebdebó Lóránt: Bella István: Hetedik kavics 487
Iszlai Zoltán: Hatvani Dániel: Koronaakác489
Tanulmány
Bata Imre: Kiss Tamás: Árkádiában éltünk491
Vörös Imre: Julow Viktor: Árkádia körül492
Székely Júlia Anna: Makkai László: A reneszánsz világa493
Ács Pál: Klaniczay Tibor: A manierizmus492
Képzőművészet
Ágh István: Morvay László grafikái495
Borítók - II. Rákóczi Ferenc rajza a nagyszombati csatáról és Vas István Nagyszombat, 1704 c. versének első sorai
Képek - Rákóczi-illusztrációk, Morvay László
Április
Illyés Gyula: Nyilatkozások; Egy házaspár sírfölirata; Bergerac főtere mint hű kutya (versek)499
Moldova György: A forgalomnak menni kell! (Riportkönyv, I. rész)501
Fodor András: Tanúvallomás; Egy év (versek)537
Gáll István: Karámban (elbeszélés)539
Tornai József: Az ihlet sötét és világos foltjai; A szomorúság démonai; Anyám-arcú legények (versek)549
Kiss Dénes: Hangkaloda; Rögpörgető (versek)551
Végh Antal: Ketten voltak aznap a mezőn (novella)552
Hatvani Dániel: Tengerfenék; Mítosz (versek)558
Nyerges András: Nyilvántartás (versfüzér)559
Munkácsi Miklós: A fattyú (regény, II. rész)561
Bisztray Ádám: Ősz; Eső és este (versek)576
Nyilasy Balázs: Három szerelmes vers577
Szentgallay Géza: Supernova (novella)578
Károlyi Amy: Kulcslyuk-líra (vers)582
Solymos Ida: Azonosulás (vers)588
Vas István. Mért vijjog a saskeselyű? - Nehéz szerelem III. (emlékirat, XII. rész)589
Jegyzet
Sándor Iván: Egy futárút történeteiből602
Gyurkovics Tibor: Szindbádi szerelmek - Beszélgetés Ruttkai Évával607
Fórum
Weöres Sándor: Három veréb hat szemmel - A magyar költészet rejtett értékei és furcsaságai (XIII. rész)610
Bori Imre: Jókai a XX. századi prózairodalom tükrében618
Kristó Nagy István: Az Égető Eszterről - negyedszázad után623
Somlyó György: Vázlat Szentkuthy módszeréről629
Péter László: Minden a versért volt - Vágó Márta József Atiláról635
Karinthy Ferenc: Írószobám - Beszélgetés Zelk Zoltánnal641
Közös dolgaink
Páskándi Géza: A népművészet egyetemességéről (IV., befejező rész)652
Pomogáts Béla: Szemlér Ferenc hetven éve658
Kritika
Regény
Babics László: Lakatos Menyhért: Füstös képek659
Simon Zoltán: Gyertyán Ervin: Szemüveg a porban660
Elbeszélés
Imre László: Csaplár Vilmos: Vásárlóink figyelmébe ajánljuk a Zaporozsec 968-es típusú gépkocsit662
Kulin Ferenc: Czele György: Minden jegy elkelt663
Borítók - Gáll István és Solymos Ida kézírása
E számunkat Barcsay rajzaival illusztráltuk (Fényképezte: Szelényi László)
Fotó: Molnár Edit641
Május
Vas István: Mért vijjog a saskeselyű? - Nehéz szerelem III. (emlékirat, XIII. rész)667
Erdélyi József: Zengő csillag (vers)679
Moldova György: Vezérállásban I. (riportkönyv, II. rész)680
Csuka Zoltán: Számvetés; Balzsam; Patt; Könyörgés bölcs halálért (versek)703
Bor Ambrus: Izolda (novella)704
Ágh István: Tűnő világosságom (versfüzér)710
Szakonyi Károly: Portások (hangjáték)714
Csukás István: Negyven felé; Visszhang az árnyékból (versek)726
Abody Béla: Szamárfül tükör előtt (emlékezés)727
Döbrentei Kornél: S azóta; Szomjúság (versek)735
Sárándi József: Birtokosviszony; nem megy (versek)736
Tandori Dezső: Ma nyár van, ma ősz van (novalla)737
Utassy József: Hungária Kávéház (versfüzér)742
Munkácsi Miklós: A fattyú (regény, III., befejező rész)744
Iszlai Zoltán: Emléksorok; Leíró (versek)771
Hajnal Anna: Eti; Tüzes színekkel; Meddig? (versek)772
Fórum
Weöres Sándor: Három veréb hat szemmel - A magyar költészet rejtett értékei és furcsaságai (XIV. rész)774
Klaniczay Tibor: Mi és miért veszett Mohácsnál? 783
Ágh István: Engedelmes fia Ber'senyi Dániel797
Szigethy Gábor: Gróf Széchenyi István hidat épít 800
Agárdi Péter: Szakonyi Károly első évtizede807
Közös dolgaink
***: A KORUNK és korunk ötven éve812
Pomogáts Béla: A régi Korunk számvetése a magyar irodalommal813
***: Egy lant sok húrján 818
Kritika
Vers
Németh S. Katalin: Keresztury Dezső: Égő türelem826
Pintér Lajos: Dudás Kálmán: Percek pillaközén827
Próza
Belohorszky Pál: Bajor Andor: Lelkek és pasasok829
Ablonczy László: Mocsár Gábor: Sziklából víz831
Borítók - Gaál Gábor jegyzetfüzetének két lapja
Fotó - Váhl Ottó807
Június
Garai Gábor: Két szegénylegény beszélget; Augusztus; Újult szívvel; Az üdv-jelentő angyal; A mű születése; Állóháború; Mielőtt (versek)835
Vészi Endre: Sziréntulajdonos (novella)839
Görgey Gábor: Egy vacsora anatómiája (vers)845
Moldova György: Vezérállásban II. (riportkönyv, III. rész)851
Pákolitz István: Nevezet; Megjátszó; Egyoldalú (versek)867
Vathy Zsuzsa: Szégyen (novella)869
Péntek Imre: Hajszüret873
Csörsz István: Varb Winchester és utószezonban (novella)874
Baka István: Szárszói töredék (vers)876
Pintér Lajos: Disco of poetry (vers)877
Kolozsvári Papp László: A renitens kutya (novella)879
Szöllősi Zoltán: Gergely napján; Ismert dal (versek)885
Kornis Mihály: Apa győz (novella)886
Karácsondi Imre: Utak; Világ tánca; Kedves-kereső; Jelenéseim; Vers; A létezés mozaikjai; Ősz (versek)892
Kiss Anna: A játék (bábjáték)896
Petri György: Az öngyilkos; A Múzsa átrepül a Költő kórágya felett; Éberálomkép Mayával és gyerekkel (versek)907
Somogyi Tóth Sándor: Hullámok (elbeszélés)909
Takáts Gyula: Berzsenyi végbúcsúja szülőföldjétől (vers)922
Jegyzet
Károlyi Amy: Hephaistos a tüzes pöröllyel923
Fekete Gyula: Lapozgatás az élő könyvtárban925
Szalai Csaba: Hörcsögök937
Fórum
Weöres Sándor: Három veréb hat szemmel - A magyar költészet rejtett értékei és furcsaságai (XV. rész)940
Radnóti Zsuzsa: Remenyiknek mindenki tartozik951
Marosi Ildikó: Hajnali munka - Beszélgetés Sütő Andrással956
Agárdi Péter: Gyurkó László első évtizede961
Karinthy Ferenc: Írószobám - Beszélgetés Galgóczi Erzsébettel966
Kritika
Vers
Mezei József: Nagy László; Versek és műfordítások - Önarkép, ezüstben980
Kis Pintér Imre: Tóth Bálint: Hetedik évad989
Tüskés Tibor: Pardi Anna: Ágak körül a virradat991
Székely Magda: Átváltozás993
Próza
Földes Anna: Moldova György: A Szent Imre-induló994
Kardos József: Bárdos Pál: Az első évtized997
Visszhang
Farkasházi Zoltán: Szabó István 1931-1976999
Borítók - Kolozsvári Papp László és Szöllősi Zoltán kézírása
Képek - Ágh Ajkelin Lajos (fényképezte: Mészáros István); Horváth Ferenc; Kóka Ferenc; Szabó M. László
Fotók - Forgács Péter - Kornis Péter - Rédner Márta
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kortárs 1976. január-június (fél évfolyam) Kortárs 1976. január-június (fél évfolyam) Kortárs 1976. január-június (fél évfolyam)

A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
1.980 Ft
690,-Ft 50 30
5 pont kapható
Kosárba
30% garantált kedvezmény!