798.470

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A közösségi vámjogszabályok magyarázata I.

Szerző

Kiadó: Viva Média Holding
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 236 oldal
Sorozatcím: Lónyay Menyhért szakkönyvtár
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:

Előszó

Tisztelt Olvasó!
A Közösségi vámjogszabályok magyarázata I. segíti a közösségi vámjogszabályok megértését, az abban rejlő összefüggések felismerését. Az EU csatlakozás óta eltelt idő... Tovább

Tartalom

Előszó 11
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Torda Csaba) 13
1. Hatály és alapvető fogalmak 13
2. Meghatározások 14
3. Nemzeti szintű meghatározások 19
4. Feladat, ellenőrző kérdések 21
II. SZÁRMAZÁS (Tóth János), VÁMÉRTÉK (Bartus István), A KÖZÖS VÁMTARIFA
(Hajós Attila) 22
A rész Származás (Tóth János) 22
1.1. Bevezető 22
1.2. Nem preferenciális származás 23
1.2.1. A származó helyzet elnyerése 23
1.2.2. Nem kielégítő megmunkálás 24
1.2.3. Pótalkatrészek 24
1.2.4. Származást igazoló okmány 24
1.3. Preferenciális származás 25
1.3.1. Teljes egészében előállított termékek 26
1.3.2. Kielégítő mértékű megmunkálás 26
1.3.2.1. Regionális kumuláció 26
1.3.3. Nem kielégítő megmunkálás 27
1.3.4. Különös szabályok 27
1.3.5. Közvetlen szállítás 28
1.3.5.1. Kiállítások 28
1.3.6. Származást igazoló okmányok 28
1.3.6.1. FORMA bizonyítvány 29
1.3.6.2. Számlanyilatkozat 30
1.3.7. Közigazgatási együttműködés 30
1.4. A Közösség által bizonyos országok és területek vonatkozásában egyoldalúan
megállapított kedvezményes tarifális intézkedésekből
részesülő országok és területek 31
1.5. Vámunió 32
1.6. Összefoglalás 34
1.7. Ellenőrző kérdések 34
B rész Vámérték (Bartus István) 36
2.1. A vámértékre vonatkozó legfontosabb jellemzők 36
2.2. A vámérték kimunkálható 36
2.3. A vámérték-megállapítási módszerek sorrendje 37
2.4. A vámérték megállapítás módszerei 37
2.4.1. Ügyleti érték módszere 37
2.4.2. Azonos áruk módszere 41
2.4.3. Hasonló áruk módszere 42
2.4.4. Egységáron alapuló érték módszer 43
2.4.5. Számított érték módszer 44
2.4.6. Szabad módszer 45
2.5. Vámérték növelő és csökkentő tényezők 46
2.5.1. Be kell számítani a vámértékbe 46
2.5.2. Nem számítható be a vámértékbe 48
2.6. Jogdíjak és licencdíjak 49
2.7. A Közösségbe történő belépés helye 50
2.8. Harmadik országon keresztül szállított áruk 50
2.9. Szállítási költség 51
2.10. Adatszolgáltatás és benyújtandó okmányok 52
2.11. A vámhatóság kétsége a bevallott vámérték vonatkozásában 54
2.12. Átváltási árfolyam 54
2.13. Egyszerűsített eljárások romlandó áruk esetében 56
2.14. Károsodott szállítmányok 57
2.15. Csatlakozás és kizárás 58
2.16. Összefoglaló kérdések 58
C rész A Közös Vámtarifa és a kötelező tarifális felvilágosítás (Hajós Attila) 59
3.1. A vámtarifák általános szerepe és kialakulása 59
3.1.1. A korai fejlődés 59
3.1.2. A „többcélú" vámtarifák kialakulása 60
3.2. A Közös Vámtarifa létének elméleti megalapozása 61
3.3. Mi a Közös Vámtarifa? 62
3.3.1. A Közös Vámtarifa fogalma 62
3.3.2. A Közös Vámtarifa egyes elemei 63
3.3.2.1. A Kombinált Nómenklatúra 63
A Kombinált Nómenklatúrán alapuló további nómenklatúrák 67
3.3.3. Vámtételek, díjak és további tarifális intézkedések 69
3.4. A tarifális besorolás 70
3.5. Kötelező tarifális felvilágosítás 70
3.5.1. Mi a kötelező tarifális felvilágosítás? 70
3.5.2. A kötelező tarifális felvilágosítás joghatása 70
3.5.3. A kötelező tarifális felvilágosítás érvényessége és megsemmisítése 71
3.5.3.1. Az érvényesség 71
3.5.3.2. A KTF alkalmazása az érvényességi időn túl 72
3.5.3.3. A KTF megsemmisítése 72
3.5.4. A kötelező tarifális felvilágosítás kiadására vonatkozó eljárás 73
3.5.4.1. A kérelem 73
3.5.4.2. A KTF kiadása 74
3.6. Feladat, ellenőrző kérdések 75
III. AZ ÁRU VÁMJOGI SORSA FELŐLI DÖNTÉST MEGELŐZŐEN A KÖZÖSSÉG
VÁMTERÜLETÉRE BELÉPTETETT ÁRURA ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK (Teleki
József) 76
1. Az áru beléptetése a Közösség vámterületére 76
2. Az áru vám elé állítása 77
3. Gyűjtő árunyilatkozat és a vám elé állított áru kirakása 78
4. A vám elé állított áru vámjogi sorsa meghatározásának kötelezettsége 79
5. Átmeneti megőrzés 80
6. Az árutovábbítási eljárásban szállított, nem közösségi árukra vonatkozó
rendelkezések 81
7. Egyéb rendelkezések 81
8. Feladat, ellenőrző kérdések 81
IV. AZ ÁRUK VÁMJOGI HELYZETE (Teleki József) 82
1. Az áruk vámjogi helyzete 82
2. Közösségi helyzet igazolása 83
2.1. T2L okmány 83
2.2. Számla vagy fuvarokmány 84
2.3. Manifeszt 85
2.4. TIR-igazolvány vagy ATA-igazolvány 85
2.5. Közúti jármű rendszámtáblája és okmányai 86
2.6. Tehervagonok kódszáma és tulajdoni jelzése 86
2.7. Csomagolóanyag jellemzője 86
2.8. Utas poggyászának jellemzője 86
2.9. Jövedéki termékek kísérő okmánya 86
2.10. T2M okmány 86
2.11. „Sárga címke" 87
2.12. „Vámjogi helyzet igazolása" űrlap 87
2.13. T5 ellenőrző példány 87
3. INF3 Adatlap 88
4. Feladat, ellenőrző kérdések 88
V. ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS (Teleki József) 89
A rész Külső és belső árutovábbítási eljárás 89
1. Külső és belső árutovábbítási eljárás 89
B rész Közösségi/egységes árutovábbítási eljárás 91
2. A közösségi/egységes árutovábbítási eljárás végrehajtása 91
2.1. Eljárás az indító hivataloknál 91
2.2. Eljárás az átléptető vámhivataloknál 94
2.3. Eljárás a rendeltetési hivataloknál 94
3. Vámbiztosítékok a közösségi/egységes árutovábbítási eljárásban 95
3.1. A biztosíték formái 95
3.2. Mentesség a biztosíték nyújtása alól 95
3.3. Egyedi kezesség engedélyezése 95
3.3.1. Bankgarancia 95
3.3.2. TC32 Egyedi garanciajegy 96
3.3.3. Készpénz 96
3.4. Összkezesség (TC31) és a biztosítéknyújtás alóli mentesség (TC33)
engedélyezése 96
3.5. A vámbiztosíték összegének kiszámítása az árutovábbítási eljárás során 98
4. Az engedélyezett feladó és engedélyezett címzett engedélyekkel
kapcsolatos rendelkezések 99
5. Vasúton és nagy konténerben szállított árukra vonatkozó egyszerűsítések 100
6. Légi szállításra vonatkozó egyszerűsített eljárás 101
C rész TIR Egyezmény szerinti árutovábbítás 102
7. A TIR fuvarozásra vonatkozó általános rendelkezések 102
8. TIR eljárás végrehajtása 103
8.1. Közösségbe beléptető/indító vámhivatalok feladatai 103
8.2. Közösségből kiléptető/rendeltetési vámhivatalok feladatai 104
D rész ATA/Isztambuli Egyezmény szerinti árutovábbítás 105
9. Általános rendelkezések 105
10. Árutovábbítás végrehajtása ATA-igazolvánnyal 106
11. Feladat, ellenőrző kérdések 107
VI. ÁRUNYILATKOZAT, SZABAD FORGALOMBA BOCSÁTÁS, GAZDASÁGI VÁMELJÁRÁSOK
ÉS VÁMSZABAD TERÜLETEK (Buzási Tibor) 108
1. Az áru vámjogi sorsa 108
1.1 Vámeljárások 108
1.2. Áru vámeljárás alá vonása 109
1.3. Összefoglalás 110
1.4. Ellenőrző kérdések 110
2. Írásbeli vámáru-nyilatkozat normál eljárásban 110
2.1. Írásbeli vámáru-nyilatkozat formája 110
2.2. Írásbeli vámáru-nyilatkozat benyújtása 111
2.3. Írásbeli vámáru-nyilatkozat elfogadása 112
2.4. Vámáru-nyilatkozat ellenőrzéséhez kapcsolódó vizsgálatok 114
2.5. Áruvizsgálat 114
2.6. Mintavétel 116
2.7. Áru kiadása 117
2.8. Összefoglalás 119
2.9. Ellenőrző kérdések 119
3. Egyszerűsített eljárás 119
3.1. Hiányos árunyilatkozat 120
3.2. Az egyszerűsített nyilatkozattételi és a helyi vámkezelési eljárás
közös szabályai 123
3.3. Egyszerűsített nyilatkozattételi eljárás 125
3.4. Helyi vámkezelési eljárás 126
3.5. Összefoglalás 128
3.5. Ellenőrző kérdések 128
4. Adatfeldolgozási eljárással készült vámáru-nyilatkozat 128
4.1. Összefoglaló 129
5. Más módon adott vámáru-nyilatkozat 129
5.1. Szabad forgalomba bocsátás 130
5.2. Kiviteli eljárás 130
5.3. Ideiglenes behozatali eljárás 130
5.4. Postai forgalom 131
5.5. Összefoglaló 132
5.6. Ellenőrző kérdések 132
6. Szabad forgalomba bocsátás 132
6.1. Általános forgalmi adó kiszabása a szabad forgalomba bocsátás során 133
6.2. Meghatározott célú felhasználás 136
6.3. Vámkontingensek kezelése az Európai Unióban 141
6.4. Összefoglalás 144
6.5. Ellenőrző kérdések 145
7. Gazdasági vámeljárások közös szabályai 145
7.1. Gazdasági vámeljárás engedélyezése iránti kérelem 146
7.2. Egyedi engedély 148
7.3. Gazdasági feltételek 149
7.4. Gazdasági vámeljárásra vonatkozó engedély kiadása 151
7.5. Kereskedelempolitikai intézkedések alkalmazása a gazdasági vámeljárásoknál 152
7.6. Gazdasági vámeljárás alatt lévő áruk átadása 153
7.7. Nyilvántartások 153
7.8. Elszámolási kulcs 154
7.9. Kiegyenlítő kamat 156
7.10. Gazdasági vámeljárás lezárása (elszámolása) 157
7.11. Igazgatási együttműködés 158
7.12. Összefoglalás 159
7.13. Ellenőrző kérdések 159
8. Vámraktározás 159
8.1. Vámraktár engedélyezése 162
8.2. Raktárnyilvántartás 164
8.3. Vámraktározási eljárásra vonatkozó egyéb rendelkezések 165
8.4. Összefoglalás 166
8.5. Ellenőrző kérdések 167
9. Aktív feldolgozás 167
9.1. Az engedélyezés különös szabályai 168
9.2. Helyettesítő áru alkalmazása 169
9.3. Visszaviteli határidő 170
9.4. Az eljárás lezárása 171
9.5. Feldolgozás a Közösség vámterületén kívül 173
9.6. Vámvisszatérítéses eljárásra vonatkozó különös rendelkezések 174
9.7. Összefoglalás 175
9.8. Ellenőrző kérdések 176
10. Vámfelügyelet melletti feldolgozás 176
10.1. Engedély kiadásának feltételei 177
10.2. Vámérték meghatározása vámfelügyelet melletti feldolgozást követő szabad forgalomba bocsátásnál 177
10.3. Összefoglalás 178
10.4. Ellenőrző kérdések 178
11. Ideiglenes behozatal 179
11.1. Engedélyezési eljárás 179
11.2. Visszaviteli határidő 180
11.3. Teljes mentességgel járó ideiglenes behozatal 180
11.4. Részleges mentességgel járó ideiglenes behozatal 182
11.5. Vámtartozás keletkezése 182
11.6. ATA/CPD igazolványok alkalmazása 182
11.7. Összefoglalás 183
11.8. Ellenőrző kérdések 183
12. Passzív feldolgozás 183
12.1. Engedélyezési eljárás 184
12.2. Visszahozatali határidő 185
12.3. Teljes vagy részleges vámmentesség alkalmazása 185
12.4. Szabvány csererendszer passzív feldolgozási eljárásban 188
12.5. Összefoglalás 188
12.6. Ellenőrző kérdések 189
13. Vámszabad területek és vámszabad raktárak 189
13.1. Vámszabad területek létesítése, illetve vámszabad raktárak
engedélyezése 190
13.2.1. és II. típusú ellenőrzésen alapuló vámszabad területekre és
vámszabad raktárakra vonatkozó közös rendelkezések 192
13.3.1. típusú ellenőrzésen alapuló vámszabad területek és vámszabad
raktárak működése
13.4. II. típusú ellenőrzésen alapuló vámszabad területek és vámszabad raktárak működése 196
13.5. Összefoglalás 196
13.6. Ellenőrző kérdések 197
VII. KIVITEL, EGYÉB VÁMJOGI RENDELTETÉS (Balasi Bálint) 198
1. Kiviteli vámeljárás 198
1.1. Bevezetés 198
1.2. Az eljárás lefolytatása 199
1.3. Normál eljárás 199
1.3.1. Formalitások a kiviteli vámhivatalnál 200
1.3.2. Formalitások a kiléptető vámhivatalnál 202
1.3.3. Kivitel az áfa-irányelv hatálya alá nem tartozó területekre 203
1.4. Egyszerűsített eljárások 204
1.4.1. Hiányos vámáru-nyilatkozatok 204
1.4.2. Egyszerűsített nyilatkozattételi eljárás 205
1.4.3. Helyi vámkezelési eljárás 206
1.5. Az export-visszatérítés speciális szabályai 207
2. Ideiglenes kivitel 208
3. Újrakivitel 209
4. Megsemmisítés 210
5. Felajánlás az államkincstár javára 211
6. Feladat, ellenőrző kérdések 212
VIII. NEM KERESKEDELMI JELLEGŰ FORGALOM (Tóth Ferenc) 213
1. Nem kereskedelmi jellegű forgalom 213
2. A vámmentes „személyi poggyász" 215
3. Vámjegy (szóbeli árunyilatkozat) 217
4. Feladat, ellenőrző kérdések 217
IX. VÁMTARTOZÁS (Bede Zsolt) 218
1. Biztosíték 218
1.1. Általános jellemzők 218
1.2. Biztosíték nyújtására kötelezett 218
1.3. Biztosíték mértéke 218
1.4. Biztosítékfajtái 219
1.5. Biztosíték felszabadítása 219
A KÖZÖSSÉGI VÁMJOGSZABÁLYOK MAGYARÁZATA I.
2. Vámtartozás keletkezése 219
2.1. Vámtartozás keletkezésének esetei és időpontja 219
2.1.1. Az árunyilatkozat elfogadása időpontjában 220
2.1.2. Az áru jogellenes bejuttatásakor 220
2.1.3. Az áru vámfelügyelet alóli jogellenes elvonásakor 220
2.1.4. Valamely kötelezettség vagy feltétel nem teljesülésekor 220
2.1.5. A vámszabad területen vagy vámszabad raktárban tárolt áru jogszabályban megállapítottaktól eltérő fel- vagy elhasználásakor 221
2.2. Vámtartozás megállapításának szabályai 221
2.3. Vámtartozás keletkezésének helye 222
3. Vámtartozás összegének beszedése 223
3.1. A vámtartozás összegének könyvelése és közlése 223
3.2. A vámhatóság kötelezettsége, a le nem könyvelt vámösszegek tekintetében 224
3.3. A vámösszeg megfizetésének határideje és módja 225
3.3.1. Fizetési határidők (azonnali fizetés) 226
3.3.2. Fizetés módja 226
3.3.3. Késedelmi kamat 226
4. Vámtartozás megszűnése 226
5. Vám visszafizetése, elengedése 227
5.1. Általános jellemzők 227
5.2. A visszafizetés (elengedés) alapesetei 227
5.3. A vámhatóság kötelezettsége 229
6. Feladat, ellenőrző kérdések 229
X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (Torda Csaba) 231
1. Vámkódex Bizottság 231
2. A napirend 232
3. A bizottsági vélemény, képviselet és a szavazás 232
4. Kölcsönös elfogadás 234
5. Feladat, ellenőrző kérdések 235
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A közösségi vámjogszabályok magyarázata I. A közösségi vámjogszabályok magyarázata I. A közösségi vámjogszabályok magyarázata I.

A borító kissé sérült, a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
3.980 ,-Ft
20 pont kapható
Kosárba