A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Történeti Muzeológiai Szemle 4.

A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve

Előszó

A nagykunsági családtörténetek jellemzői A Jászkunságban a genealógiai adatok ismeretének mindig nagy szerepe volt a családok életében. A Jászkun-kerület sajátos jogállása megkövetelte az... Tovább

Tartalom

I. Tanulmányok
Örsi Julianna: Családi ereklyék tárlata a Nagykunságon (Családtörténeti kiállítás
a Finta Múzeumban)................................................5
Kerényi B. Eszter: Báró Sina György és báró Sina Simon tevékenysége............17
Tóth István: A magyarországi szlovákok politikai és politikai jellegű szerveződései
(1900-1948)......................................................... 27
G. Merva Mária: A gödöllői Léda-villa...................................... 49
Peterdi Vera: A Gresham-palota lakáscsempéi a Magyar Nemzeti Múzeum kerámia
gyűjteményében...................................................... 61
Medgyesi Konstantin: Jelenkor-kutatás és kisvárosi rendszerváltozás.............. 91
II. Módszertan - Műhely - Közlemények
Bartha Éva: Országos Történész Muzeológus Konferencia (Esztergom, 2003. június
18-20.)................ 101
Bircher Erzsébet: A digitalizált adatbázis és a gyűjtemények nyilvánossága.
(Eredmények és félelmek.)*.......................................105
Bálint Ákos: A Nemzeti Digitális Adattár koncepciója.*........................109
Frisnyák Zsuzsa: Levél a történeti muzeológiáról.* ...........................115
Bencze Géza: Egy történeti tárgy többféle megközelítése.*.....................117
Fürészné Molnár Anikó: Tárgyak a 20. század végéről, egy átalakuló világ
rekvizitumai - a jelenkutatás néhány fontos kérdése.*.......................121
Sári Zsolt: Velünk élő tárgyak. (A 20. század bemutatásának lehetőségei
a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban).*.....................................127
Tóth János: A tudományos kutatás irányai és forrásai a Magyar Olajipari
Múzeumban.* ....................................................... 137
Nagy László G.: Az „XX4-es program" - egy legújabb kori történeti
gyűjtés terve.*....................................................... 139
Deák Antal András: Egy rejtély nyomában (Marsigli Duna-monográfiájának
és térképeinek kutatás-története)......................................... 147
Balahó Zoltán: „... ez a gyönyörű búzatábla is a mienk, ez a szép major is
a királyunké lett(Levelek a harctérről. Emlékezés a magyar katonára az I. világháború kitörésének 90. évfordulóján.) ................................ 161
Bathó Edit: 130 éves a Jász Múzeum........................................ 171
Nagy Molnár Miklós: 120 éve született Györffy István (1884-1939).............. 179
Kaposvári Gyöngyi - Pató Mária: Balogh Béla, a szolnoki múzeum megalapítója .... 181
Matussné Lendvai Márta: Múltunk a Lenin-szobor (is)......................... 191
Veres Gábor: Turisztikai fejlesztések történelmi környezetben (Látogatóbarát
beruházások az egri Dobó István Vármúzeumban)........................... 199
III. Új szerzemények
Pallos Lajos: Új szerzemények a Magyar Nemzeti Múzeumban - 2003 ......209
Bathó Edit: Dr. Bathó Kálmán királyi közjegyző ezüst evőeszközkészlete.......215
Zombori István: II. világháborús hadikórház- és hadifogoly-emlékek.............219
IV. Kiállítások
Kovács S. Tibor: A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi-kiállításai a szabadságharc kezdetének 300. évfordulója tiszteletére................225
Béres Katalin: Kiállítások a söjtöri Deák-kúriában....................233
Megyeri Anna: A haza bölcse, Zala büszkesége. (Kiállítás a kehidai Deák-kúriában).....239
Ridovics Anna: Játszani jó. Történelmi barangolás a játékok birodalmában. (Beszámoló a budapesti és a szegedi játékkiállításról)..............245
V. Kárpát-medencei körkép
Gaucsik István (Pozsony): A kisebbségi tudományosság perifériáján. (Adalékok a szlovákiai magyar történeti muzeológia kérdéseinek vizsgálatához.)........255
VI. Könyv- és folyóiratszemle
Agria XXXIX. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve, 2003. (Balahó Zoltán)....269
Blaskovichok emlékezete. (Körmöczi Katalin)...............273
Makai Ágnes - Héri Vera: Kereszt, érem, csillag. Kitüntetések a magyar történelemben...277
Miskolc története IV. ......279
2000 év a Duna mentén................283
Könyv a szegedi árvízről.....................285
E számunk szerzői...................287
Útmutató a "Történeti Muzeológiai Szemle" c. kiadványban megjelenő kéziratok elkészítéséhez..........289
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem