933.687

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténeti Közlemények 1996/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata/C. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Balassi Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 763 oldal
Sorozatcím: Irodalomtörténeti Közlemények
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Az 1-2. és az 5-6. szám összevont.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

1-2. szám
R. Várkonyi Ágnes: Európa Zrínyije1
Fenyő István: Vezércikkek a centralista Pesti Hirlapban (1844-1845)40
Angyalosi Gergely: A Kísérletek időszaka Ignotus pályáján66
Kecskés András: Szőnyi Benjámin Istennek trombitája című énekeskönyvének versformái80
Kisebb közlemények
Gömöri György: 1590-es lengyel feljegyzés Balassi Bálintról és katonáiról112
Szabó András: Szenci Molnár Albert és a magyar időmértékes vers114
Kerényi Ferenc: Ki lehetett Petőfi aszódi "Borcsá"-ja?122
Műhely
Szilágyi Márton: Schedius Lajos szerepe az Uránia körül127
Nagy Péter: Egy derék honfi emlékkoszorúja (Vas Gerebenről)145
Spira György: Két szemtelen hizelgő (Kiegészítés a Petőfi-adattárhoz)161
Zágonyi Ervin: Kosztolányi R. U. R.-fordítása170
Szemle
Lukácsy Sándor: A hazudni büszke író (Kerényi Ferenc)191
Valachi Anna: "A Dunánál". Tanulmányok József Attiláról194
Lőrinczy Huba: Szegedy-Maszák Mihály: Ottlik Géza198
Thomka Beáta: Prózatörténeti vázlatok (Gerold László)204
Eisemann György: Ősformák jelenidőben (Fried István)206
György Lajos: A kolozsvári római katolikus Lyceum-könyvtár története 1579-1948 (Tüskés Gábor)208
Boros István: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár (Kecskeméti Gábor)210
Sütő József: Századok lelke (Kerényi Ferenc)212
Reicherstorffer, Georg: Chorographia Transilvaniae. Chrographia Moldaviae. Erdély és Moldva leírása 1550. (Németh S. Katalin)214
Szabó András: Római szerzők 17. századi magyar fordításai216
Varga László: Nádas Péter bibliográfia 1961-994218
Krónika
Az összehasonlító irodalomtudomány új útjai. Konferencia, Budapest, 1995. október 17-18.220
"Minek nevezzelek?" Az irodalmi onomasztika kérdései. Tudományos konferencia, Budapest, 1995. november 27-28. (P. K.)221
Sarankó Márta: Mai magyar írók: Konrád György. Tudományos konferencia, Budapest, 1995. december 6.222
Karafiáth Judit: Intézeti hírek (1995. január 1.-december 31.)223
3. szám
Gyapay László: A Csokonai-bírálat keletkezése és hatása Kölcsey pályájára225
Tamás Attila: A személyiség megjelenési formáinak változásai századunk magyar irodalmában260
Kisebb közlemények
Fried István: Petőfi Sándor téltemetése273
Vekerdi József: Arany balladái és a Bogár Imre népballada282
Tasi József: Illyés Gyula és József Attila285
Műhely
Ivánszky Ágota: Kassák és a MA körének osztrák kapcsolatai a bécsi emigrációban294
Adattár
Kulcsár Péter: Három epigramma 1487-ből313
Tusor Péter: Ismeretlen levelek, iratok, feljegyzések Pázmány Pétertől318
Szemle
Csűrös Miklós: Németh G. Béla: Kérdések és kétségek345
Vizkelety András: Kristó Gyula: A történeti irodalom Magyarországon a kezdetektől 1241-ig348
Szabó András: Dudith András könyvtára350
Kőrizs Imre: Berzsenyi Dániel és Kölcsey Ferenc összes versei; Berzsenyi Dániel művei352
Wéber Antal: Debreczeni Attila: Csokonai, az újrakezdések költője354
Erdődy Edit: Vargha Kálmán: Korok és pillanatok357
Szabó G. Zoltán: Szekér Endre: Benedek Marcell359
Fenyő István: Új könyvek Déry Tiborról361
4. szám
Bene Sándor: A hír és a közvélemény koncepciójának formálódása Zrínyi Miklós műveiben369
Szilasi László: "környékezi már minémű kétség" (Arany János: A nagyidai cigányok)395
Milbacher Róbert: Kísérlet A nagyidai cigányok (újra)értelmezésére415
Tverdota György: Bánbakkeresés József Attila utóéletében442
Kisebb közlemények
Tomis, Karol: Petőfi Dalaim című költeményének két szlovák fordítása469
Latzkovits Miklós: Igazítás az Argumentum és prológus a régi magyar drámában című dolgozatomhoz (ItK 1995. 586-595.)473
Textológia
Szabó G. Zoltán: Kölcsey verseinek eddig ismeretlen kéziratai az Országos Széchényi Könyvtárban474
Műhely
Szakály Ferenc - Dávid Géza: Újabb adalék Tinódi Sebestyén történetírói hiteléhez481
Völgyesi Orsolya: Kölcsey Országgyűlési naplójának keletkezése és megjelenése490
Szemle
Tüskés Gábor: Aranyérmek, ezüstkoszorúk. Művészetkultusz és műpártolás Magyarországon a 19. században504
Gángó Gábor: Bényei Miklós: Reformkori országgyűlések a sajtószabadságról507
Gergely András: Eötvös József: Az 1848iki forradalom története - Müncheni vázlat508
Szili József: Vargha Balázs: Arany János játékai514
Lőrinczy Huba: Bogoly József Ágoston: Ars Philologiae. Tolnai Vilmos és az irodalomtudományi pozitivizmus öröksége516
Borbándi Gyula: Czigány Lóránt: Gyökértelen, mint a zászló nyele. Írások a nyugati magyar irodalomról521
Fried István: Lakatos Éva: A magyar színházi folyóiratok bibliográfiája (1778-1948)526
Krónika
Németh G. Béla: Keresztury Dezső emlékezete529
Szili József: Vargha Balázs példája532
Botka Ferenc: Huszadik századi íróink személyi bibliográfiái536
Kelevéz Ágnes: Beszámoló az MTA Textológiai Munkabizottságának 1996. február 5-i üléséről541
5-6. szám
Szabics Imre: A trubadúrlíra és Balassi Bálint szerelmi költészete543
Oláh Szabolcs: Pesti György haláltáncéneke és a protestáns versszerzési gyakorlat (A szövegforrások eltéréseinek textológiai és alaktani-szemléleti vizsgálata)582
Amedeo Di Francesco: Maiolino Bisaccioni "Bánk bán"-ja613
T. Erdélyi Ilona: Egy kései kiengesztelés kísérlete (Néhány megjegyzés a "Pryrker-pör" kapcsán)630
Kelevéz Ágnes: A kézirat Ariadné-fonala (Kronológiai tájékozódás Babits fogarasi verseinek labirintusában)649
Kisebb közlemények
Borzsák István: Egy népi festő groteszk hagyatéka 1676-ból669
Hartvig Gabriella: Egy Sterne-fordítástöredék feledésbe merült szerzője672
Tóth Éva: A középkori francia költészet és József Attila679
Műhely
Szilágyi Márton: Kármán vagy Fanni? (A Fanni' Hagyományai szerzőségének kérdései)686
Műelemzés
Horváth Edit: A mítosz írói átalakítása Ambrus Zoltán Ninive pusztulása című novellájában701
Adattár
Tusor Péter: Kiadatlan részletek gróf Zrínyi Miklós levelezéséből712
Szemle
Győri L. János: Fontes Rerum Scholasticarum, IV-VI.731
Szigeti Csaba: Marc Martin: Villon, ce Hongrois ou l'édification du culte de Francois Villon en Hongrie734
Kerényi Ferenc: Márton László: Az ábrázolás iránytalansága738
Máthé József: Europa Balcanica-Danubiana-Carpathica, Annales: Cultura-Historia-Philologia, 1.740
Berkes Tamás: Mikó Krisztina: Halász Gábor742
Lengyel András: Agárdi Péter: Torlódó múlt (József Attila és kortársai)746
Kulcsár-Szabó Zoltán: deKONferencia748
Krónika
Szörényi László - Kulcsár Péter - Kőszeghy Péter: Komlovszki Tibor (1929-1996)752
Szörényi László: Hopp Lajos (1927-1996)756
Kecskeméti Gábor: Neolatin irodalom Európában és Magyarországon758
Kritikatörténeti konferencia759
Intézeti hírek (1996. január 1.-december 31.)760
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem