A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A mi nyelvünk

Íróink és költőink a magyar nyelvről

Szerző

Kiadó: Tinta Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 493 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-86013-9-6
Kiadóra való feliratkozás

Fülszöveg

A könyv címe a magyar nyelvújítás vezéralakjától, Kazinczy Ferenctől származik. A mi nyelvünk Kazinczy egyik, anyanyelvünkről szóló, szép versének címe.
A magyar nyelv dicsérete, méltatása, középpontba állítása szemelvénygyűjteményünk fő tárgya. Költők és írók mondják el gondolataikat, érzéseiket legfőbb munkaeszközükről, a magyar nyelvről.
Kétszázhatvan magyar költőnek és írónak négyszázhatvanöt olyan versét (olykor versrészletét) vagy prózai műből vett szemelvényét, részletét adjuk közre, amely anyanyelvünkről szól, nyelvünk kifejezőerejét, gazdagságát, sajátosságait ecseteli, méltatja.
A kötet fő célja, hogy államiságunk millenniuma alkalmából jelenjen meg egy könyv a magyar nyelv tiszteletére.
Egy másik, sokkal gyakorlatibb célja még a kötetnek, hogy iskolai és iskolán kívüli versmondó és kiejtési versenyek, anyanyelvi vetélkedők, szónokversenyek szervezőinek és résztvevőinek olyan gazdag gyűjteményt nyújthassunk át, amelynek darabjai szinte mind alkalmasak előadásra, a... Tovább

Tartalom

Előszó5
Útbaigazító6
Ábrányi Emil:
Magyar nyelv11
Ady Endre:
Mátyás bolond diákja13
Így van magyarul14
A hivatalos stílus14
Ágai Ágnes:
Szavak papíron15
Anyanyelve: magyar16
Ágh István:
A költő és a nyelv (részlet)17
András Sándor:
Idegenben19
A pálmafák nyelve19
Nem az enyém20
Andrásik Gyula:
Örök hazánk az anyanyelv20
Apáczai Csere János:
Valamennyi tudományt magyarul (részletek)22
Áprily Lajos:
A zarándok23
Tájszólás25
Nem vette magának azt a fáradságot... (részlet)25
Arany János:
Egressy Gábornak26
Kozmopolita költészet28
Intés30
Babits Mihály:
Régi magyar költők30
Örökké ég a felhők mögött (részletek)31
A stílus gazdagsága (részlet)32
A stílus helyessége (részlet)33
Nyelvfejlődés "in pejus" (részlet)34
Bajza József:
Nemzetiség és nyelv (részletek)35
Balázs Béla:
Élethalálharcot vívok a szóval (részlet)36
Az én hazám (részlet)37
Bálint György:
A szavak felkelése (részlet)37
Balla D. Károly:
A szó38
Balla László:
A magyar nyelv39
Bárány Tamás:
Amerikázik (részlet)47
Baranyi Ferenc:
Fohász47
Bárdosi Németh János:
Hatalmas szavak48
Baróti Szabó Dávid:
A magyar ifjúsághoz49
Batsányi János:
A hazai nyelv és tudományosság49
Batta György:
Árvacsalán50
Bebek János:
Hír51
Bedőné Tóth Anna:
Mivé lettél, édes anyanyelvünk?52
Beke György:
Mese a szóról és a kőről56
Benedek Elek:
Ebben egy székely fiú igen megütődik azon, hogy "az ország szíve" nem magyar (részlet)57
Benedek Marcell:
A költő eszköze: az anyanyelv (részlet)58
Bényei József:
Lecke a nyelvről59
Nyelvápolás
Így szebb!60
Anyanyelvünk60
Óda61
Bertha Bulcsú:
Varázsszavak, varázsnevek62
Bertók László:
Jár mint a nyelvben a világ64
A nyelv van benne legalul64
Nyelvében él az író (részlet)65
Szavak66
Berzsenyi Dániel:
A magyarokhoz67
Bessenyei György:
A magunk nyelvén (részletek)69
Birtalan Ferenc:
Ezen a nyelven70
Bisztray Ádám:
Igéim71
Bódás János:
Zsoltáros prédikátor72
Bodor Pál:
Egy pidgin-magyarhoz (részletek)73
Trauma és anyanyelv74
Szavak honfoglalása (részlet)74
Bodosi György:
Jól és szépen beszélni (részlet)76
Bóka László:
A magyar nyelv védelme (részlet)76
Bónis László:
Menekült magyarok litániája77
Bölecz Béla:
Magyarnak lenni79
Böröndi Lajos:
A félelem letapogatása81
Túlélési gyakorlat (részlet)82
Bujdosó Ágnes:
Ha szóra nyitod ajkadat83
Czigány György:
Erős várunk az anyanyelvünk? (részlet)85
Czuczor Gergely:
Haladunk a magyarságban86
Nemzeti nyelv86
Egy magyartalan tanítóra87
Csanád Béla:
Anyanyelv87
Csanádi Imre:
Nyelvművelés88
Hozzáöcsémlett88
Csanády János:
Töredék89
Semmim és mindenem90
Csányi László:
Mit jelent számomra az anyanyelv? (részlet)91
Csiki László:
A megnevezés kockázata92
A nyelv kegyelmi állapota (részletek)93
Csingér József:
Vendég a hazámban94
Csokits János:
Hazafelé96
Francia lecke97
Csokonai Vitéz Mihály:
A magyar nyelv feléledése (részlet)98
Csoóri Sándor:
A teremtő nyelv (részlet)99
Találkozásaim az anyanyelvvel (részlet)100
Anyanyelved a legihletőbb munkatársad (részlet)101
Anyanyelvünkről (részlet)102
Kosztolányi példája (részletek)103
Csorba Győző:
A latin nyelvtan104
Az én szavaim105
Jobb106
Csukás István:
Jeltelen sírok a nyelvben107
Cs. Szabó László:
Mikes Kelemen magyarsága (részlet)109
Angol ősz110
Dalos György:
Szavaink születése110
Debreczeni József:
Anyanyelvem112
Demény Ottó:
Anyanyelv113
Déry Tibor:
A nemzet nyelvében él (részlet)114
Legnagyobb földi kincsem (részlet)115
Nyelvünk vigyázása (részlet)115
Az írónak a nyelv a hazája (részlet)116
Devecseri Gábor:
Romlik, egyszersmind gazdagodik (részlet)118
Dobos László:
Anyanyelvünk helyzete itthon és a világban (részlet)118
Döbrentei Gábor:
Hazai ügy, a nemzeti nyelvre nézve119
Dsida Jenő:
Psalmus Hungaricus121
Dutka Ákos:
Magyar szavunk siratója128
Édes Gergely:
Nemzeti nyelvünkről 1788 (részlet)129
Előd László:
Szóvirágok háborúja131
Eötvös József:
A magyar nyelvről (részletek)131
Fábri Péter:
A csönd és a szó133
Fábry Zoltán:
Vigyázó szemmel134
Faludy György:
Óda a magyar nyelvhez135
Megőriz, túlél, győzedelmeskedik (részletek)138
Fáy Ferenc:
Zsoltár szürkületben139
Fazekas László:
Panasz:141
Anyanyelv141
Meggyőződés141
Siesta142
Fehér Ferenc:
Nyelv és varázs142
Egyetlen szó144
Ferdinandy György:
A magyar író külföldön (részlet)147
Ferenczes István:
Szerelmes vers148
Fodor Ákos:
A gyerekek nyelvalkotása150
Fodor József:
Vers, a nyelvhez151
Romlik-e nyelvünk? (részlet)153
Füst Milán:
A magyarokhoz153
Levél a túlzott nyelvi puritanizmusról154
Gál László:
A szó155
Gál Sándor:
Örökös tartozásban156
Távolodók157
Vallomás az anyanyelvről (részletek)158
Garai Gábor:
Romlik-e nyelvünk (részlet)159
Magyarul160
Töredékek 1974-1978 (részlet)161
Gárdonyi Géza:
A szerző beköszöntője (részletek)161
A javítás is alkotás (részlet)162
Gát István:
Szavak162
Gazdag Erzsi:
Könyörgés a szavakhoz163
Gergely Ágnes:
Romantika164
Gittai István:
A nyelv, amelyen élsz165
Gömöri György:
Bábel166
Naponta nyelvet166
Gömöri Jenő Tamás:
A magyar nyelvhez167
Göncz Árpád:
A nyelvi öntudat hiánya (részlet)169
Gyárfás Endre:
A régiek még tudtak!170
Vigyázó szemünk171
Gyékényesi György:
Midőn a költő nem találja helyét172
Gyulai Pál:
Sok beszéd173
Gyurcsó István:
A költő kérdez174
Népvándorlás kora (részlet)176
Gyurkovics Tibor:
Lényegében a nyelv az egyetlen igazi nemzetfenntartó elem (részlet)177
Hajnal Anna:
Magyar nyelv178
Halász Gyula:
Vallomások a nyelvről (részlet)179
Haraszti Endre:
Kérdés és felelet180
Hárs Ernő:
Szavak183
Az anyanyelvhez184
Határ Győző:
A nyelv tud mindent (részlet)186
Vigyázóknak a vártán (részlet)186
Hegedűs Géza:
A költészetről187
Szonett az anyanyelvről189
Héra Zoltán:
Szavak189
Hungária, önnevén Magyarország (részlet)191
Hidas Antal:
Hazatérés (részlet)192
Vonagló iharfa193
Horváth István:
A nyelv csak élve tündököl194
Magyarózdi toronyalja (részlet)195
Anyanyelvemben őrizlek téged196
Horváth Loránd:
A windsori parkban (részlet)196
Illés Endre:
Méhraj (részlet)198
Romlik-e a nyelvünk? (részlet)199
Illyés Gyula:
Minden szónak külön hitele van (részlet)200
Jól beszélni és írni magyarul (részlet)200
Kenyértörés201
Haza, a magasban203
Nehéz nyelv-e a magyar? (részlet)204
A törzs szavai206
Korszerű írásjeleket! (részlet)208
Koszorú208
Inczédi László:
A magyar nyelv210
Irsa Béla:
A magyar nyelv211
Jancsik Pál:
Összmagyar vers212
Jánosy István:
Óda213
Parabázis214
Ne feledd!216
Jékely Zoltán:
Zengő nevek217
Jobbágy Károly:
Fuldokló anyanyelvem218
Jókai Anna:
Az anyanyelvről - 2000 előtt (részlet)220
Nyelvművészet, nyelvbűvészet (részletek)221
Jókai Mór:
Prológus (részlet)223
József Attila:
Nyelvünk ízei224
Juhász Ferenc:
Mit tehet a költő? (részlet)225
Mondatok a nyelvről, szavakról, költészetről (részlet)225
Az írástudók hűsége (részletek)226
Juhász Gyula:
Anch'io227
A vidéki magyar szinészekhez227
Formát keresni...228
Szavak229
Kabdebó Tamás
26230
Kalász Márton:
(szavak)231
Káldi János:
A versírásról232
Kálnoky László:
Nyelvünk rákfenéiből234
Kányádi Sándor:
Noé bárkája felé234
Játszva magyarul234
Apáczai235
Öreg iskola ünnepére235
Begykő236
Invokáció236
Szürke szonett237
Kántor Lajos:
Gyakorlat teszi a nyelvet (részlet)237
Karinthy Ferenc:
Maszek, vagy egy szó diadalútja238
Karinthy Frigyes:
Szavak (részlet)240
Kármán József:
A nemzet csinosodása (részlet)241
Károlyi Amy:
Szó-pihe242
Hosszú magánhangzók242
Kazinczy Ferenc:
A mi nyelvünk243
Levél Aranka Györgynek (részlet)243
Kemény Géza:
Leejtlek szó244
Képes Géza:
Az eltűnt szó nyomában245
Szavak246
Balázs Jánosnak246
Vers247
Kerék Imre:
Vallomás az anyanyelvhez248
Keresztury Dezső:
Szavaink249
A mellékmondat védelmében (részlet)250
Szavak251
Kibédi Varga Áron:
Bujdosó Alpárnak252
Szó253
Király László:
Anyanyelv253
Halljátok-e a dalt254
A szerelmesek256
Kisfaludy Sándor:
Himfy szerelmei (részlet)257
Kiss Benedek:
Mindennél jobban csodálom anyanyelvemet (részlet)258
Kiss Dénes:
Anyanyelv259
Szavak, szavak259
Nyelvédesanyám260
Teremtő anyanyelv (részlet)262
Isteni remegés263
Ékes anyanyelv264
Kiss Jenő:
Óda az anyanyelvhez265
Kodolányi János:
Visszapillantó tükör (részletek)267
Komjáthy Jenő:
Költő vagyok268
Koncsol László:
Az anyanyelvről (részlet)269
Kónya Lajos:
Anyanyelv270
Szerelmes ének271
Kornis Mihály:
Ki hogy ír272
Kosztolányi Dezső:
Nyelvtudás (részlet)274
Ha más nyelven275
Kis nyelvtan (részlet)275
Ábécé a nyelvről és lélekről (részlet)276
Káté az írásról (részlet)276
Lélek és nyelv (részlet)277
Ige278
Rövid és hosszú mondat (részlet)279
Lenni vagy nem lenni (részlet)280
Költő (részlet)280
Kovács József:
Anyajegyem281
Már nem tudnék281
Kölcsey Ferenc:
A magyar nyelv ügyében (részlet)282
Teljes birtokában lenni a nyelvnek (részlet)283
Kőváry György:
Kilóg a nyelvünk (részlet)284
Krúdy Gyula:
Felhők (részlet)285
Kulcsár Ferenc:
A krónikás csöndjei (részlet)287
Óriás arany-orgona (részletek)287
Édesanya-szók289
Kulcsár Tibor:
Gyökerek289
Ladányi Mihály:
Ízlés és tehetség dolga (részlet)292
Késem, fokosom293
Szótár293
Apartheid294
Szó294
Lányi Sarolta:
Nyelvtanár - idegenben295
Anyanyelv295
László Anna:
Tartózkodó nyelv (részlet)296
László-Bencsik Sándor:
Vallomás az anyanyelvről (részletek)296
Lászlóffy Aladár:
Hógolyó298
Lászlóffy Csaba:
Amit elhallgatunk299
Lázár Tibor:
Anyanyelv300
Lisznyai Damó Kálmán:
A magyar nyelv géniusza (részletek)301
Magyari Lajos:
Szabadság-óda302
Szavak304
Mikor már304
Major-Zala Lajos:
Anyanyelv305
Makay Ida:
Mit jelent nekem ez a nyelv?307
Marafkó László:
Kavicsok308
Márai Sándor:
Nincs más haza, csak az anyanyelv (részlet)308
Versciklus egy - hatvanhárom (részletek)310
Halotti beszéd311
Marsall László:
Szavak fickós fortyogása313
Mátyás Ferenc:
Szavak, szók314
Hódolat316
Nevek országában (részlet)317
Teremtő anyanyelv318
Mécs László:
Szavak történelme320
Világnyelveket tanultam321
Mesterházi Lajos:
Mai irodalmi nyelvünk néhány problémája (részlet)322
Mészöly Dezső:
Shakespeare magyarul (részletek)323
Függőkert325
Mezei András:
Budapest naplementében325
Mikszáth Kálmán:
Orátorok, rétorok és fecsegők (részlet)327
Szemkáprázati képen-kapomány avagy humor az aktákban (részlet)327
Mindenszthy Bertalan:
Pennsylvániai délibáb328
Móra Ferenc:
A legszebb nyelv (részletek)330
Mihály folyamatbatétele (részletek)331
Nyelvtanóra (részletek)333
Móricz Zsigmond:
A nemzet nyelvében él (részlet)335
A nyelv küzd az életért (részlet)336
Nádasdy Ádám:
Rovarirtóval a szavak erdejében (részlet)336
Nagy Gáspár:
Kés(lekedik) a szó338
Nagy László:
Tanulnunk kell magyarul a sírig (részlet)338
Megismerés, nyelv és vers (részlet)339
Nemes György:
Pontosvessző (részlet)340
Tanuljunk meg beszélni (részletek)341
A vessző341
Túró342
Nemes Nagy Ágnes:
A formátlan343
A magyar nyelv dicsérete344
Németh László:
A javító toll nyomában (részlet)345
A magyar nyelv ereje s gyengéi (részlet)345
Nyelv - valóság - stílus346
Nyéki Lajos:
Idegenen347
Harminckét éve (részlet)348
Nyerges András:
A régi magyar nyelv (részlet)349
Oravecz Imre:
Az akarat három nyelve351
Ordódy Katalin:
Erős várunk - anyanyelvünk (részlet)351
Ozsvald Árpád:
Anyanyelv352
Hettita ballada353
Kazinczy353
Örkény István:
Újszülött fiamhoz írott értekezés anyanyelvünk egynémely sajátosságáról (részlet)355
A magyar nyelv és a magyar költészet (részlet)356
Pákolitz István:
Fölvállaltad357
Parancs János:
A nyelv dicsérete359
A dolgok természetes rendje, avagy "Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország"360
Páskándi Géza:
Parkinson-mondat361
Jelző, jelzés362
Péchy Blanka:
Alapítólevél (részlet)362
Beszélni nehéz363
Pécsi Gabriella:
Otthonom a magyar nyelv (részlet)364
Pető Margit:
Színek, szavak365
Anyanyelv366
Petőfi Sándor:
A régi jó Gvadányi367
Mert nem születtem ezer év előtt?368
A magyar politikusokhoz (részlet)369
Petrőczi Éva:
Hangtalan hűségeskű370
Pilinszky János:
Néhány szó a szavakról (részletek)370
Pintér Ferenc:
Akit az Isten büntetni akar371
Puszta Sándor:
Anyanyelv372
Rab Zsuzsa:
Tartóztató kérelem373
Rába György:
A szó hatalma373
Rácz Olivér:
Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc (részletek)374
Radó György:
Árulkodó szavak376
Raffai Sarolta:
Csak a holt nyelv nem változik (részlet)378
Szavak379
Ráth-Végh István:
Név és véletlen (részlet)380
A német kutya és a magyar kutya (részlet)381
Raktó József:
A nemzet érzékszerve és memóriarendszere (részlet)381
Magyarok382
Madárlátta nyelv383
Reményik Sándor:
Köszönt egy ember...383
Az ige384
Ha nem lesz többé iskolánk385
Rózsa Endre:
Így készül a beszéd386
Rudnyánszky Gyula:
A magyar nyelv387
Sajó Sándor:
Nyelvészkedés389
A magyar nyelv (részlet)390
Sánta Ferenc:
A nyelvről - iskolásoknak390
Sárközi György:
Esőcseppek392
Serfőző Simon:
Szavaim393
Eliszaposodik393
Sík Sándor:
Búcsú a szavaktól394
Siklós István:
Már nincsen jelentése a szavaknak a legkomorabb is 396
Simon István:
Beszél a fiam397
Solymos Ida:
Szó-közök398
Somlyó György:
Folyton-folyvást romlik és javul (részlet)399
Sömjén János:
85 éves születésnapomra400
Sulyok Vince:
Hazád és anyanyelved401
Sumonyi Zoltán:
A trójaiaknak402
Sütő András:
Jön az erdő (részletek)403
Anyanyelvi védőoltások (részlet)I404
Elvesztett ékezetek (részlet)405
Anyanyelvünk bölcsője (részlet)405
Sylvester János:
A mi kincsünk - hazai nyelvünk (részlet)406
Az magyar nípnek406
Szabó Dezső:
A magyar nyelv védelme (részlet)407
Széchenyi évfordulója (részlet)408
Szabó Lőrinc:
A sokféle hazáról408
Tücsökzene, Nefelejcs409
A neved410
Szavak kémiája és a kimondott világ (részletek)410
Szabó Magda:
Szavak (részletek)412
Szakonyi Károly:
A nyelv olyan, mint a folyó (részlet)414
Széphalom kötelez! (részlet)414
Szeberényi Lehel:
A magyar nyelv hetére415
Szemlér Ferenc:
Búvópatak416
Szavak417
Szentmihályi Szabó Péter:
Levél a túlvilágra418
Vers419
Szepesi Attila:
Betűöntők dala420
Szervác József:
Jogom a szó421
Szilágyi Domokos:
Ösztönösség és tudatosság (részlet)421
Magyarok422
Szilágyi Ferenc:
Légy a rózsán424
Európa felé424
Coca-charda425
Szilágyi György:
Nyelvi álláspont425
Szirmay Endre:
Anyanyelvem426
Szűcs Imre:
Anyanyelv427
Tabi László:
Nehéz428
Takács Tibor:
Találkozás430
Zsong a tallini óvárosi tér431
Anyanyelv432
A könnyek templomában433
Áhítat433
Gyönyörű, zöngés mássalhangzó434
Ki sirat meg, haza-édesanya?435
Takáts Gyula:
Ki ötezerben élsz436
Tamás Menyhért:
A reggel üzenete437
Tamási Áron:
A szó becsülete (részletek)438
Tandori Dezső:
Tiszta és semleges, mint a víz (részlet)439
Temesi Ferenc:
Féltem a magyar nyelvet (részlet)439
Thinsz Géza:
Svédmagyaros440
Tímár György:
A nyelv önvédelme (részlet)441
Két strófa az anyanyelvről441
Tóth Árpád:
Két régi költő442
Tóth Bálint:
Madárjósok?443
Tóth Éva:
Szótár444
Török Elemér:
Köszönet mindenért néked445
Tűz Tamás:
Hazám446
Urbán János:
Anyanyelvem448
Váci Mihály:
Egy szó449
Kell lenni valahol egy őshazának (részlet)449
Vajk Péter Tamás:
Elfojtott dalok451
Varga József:
Meddig magyar a magyar?452
Vári Attila:
Anyanyelv453
Vári Fábián László:
Illyés Gyula fejfája előtt453
Vas István:
A jó összeesküvés (részlet)454
Magyar nyelv nélkül? (részlet)455
Nem a vers456
Nekem elég457
Titok458
Veres Péter:
Nyelvünk fő tulajdonságai (részletek)459
Vészi Endre:
A teljesség satujában (részlet)460
Szavak461
Hazám az anyanyelvem462
Ó, nyelv, örök hazám463
Örökséghagyó464
Vidor Miklós:
Eszmélet465
Vihar Béla:
A magyarság szülőföldjén466
Találkozás a névvel466
Villányi László:
Szó468
Vitéz György:
Jelbeszéd468
Vörösmarty Mihály:
Virág Benedekhez (részlet)469
Az úri hölgyhöz (részlet)470
István nádornak470
Új szavak (részlet)471
Wass Albert:
A láthatatlan lobogó471
Weöres Sándor:
Mit egy szutykos kölyök (részlet)473
Szó473
Tavasz474
Szavak474
Zalán Tibor:
Valahogy majd csak felnő gyermekünk nyelvünkből is marad valamennyi475
Zilahy Lajos:
Magyar írógép476
A gyakrabban használt források jegyzéke478
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem