A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kutatások Pest megyében

Tudományos konferencia I.

Tartalom

Ruttkai Róbert (Pest megye Önkormányzatának közgyűlési alelnöke): Bevezető gondolatok8
Néprajzi szekció
Novák László: Alföldi mezővárosok jogállása11
Csukovits Anita: A XVIII-XIX. századi váci koporsók színvilága25
Zomborka Márta: A váci domonkos kripta leletanyaga31
Soós Sándor: A ferences rend kialakulásának kezdeti szakasza37
Madar Ilona: Az abonyiak vallásosságáról46
Nagy Varga Vera: Festőasztalosok munkái Pest megyében57
Ikvainé Sándor Ildikó: Bútorfestő asztalosműhely Pilisszántón68
Kocsis Gyula: Parasztpolgár a XIX. század első felében80
Korkes Zsuzsa: A rozmaring szerepe a Galga menti népszokásokban89
Molnárné Hajdú Margit: Az újszülött családi és egyházi befogadása Nagytarcsán99
Tóth Judit: Táplálkozásvizsgálat Budakalászon110
Viszóczky Ilona: Szempontok a Bódva-völgye néprajzi körülhatárolásához116
Művészettörténeti szekció
Dr. Hann Ferenc: A szentendrei motívumok továbbélése Kósza Sipos László hannoveri periódusában. Gondolatok egy monográfiához122
Novotny Tihamér: Dokumentumok a Vajda Lajos Stúdió életéből (Bukta Imre)127
Bodonyi Emőke: Huszadik századi falképek a szentendrei Keresztelő Szent János plébániatemplomban133
Mazányi Judit: Egy, a Szentendrei Művésztelepre vonatkozó, 1930-as évekbeli dokumentum értelmezése149
Schenk Lea: Funkció- és struktúraváltozás az iparművészetben158
Verba Andrea: Ja-Ko-Tánia, avagy a mágikus művészet jelenvalósága166
Kiss Joakim Margit: Ábrázolás, technika és misztérium összefüggései néhány Szentendrén készült műben177
Bárdosi József: Mnémoszüné Warburg olvasása közben189
Gócsáné Móró Csilla: Nagybányai gyökerek a Blaskovich család műgyűjtésében a XIX. század végén196
Köpöczi Rózsa: Szőnyi István összes rézkarca. Egy festő életművének múzeummá válása203
Németh Zsuzsa: Harminc éves a Szőnyi István Emlékmúzeum és a Képzőművészeti Akadémia208
Restaurátor szekció
Újvári Mária: Rózsafüzérek és keresztek. Restaurátori megfigyelések a váci domonkos kripta leletanyagában213
Hostyinszki Attila: Egy XVIII. századi koporsó restaurálása218
Lukács Katalin: A váci Fehérek temploma kriptafeltárása során előkerült papíranyag restaurálása224
Borsos Hedvig: A váci "Fehérek temploma" kriptájában talált festett koporsók restaurálásáról230
Mali Antal: Avar tausírozott övdíszek restaurálása235
Kövicsné Mala Enikő: Tatai fajansztál restaurálása. Őskori kerámia égetés rekonstruálása240
Történész szekció
Forró Katalin: Egyesülés vagy autonómia - a váci ipartársulatok megalakulása245
Jeney-Tóth Annamária: Egy háborús napló margójára (1916-1920)252
Fegyó János: A helyi forradalmi szervek jogállása Ráckevén 1956-ban262
Farkas Rozália: Tobolszki album - 1916269
Schleininger Tamás: Két lengyel polgári menekülttábor a Dunakanyarban a II. világháború idején279
Györe Pál: Adalékok az abonyi újságírás történetéhez288
Reznák Erzsébet: A milleniumi Cegléd293
Dr. Asztalos István: Kisváros a Galga mentén. Problémák, felvetések egy elkészült településmonográfia alapján299
Asztalos Tamás: Az Élet Háza - Bét Hahájjim. Az aszódi zsidó temető és Schosberger-mauzóleum műemléki helyreállításával kapcsolatos problémák303
Jakus Lajos: Mikszáth és a penciek310
Sin Edit: Visegrád irodalmi topográfiája318
Régészeti szekció
Holport Ágnes (régész, címzetes főtanácsos MKM Múzeumi Osztály) Bevezető325
Kővári Klára: Kutatások a 2. sz. főút Vácot elkerülő szakaszán. Előzetes jelentés a Vác, Szék-hegyi feltárásról327
Dr. Tettamanti Sarolta: Régészeti kutatások a késő középkori és a kora újkori Vác területén331
Simon László: Beszámoló az M5-ös autópálya újhartyáni csomópontjában végzett leletmentésről338
Kulcsár Gabriella (MTA Régészeti Intézete): Előzetes jelentés Kakucs-Balla domb középső bronzkori tell-településének leletmentő ásatásáról 1992-1993. Adatok Dél-Pest megye bronzkori településtörténetéhez343
Maróti Éva: Ulcisia Castra római tábora - a kutatás előzményei és jelenlegi állása. In memoriam Soproni Sándor354
Pásztor Adrien - Csongrádiné Balogh Éva: Előzetes jelentés a budakalászi VI-VII. századi telep feltárásáról361
Dinnyés István: A Nyáregyháza 6. és 16. lelőhely szarmata házai367
Dr. Kulcsár Valéria: Császárkori telepásatások a 2. számú főút nyomvonalában (Előzetes jelentés)374
Tari Edit: Középkori falusi templomok kutatásának tanulságai378
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem