864.224

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia 1940-2000

Fülszöveg

Plébániánk hatvan éve Buda katolikus életének egyik központja. Egyházunk a nehéz években is tanúságtevően működött. Sok-sok generáció köszönheti ennek a plébániának a kereszténységet. Ezek a nemzedékek ma is a közéletben, munkahelyeken vállalják a keresztény-katolikus életet. Kiadványunk megpróbálja ezt a múltat feleleveníteni, események, személyek felidézése által. Elődeink munkája, keresztény élete adjon erőt a mai nemzedékeknek, hogy plébániánk jövője biztosítva legyen, élettel, lelkesedéssel. Vállalja ez a nemzedék a közösségben végzett munkát, amelyre egyre inkább szükség van a magyar katolikus egyház életében.
Györgydeák Márton plébános
Múltunk a jövőnk - szokták mondani. S ez annyiban igaz is, hogy múltunk ismerete, megbecsülése nélkül nem lehet jövőt építeni. Pedig mi építeni, alakítani akarjuk saját jövőnket Azt szeretnénk, ha a Felső-Krisztinavárosi Plébánia vonzáskörébe tartozók, családok, idősek és gyermekek új honfoglalókként kovácsolódnának még szorosabb, egymást... Tovább

Tartalom

Györgydeák Márton plébános előszava ................................5
Szerdahelyi Csongor bevezetője .....................................7
Serédi Jusztinián hercegprímás alapítólevele............................8
Rövid történeti áttekintés
Seidl Fidél: A Felső-Krisztinaváros és plébániájának kialakulása ............13
Orbán Antal: A templom közvetlen környéke a harmincas évek közepén......15
Rosch Gábor: A plébániatemplom építéstörténete.......................17
Seidl Fidél: A plébánia hatvan éve a számok tükrében....................21
Közösségünk alakulása az alapítástól napjainkig
Szerdahelyi Csongor: Közösségünk, lelkipásztoraink.....................27
Müller Ferenc: Jelenlegi papjaink ...................................39
Papjaink visszaemlékezései
Sághy Ferenc: Akit az Úr szeret, megpróbálja azt, de el nem hagyja.........43
Fundelius Vilmos: Az igazgató hol elsápadt, hol elvörösödött................45
Tóth Károly: Akinek Dienes Valéria varrta fel a kabátgombját ..............49
Tóth János: Tervük az volt, hogy kitelepítenek bennünket a kistemplomból is .......50
Hajnal György: Kirándulások színesítették az életünket, még az ÁEH meg nem sokallta.................................52
Greksa Ferenc: Visszahozhatatlan, mint a gyerekkor.....................53
Csermely Endre: Ma is szép emlékeim közé tartozik.....................56
Pálmai Péter OSB: Sokat várnak papjaiktól, de a munkavállalásban készségesek is..............................................57
A hívek visszaemlékezései
Orbán Antal: A hatóságok szemében az „épülő szocializmus" ellenségei lettünk...................................63
Frivaldszky János: Vágyam volt, hogy egyszer ceremonárius lehessek, de csak turiferségig jutottam .............65
Frivaldszky Sándor: Kisközösség elvtársi időkben...............70
Volt két professzorunk és egy polihisztorunk is
Pregun István: Gál Ferenc és Szörényi Andor professzorokról ..............75
Szerdahelyi Csongor: „Akik igazságra tanítottak sokakat tündökölnek örökké,
miként a csillagok.".......................................... 79
Vasdinnyey Miklós: Dienes Valéria (1879-1978).........................80
Világi munkatársainkra emlékezünk
Seidl Fidél: Wünscher Frigyes......................................85
(ifi) Szilléry Péter: Szilléry Péter....................................86
Arató Csaba: Arató Jenő ..........................................87
Pattantyús Dénesné: Pattantyús Á. Dénes.............................89
Müller Ferenc: Thorday Lajos......................................90
Müller Ferenc: Seidl Fidél.........................................91
Az egyházközség élete
Lukách Krisztina: Hitoktatás plébániánkon............................95
Füredi Ivánné: Karitász tevékenység a kezdetektől ......................98
Vajna László: Tevékenységünk fedőneve a ministrálás tanítása............101
Kuzniarski János: Ma is azt az íróasztalt használom....................108
Kazatsay Imre: Fél évszázad a templom szolgálatában ..................110
Lukách Krisztina: Lányok az oltár körül.............................112
Pattantyús Dénesné: Tanítva tanultam..............................114
Tőkés Tünde: Büszkén fújtuk az éneket a mi pápánknak.................115
Vajna László: A 314. számú Czuczor Gergely Cserkészcsapat jubileuma.....119
Németh Andor: A cserkészcsapat újjáalakulásának története..............120
Madocsay Ákos: Gitárosok........................................124
Pattantyús Á. Károly: Köszönjük, amit egymásnak adhattunk,
köszönjük, amit egymástól kaptunk ............................127
Lukách Krisztina: Papi hivatások plébániánk területéről.................130
A hat évtized névtára............................................131
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia 1940-2000 Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia 1940-2000
Állapot:
1.540 Ft
770 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia 1940-2000 Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia 1940-2000 Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia 1940-2000
Állapot:
1.540 Ft
1.070 ,-Ft 30
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia 1940-2000 Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia 1940-2000
Állapot:
1.540 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba