A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kortárs 1978. január-december I-II.

Irodalmi és kritikai folyóirat - XXII. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

Január
Illyés Gyula: Beatrice apródjai (emlékezés)3
Csorba Győző: Tud valamit; Hajótörés után; Föld, víz, levegő; Mégy egy; Sír mellett (versek)22
Garai Gábor: Triptichon (versfüzér)24
Galgóczi Erzsébet: Közel a kés (elbeszélés)26
Károlyi Amy: Vers és napló (vers)50
Pardi Anna: Egy szál virág és a jegyzetlapok (vers)52
Kolozsvári Grandpierre Emil: Hullámtörők (fejezetek egy életrajzi regényből)54
Beney Zsuzsa: Hat szonett (vers)66
Tóth Éva: Hóhatár; Solvejg utolsó levele (versek)69
Takács Zsuzsa: Jelenléte most (vers)71
Abody Béla: Súlyemelés (novella)72
Börcsök Mária: De; Aluszik.. (versek)75
Albert Zsuzsa: Változások (vers)75
Anna Mária: Szekrény tetején várvédő vagyok; A fényképek is elsárgulnak; Szubjektív tárgyilagosságal (versek)76
Jávor Ottó: Olvassunk Móriczot (novella)77
Tandori Dezső: 1976711/f - Akárhogy; 194614 - Déli madárárnyak, madarak; 1976716/h - Készülő barlangüreg v. csigahéj; 197618/e - Az erdei út (versek)81
Parancs János: Fehér Julianna; Konkrét vers; A megpróbáltatások útján (versek)83
Eörsi István: Váróteremben (novella)85
Somlyó György: Nunc I; Nunc II; Nunc III (versek)90
Vas István: Mért vijjog a saskeselyű? - Nehéz szerelem III. (emlékirat, XIX. rész)92
Fórum
Pándi Pál: Bánk bán györtődése és nagysága - Egy szakasz a nagyúr útján103
Sík Csaba: Két évtized múltán - A tékozló országról 132
Domokos Mátyás: A pályatárs szemével - Magyar író, magyar film a hetvenes években - Válaszol: Nemeskürty István 138
Károly Sándor: Anyanyelvi műveltségünk helyzete és a nyelvművelés 143
Kritika
Vers
Zirkuli Péter: Csorba Győző: Észrevételek149
Németh S. Katalin: Héra Zoltán: Életítélet150
Pomogáts Béla: Parancs János: A versírás természetrajza153
Próza
Kroó András: Simonffy András: A világnagy zsíroskenyér155
Szkárosi Endre: Esterházy Péter: Fancsikó és Pinta156
Czére Béla: Újhelyi János: Feketevágás157
Visszhang
Zirkuli Péter: Hajnal Anna 1907-1977159
Borítók, képek
Fotó - Szomory György 138
Február
Illyés Gyula: Beatrice apródjai (emlékezés)163
Weöres Sándor: Hatvanötödik év; Kísértetek; Az alkimista; Gyerekkoromban (versek)178
Kolozsvári Granpierre Emil: Hullámtörők (fejezetek egy életrajzi regényből)180
Csuka Zoltán: Hites sorok a gyermekekhez; Ha már megértem (versek)195
Palotai Boris: Két és fél szoba (novella)197
Hegedüs Géza: Halál-himnusz (vers)201
Sükösd Mihály: A szerelem lépcsőfokai (szövegmontázs)203
Csukás István: Ásatag ének; A lírai latyakból (versek)216
Mezei András: Idő; Tér; Végtelen; Esztétikum (versek)218
Balázs László: Kormos István (vers)229
Takáts Gyula: Kettős pályán hátrál; Mert végül is; Négyélű lépcsők (versek)230
Vas István: Mért vijjog a saskeselyű? - Nehéz szerelem III. (emlékirat, XX. rész)232
Fórum
Boldizsár Iván: Aczél György a szabadságról és a szocializmusról 249
Pándi Pál: Bánk bán gyötrődése és nagysága - Egy szakasz a nagyúr útján253
Tornai József: Ezer legény idő nélkül - Sinka István költészetéről 274
Belohorszky Pál: Hűség a Tűzhöz - Egy prométheuszi költő: Vas István286
Domokos Mátyás: A pályatárs szemével - A folyamatosság zökkenői - Válaszol: Fodor András295
Kulin Ferenc: Balázs József305
Szádeczky-Kardoss Irma: Herder árnyéka - a jogász szemével310
Kritika
Vers
Széles Klára: A költészet küszöbén (Bali Brigitta: Vásott varázslat)
Szociográfia
Szász Imre: Varga Domokos: Vizek könyve323
Pomogáts Béla: Beke György: Szilágysági hepehupa324
Visszhang
Németh Lajos: Molnár Edit képeiről326
Takács Imre: Kovács Vilmos búcsúztatása327
Borítók, képek: E számunkat Molnár Edit fényképeivel illusztráltuk.
Fotók
Pánczél Tibor295
Inkey Alice305
Március
Illyés Gyula: Beatice apródjai (emlékezés)331
Magyar költők a nagyvilágból
Tűz Tamás: Rögtönzés354
Bakucz József: Analfabéta355
Horváth Elemér : Jávorfa355
Vitéz György: Bartók New Yorkban356
Kemenes-Géfin László: Őszi harmat357
Dedinszky Erika: Tárgytalan órák februárban358
Kibédi Varga Áron: A nap éjszakát rejteget358
Gömöri György: Hajnali úton359
Kristóf Ágóta: Szögek360
Major Zala Lajos: Anyanyelv360
Thinsz Géza: A szerzők bőre határán túl361
Kertész Ákos: Aki mer, az nyer - Szerencsejáték hat leosztásban (kisregény)362
Jánosy István: Óda; Álom (versek)397
Gyurkovics Tibor: A kőműves szerepe (novella)399
Nyerges András: Hiába; Ökörnyál (versek)402
Bodor Ádám: Sofőrünk egy rosszabb napja (novella)403
Ágh István: Alkalom voltam; Leheték én is; Ezüst arany (versek)408
Vas István: Mért vijjog a saskeselyű? - Nehéz szerelem III. (emlékirat, XXXI. rész)410
Fórum
***: Az angol király magyar testőrének verse Londonról, 1970-ből423
Ádám János: London (Weöres Sándor fordítása)425
Kovács Sándor Iván: Beszélgetés Klaniczaiy Tiborral a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaságról431
Szeli István: Az újvidéki Hungarológiai Intézetről437
Ficsor Mihály: Új magyar-szovjet szerzői jogi egyezmény441
***: Irodalmunk exportja - Interjú a Szerzői Jogvédő Hivatal Nemzetközi Főosztályának vezetőivel444
Domokos Mátyás: A pályatárs szemével - Helyünk a világ irodalmi tudatában - Válaszol: Karinthy Ferenc450
Finn írók: A kis népek és nyelvek világirodalmi esélyeiről (Erkki Reenpaa, Tuomo Lahdelma, Keijo Immonene és Rauno Velling nyilatkozatai, Gspann Veronika fordításai)457
Szabolcsi Miklós: Halandzsa - Nyelv és valóság Karinthy Frigyes művében461
Nagy Károly: Gondolatok hű közvetítése - A III. Anyanyelvi Konferenciáról473
Károlyi Amy: Beszélgetések Amerikával (vers és napló)478
Kritika
Antológiák
Szőnyi György Endre: A modern magyar költészet angol antológiája482
Király Erzsébet: XX. századi magyar költők - Umberto Albini olasz antológiája484
Tóth Éva: Guillevic magyar költői486
Göncz Árpád: Magyar költők hollandul488
Schweitzer Pál: Thomas Mann és Magyarország489
Képzőművészet
Mikó Krisztina: Fametszetek költője: Buday György494
Nagy László (1925-1978)
Április
Illyés Gyula: Beatrice apródjai (emlékezés)499
Rába György: Viaskodás; Hóember; Múlt mulatság (versek)513
Szabó Magda: Színképelemzés - Egy modell alakváltozásai515
Horgas Béla: Opera; Idézetek Kondor Béla albumába (versek)527
Raffai Sarolta: Nem nézek hátra (novella)528
Döbrentei Kornél: Közellét (vers)535
Galgóczi Erzsébet: A "magyarosító" (dokumentum)537
Szepesi Attila: Árnyjátékok (vers)542
Kolozsvári Grandpierre Emil: Hullámtörők (fejezetek egy életrajzi regényből)543
Utassy József: Hungária Kávéház (versfüzér)554
Vészi Endre: Egyetlen mondat, lélegzetvételekkel (novella)555
Pintér Lajos: Valaki súgja; Északi-déli szerelem; Jel meggyszín fedelű füzetre (versek)560
Mándy Iván: Alkonyat felé (novella)561
Sárándi József: Átmeneti kor; Nemlét (versek)570
Búcsúvétel Nagy Lászlótól
Tornai József: Az ezüsthalott572
Takács Imre: Nagy László halálára574
Páskándi Géza: Halotti beszéd575
Pomogáts Béla: Himnusz a tűzhöz578
Kovács Sándor Iván: Nagy László Janus Pannonius-fordítása586
Vas István: Mért vijjog a saskeselyű? - Nehéz szerelem III. (emlékirat, XXII. rész)592
Fórum
Gyertyán Ervin: József Attiláról - külföldieknek607
Stoll Béla: Az új József Attila-kiadás műhelyéből615
Péter László: A József Attila-monográfia második kötete - Szabolcsi Miklós: Érik a fény619
Belohorszky Pál: A Magyar Romlás Virágai - Szabó Magda: Régimódi történet626
Széles Klára: Galgóczi Erzsébetről635
Domokos Mátyás: A pályatárs szemével - Versforma és költői szabadság - Válaszol: Lator László644
M. Fazekas Tiborc:Az árnyék kontúrjai - Hozzászólás a Herder-vitához651
Kritika
Próza
Keresztury Dezső: Boldizsár Iván: A félelem iskolája655
Fülöp László: Jókai Anna: A feladat657
Arcok és vallomások
Grezsa Ferenc: Bata Imre: Veres Péter659
Tóth Endre: Kónya Judit: Szabó Magda661
Visszhang
Tornai József: Utolsó levél Szemlér Ferencnek663
Száraz György: Bretter György halálára664
Május
Vas István: Mért vijjog a saskeselyű? - Nehéz szerelem III. (emlékirata, XXIII. rész)667
Jékely Zoltán: Ház-Siralom; Születésnapra (versek)680
Örkény István: Egy négykezes regény tanulságának története (regény) 682
Takáts Gyula: Öt szonett Neki (versfüzér)724
Bisztray Ádám: A föld vagy (vers)727
Bertók László: Mintha üzenne; Nézik a stigmát (versek)728
***: A Ganz Villamossági Gyár dolgozói 1948 januárjában az előadás kollektív megtekintése után a szerző részvételével megvitatják Déry Tibor Itthon című drámáját (dokumentum, közreadja Teőke Géza)729
Vihar Béla: Az éj körforgásában; A tusakodás mondataiból (versek)747
Baranyi Ferenc: Üzenjetek nekünk (vers)748
Kolozsvári Grandpierre Emil: Hullámtörők (fejezetek egy életrajzi regényből)749
Puszta Sándor: Csokonai (vers)760
Szeberényi Lehel: Színhelyeket járván körbe-körbe (emlékírás)761
Garai Gábor: Ötven felé; Távozz tőlem, Narcisszusz!; Entrópia (versek)778
Illyés Gyula: Beatrice apródjai (emlékezés)780
Fórum
Kocsis Rózsa: Örkény István dramaturgiája a Kulcskeresők tükrében791
Ungvári Tamás: Írók a színpadon - Fejes Endre drámáinak ürügyén; Szabó Magda Régimódi története797
Garai Gábor: Írószobán - Beszélgetés Takáts Gyulával803
Buvári Márta: Akinek inge... - Egy nyelvművelő hozzászólása a Herder-vitához812
Kritika
Vers
Domokos Mátyás: Költői feladvány - Illyés Gyula: Különös testamentum816
Laczkó András: Takáts Gyula: Vulkánok, fügefák819
Tandori Dezső: Az örök szó jogán - Jékely Zoltán: Minden csak jelenés821
Próza
Berkes Erzsébet: Örkény István: "Rózsakiállítás"827
Kristó Nagy István: Somlyó György: Árnyjáték828
Doboss Gyula: Mándy Iván: Arnold, a bálnavadász829
Visszhang
Pomogáts Béla: Vihar Béla hetvenéves832
Borítók: Bisztray Ádám és Baranyi Ferenc kézírása
Képek: E számunkat Takáts Gyula rajzaival illusztráltuk (Lukács Marietta fotói)
Fotó: Vahl Ottó791
Június
Illyés Gyula: Beatrice apródjai (emlékezés)835
Kiss Tamás: A kor képernyőjén; Arcom redőiben (versek)843
Tatay Sándor: Jegyességem Anna Borcsával (elbeszélés)845
Tandori Dezső: Van Gogh fül-emlék; Mi, hogyan, mire jó (versek)856
Polner Zoltán: Májusjárás; Öregek (versek)858
Moldován Domokos: A halottlátó (forgatókönyv)859
Páskándi Géza: Pirnát Antal versei elé876
Pirnát Antal: Mint a pásztor; Virtus a munka; Miért?; Tudomány; A széphangú fuvolát összetörték; Akifa eltűnt (versek)878
Keszthelyi Rezső: Ne tagadd ki otthonodból a halált (vers)881
Tárnok Zoltán: Középen (vers)883
Börcsök Mária: Mindent (vers)889
Gutai Magda: Találkozás (vers)890
Kolozsvári Papp László: Az egylet (novella)891
Győri László: Nyír; Dobaj (versek)898
Péntek Imre: Könnyelmű sorok (vers)900
Nyilasy Balázs: Két dal (vers)901
Hubay Miklós: Levél a drámáról902
Búcsú a csodáktól (tragédia 7 képben)903
Jegyzet
Palotai Erzsi: Találkozások Illés Endrével947
Károlyi Amy: Kisportré Ács Margitról953
Fórum
Szigethy Gábor: Berzsenyi Dániel tekintetes úr Horatiust olvas955
Somlyó György: Bevezetés a modern költészetben - "A Rím ártalmai" (I. rész)959
Tornai József: Egy drámaíró arcvonásai - Vázlat a hatvanéves Hubay Miklósról967
Gáll István: Bonne chance, Uri! - Jegyzetlapok Kardos G. György regényeiről969
Salamon Lajos: "Herder árnyéka"975
Kritika
Tanulmány
Bata Imre: Tóth Dezső: Élő hagyomány, élő irodalom986
E. Nagy Sándor: Kovács Kálmán: Eszmék és irodalom989
Kardos József: Ungvári Tamás: A regény és az idő991
Vers
Kulcsár Szabó Ernő: Spiró György: História993
Ács Pál: Sumonyi Zoltán: A portré kiegészül994
Pálfy Katalin: Simor András: Vurstli997
Visszhang
Péter László: Búcsú Ortutay Gyulától998
Ürögdi György: Ki volt Barta István?1000
Borítók - Tatay Sándor és Palotai Erzsi kézírása
Képek - E számunkat Somos Miklós festményeivel illusztráltuk (Gyökér László fotói)
Fotók - A 859-875. lapokon Király József, Markovics Ferenc és Moldován Domokos felvételei
Július
Illyés Gyula: Beatrice apródjai (emlékezés)1003
Keresztury Dezső: Cserebere; Délután (versek)1021
Garai Gábor: A csúcs; Növényi éden (versek)1023
Palotai Erzsi: Bemutató előtt (novella)1025
Károlyi Amy Vers és napló (vers)1032
Fenákel Judit: Zsalmerka (novella)1036
Dudás Kálmán: Hinc equitavit; Finemzedékek (versek)1043
Marsall László: Beteg katedrák (vers)1045
Bólya Péter: Szüret (novella)1047
Szöllősi Zoltán: Gömbpiramis; Ráérek (versek)1052
Szentmihályi Szabó Péter: E szörnyű inkvizícióban (vers)1054
Lengyel Péter: Harmadik világ (novella)1055
Pákolitz István: Félhold (versfüzér)1062
Fodor András: Utca Kapsváron; Bánfalva (versek)1063
Mándy Iván: A trafik (kisregény)1065
Jegyzet
Illés Endre: Vázlatok1095
Hubay Miklós: Naplójegyzetek1097
Fórum
Török Endre: "Járjatok fényben, amíg van fény" - Tolsztoj születésének 150. évfordulójára1100
Kocsis Rózsa: Tolsztoj és Németh László szellemi rokonsága1118
Somlyó György: Bevezetés a modern költészetbe - "A Rím ártalmai" (II. rész)1123
Domokos Mátyás: A pályatárs szemével - Válaszol: Fekete Gyula - Történelmi regények a jelenről1132
Szilágyi Imre: A herderi jóslat nyomán1142
Kritika
Szociográfia - Publicisztika
Pünkösdi Árpád: Moldova György: Ellenszél1148
Márkus Béla: Fekete Gyula: Száz korty tenger1149
Olasz Sándor: Tamás István: Tizenhárom hónap1151
Próza
Széles Klára: Fodor Sándor: Egy nap - egy élet1153
Kroó András: Majtényi Erik: Hajóharang a Hold utcában1154
Kőbányai János: Oláh János: Közel1156
Laczkó Pál: Vathy Zsuzsa: Lúdtalpbetét Adonisznak1157
Tanulmány
Pomogáts Béla: Tolnai Gábor: Maradj velem, mert beesteledett1159
Kabdebó Lóránt: Németh G. Béla: 11 vers1160
Bata Imre: Domokos Mátyás: Ugyanarról másképpen1162
Visszhang
Hegedüs Géza: ...És bámultam a szürke porba" - Rónay György emlékezetére1165
Borítók - Dudás Kálmán és Marsall László kézírása
Képek - E számunkat Udvardi Erzsébet festményeivel illusztráltuk (Kovács Béla és Tuffner József fotói)
Augusztus
Illyés Gyula: Beatrice apródjai (emlékezés)1171
Csorba Győző: Száz éve; Nélkülem is; Vízparti séta; V. N.; Gyanakszom; A gyógyulás bánata (versek)1181
Csukás István: A költő ül a tűhegynyi fényben; Márciusi hó (versek)1183
Ács Margit: Beavatás (kisregény)1184
Orbán Ottó. A repülés fölfedezése (vers)1243
Gergely Ágnes: Második rapszódia (vers)1245
Bárdos Pál: Látogatás (novella)1247
Héra Zoltán: Kemenesi elégiák (vers)1251
Parti Nagy Lajos: Májad fölött tulipán (vers)1253
Sziládi János: A megnyitó (elbeszélés)1254
Kálnoky László: Első olvasótermem (Egy magánzó emlékirataiból, I. rész)1273
Közös dolgaink
Sík Csaba: A Korunk és az avantgarde - Kántor Lajos könyvéről1277
Páskándi Géza: Földes László füve1280
Fórum
Belohorszky Pál: A semmi sámánja - Füst Milán kisregényeiről1283
Somlyó György: Bevezetés a modern költészetbe - "A Rím ártalmai" (III., befejező rész)1289
Domokos Mátyás: A pályatárs szemével - Válaszol: Kálnoky László - A világlíra jelenlétének néhány következményéről1299
Tolnai Gábor: Gondolkozás - irodalom - nyelvhelyesség1306
Pomogáts Béla: Látomás és hitvallás - Juhász Ferenc: Tűzliliom az éjszakában1313
Fenyő István: Végesség és végtelenség - Juhász Ferenc: Szerelmes hazatántorgás1320
Kritika
Vers
Laczkó András: Fodor András: A bábu vére1326
Bakonyi István: Csukás István: A felidézett toronyszoba1328
Németh S. Katalin: Gergely Ágnes: Kobaltország1329
Vasy Géza: Szentmihályi Szabó Péter: Az ész álma1331
Művelődéstörténet
Szőnyi György Endre: Sík Csaba: Mindenkori mesterek1333
Tóth Éva: Passuth László: Tornyok árnyékában1334
Kiállítás
Kovács Péter: Árpád-kori kőfaragványok kiállítása Székesfehérvárott1335
Visszhang
Barta János: Horváth János emléktáblája előtt1336
Borítók - Kéziratlap Horváth János A magyar irodalmi műveltség kezdetei című könyvéből és Kodály Zoltán levele Horváth János özvegyéhez1961
Képek - E számunkban a székesfehérvári Csók István Képtárban rendezett Árpád-kori magyar kőfaragóművészet című kiállítás darabjaival illusztráltuk (Gelencsér Ferenc fotói)
Fotók - Balla Demeter - Bacsó Béla - Balázs Ádám
Szeptember
Kolozsvári Grandpierre Emil: Béklyók és barátok (emlékezés, I. rész)1339
Beney Zsuzsa: Jelek (versek)1350
Görgey Gábor: Szerelmi jelenetek (versek)1352
Tandori Dezső: Kaktuszok márciusban (novella)1354
Grandpierre K. Endre: A szigligeti arborétium fái féljózan álomvetületben (vers)1361
Káldi János: Szigligeti jegyzetfüzet (versfüzér)1363
Szalai Csaba: Betűvetés; A meghúzott harang; Gyerünk!; Hortobányvégi nyár; Csalárd hévíz karattyol; Bokádon szolgapántok; Mint tüzes lepke (versek)1365
Huszti Péter: Egy arc vonásai (vers)1376
Fenyvesi Félix Lajos: Disce vivere (vers)1376
Balázsovics Mihály: Közjáték (vers)1377
Bolgár György: Gyermeki játékok (vers)1378
Csák Gyula: A legnagyobb sűrűség közepe (elbeszélés)1379
Hajnal Gábor: Hagyomány (vers)1421
Kálnoky László: Oroszlánkörmök szárnypróbálgatása (Egy magánzó emlékirataiból, II. rész)1422
Fórum
Babits Mihály
Török Sophie: Levelek (Közreadja Koháry Sarolta)1424
Nemes Nagy Ágnes: A költő kép1456
Jegyzet
Csányi László: A költői képzelet nyomában1479
Tóth Éva: Jegyzetek az új francia Illyés-kötetről1484
Zappe László: Ima az Akropoliszon - Gyergyai Albert válogatása a francia esszé klasszikusaiból1486
Kritika
Próza
Pálfy Katalin: Vészi Endre: Nyitott ház1489
Laczkó András: Tatay Sándor: Lődörgők kora1490
Fülöp László: Szobotka Tibor: Az összeesküvők1492
Iszlai Zoltán: Karinthy Ferenc: Harminchárom1494
Németh S. Katalin: Raffai Sarolta: Jöhetsz holnap is1496
Vers
Seres József: Kárpáti Kamil: Óceán alatti hajnal1498
Csuday Csaba: Kiss Irén: Szélcsend1500
Melczer Tibor: Balázsovics Mihály: A fákkal a folyóval1501
Kiállítás
Weöres Sándor: Párizsi modernség és hazai motívumok - Megnyitó beszéd Martyn Ferenc életműkiállításán1502
Visszhang
Lengyel Balázs: Búcsú Hárs Lászlótól1503
Borítók - Babits Mihály és Nemes Nagy Ágnes kézírása
Képek - E számunkat Martyn Ferenc grafikáival illusztráltuk (Nádor Katalin fotói). A Babits-Török Sophie-facsimiléket Lukács Marietta fotózta.
Október
Kolozsvári Grandpierre Emil: Béklyók és barátok (emlékezés, II. rész)
Páskándi Géza. Függőjátszmák enteriőrben (képvers)
Takács Imre: A lovas; Kisbabáknak mutatom meg a világot; Léghajó a Balaton felett (képversek)
Vészi Endre: A tranzitutas (elbeszélés)
Tandori Dezső: Kondor Béla egyszerűsít (képvers)
Péntek Imre: Baleset (képvers)
Szemes Zsuzsa: Maltermári (Elbeszélés)
Pintér Lajos: Szilágyi Domokos mutató ujja (képvers)
Benkő Attila: A fecske és a denevér; Buda ostroma 1686-ban (képversek)
Hules Béla: Betűmese; A ravasz halász (képversek)
Orbán Ottó: Az ádáz szemtanú (esszé)
Kálnoky László: Töb dolgok vannak a földön és egen (Egy magánzó emlékirataiból, III. rész)
Jegyzet
Tandori Dezső: Jegyzetek Kardos László Hármaskönyvéről
Károlyi Amy: A sebzett - Kisportré Kiss Tamásról
Fórum
Szabó Magda: A bús puttonos - Szentjóbi Szabó László
Krúdy Gyula: A marhahús barátja
Fülöp László: A századvég regénye - Krúdy Gyula: Hét Bagoly
Szilágyi János: Révai-dokumentumok a Petőfi Irodalmi Múzeumból
F. Majlát Auguszta: Révai József összegyűjtött műveinek kiadásáról
Domokos Mátyás: A pályatárs szemével - Válaszol: Jancsó Miklós - Kié a film?
Kritika
Történettudomány
L. Nagy Zsuzsa: Hajdu Tibor: Károlyi Mihály
Pritz Pál: Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája, 1919-1945
Vers
Simon Zoltán: Weöres Sándor: Harmincöt vers
Kőháti Zsolt: Pákolitz István: Vargabetűk
Laczkó András: Mezey Katalin: Anyagtanulmány
Próza
Vargha Kálmán: Thurzó Gábor: Belváros és vidéke
Kulcsár Szabó Ernő: Bárány Tamás: A bíró
Czére Béla: Kolozsvári Papp László: Monológok a határon
Visszhang
Fekete Gyula: Félreértések vagy - "félreértések"?
Márkus Béla: Ki a pástra?
Borítók - Krúdy Gyula levele Móricz Zsigmondhoz és Révai József jegyzetei Marxról és Engelsről
Képek - E számunkat Berki Viola rajzaival és Varga Imre Károlyi-szobrával illusztráltuk (Lukács Marietta és Bagi Klára fotói)
November
Kolozsvári Grandpierre Emil: Béklyók és barátok (emlékezés, III. rész)1675
Garai Gábor: Fölcserélt képmás (versfüzér)1685
Bihari Sándor: Josephine kisétál egy Krúdy-regényből; Látjátok, íme, vagyunk (versek)1687
Gáll István: Szép ifjúságom - Zöldek; Gyertyaszentelő; Ötven (novellák)1688
Veress Miklós: Ravatal; Ének; A sztrugai hídon (versek)1700
Tóth Judit: Kifutópálya (regény, I. rész)1702
Cs. Nagy István: Kései rímelés Barcsay Ábrahám kávé-versére; Kutyás (versek)1749
Pardi Anna: Beavatás néhány gondolatsorba (vers)1750
Jávor Ottó: Balladák - A bűnös; A félártatlan; Az erős1752
Marsall László: Álomkrimi (vers)1753
Eörsi István: Egy szervizben (novella)1754
Szepesi Attila: Önarckép feketében; Mcheta (versek)1761
Tardi Gábor: Az országút szélén (novella)1763
Kálnoky László: Mintsem bölcselmetek álmodni képes (Egy magánzó emlékirataiból)1765
Költők a Szovjetunióból (Rab Zsuzsa fordításai)1767
Jurij Levitanszkij
Gleb Gorbovszkij
Zaki Nuri
Bella Ahmadulina
Vitaut Ljuden
Jegyzet
Moldován Domokos: Szajat-Nova földjén (képriport, Rab Zsuzsa versével)1774
Csányi László: Meditációk verssorok fölött1778
Vajda Miklós: Egy lépés a világirodalom felé 1783
Hegedüs Géza: Andalogtam Andalúziában1788
Fórum
Szabó Magda: Gyulai Pál: Hadnagy uram1795
Vas Zoltán: Prága - Berlin - Bécs - Budapest1798
Botka Ferenc: Marxizmus és avantgard - Mácza János: A mai Európa művészete1813
Domokos Mátyás: A pályatárs szemével - Válaszol: Somlyó György - Minden műfaj halandó1818
Kritika
Próza
Széles Klára: Galgóczi Erzsébet: Közel a kés1827
Kulcsár Szabó Ernő: Balogh Edgár: Szárnyas oltár1829
Doboss Gyula: Tandori Dezső: Miért élnél örökké?1831
Vörös Imre: Levendel Júlia - Horgas Béla: Négykezes1833
Vers
Németh S. Katalin: Vihar Béla: Egy katona megy a hóban1834
Kőháti Zsolt: Bárdosi Németh János: Nyugtalan madarak
Bertók László: Emlékek választása
Mezei András: Fehér malom1835
Kardos András: Fodor Ákos: Kettőspont1838
Visszhang
Ács Pál - Dunatáj - Szerkeszti: Csányi László1840
Borítók - Bihari Sándor és Tóth Judit kézírása
Képek - E számunkat Farkas Ádám műveivel illusztráltuk
Fotó - Jacques Sassier1818
December
Kolozsvári Grandpierre Emil: Béklyók és barátok (emlékezés, IV. rész)1843
Takács Imre: Egy angyal átöltözik; Közjáték - 72; Betegségeim; Egy plakát mondataira; Zuhanások a múltba (versek)1853
Tornai József: Beethoven nyolc boldogsága (vers)1857
Gáll István: Szép ifjúságom - Illés szekere; Golgota; Ólomkatonák (novellák)1860
Páskándi Géza: Kétségtelen (vers)1869
Csukás István: Ha rólad, már másként (vers)1870
Maróti Lajos: A számkivetett (monodráma)1871
Létay Lajos: Útijegyzetek (versfüzér)1891
Iszlai Zoltán: Könyörgés Lázárokért (vers)1893
Tóth Judit: Kifutópálya (regény, II., befejező rész)1894
Rózsa Endre: Kép(let)ek (vers)1938
Munkácsi Miklós: Amerikai párbaj (novella)1939
Kálnoky László: Egy elkallódott lángész (Egy magánzó emlékirataiból)1950
Finn varázsigék - Rab Zsuzsa fordításai1953
Mai finn költők - Jávorszky Béla és Szopori Nagy Lajos fordításai)1958
Eleva-Liisa Manner
Tuomas Anhava
Paavo Haavikko
Pentti Saarikoski
Matti Rossi
Väinö Kirstinä
Niilo Rauhala
Jarkko Laine
Veikko Polameri
Hannu Mäkelä
Tommy Tabermann
Risto Rasa
Közös dolgaink
Szopori Nagy Lajos: A mai finn líra körvonalai1968
Gombár Endre: Nevek és művek a mai finn prózából1971
Belohorszky Pál: Finn regény Bethlen Gáborról - Martti Santavuori: A fejedelem útja1974
Viljo Tervonen: Finnország és a magyar irodalom1977
Képes Géza: Valami a finn nyelvújításról1980
Kritika
Az év Kortárs-közleményei
Emlékirat
Kulcsár Szabó Ernő: Illyés Gyula: Beatrice apródjai1982
Pomogáts Béla: Vas István: Mért vijjog a saskeselyű?1986
Mezei József: Kolozsvári Granpierre Emil: Hullámtörők1989
Esszé
Fodor András: Nemes Nagy Ágnes: A költői kép1992
Ács Pál: Orbán Ottó: Az ádáz szemtanú1994
Próza
Alexa Károly: Galgóczi Erzsébet: Közel a kés1996
Czére Béla: Kertész Ákos: Aki mer, az nyer1999
Kőháti Zsolt: Csák Gyula: A legnagyob sűrűség közepe 2001
Kabdebó Lóránt: Ács Margit: Beavatás2002
Németh S. Katalin: Tóth Judit: Kifutópálya2205
Visszhang
Radocsay Dénesné és Kolozsvári Grandpierre Emil levélváltása2008
Borítók - Maróty Lajos - Létay Lajos kézírása
Képek - E számunkat Tőrös Gábor nagybányai szobrászművész munkáival illusztráltuk
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kortárs 1978. január-december I-II. Kortárs 1978. január-december I-II. Kortárs 1978. január-december I-II. Kortárs 1978. január-december I-II. Kortárs 1978. január-december I-II.

A borító enyhén sérült. Néhány lap foltos.

Állapot: Közepes
4.200 Ft
3.360 ,-Ft 20
17 pont kapható
Kosárba