849.934

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Írók pórázon

A Kiadói Főigazgatóság irataiból, 1961-1970

Tartalom

Veres András: Előszó15
Dokumentumok
1961
Köpeczi Béla: A Kiadói Főigazgatóság ideiglenes ügyrendje és munkarendje (október 30.)21
Élő magyar írók 1960-ban országos terjesztésére kiadott szépirodalmi művei36
Tóth Gyula: Feljegyzés Köpeczi elvtársnak (január 18.)42
Tóth Gyula: Feljegyzés a kiadói látogatásokról, 1961. január 16-21.43
Tóth Gyula: Feljegyzés Köpeczi elvtársnak (január 24.)45
Tóth Gyula: Feljegyzés a kiadói látogatásokról (január 21)46
Tóth Gyula: Feljegyzés Nádass József: Láng és korom című kötetéről (február 1.)48
Tóth Gyula: Feljegyzés a kiadói látogatásokról, 1961. február 6-11-ig. (február 11.)50
Tóth Gyula: Feljegyzés megjelent könyvekről (március 7.)52
Tóth Gyula: Feljegyzés a Szépirodalmi Kiadó 1961. március 22-én tartott összlektori értekezletéről (március 23.)53
Hajdu Henrik levele (április 4.)55
Vadász György - Tóth Dezső. Jutalmazási javaslat (április 26.)56
Tóth Dezső: 1961 első negyedévben beérkezett visszautasított művek (május 9.)59
Tóth Gyula: Feljegyzés Aczél elvtársnak (május 9.)60
Tamkó Sirató Károly levele (május 19.)60
Szalai Sándor: Feljegyzés Köpeczi elvtársnak (május 27.)61
Tóth Gyula: Feljegyzés Kornis elvtársnak (június 19.)63
Tóth Gyula: Feljegyzés Kornis elvtársnak (június 20.)66
Tervezett az Ogonyok mellékleteként megjelenő könyvsorozat József Attila kötetére (június 27.)68
Tóth Gyula: Feljegyzés Kornis elvtársnak (június 20.)69
József Attila Emlékkönyv (Szépirodalmi Kiadó)70
Az Emlékkönyv belső terjesztésű felhívása (június 20.)70
A József Attila Emlékkönyvről (július 24.)71
Szabolcsi Miklós: József Attila Emlékkönyv71
Tóth Gyula: Feljegyzés Gyurkó László: Bűnösök c. novelláskötetének kéziratáról (július 22.)73
Varga Lajosné: Szerkesztői jelentés Földeák János: Papírhullámok c. kötetéről (július 30.)75
Tóth Gyula: Feljegyzés Benjámin László verseskötetéről (augusztus 23.)76
Siklós Margit: Feljegyzés Aczél elvtársnak (augusztus 30.)76
Szalai Sándor - Tóth Gyula: Feljegyzés Köpeczi elvtársnak (szeptember 5.)77
Tóth Gyula. Feljegyzés Kornis elvtársnak (szeptember 14.)80
Tóth Gyula: Feljegyzés Köpeczi elvtársnak (szeptember 23.)81
Szalai Sándor: Feljegyzés Szász Imre kéziratáról (július 1.)83
Tóth Gyula: Feljegyzés Kornis elvtársnak (november 20.)91
Köpeczi Béla: Javaslat a magyar költő antológia (november 22.)92
Javaslat mai magyar prózai antológia kiadására (november 22.)95
Javaslat klasszikus magyar novella antológiára96
Javaslat az élő magyar irodalomból válogatott prózai antológiára97
Pálos Endre - Tóth Gyula: Az 1962. évi Ünnepi Könyvhét98
Tóth Gyula: Weöres Sándor: Salve Regina (december 18.)110
Tóth Gyula: Feljegyzés Kornis elvtárs részére112
Tóth Gyula: Feljegyzés Kornis elvtárs részére113
1962
Az 1962. évi Kossuth-díjakra tett javaslat indoklása117
Összefoglaló legfontosabb ideológiai és művészeti vitáinkról118
Gondolatok fiatal íróinkról123
Tóth Gyula: Feljegyzés Köpeczi elvtárs részére (január 13.)124
Tóth Gyula: Feljegyzés Kornis elvtársnak (január 18.)127
Tóth Gyula: Megjegyzések a Magvető Könyvkiadó 1962. második negyedévi tervéhez (január 20.)129
Tóth Gyula: Feljegyzés a kiadói látogatásokról (január 29.)132
Szalai Sándor - Tóth Gyula: Vélemény Illés Endréről (január 31.)134
Köpeczi Béla: Feljegyzés Aczél elvtársnak Varga Domokos novelláiról (február 26.)136
Illés Endre: Feljegyzés Varga Domokos novelláiról (1961. június 26.)136
Tóth Gyula: Feljegyzés Köpeczi elvtársnak (február 27.)137
Tóth Gyula: Feljegyzés Kornis elvtársnak (március 30.)138
Tóth Gyula: Feljegyzés Siklós elvtársnő részére (április 9.)140
Megjegyzések a Magvető Könyvkiadó 1961. évi beszámolójához (április 25.)141
Tóth Gyula: Feljegyzés Köpeczi elvtársnak (május 10.)145
Szalai Sándor - Tóth Gyula: Feljegyzés Köpeczi elvtársnak (május 7.)145
Tóth Gyula: Feljegyzés Köpeczi elvtársnak (május 10.)146
Domokos Mátyás - Szabó József: Szerkesztői jelentés Illyés Gyula: Nem volt elég c. kötetéről (április 22.)147
Kardos György levele Szalai Sándornak (május 16.)148
Kristó Nagy István: Szerkesztői jelentés Füst Milán: Látomás és indulat a művészetben c. kötetéről (április 6.)149
Tóth Gyula: Feljegyzés Köpeczi elvtársnak (május 21.)150
Kornis Pál: Feljegyzés Aczél elvtársnak (június 5.)151
Tóth Gyula: Feljegyzés Kornis elvtársnak (június 4.)151
Tóth Gyula: Megjegyzések a Lexikon címszavaihoz (június 18.)152
Köpeczi Béla: A Kiadói Főigazgatóság 1962/63. évi munkaterve (július 24.)154
Tóth Gyula: Feljegyzés Kornis elvtársnak (augusztus 28.)160
Tóth Gyula. Feljegyzések Köpeczi elvtársnak (szeptember 13.)160
Magvető-Jelenkor könyvkiadás Pécsett (Dunántúli Napló, október 16.)163
Kardos György levele (szeptember 13.)163
Tóth Gyula válaszlevele (szeptember 15.)164
Köpeczi Béla: Külföldi magyarok részére indítandó könyvbarátmozgalom (szeptember 13.)166
Tervezet166
Illetménykötetek tématerve168
Emlékeztető a Művelődésügyi Minisztérium Kiadói Főigazgatóságán 1962. szeptember 18-án tartott értekezletről169
Az 1962. évi Diákkönyvtár (szeptember 24.)173
Pálos Endre: Javaslat a mai magyar költői művek terjesztésének és propagálásának továbbfejlesztésére175
Siklós Margit: Javaslat az 1961 második félévében kiadott művek jutalmazására (október 23.)179
Megjegyzések a Népszabadság irodalompolitikai tevékenységéről (november 1.)182
Tóth Gyula: Feljegyzés Köpeczi elvtársnak (december 10.)183
Tóth Gyula: Feljegyzés Köpeczi elvtársnak (december 17.)184
Élő magyar írók 1962-ben országos terjeszésre kiadott szépirodalmi művei185
1963
Előterjesztés az osztályvezetői értekezletre (január 16.)195
Csillag Pál - Tóth Gyula: Feljegyzés Köpeczi elvtársnak (január 24.)202
Köpeczi Béla: Előterjesztés az 1963. évi Ünnepi Könyvhétről (február 13.)203
Javaslat az 1963. évi Ünnepi Könyvhét könyveire205
Tájékoztató az 1963. évi Ünnepi Könyvhét megrendezéséről (április 10.)207
Csillag Pál: Feljegyzés Köpeczi elvtársnak (március 14.)213
Javaslat a Szovjetunióban kiadásra kerülő novellaantológiára (május 13.)213
Bakcsi György - Tóth Gyula: Feljegyzés Köpeczi elvtársnak (május 18.)215
Tóth Gyula: Feljegyzés Kornis elvtársnak (május 27.)217
Kardos György levele (május 28.)218
Kornis Pál: A szerkesztőségi tanácsok működéséről218
Tóth Gyula: Feljegyzés Kornis elvtársnak (július 13.)219
Tóth Gyula: Feljegyzés Kornis elvtársnak (július 20.)220
Görög Lívia - Vécsei Tiborné: Illés Béla: Honfoglalás (április 17.)221
Tóth Gyula: Feljegyzések Köpeczi elvtársnak (augusztus 27.)222
Tóth Gyula: Feljegyzés Köpeczi elvtársnak (október 28.)223
Tóth Gyula - Tóth Lajos: Feljegyzés Kornis elvtársnak (szeptember 5.)223
Javaslat224
Tóth Gyula: Feljegyzés Kornis elvtársnak (október 24.)225
Farkas László - Pálos Endre: Javaslat a televízió irodalom- és könyvpropaganda munkájának továbbfejlesztésére (szeptember 9.)226
Tóth Gyula: Passuth László műveiről (szeptember 19.)228
Tóth Gyula: Illyés Gyula, Németh László és Szabó Magda különböző művei az 1964. évi kiadói tervekben (szeptember 24.)229
Tóth Gyula: Feljegyzés Kornis elvtársnak (október 28.)230
Tóth Gyula: Feljegyzés Köpeczi elvtársnak (október 9.)231
Megjegyzések a Magvető és a Szépirodalmi Kiadó 1961-63-as években végzett munkájáról szóló beszámolókhoz (október)232
Tóth Gyula: Feljegyzés Kornis elvtársnak (október 28.)236
Tóth Gyula: Feljegyzés Köpeczi elvtársnak (november 27.)236
Tóth Gyula: Feljegyzés Kornis elvtársnak (december 11.)237
A Szovjetunióban orosz nyelven megjelent magyar művek jegyzéke238
1964
Meghívó Köpeczi Béla búcsúztatására243
Tóth Gyula: Köpeczi Béla búcsúztatása (január 18.)243
Tóth Gyula: Feljegyzés Kornis elvtársnak (január 28.)246
Z. Szalai Sándor: Jegyzőkönyv a Magvető Könyvkiadó szerkesztőségi tanácsa 1964. II. 15-i üléséről (február 19.)247
Bíró Vera - Miklósvári Sándor - Simon Jenő: A költészet napjáról (február 22.)249
Útmutató a költészet napjának megrendezésére (február)251
Tóth Gyula: Feljegyzés Simó elvtársnak (március 9.)255
Tóth Gyula: Feljegyzés Sándor elvtársnak (április 18.)256
Kardos György levele (május 3.)256
Tóth Gyula: Feljegyzés Kornis elvtársnak (május 4.)257
Tóth Gyula: Az élő magyar szépirodalom helyzete és fejlődésének néhány vonása az utóbbi években (június 4.)258
Tóth Gyula: Feljegyzés Simó elvtársnak (július 3.)263
Tóth Gyula: Feljegyzés Simó elvtársnak (július 4.)264
Tóth Gyula: Feljegyzés Simó elvtársnak (július 9.)265
Kerényi Grácia levele (augusztus 17.)266
Kerényi Grácia levele (augusztus 17.)267
Előterjesztés: az élő magyar irodalom kiadásának fő vonásai az 1965-ös tervekben (szeptember 1.)268
Tóth Gyula: Feljegyzés Simó elvtársnak (október 12.)276
Simó Jenő: Előterjesztés a falusi könyvterjesztés megjavítására (október 22.)277
Tóth Gyula: Feljegyzés Simó elvtársnak (december 4.)284
Tóth Gyula: Feljegyzés Simó elvtársnak (december 28.)285
1965
Kardos György: Az Elvek és utak c. tanulmánykötetről (január 9.)289
Sándor László levele (január 13.)290
Tóth Gyula: Feljegyzés Simó elvtársnak (január 20.)291
Tóth Gyula: Feljegyzés Simó elvtársnak (február 2.)291
Jólesz László: Szerkesztői jelentés Kodolányi János: Süllyedő világ I. c. művéről (1964. november 9.)293
Tóth Gyula: Lefordításra ajánlott művek a Szovjetunió számára az 1963-64. év szépirodalmi kiadványaiból (feburár 27.)294
Javaslat az 1964 első félévében kiadott művek nívójutalmazására (március 25.)295
Horváth Béla: Feljegyzés a Látóhatár helyzetéről Simó Jenő főigazgató elvtársnak (március 24.)301
Sándor László: Tartalmi megjegyzések a Látóhatár 1962-1964. évfolyamaihoz (március 25.)303
Simó Jenő: Jelentés a Látóhatár című folyóiratról (április 7.)306
Tóth Gyula: Feljegyzés Simó elvtársnak (július 23.)309
Horváth Béla följegyzése a Látóhatár ügyében (augusztus 22.)310
Mesterházi Lajos: Feljegyzés a Látóhatárról311
Tóth Gyula: Feljegyzés Simó elvtársnak (november 25.)313
Tóth Gyula: Feljegyzés Simó elvtársnak (1966. január 26.)314
Feljegyzés a Látóhatár utolsó levonatairól315
Tóth Gyula: Feljegyzés a cseh és szlovák könyvkiadók 1966. évi tervében szereplő magyar kiadványokról (június 17.)316
Tóth Gyula: Feljegyzés Simó elvtársnak (december 11.)318
Tóth Gyula. Feljegyzés Siklós elvtársnőnek (december 14.)319
Élő magyar írók 1965-ben országos terjesztésre kiadott szépirodalmi művei (1966. február 21.)320
1966
Tóth Gyula: Feljegyzés Simó elvtársnak (január 5.)327
Tóth Gyula: Feljegyzés Simó elvtársnak (január 20.)327
Tóth Gyula. Feljegyzés Simó elvtársnak (január 20.)328
Tóth Gyula: Feljegyzés Kornis elvtársnak a Magvető Kiadó József Attila-díj javaslatairól (január 27.)329
Kardos György levele (február 2.)330
Tóth Gyula válaszlevele (feburár 5.)331
Tóth Gyula: Feljegyzés Simó elvtársnak (feburár 28.)333
Tóth Gyula: Feljegyzés Simó elvtársnak a Körkép c. antológiáról (feburár 28.)334
Tóth Gyula: Feljegyzés a Jugoszláviában 1954 óta megjelent, illetve előkészületben lévő magyar művekről (április 12.)334
Kardos György levele (július 22.)336
Tóth Gyula: Feljegyzés Simó elvtársnak Kardos György leveléről (július 25.)339
Rádics József - Tóth Gyula: Feljegyzés Aczél elvtársnak (október 3.)341
Javaslatok egy sajtótájékoztatóhoz343
Jelentősebb riport-, szociográfia-, memoárművek, 1960-196650
Magyar szerzők idegen nyelven megjelent művei 1966-ban353
1966-ban külföldön megjelent művek szerzők szerint359
Élő magyar írók 1966-ban országos terjesztésre kiadott szépirodalmi művei (1967. február 17.)362
1967
Tóth Gyula: Simó Jenő ünnepélyes búcsúztatása (január 15.)371
Tóth Gyula. A kapitalista országokban élő magyar szerzők hazai publikációi (július 18.)373
A kapitalista országokban élő magyar szerzők hazai publikációi (július 20.)375
Kovács Győző: Tájékoztató a kiadók terveiről a felszabadulás 25., Lenin születésének 100., Marx születésének 150. évfordulójára (szeptember 8.)379
A Művelődésügyi Miniszter 139/1967. MM számú utasítása a Művelődésügyi Minisztérium szervezetéről (december 3.)382
Élő magyar írók 1967-ben országos terjesztésre kiadott szépirodalmi művei (1968. május 17.)384
1968
Jankovics Rezsőné: Tervezet. A Kiadói Főigazgatóság vezetőjének rendelkezésére a kultúrális alappal kapcsolatos egyes kérdésekről (január 12.)393
Rátkai Ferenc - Tóth Gyula: Válasz-javaslatok a Pravda tudósítójának kérdéseire (január 17.)396
Csala László levele (január)399
Kádár János levele (január 12.)400
Tóth Gyula: Feljegyzés Kornis elvtársnak (augusztus 1.)400
Jancsó László: Feljegyzés Siklós elvtársnő részére a honoráriumrendezéssel kapcsolatos kérdésekről (december 6.)403
Rádics József: A magyar irodalom kiadása a Szovjetunióban (december 29.)404
Az "Aranyalap" könyveinek szovjet kiadása (1945-1968)407
Az élő magyar írók 1968-ban kiadott művei409
1969
Siklós Margit: "Mechanizmus" és kultúra. Elmélkedések a kultúrális terület mechanizmus-problémáiról419
Rigó László: Feljegyzés (február 10.)423
Szekeres György - Tóth Gyula: Útijelentés az algériai tanulmányútról (május 12.)428
Bazsalya Györgyné: Emlékeztető az 1969. május hó 22-i Központi Kultúrális Alap ülésén hozott határozatokról430
Rádics József: Feljegyzés Siklós elvtársnőnek (június 5.)432
Orbán László: Emlékeztető az 1969. június 4-i főosztályvezetői értekezletről (június 6.)433
Siklós Margit: Feljegyzés Orbán elvtársnak (június 12.)435
Értekezlet a Kiadói Főigazgatóságon (július 15.)436
Méth Sándor levele a zárt terjesztésű művekről (július)439
Herbert Marcuse: Az egydimenziós ember440
Tóth Gyula: Feljegyzés (november 26.)441
Élő magyar írók 1969-ben kiadott művei (új művek, válogatások)443
1970
Siklós Margit: Előterjesztés a miniszterhelyettesi értekezletre (január 24.)451
A felszabadulás 25. évfordulójára megjelenő művek jegyzéke (január 26.)452
Lenin születésének 100. évfordulójára megjelenő művek jegyzéke (január 26.)455
Ünnepi Könyvhét, 1970456
Rádics József: Feljegyzés Siklós elvtársnőnek (február 12.)458
Tóth Gyula feljegyzése Siklós elvtársnőnek (febuár 13.)463
Sánta János: Feljegyzés Végh Antal Homokország c. irodalmi szociográfiai írásának kéziratáról (február 23.)464
Tóth Gyula: Vita a könyvkiadásról (március 31.)467
Illés Endre - Jánosa István: Beszámoló a Szépirodalmi Könyvkiadó szerkesztőségének és műszaki osztályának 1970. I. félévi munkájáról (augusztus 10.)471
Kardos György: Beszámoló a Magvető 1970. első félévi kiadványairól (augusztus 11.)488
Rádics József - Tóth Gyula: Feljegyzés Marczali elvtársnak (október 22.)494
Rádics József - Tóth Gyula: Feljegyzés Marczali elvtársnak (november 10.)496
1971
A Irodalmi Szakosztály tagjainak 1971-es évi jövedelme501
Ilku Pál: Politikusok műveinek kiadásáról (február 4.)516
Ilku Pál levele (február 4.)517
Névmutató519
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem