A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kortárs 1977. január-december

Irodalmi és kritikai folyóirat - XXI. évfolyam 1-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Január
Illyés Gyula: A Kortárs ünnepére3
***: Húsz év - húszezer példány5
Jékely Zoltán: Blokházy panaszaiból; Emléktábla helyett (versek)7
Szakonyi Károly: Vörösvári út (emlékezés)8
Tamkó Sirató Károly: Hármashatár-hegyi beszéd; Flórián (versek)10
Czigány György: Egy mondat Óbudáról (prózavers)12
Gyurkovics Tibor: Óbuda (vers)13
Betha Bulcsu: A fejedelem sírja felett (vallomás)15
Kiss Dénes: Levelek (vers)19
Gutai Magda: Lakótelep; Szanálandó terület (versek)20
Gyurkó László: Halálugrás (elbeszélés)21
Simonyi Imre: Forgácsok egy fakeresztről (versfüzér)39
Kalász Márton: Az eleven szeretet; Kérdezlek, alvó; Este (versek)40
Veress Miklós: Széljegyzetek régi szavakhoz Czuczor és Fogarasi urak emlékezetére; Egy pohárra, melyet nászajandékul kaptak (versek)42
Dobos László: Meglátszanak a vizek mélységei (elbeszélés)44
Majtényi Erik : Toledóban együtt nem voltunk szombaton (vers)54
Lászlóffy Aladár: Világnak vidéke; Az előreküldött levél; Vivat academia (novella)56
Ördögh Szilveszter: Ködszitálás (novella)58
Szervác József: Vissza a poharakhoz (vers)62
Vas István: Mért vijjog a saskeselyű? - Nehéz szerelem III. (emlékirat, XIV. rész)64
Jegyzet
Csoóri Sándor: Nomád napló77
Fekete Gyula: Három tanyasi 86
Moldova György: Riporterek erkölcsei100
Fórum
Györffy György: Legenda és valóság Árpád személye körül103
Somlyó György: Bevezetés a modern költészetbe (I. rész)114
Garai Gábor: Írószobám - Beszélgetés Szabó Magdával 127
Kritika
Próza
Tüskés Tibor: Illés Endre: A só íze138
Czére Béla: Kolozsvári Grandpierre Emil: Táguló múlt140
Dráma
Hubay Miklós: "Bizonyosabbat, mint a kocka..." (Szász Imre: Áldozatok)142
Ablonczy László: Megváltók nélkül (Szakonyi Károly, Hernádi Gyula és Karinthy Ferenc drámagyűjteményéről)147
Vers
Tandori Dezső: A mennyezet és a padló
Könczöl Csaba: Vizsgálat egy minden gyanú felett álló szabályrendszer ügyében150
Almási Miklós: Köznyelvi élmények152
Visszhang
Tamás Gáspár Miklós: A halál születésnapja - Búcsúvétel Szilágyi Domokostól158
A Kortárs példányszám-adatai 1976-ban160
Borítók - Gyurkó László és Szilágyi Domokos kézírása
Fotók - E számunkat Kiss Gábor Óbudáról készített fényképeivel illusztráltuk
Február
Gyergyai Albert: Epitáfiumok (versfüzér)163
Örkény István: Szövegek165
Takáts Gyula: Kert- és folyóvariációk (versfüzér)179
Tatay Sándor: Lyuk a tetőn (elbeszélés)181
Csorba Győző: Elvessző kert; A nekik rendeltekből; Külön; Epigon-Hamlet (versek)198
Sediánszky János: Borsos Miklósék tihanyi kertjében (beszélgetés)200
Hervay Gizella: Csendélet (vers)206
Palocsay Zsigmond: Őzike (vers)206
Tornai József: Nap jár a homoktetőkön (emlékezés)207
Páll Lajos: Téli utazás (vers)216
Thiery Árpád: A valóság kútja (szociográfia)217
Weöres Sándor: A tipográfushoz; Amikor Csorba Győzővel hatvanévesek lettünk (versek)233
Mezei András: Léleknyire; Fényből fény; Pieta (versek)234
Szentmihályi Szabó Péter: Magyarok az űrben (fantasztikus novella)235
Károlyi Amy: Ad notam József Attila; Az igazi (versek)239
Szécsi Margit: Hóbánya (vers)240
Jókai Anna: Egy késpengényi rés (elbeszélés)242
Hajnal Anna: Alkonyfény (vers)252
Habán Mihály: Egy költőbarátom ismeretlen katonasírjának emlékműve (vers)253
Vas István: Miért vijjog a saskeselyű? Nehéz szerelem III. (emlékirat, XV. rész)254
Jegyzet
Hubay Miklós: Naplójegyzetek267
Moldova György: Miért nem írok színdarabot?269
Szalai Csaba: Dűlőúti igazolvány271
Takács Imre: A hegyi szőlőskert legendája274
Tornai József: Egy kert örökléte - B- Kéry Ilona Kertem című könyvéről280
Fórum
Déry Tibor: Megjegyzések a líra szociológiájához282
Somlyó György: Bevezetés a modern költészetbe (II. rész)291
Garai Gábor: Írószobám - Beszélgetés Kálnoky Lászlóval304
Páskándi Géza: A sorsválasztó Tamási modernsége313
Kritika
Próza
Kulcsár Szabó Ernő: Féja Géza: Sűrű, kerek erdő317
Németh S. Katalin: Tóth Béla: Álarcban319
Márkus Béla: Szakonyi Károly: Tudatom, jól vagyok320
Vers
Szabolcsi Gábor: Vihar Béla: Szamárháton322
Németh S. Katalin: Tóth Béla: Álarcban319
Iszlai Zoltán: Pintér Lajos: Fehéringes folyók325
Visszhang
Takács Imre: A költőnő szól - Hajnal Anna hetvenéves327
Borítók: Csorba Győző, Déry Tibor és Weöres Sándor kézírása
Fotók - E számunkat Díner Tamás Borsos Miklósék tihanyi kertjéről készített fényképeivel illusztráltuk - Balla Demetet304
Március
Illyés Gyula: Beatrice apródjai (emlékezés)331
Páskándi Géza: Az érték lombhullása; Az érték megnevezése; Győztes és vesztes megismerés (versek)363
Tornai József: Egy táj elsiratása (vers)365
Cseres Tibor: Szem és Pulzus (novella)366
Jánosy István: Gandhi-kantáta (versfüzér)368
Tandori Dezső: (Talán!): St. Severin-sarok; St. Severin összefüggéstelenül meghal; Folytatódik (versek)370
Hubay Miklós: Ki látott engem? (történet, filmre)372
Horgas Béla: Segesvár; Tavaszi dal (versek)421
Veress Miklós: Munkadal; Négysoros; A tor; Két régi etűd; Lassúdások (versek)422
Bárdos Pál: A király és a költő (novella)424
Arató Károly: Ez az öszvér-természetű.. (vers)430
Végh Antal: Kokas Lidi nem repült el (elbeszélés)431
Nagy Gáspár: A halántékon lőtt versek emlékműve mögött (vers)439
Vas István: Mért vijjog a saskeselyű? - Nehéz szerelem III. (emlékirat, XVI. rész)440
Jegyzet
Kolozsvári Grandpierre Emil: Szédült csokor I.450
Moldova György: Miért nem írok filmet?454
Sánta György: Besurrani nehéz...456
Fórum
Haraszti Sándor: Próbatétel459
Garai Gábor: Írószobám - Beszélgetés Tamás Aladárral464
Galsai Pongrác: +1 fő474
Kritika
Tanulmány
Bata Imre: Pándi Pál: Első aranykorunk483
Belohorszky Pál: Fekete Sándor: Számadás az ünnepről486
Alexa Károly: Petőfi állomásai - Versek és elemzések487
Történelmi regény
Solymos Ida: Gáspár Margit: Isteni szikra490
Mátyás Győző: Sándor Iván: A futár491
Vers
Mezei András: Garai Gábor: Visszfény493
Széles Klára: Kalász László: Ne dűts ki, szél495
Borítók - Illyés Gyula és Tornai József kézirata
Képek - Ferenczy Béni Adyról készült művei Kocsis László grafikái
Fotók - Flesch Bálint - Gábor Katalin - Gink Károly - Szécsényi Ferenc
Április
Vas István: Mért vijjog a saskeselyű? - Nehéz szerelem III. (emlékirat, XVII. rész)499
Garai Gábor: Téli kép a kertről (vers)507
Cseres Tibor: Vidéki hírek508
Puszta Sándor: Vendégségben Leányfalun Gyulai Páléknál512
Vészi Endre: Két szentedrei (vers)516
Fábián Zoltán: Szentendre holdudvarában517
Szeberényi Lehel: Ha fogott a háló 519
Tóth Bálint: A diadalmenet kordonjai mögött; Itt az ezüstkor (versek)525
Csukás István: Egy fényképre; Lassan húsz éve; Ezt a verset álmodtam (versek)527
Utasy József: Hungária Kávéház (versfüzér)528
Galgóczi Erzsébet: Félemelet (elbeszélés)529
Fiatal költők versei
Petrőczi Éva: Tettyei délelőtt; Ballada-féle lányaimról; Erdélyi féniks; Finn miniatűrök; Ivan Mestrovic szobraira; Csontváry549
Gáll György: Veremnél; Tüdőgyógyintézet552
Domján Gábor: Vers; Nincs többé bebocsátás; Együgyű mérges nyelvelés553
Balázsovics Mihály: Egy monológ folytatása554
Böröczki Mihály: Műhelyben; Szabálytalanul; Memento556
Bárány János: Levél; Születésnapra558
Nagy Péter: Ciprusok Cipruson (útinapló)559
Hatvani Dániel: Szivárvány-cseppkövek alatt Sisak nélkül; Félárbocon (versek)565
Nagy Gáspár: Lüktetés a hullaházban (vers)567
Szöllősi Zoltán: Őszi part; Mesének (versek)568
Baka István: Sátán és Isten foglya; Régi vadászat (versek)569
Hernádi Gyula: Bajcsy-Zsilinszky Endre (történelmi látomás)570
Közös doglaink
Költők a Szovjetunióból
Pjotr Vegin: Jelenkori óda596
Arvi Siig: Gabonacsönd597
Eduardas Miezelaitis: Virágvers; Akvarell597
Otar Csiladze: Puskin párbajának színhelye (Veress Miklós fordításai)598
E. Fehér Pál: Találkozások599
Jegyzet
Kolozsvári Grandpierre Emil: Szédült csokor II.603
Moldova György: Doktor Simon Pál608
Gyukovics Tibor: Krúdy-elixír610
Mészöly Miklós: Naplójegyzetek612
Fórum
Juhász Mária: Emlékezés Simon Istvánra614
Belohorszky Pál: A léthiány dalmítosza - Juhász Ferenc: Gyermekdalok620
Győri György: Küzdelem a lélektannal és a világgal - Beszélgetés Mérei Ferenccel629
Maróti Lajos: Hogyan lettem fizikus?645
Pomogáts Béla: Maróti Lajos649
Kritika
Tanulmány
Sőtér István: Nevelőnk, az irodalom - Király István tanulmánykötetéről653
Péter László: Komlós Aladár: Kritikus számadás655
Próza
Gács Béla: Kolozsvári Grandpierre Emil: A szerencse mostohafia658
Németh S. Katalin: Gáll István: A ménesgazda659
Czére Béla: Bertha Bulcsu: A kenguru, A Teimel villa661
Visszhang
Almási Miklós: B. Mészáros Vilma 1921-1977664
Novellapályázat664
Borítók - Kolozsvári Grandpierre Emil és Szeberényi Lehel kézírása
Képek - E számunkat Balogh László, Deim Pál, Farkas Ádám, Kocsis Imre, Gy. Molnár István és Szántó Piroska műveivel illusztráltuk
Fotók - Fenyő János, Szomory György
Május
Illyés Gyula: Beatrice apródjai (emlékezés)667
Takáts Gyula: Néhány xenia párizsi útifüzetemből; Úti ajándékok (versek)693
Somlyó György: A Föld túlsó felén (versciklus)694
Moldova György: Mister Hemingway (útijegyzet)699
Tóth Éva: Korall; Idézetek; Madrigál; Nocturno (versek)702
Orbán Ottó: A négykerekű ember; Miért nem élnék Amerikában?; Hova lettek a hatvanas évek? (versek)704
Vészi Endre: A gondviselő (novella)708
Hajnal Gábor: Méretlen tenyészik (vers)715
Ágh István: Pál napja; Feketerigók fekete hajnala (novella)716
Fekete Gyula: Az utolsó Julcsa (riport)718
Dobai Péter: Minden eszedbe jut most. A szék (vers)732
Fenákel Judit: Az idegen nő és a nagy, fehér kutya (novella)733
Polner Zoltán: Akvárium (vers)738
Vas István: Mért vijjog a saskeselyű? - Nehéz szerelem III. (emlékirat, XVIII. rész)739
Közös dolgaink
***: Amerikától Latin-Amerikáig757
Budai Parmenius István: Hajóraszállás... másként Epibatikon (Csorba Győző fordítása)759
Budai Parmenius István: Paean (Weöres Sándor fordítása)766
Vargyas Gábor: Közép-Amerika kultúráinak védelmében - Jegyzetek Benedek István Varázslás és orvoslás az azték, maya és inka birodalomban című könyvéhez770
Ángel Augier: Köszöntjük magyar barátainkat (Horányi Krisztina fordítása)774
Juhász Ferenc: Havannai irodalmi estünk elé775
Kovács Sándor Iván: Két költő-hispanista - Beszélgetés Somlyó Györggyel és Tóth Évával776
Kubai költők versei
José Lezama Lima: A Kimért percek című szonettciklusból783
Eliseo Dieog: Változatok; óda az ifjú fényhez784
Cintio Vitier: Világ; Hetedik epitalamium786
David Chericián: A műves és a műve; Ars poetica; Az Emlékezés fája című ciklusból (Somlyó György és Tóth Éva fordításai)788
Fórum
Jékely Zoltán: Köszöntőlevél Dsida Jenő 70. születésnapjára791
Mesterházi Lajos: Egy ismeretlen Devecseri-vers794
Rónai László: Az istenek kegyeltje - Devecseri Gábor hatvanadik születésnapjára795
Domokos Mátyás: Képzelt beszélgetés Weöres Sándorral797
Veress Miklós: Változó költészet - Jegyzetek Fülöp László Élő költészet című könyvéről813
Karinthy Ferenc: Írószobám - Beszélgetések Komlós Aladárral 816
Balázs Ákosné: Tiszteletbeli vasutasság avatták Moldova Györgyöt (képriport)828
Visszhang
Páskándi Géza - A halál mindenkié832
Borítók - Somlyó György és Tóth Éva kézírása
Képek - E számunkat Raul Martinez és Dario Mora grafikáival illusztráltuk
Fotók - Balla Demeter; Fifilina József, Mafilm
Június
Illés Endre: Dilaudid (novella)835
Károlyi Amy: Tündérkert (vers)842
Ács Margit: Pesti sirató (novella)845
Pardi Anna: Jelenet; Kiút (versek)848
Bán Zsuzsa: Az első gyerek (novella)849
Börcsök Mária: Mire gondolsz, Éva? (esszé)853
Petrőczi Éva: Magyar deákok nyomában; Árva Bethlen Kata (versek)859
Darányi Marianna: Öt nap - és az összes többi is (novella)860
Jókai Anna: A választás képessége - Válaszo Szűcs Imrének, az újvidéki Magyar Szó munkatársának (interjú)863
Tóth Éva: Divatszalon (novella)865
Gutai Magda: Ezen az aranyló délutánon (vers)867
Csoóri Sándor: Megkésett tüntetés egy francia bányászvárosban; A csavargó elégiája; Barátom roncsolt arcképe; A sötétségből sötéten (versek)868
Cs. Nagy István: Lányok, tengerek, csillagok; Megkésett angelus (versek)871
Marsall László: A rekviem megtagadása (vers)872
Cselényi László: A csodaváró szegény Forbáth Imr; Anyamadár-sirató (versek)875
Maróti Lajos: A motozó (novella)877
Ács Jenő: Homlokpánt a mohácsi síkon (vers)881
Baranyi Ferenc: Hej, Rákóczi, Bercsényi!... (versfüzér)882
Tóth Endre: Balassi után; Móricz Zsigmond idézése (versek)885
Karinthy Ferenc: Marich Géza utolsó kalandja (elbeszélés)886
Jegyzet
Abody Béla: Emlékezetem pályája - Töredék a legendák természetéről918
Nemes György: Lábbal lefelé921
Fórum
Alexa Károly: Sütő András ötvenséves925
Moldován Domokos: Weöres Sándor és Károlyi Amy Erdélyben (képriport)926
Garai Gábor: Írószobám - Beszélgetés Jékely Zoltánnal932
Domokos Mátyás: A pályatárs szemével - Válaszol: Szász Imre - A hagyomány és a világirodalom ösztönző szerepe a kortársi magyar prózában940
Agárdi Péter: Kettős tükörben945
Közös dolgaink
Vilém Závada Élő csoda953
Jir Zacek: A tenger csábítása (Tóth Éva fordítása)954
Jan Pilar: Kód955
Donát Sajner: Mindig (Tornai József fordítása)956
Ivan Skála: A mérkőzés957
Miroslav Florian: Csöndes éj (Veress Miklós fordítása)957
Miroslav Válek: Kísértések (Garai Gábor fordítása)958
Czine Mihály: A nagy üzenetváltás - Emil Boleslav Lukác könyve968
E. Fehér Pál: A szlovák szocialista irodalom folyóirata, a DAV971
Páskándi Géza: Szlovákiai olvasónapló974
Varga Rózsa: Magyar nyelv- és irodalomoktatás a prágai Károly Egyetemen977
Oldrich Rafaj: A Literáni Mesícníkről980
Duba Gyula: Az Irodalmi Szemléről982
Görömbei András: Egy szál ingben - Dobos László új regénye985
Kritika
Nyolc verseskönyv
Széles Klára: "Szakadékok fölött... cérnaszál reményen" - Zelk Zoltán: Aki az isten nem szeret988
Belohorszky Pál: Szécsi Margit: Birodalom990
Tandori Dezső: Somlyó György: Épp ez992
Pályi András: Kiss Anna: Kísértenek994
Pálfy Katalin: Sárándi József: Tűzoltók napja995
Erdődy Edit: Papp Árpád: Metszéspontok997
E. Nagy Sándor: Kulcsár Ferenc: Édennek neveztem998
Tóth László: Ithakából Ithakába999
Visszhang
Meghalt Szalatnai Rezső1000
Borítók - Illés Endre (Balla Demeter fotói)
Képek - E számunkat Béres Erzsébet és Lieber Éva műveivel illusztráltuk (Égető János és Gyökér László fotói)
Fotók - Sándor Zsuzsa
Vahl Ottó
Július
Illyés Gyula: Beatrice apródjai (emlékezés)1003
Fodor András: Egyszer csak Trákiában...; Malom (versek)1028
Tornai József: Azt akarja; Nyöszörgő, újjászülető arc; Öled és ölem között; Istentisztelet (versek)1030
Bisztray Ádám: A hegy másik oldalán (vers)1031
Moldova György: Az első novellám (novella)1032
Gyurkovics Tibor: Szeretetotthon (vers)1035
Héra Zoltán: Szedetlen mezők, 1961 (vers)1037
Veress Miklós: Ady-kép csolnakkal és lovakkal; Három történelmi bagatell; Szigliget; Hatsoros; Hagyaték (versek)1038
Levendel Júlia - Horgas Béla: Négykezes (elbeszélés)1042
Szepesi Attila: Manicheusok; Krisztának; Kései táj (versek)1050
Pintér Lajos: Arcod rajza héthatáron (vers)1051
Ördögh Szilveszter: Éjfél (novella)1052
Polner Zoltán: Kérdőjelek; Zseni, tájképpel (versek)1057
Dobai Péter: Holtpontok (vers)1059
Kulcsár Ferenc: Hajnali ihlet (vers)1059
Tárnok Zoltán: Szemközt a lelátó (elbeszélés)1060
Iszlai Zoltán: Valcer; Felszólamlás, szimbóliummal (versek)1075
Tönköl József: Ha vagy (vers)1076
Botár Attila: Feslett kíváncsiság (vers)1077
Szerémi László: Bosszú Anita Ekbergért (novella)1078
Gömöri György: Kemény János erdélyi hadvezér emlékiratából (vers) 1083
Bakucz József: Kosztolányihoz (vers)1084
Horváth Elemér: Lépkedvén naponta (vers)1084
Páskándi Géza: Nosztalgia földjén (esszé)1085
Szántó Miklós: Ezer szállal a szülőföldhöz - Dokumentumok a három Anyanyelvi Konferenciáról1101
Thiery Árpád: Magyar glóbusz, mítosz nélkül - Beszélgetés Bognár József akadémikussal, a Magyarok Világszövetsége elnökével1110
Jegyzet
Kolozsvári Papp László: Levél Párizsból1115
Balázs Ádám: Utazás Provence-ban1118
Fórum
Benda Kálmán: Egy új forrástudomány: a történeti grafológia1123
Jékely Zoltán: Előérzet és következtetés - Széchenyi István vesztőhely-érdeklődéséről, naplójegyzései alapján1132
Karinthy Ferenc: Írószobám - Beszélgetés Györffy Györggyel 1138
Domokos Mátyás: A pályatárs szemével - Válaszol: Kormos István - A hagyomány szerepe a fiatal magyar lírában1149
Kritika
Tanulmány
Tóth Éva: A filológus lírája - Szauder József: Kövek és könyvek1156
Belohorszky Pál: Nagy Péter: Útjelző1157
Két év gyermekköltészete, 1975-761159
Cs. Nagy István: Tamkó Sirató Károly: Tengerecki hazaszáll
Zelk Zoltán: Tollászkodik a tavasz
Hajnal Anna: Az elefántról meg a fánkról
Nemes Nagy Ágnes: Mennyi minden
Osvát Erszébet: Rigófütty szól
Gyurkovics Tibor: Tintapaca
Galambosi László: Lepkekirály
Simai Mihály: Az égre-pingált kiscsikó
Visszhang
(p): Nagy István 1904-19771167
Borítók - Mészáros Andor (Ausztrália) Az emigráns című szobra (Novotta Ferenc fotója) és illusztrációk Benda Kálmán tanulmányához
Képek - E számunkat Cs. Kovács László és Polyák Ferenc faszobraival és fafaragásaival illusztráltuk (Salop József és Tulok Ferenc fotói)
Fotók
Balla Demeter1149
Mihalik Tamás1110
Augusztus
Mesterházi Lajos: A Zebegényiek - Nagysikerű családregény1171
Gergely Ágnes: Hajónapló (vers)1194
Cseres Tibor: Eredet bűn - műhiba (novella)1196
Eörsi István: Öt szonett (versfüzér)1200
Palotai Boris: Temetés után (novella)1202
Hervay Gizella: Visszhangzó csönd; kiáltás; időtlenség; akvárium; a föld; iránytű nélkül (versek)1211
Tandori Dezső: 1977229 - Kettős rondó; Merre nézünk, mit érzünk; A találkozás (versek)1214
Karinthy Ferenc: Visszajátszás (hangjáték)1216
Sumonyi Zoltán: Rimay köszönti az 1615-ös újesztendőt; A kardinális és a főlovász (versek)1234
Döbrentei Kornél: Bitumen tabló; Szurokfény (versek)1236
Moldova György: Az ötödik sípszó (rádiójáték)1239
Apáti Miklós: Levél; Átváltozások; Vendégvárás (versek)1254
Kornis Mihály: Üveges a mennyországban (beszédopera)1256
Szemlér Ferenc: Tenger; Üzenet (versek)1266
Román költők
Dan Culcer: Blokád1267
Nichita Stanescu: Az a régvolt romantika... (Zirkuli Péter fordítása)1267
Közös dolgaink
Kántor Lajos: Szabédi László és Veronica Porumbacu találkozása1268
Pomgáts Béla: Lázak költője; Szilágyi Domokos1274
Majtényi Erik: "Híva engem útitársnak..." - Utazás Szilágyi Domokossal1278
Fórum
Sík Csaba: Kassák múltja és jelene1283
Domokos Mátyás: A pályatárs szemével - Válaszol: Hernádi Gyula - Hol vannak és merre tartanak a fiatal drámaírók?1292
Vasy Géza: Apáti Miklós költészete1298
Kolozsvári Grandpierre Emil: Herder árnyéka1303
Jegyzet
Kovács Sándor Iván: Weöres Sándor akrosztichon-leleménye1312
Fodor András: Jancsó Adrienne lélekidézése1314
Somlyó György: Tóth Éva "vitái és vallomásai"1315
Takács Imre: Nyilasy Balázs esélyei1318
Kritika
Vers
Weöres Sándor: Palasovszky Ödön: Opál himnuszok1322
Alföldy Jenő: Kálnoky László: Farsang utóján1323
Próza
Varga Lajos Márton: Gion Nándor: Lakroknak és játszott1326
Tarján Tamás: Lászlóffy Aladár: Az ólomkatona hadifogsága1328
Tanulmány
Grezsa Ferenc: Barta János: Klasszikusok nyomában1330
Ács Pál: Bán Imre: Eszmék és stílusok1332
Kiállítás
Tornai József: Fafaragók és tükröskészítők virtusa - Pásztorművészet a Néprajzi Múzeumban1333
Bereczky Lóránd: Írás és kép - Szántó Tibor könyvkiállítása1334
Visszhang
Horváth István 1909-19771336
Mikó Imre 1911-19771336
Borítók - Mesterházi Lajos és Gergely Ágnes kézírása
Képek - Árkossy István (Csomafáy Ferenc fotói); Kassák Lajos (Gábor Katalin fotói; Lapkiadó Vállalat); A. Szilágyi Zsolt
Fotók - Balla Demeter - Majtényi Erik - Kotnyek Antal
Szeptember
Illyés Gyula: Beatrice apródjai (emlékezés)1339
Rákos Sándor: Berda-liturgiák (versciklus)1365
Garai Gábor: Vajda estéje - Századvégi naplótöredék; Áhítat; Zöld-arany (versek)1380
Boldizsár Iván: Az elefántcsont szipka (novella)1382
Weöres Sándor: Enigmatikus szonett Tandori Dezsőnek; Narekaci, az örmény Dante (vers és műfordítások)1386
Takács Imre Ítéletidő (vers)1390
Végh Antal: Érdeklődjünk telefonon (novella)1391
Tornai József: Gyökérhimnusz; Három világ-szörny; A behemóttal szemben (versek)1396
Mezei András: Gyászbetűim; Fehér ajtó; Delelőm (versek)1399
Rózsa Endre: Elégia tíz tételben (versfüzér)1400
Bólya Péter: A veréb századik lépése (kisregény)1402
Döbrendtei Kornél: Egy szőlősgazdára (vers)1431
Nagy László: Milyen éj van; Balassi Bálint lázbeszéde (versek)1433
Jegyzet
Károlyi Amy: Emily Dickinson nyomában1435
Ungvári Tamás: Próféta és bohóc - Jegyzetek Brechtről1437
Tandori Dezső: Itt nyugszik stop E... E... Cummings1440
Hubay Miklós: Naplójegyzetek1445
Kada Júlia. Graves és Magyarország (Jegyzet Moldován Domokos képriportjához)1448
Fórum
Köpeczi Béla: Kell-e kritika?1453
Kovács Sándor Iván: Zrínyi a "Kulcslyuk"-ban - Magyarázatok Károlyi Amy verseskönyvének néhány motívumához1460
Váncsa István: A Scorpius és Taurus között - Arcképvázlat Döbrentei Kornélról1469
Karinthy Ferenc: Írószobám - Beszélgetés Benedek Istvánnal1475
Kritika
Vers
Belohorszky Pál: Keresztury Dezső: A Kedves után1486
Hervay Gizella: Csoóri Sándor: A látogató emlékei1488
Pomogáts Béla: Ágh István: Jól vagy?1486
Próza
Fülöp László: Sőtér István: Fellegjárás1491
Petrőczi Éva: Bor Ambrus: Rövidítések és jelek1493
Kulcsár Szabó Ernő: Fábián Zoltán: A vízipálma1495
Tanulmány
Kabdebó Lóránt: Németh G. Béla: Létharc és nemzetiség1497
E. Nagy Sándor: Bodnár György: Törvénykeresők1499
Visszhang
Hun-Nándor: A "Szeretetotthonról" szeretet nélkül - Gyurkovits Tibor költeményéhez1501
Gyurkovics Tibor: "Szeretetotthon" jeligére1502
Borítók - A Kortárs 1957 szeptemberében megjelent első számának fedőlapja és tartalomjegyzéke
Képek - Aba Novák Vilmok1365
Perhács László művei (Fotó: Domonkos Géza)
Fotók - Moldován Domokos - Lajos György
Október
Illyés Gyula: A szó tisztaságáért, a szellem szabadságáért - cenzúrával? Igen!1507
Vészi Endre: A menekülő kert; 197. július 25.; Éjféi dal; Szigorú kert (versek)1514
Császár István: Csontváry (elképzelés filmre)1516
Lászlóffy Aladár: Elnézni Csík felé; Napló egy elégiáról; Sötétkék nefelejcs (versek)1536
Ágh István: Kövön ülök, hazalátok (elbeszélés)1539
Győri László: Leltár; Dunsztosüveg (versek)1558
Szalai Csaba: A vásár fölött (vers)1559
Csalog Zsolt: János (elbeszélés)1560
Bényei József: Holló László (vers)1577
Czigány György: Éjfél felé (vers)1577
Kiss Anna: Ágostonhoz megjön az ördög (novella)1578
Nagy Gáspár: Vándor-vizekkel; Utolsó hómező; Homálylok (versek)1581
Nyilasy Balázs: Robin Hood; Udvarló ének (versek)1582
Kolozsvári Grandpierre Emil: Hullámtörők (fejezetek egy életrajzi regényből)1583
Fórum
Kovács Sándor Iván: Venus triumfusa - Modern vers Zrínyi-motívumból és a "Szigeti veszedelem" Cumilla-Delimán-epizódja1609
Kabdebó Lóránt: Valami szép - Szabó Lőrinc halálának 20. évfordulójára1621
Belohoszrky Pál: Könyv a csönd ravatalán - Juhász Ferenc: A halottak királya1632
Fábián Zoltán: Dobozy Imre hatvanéves1642
Alexa Károly: Mándy Iván1644
Domokos Mátyás: A pályatárs szemével - Válaszol: Gáll István - A regényírói világkép kialakításának nehézségeiről1650
Kőháti Zsolt: Félnünk kell-e Herder jóslatától?1656
Kritika
Próza
Fülöp László: Szabó István: Iskola a magasban1660
Iszlai Zoltán: Császár István: Én voltam az1662
Vers
Németh S. Katalin: Görgey Gábor: Légifolyosó1664
Kiss Pintér Imre: Utassy József: Csillagok árvája1666
Tanulmány
Kulcsár Péter: Klanczay Tibor: Hagyományok ébresztése1668
Kardos József: Földes Anna: Próza jelen időben1671
Déry Tibor 1894-1977
Borítók - Császár István és Nagy Gáspár kézírása
Képek - E számunkat - Németh Lajos monográfiája nyomán - Csontváry Kosztka Tivadar műveivel illusztráltuk (Fotó: Müller Marietta; Lapkiadó Vállalat). Az 1616-1617. lapon Jánosy István Vénusz diadala című versének kézirathasonmása
Fotók - Gink Károly
Szomory György
November
Az októberi korszak lírai vallomásaiból
Andrej Belij, Nyikolaj Klujev, Pjotr Oresin, Anna Ahmatova, Alekszandr Blok, Vlagyimir Majakovszkij, Szergej Jeszenyin, Vlagyimir Kirillov, Gyemjan Bednij, Ivan Filipcsenko, Ija Szadofjev, Nyikolaj Poletajev, Alekszej Gasztyev versei - Összeállította: Varga Mihály (Tamkó Sirató Károly, Bazsó Márton, Lelkes József, József Attila, Árva György, Spiró György, Dalos György és Varga Mihály fordításai)1675
Varga Mihály: Színes szelek - A húszas évek szovjet irodalmi életéről1685
Garai Gábor: Kortársak tanúsága - Magyar írók, költők, publicisták a Nagy Októberről1693
Tóth Gyula: Százezren a Nagy Októberért1696
Vas Zoltán: A pártalapításról1700
Október fényei
Moldován Domokos összeállítása1710
Mai szovjet költészet
Borisz Paszternák, Vitaut Ljuden, Vlagyimir Cibin, Enn Vetemaa, Gleb Gorbovszkij, Jevgenyij Vinokurov, Gennagyij Ajgi, Imant Ziedonis, Konsztantyin Vansenkin, Normurod Narzullajev, Igor Skljareszkij, Novella Matvejeva, Alekszander Suuman, Karlo Kaladze, Anatol Grecsannyikov versei (Rab Zsuzsa és Veress Miklós fordításai)1714
Száz éve született Ady Endre
Illyés Gyula: Öreg szívekben élsz, és... Ady második évszázadára1725
Tornai József: Ady akarsz lenni?1726
Belohorszky Pál: Haláltánc a Vérrel - Ady lírai kozmogóniája1738
Koács Sándor Iván: Zrínyi, Arany és Ady igaza: a seregszámla1752
Áprily Lajos: Az Ady-kérdés (Á. L. ismeretlen vallomása, közli Ugrin Aranka)1760
Németh László Pamflet és kritika (N. L. Adyról írt vitacikke, közli Hölvényi György)1760
Abody Béla: Ady és Babits1771
Breuer János: Ady-hatások Kodály művészetében1780
Dobos László: Ady és Fábry1786
Takáts Gyula: Diákemlékek az "Új versek"-ről1790
Hubay Miklós: Ady-napló1793
Radó György: Ady - magyarság - külföld1801
Boldizsár Iván: Angyaltrombiták és pusztafiak (Ady és Illyés születése napjára)1808
Illyés Gyula hetvenöt éves
Páskándi Géza: A szélmalom lakói - Ódai drámaszöveg és rétori szó Illyés Gyulának1815
Fodor András: Pusztai szél1819
Cseres Tibor: Tennei a lehetetlent1820
Könyvek az Októberi Forradalom évfordulójára
Hermann István: Lukács György: Lenin1822
Székely Júlia Anna: Vlagyimir Majakovszkij: Roszta-ablakok1824
Iszlai Zoltán: Parázs idők - Elbeszélések az Októberi Forradalomról és a polgárháborúról1825
Szőke György: Bakcsi György: Forradalmak, háborúk, irodalom1827
Ady-kötetek és könyvek Adyról
Ács Pál: Ady Endre összes verseinek új kiadása1829
Ruffy Péter: A Szentlélek lovagja - Ady Endre publicisztikai írásai1831
Péter László: Ady Endre: Életem nyitott könyve - Fellapozza Kovalovszky Miklós1834
Gyurkovics Tibor: Az igaztalan Csinszka-kép - Robotos Imre könyvéről1838
Borítók - A borítókon és az Október című mellékleten:
Mellékletek reprodukciók a Szovjetunió Központi Forradalmi Múzeumának a budavári palota Munkásmozgalmi Múzeumában is bemutatott kiállítási anyagából.
Az 1717. lapon Ady Endre (fotó: Székely Aladár), az 1814-en Illyés Gyula arcképe (fotó: Moldován Domokos), az 1725. lapon Az ér (Bekötő út Érmindszentre, Fotó: Balász Ádám), az 1807. lapon Az óceán (Breton tengerpart), az 1757. lapon az Új, tavaszi sereg-számla kéziratának első oldala (Petőfi Irodalmi Múzeum, Flesch Bálint reprodukciója)
December
Illyés Gyula: Beatrice apródjai (emlékezés)
Emil Boleslav Lukác: Ady Endre születésének századik évfordulójára (Varga Rózsa fordítása)
Kardos László: Emlékezés a debreceni Ady-Társaságra
Keresztury Dezső: Hat tétel a nyelvről (versfüzér)
Pilinszky János: Hármasoltár (elbeszélés)
Vihar Béla: A megkísértés (vers)
Gyurkovics Tibor: Profán Betlehem (vers)
Kolozsvári Grandpierre Emil: Hullámtörők (fejezetek egy életrajzi regényből)
Tamkó Sirató Károly: Párbeszéd (vers)
Thiery Árpád: Önvédelem (novella)
Bihari Sándor: Megrendült arca; Az elvágott idő; In memoriam; Történet (versek)
Tardi Gábor: Két hárslevelű közt egy ölelés... (novella)
Szervác József: Levél a szülőföldre (vers)
Szakonyi Károly: Korallpiros Fiat (novella)
Sütő András: Engedjétek hozzám jönni a szavakat - Jegyzetek hómezőn és porban (esszé)
Fórum
Benkő Loránd: Herder árnyékában?
Kovács Sándor Iván: "Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó..." - Kosztolányi Lucanusától Vas István Zrínyijéig
Móricz Zsigmond: Kós Károly emléke - Varjúvári legenda; "Budai Nagy Antal" (M. Zs. Kós Károlyról szóló elfelejtett írásait közzéteszi Ugrin Aranka)
Ungvári Tamás: Déry Tibor útja az avantgarde-tól a realizmusig
Páskándi Géza: Pontos tündöklés - Déry Tibor emlékének
Domokos Mátyás: A pályatárs szemével - Válaszol: Páskándi Géza - A hetvenes évek történelmi drámái
Kritika
Az év Kortárs-közleményei
Szerkesztői jegyzet az év műveiről
Tarján Tamás: Nagy László: Balassi Bálint lázbeszéde
Göncz Árpád: Rákos Sándor: Berda-liturgiák
Tamás István: Tatay Sándor: Lyuk a tetőn
Alexa Károly: Maros menti Parainesis - Sütő András: Engedjétek hozzám jönni a szavakat!
Visszhang
Láng József - Schweitzer Pál: Levél a szerkesztőhöz "sereg-számla" ügyben
Ács Pál: A sök közül egy - A nyolcvanéves Jász Dezső új könyvéről
Cs. Nagy István: A muzsikás kismalac (In memoriam Kormos István)
Vass Levente: Csendélet Kormos Istvánnak
Borítók: Kós Károly és Kardos László kézírása
Képek: E számunkat Tardi Sándor Ady-versekre készült grafikáival illusztráltuk (fotó: Müller Judit)
Fotók: Kádár Kata; Moldován Domokos; Székely Aladár; Szekér Ernő
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kortárs 1977. január-december Kortárs 1977. január-december Kortárs 1977. január-december

A borítók gerince elszíneződött.

Állapot:
4.200 Ft
2.100 ,-Ft 50
11 pont kapható
Kosárba