1.043.018

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Makó monográfiája I-II.

I. kötet: Makó régi térképei, II. kötet: A makói hagyma

Szerző
Grafikus
Lektor

Kiadó: Makó Város Önkormányzata
Kiadás helye: Makó
Kiadás éve:
Kötés típusa: Keménykötés
Oldalszám: 1.009 oldal
Sorozatcím: Makó monográfiája
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-03-3386-4
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. KÖTET: MAKÓ RÉGI TÉRKÉPEI
Kutatási eredmények7
Térképtár13
Lázár 15
Makó környéke a Lázár-térképen (1514-1528)15
Gastaldi, Giacomo18
Makó legkorábbi térképei megnevezése (1546)18
Lazius, Wolfgang20
Lazius nagytérképe (1552-1556)20
Zündt, Mathias23
Makó az első helyes tájolású nagy haditérképen (1567)23
Mercator, Gerhard24
Magyarország az első atlasznak nevezett térképgyűjteményben (1585)24
Fundanus, Nicander25
Dunát allegorizáló alak Fundanus térképén (1595)25
Siebmacher, Hans26
Szeged és Csanád lángokban (1596)26
Stier, Martin27
A török uralom végnapjai a császári főmérnök térképén (1661)27
Blaeau, Johannes28
Nádasdy Ferencnek ajánlott Blaeau-térkép (1664)28
Sandrart, Jacob30
A török hódítás döntő ütközetei 17. századi térképen (1664)30
Cantelli, da Vignola Giacomo31
Makó a török felszabadító harcok idején (1686)31
Makó az első megyetérképen (1688 körül)33
Wit, Federik35
Magyarország megyéi a török felszabadító harcok idején (1688)35
Coleoredo F. A. - Hevenesi Gábor36
Makó és környéke egy háromszáz éves zsebatlaszban (1689)36
Wallner, Stephan38
Makó romokban (1699)38
Steinlein, Karl40
Makó legkorábbi részletes térképe (1753)40
Csanád megye lassú fejlődése a török uralom után (1765)43
Vertics József
Makó és a környező puszták térképe47
Makó úrbéri térképe48
Jann49
Makó az első katonai felmérés térképszelvényein49
Vertics József54
A Maros Makó alatti szakasza54
Makó épületei a vízrajzi térképen56
Az első országos kataszteri felvétel makói szelvényei58
A Görög-atlasz Csanád megye lapja63
Horváth István66
Goszpodi-hajlás
A Makai Felső sziget69
Korabinszky János71
Csanád megye a Korabinszky-atlaszban71
Vertics József73
Makó város belső legelője73
Vedres István74
Kopáncsi puszta74
Vertics József75
A Baranyi-hajlat tervezett átmetszése75
Fejérváry Ferenc77
A zsidó városrész rendezési terve77
Őry Fábián Dániel80
A Maros szabályozási terve80
Giba Antal83
A makói tanyaföldek83
Buday Mihály84
A Maros Makó és Zombor közötti szabályozási térképe84
Giba Antal
A szentlőrinci városrész rendezési terve88
Makó reformkori várostérképe90
Tervezet a Maros szabályozására91
Szathmáry Sámuel94
A Maros vízrajzi térképe94
A mai Maros terve97
Makó az első háromszögelési láncolatban99
Mátéffy Pál104
A Maros szabályozása Makónál104
Töltésépítés az Ószegedi útnál114
A Tisza árja ellen Makót védelmező kereszttöltés117
Az első képviselőválasztás Csanád megyei választókörzetei120
Makó nyugati határvonalának változásai125
Makó mezőváros térképe az 1824. évi felmérés szerint126
Makó város átnézeti kataszteri térképe127
A Tisza kiöntési ártere Makó határában128
A Maros-parti fapiac rendezési terve132
Breuer Gusztáv134
A belső legelő kiosztása134
Varga Zsigmond139
A Honvéd városrész születése139
Makó a második katonai felvétel szelvényein143
Mátéffy Pál
Makó töltéseinek átnézeti térképe145
Vásártér a margitai gödröknél149
Bárány Pál153
Várostérkép kataszteri számokkal153
Doránszky Károly154
Makó határának átnézeti vázlata154
Kreith Béla156
Országgyűlési választókörzetek156
Gönczy Pál158
Csanád megye a 19. század végén158
Bárány Pál160
A makói kanális160
Borovszky Samu164
Csanád megye történeti térképe164
Hatsek Ignácz165
Makói látkép Csanád megye térképén165
Hercog József167
Makó és környékének felszíne167
Kolosy Jenő170
Makó új utcanevei170
Tóth Gergely
A római katolikus temető térképe171
Utca és házszám szerinti várostérkép174
Varga József-Donáth Béla
Csanád megye birtokviszonyai175
Kiállítási térképkalauz178
Noé Gyula
Várostérkép hirdetésekkel179
A "Kis-Noé" térkép180
Csanád megye Trianon után181
Makó a második világháború katonai térképén183
Térképalkotók185
Névmutató205
II. KÖTET - A MAKÓI HAGYMA
A könyv születése5
A VÖRÖSHAGYMA
Környezeti és társadalmi föltételek15
Hőmérséklet15
Fény17
Víz21
Tápanyag22
Talaj23
A nép27
Összefoglalás29
A makói vöröshagyma31
A vöröshagyma általános jellemzése31
A makói tájfajta vöröshagyma41
A makói ősfajta vöröshagyma41
A két makói vöröshagyma-változat43
A makói hagyma intézményes nemesítése49
A gazdasági iskola hagymakísérletei49
Az egyesület kísérletei52
A Makói Hagymakísérleti Telep54
A Nemesített makói vöröshagyma65
Korszerű nemesítési módszerek a makói kutatóállomáson71
Makói CR84
Makói fehér87
Makó 10488
Makói bronz90
Fajtafönntartás94
Gazdasági értékmérő tulajdonságok94
Összefoglalás96
A MAKÓI HAGYMATERMESZTÉS MÚLTJA101
Kisüzemi, kerti hagymatermesztés. A 15. századtól 1861-ig101
Kezdetek101
Szőlő vagy vetemény104
Veteményesföldek113
A veteményesföldek összeírása118
Kisüzemi, szántóföldi hagymatermesztés. 1861-1949120
A belső legelő kiosztása120
Vasútépítés124
Világkiállítások125
A hagyma mint világpiaci termék128
Trianontól a világválságig132
A világgazdasági válság135
A világválság utáni évtized146
A koalíciós évek154
Nagyüzemi, kézi hagymatermesztés. 1949-1968158
A fordulat évétől az 56-os forradalomig158
1956-tól 1968-ig168
Nagyüzemi gépesített hagymatermesztés. 1968-1990177
Válaszúton: magról vagy dughagymáról177
Az egy- és kétéves hagymatermesztés ökonómiai értékelése 1980-82-ben185
1968-tól 1990-ig199
Összefoglalás212
A HAGYMA TERMESZTÉSE215
Dughagymatermesztés215
A terület kiválasztása215
Elővetemény216
Tápanyagellátás218
Talaj-előkészítés222
Vetés224
A vegyszeres gyomirtás227
Növényápolás231
Betakarítás232
Dughagyma osztályozása238
A dughagyma hőkezelése243
Összefoglalás251
Az étkezési vöröshagyma termesztése254
A dughagyma csávázása254
A dughagyma ültetése256
Az étkezési hagyma vegyszeres gyomirtása265
Növényápolás268
Növényvédelem270
A dughagymáról termelt hagyma öntözési igénye282
Betakarítás286
Az egyéves hagymaternesztés294
Összefoglalás294
Magtermesztés297
Hagyományos magtermesztés294
A korszerű vetőmag-előállítás szakaszai298
Az 1. fokú vetőmag-előállítás elitdugványaiból300
Összefoglalás310
A hagymatermesztés munkaeszközei313
A talaj-előkészítés eszközei317
Az étkezési hagymatermesztés eszközei334
A maghozó hagymatermesztés eszközei340
Összefoglalás341
A hagymatermesztés gépesítése343
A Bruder-Kovács féle hagymaművelő gépek343
A Moravszky-Joó-féle hagymaművelő gépek347
A Kertészeti Egyetem és a BMG makói gyárának hagymaművelő gépe348
Finis rendszerű hagymaművelő gépek353
Összefoglalás357
Tárolás, földolgozás359
Hagyományos tárolás359
Nagyüzemi készlettárolás359
A "hagymabázis" kiépítése362
Tárolási kísérletek366
Manipulálás374
Földolgozás377
Összefoglalás389
ÉRTÉKESÍTÉS391
Az értékesítés hőskora. Kezdetektől 1883-ig391
Kialakulása391
Útlevélkönyvek a hagyma forgalmazásáról392
A belső vámhatár megszűnése398
Kéziratos följegyzések400
A szabadkereskedelemtől az állami beavatkozásig. 1883-1945402
A makói hagyma a világpiacon402
Hagymaszövetkezet411
Hagyma-részvénytársaság415
Unió422
Értékesítő szövetkezet424
Hagymakereskedelem az első világháború előtt428
A piaci árusítás szabályozása435
Zöldségközpont436
Román rekvirálások439
Stabilizáció442
Világgazdasági válság449
A hagymaszindikátus három éve457
A szabad kereskedelem éve468
Hagymaegykéz470
A szocialista korszak hagymakereskedelme. 1945-1990480
Koalíciós évek480
A fordulat évétől az 1956-os forradalomig487
1956-tól 1968-ig490
1968-tól 1990-ig495
Összefoglalás501
A FOKHAGYMA
Általános jellemzés507
A makói fokhagymafajták514
A termesztés múltja518
Kibontakozása518
Föllendülő fokhagymatermelés525
A fokhagyma termesztése531
Talaj-előkészítés531
Ültetés532
Növényápolás536
Betakarítás540
Tárolás544
Földolgozás545
A fokhagymatermesztés eszközei546
Értékesítés550
Összefoglalás563
KIEGÉSZÍTŐ VETEMÉNYEK
A petrezselyem571
Általános jellemzés571
A Makói hosszú petrezselyem572
Termelésének és értékesítésének története574
Termelése579
Magtermelés584
A zöldségtermelés eszközei584
Raktározás, földolgozás587
Összefoglalás588
A virághagyma591
Elterjedése és jelentősége594
Növénytani sajátosságai593
A termesztés múltja594
A termesztés módja599
Agrotechnika605
Virághagyma-termelő társulások609
Értékesítés613
Összefoglalás617
A HAGYMA MAKÓ NÉP ÉLETÉBEN
A társadalmi fölemelkedés útja621
Az Erdei család sorsa623
A Diós család sorsa633
Az életmód változása641
Ház641
Az Erdei-ház641
A Diós-ház648
A makói házak a szabadtéri néprajzi kiállításokon652
Berendezés654
Az Erdei-ház bútorzata és fölszereltsége654
A Diós-ház berendezése658
Táplálkozás667
Öltözködés668
Élet a házban669
Szellemi élet670
A hagyma Makó népi táplálkozásában676
Mágia és népi gyógyászat680
Agrárkultusz680
Gonoszűző682
Varázslószer683
Gyógyítószer684
Jóslás690
Szólások, közmondások691
Összefoglalás692
A HAGYMA ÉS A MŰVÉSZETEK
Szépirodalom695
Grafika699
Festészet706
Szobrászat709
Iparművészet723
Fotó- és filmművészet725
Állandó kiállítások730
Összefoglalás730
MUTATÓK
Rövidítések733
Képjegyzék750
Táblázatok759
Műszavak764
Névmutató769

Tóth Ferenc

Tóth Ferenc műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Tóth Ferenc könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem