A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Együtt a nemzetiségekkel

Nemzetiségi politika a mai Magyarországon

Fülszöveg

Hosszabb ideje megélénkült az érdeklődés a nemzeti-nemzetiségi kérdés iránt. A figyelem természetes, hiszen a rossz válaszok az egész világon, így Kelet-Európában is többször vezettek már konfliktushoz a történelem során.
A felszabadulást követően nem kevés történt éppen térségünkben a szomszédos napok kultúrájának, életének kölcsönös megismerésére, megismertetésére. Elég, ha példaként említjük az utóbbi néhány esztendőben Ausztriában, Csehszlovákiában, Jugoszláviában, Romániában és a Szovjetunióban napvilágot látott kiadványokat, amelyek az érintett országok nemzetiségi politikájának elveiről, megvalósulásairól adnak számot. Nálunk is megjelentek olyan tanulmánykötetek, amelyek a nemzetiségi kérdés egyik-másik vonatkozásával foglalkoztak, a mostanihoz hasonló válogatásra azonban az utóbbi évtizedben nem került sor, ezért e kötet hézagpótló szerepet is betölt. Időszerűségét jelzi az is, hogy a nemzetiségi szövetségek az elmúlt év végén tartották meg kongresszusaikat.

Tartalom

Bevezető5
Dokumentumok
A szocialista hazafiság és a proletár internacionalizmus időszerű kérdései
A Magyar Szocialista Munkáspárt Kultúrpolitikai Munkaközösségének állásfoglalása (1974. szeptember)9
A Magyar Szocialista Munkáspárt programnyilatkozatából (1975)31
A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának határozata nemzetiségi politikánk néhány időszerű kérdéséről és a nemzetiségi szövetségek 1978-ban esedékes kongresszusainak előkészítéséről (1978. január 10.)32
A Magyar Szocialista Munkáspárt XII. kongresszusának dokumentumaiból (1980)
A Központi Bizottság beszámolójából39
Bóka Mihályné hozzászólása40
Glanz Lászlóné hozzászólása42
Kádár János vitaösszefoglaló beszédéből45
A kongresszus határozatából45
A Hazafias Népfront VII. kongresszusának dokumentumaiból (1981)
Az Országos Tanács beszámolójából46
Sziebert Ferenc hozzászólásból47
Such János hozzászólásból49
A kongresszus határozatából51
Az országos agitációs, propaganda- és művelődéspolitikai tanácskozás dokumentumaiból (1983. január 11-12.)
Aczél György előadói beszédéből52
Aczél György vitazárójából57
A Központi Bizottságnak a XII. kongresszus óta végzett munkájáról és a párt feladatairól hozott határozatából (1983. április 12-13.)60
A Magyarországi Románok Demokratikus Szövetsége VI. kongresszusának dokumentumaiból (1983. november 12-13.)61
A kongresszus beszámolójából61
Óvári Miklós felszólalása66
A kongresszus határozatából69
A Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetsége VII. kongresszusának dokumentumaiból (1983. november 19-20.)74
A kongresszus beszámolójából74
Benke Valéria felszólalása78
A kongresszus határozatából84
A Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége IX. kongresszusának dokumentumaiból (1983. november 26-27.)88
A kongresszus beszámolójából88
Korom Mihály felszólalása93
A kongresszus határozatából96
A Magyarországi Németek Demokratikus Szövetsége VI. kongresszusának dokumentumaiból (1983. december 3-4.)102
A kongresszus beszámolójából102
Aczél György felszólalása107
A kongresszus határozatából112
Tanulmányok
Pach Zsigmond Pál: Nemzeti fejlődés, nemzeti öntudat117
Joó Rudolf: Nemzetiségi kérdés - kisebbségi egyenjogúság napjainkban140
Nonn György: A nemzetiségek egyenjogúsága - követelmény és mérce147
Kővágó László: Nemzetiségi örökségünk154
Kővágó László: A nemzetiségi kérdés Magyarországon165
Budzsáklia Mátyás: Nemzetiségi egyenjogúság és jogok a Magyar Népköztársaságban180
Cikkek
Fodor Péter: Nemzetiségi politikánk elvei és gyakorlata199
Minden lélek számít. Tamás Ervin interjúja Hoóz Istvánnal210
Botlik József: Egyenrangúan a magyarokkal215
Krupa András: A nemzetiségi lét Békésben218
Jakab Róbertné:
Stark Ferenc: Nemzetiségi oktatásunk225
Ivan Mokuter: Nemzetiségi oktatásunk egyes nyelvhasználati és nyelvművelési kérdéseiről233
Mészáros György: Nemzetiségi könyvkiadásunk tíz éve252
Tóth Gyula: A megértés szellemében257
Manga János: A magyarországi szlovák etnikai csoportok262
Grin Igor: A szlovák-román bázismúzeum tevékenysége és szerepe a nemzetiségi kultúrában266
Horváth Józsefné: A szombathelyi Szlovén Nyelvi és Irodalmi Tanszék272
Pásztor László: Több nyelven, azonos célért275
Claus Jürgen Hutterer: A magyarországi német népcsoport279
Sarusi Mihály: Román műhely Gyulán287
Stark Ferenc: A nemzetiségek közművelődése290
Szász János András: Nemzetiségi lét, tudat, közművelődés298
Duro Sarosac: A magyarországi délszlávok305
Pavol Kondac: A felszabadulás utáni szlovák irodalom309
Verseghi György: Az Állami Gorkij Könyvtár a nemzetiségekért312
Stark Ferenc: A nemzetiségi bizottságokról319
Kornidesz Mihály: Együtt a nemzetiségekkel323
Fodor Péter: A nemzetiségi szövetségek kongresszusai után327
Függelék
Válogatott bibliográfai (1967-1983)335
A nemzetiségi oktatás adatai340
A nemzetiségi közművelődés adatai344
Nemzetiségügyi címtár347
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Együtt a nemzetiségekkel Együtt a nemzetiségekkel

A gerinc elszíneződött. Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
1.640 Ft
650 ,-Ft 60
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Együtt a nemzetiségekkel Együtt a nemzetiségekkel Együtt a nemzetiségekkel

A gerinc enyhén foltos és töredezett, a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.640 Ft
820 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Együtt a nemzetiségekkel Együtt a nemzetiségekkel Együtt a nemzetiségekkel

A borító enyhén kopottas, a gerinc és pár lap elszíneződött.

Állapot:
1.640 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba