A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tudomány a vegyipar szolgálatában

Szerző

Kiadó: Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet
Kiadás helye: Veszprém-Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 466 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Megjelent 600 példányban. Fekete-fehér ábrákkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

Tartalom

Analitikai szekció
Barcánfalvi F.: Klórbenzolok, klórfenolok és klórozott növényvédőszer-származékok klórtartalmának meghatározása, sugárabszorpciós módszerrel7
Baumann M.: Elektronroncsolás analízis elektronmikroszkópban8
Bálint T.: Kőolaj és petrolkémiai termékek elemzése radioaktiv sugárzások felhasználásával10
Bálint T. - Szepesy L.: Izotópcsere gázkromatográfiás oszlopon és annak analitikai alkalmazása11
Benkő I.: Porminták egyenáramú ívgerjesztésének egyes kérdései12
Bélafiné Réthy K.: Kombinált módszer nagy molekulasúlyú alkoholok elegyének minőségi elemzésére14
Füchs P. - Szepesy L.: A gázkromatográfiai hordozók előállítása és összehasonlító vizsgálata18
Garat T. - Palágyiné Fényes B.: A felharmonikus analízis alkalmazása a váltóáramú polarográfiában20
Gombkötő G.: Antocianinok elválasztása sephadex géloszlopon22
György I.: Gyors elemzési módszerek kifejlesztése a Péti Nitrogénműveknél24
Iglewski St.: Gázkromatográf és tömegspektrométer együttes alkalmazása a szénhidrogének elemzésében26
Kántor M.: Olefin-nyersanyagok összetett kromatográfiás elemzése28
Kerényi E.: Az analitikai rektifikálás hatékonyságnövelésének új irányai31
Markóné Monostory B.: Fémkarbonil-komplexek és származékaik közvetlen átalakítása a központi fém analitikai meghatározása céljából34
Mészáros L. - Garai T.: Egyenfeszültségre szuperponált, kis amplitúdójú váltófeszültség átlépési folyamattal kombinált, diffúziós polarizációra kifejtett hatásának vizsgálata36
Pais I.: Borok redoxi-folyamatainak tanulmányozása38
Pungor E. - Halász A.: A molibdén izopolisavaink spektrofotometriás vizsgálata40
Pungor E. - Hitesné Papp E.: Kloridszelektív elektród analitikai alkalmazása42
Pungor E. - Szász Á.: A lángfotometriás szulfát- és foszfát-anionzavarás értelmezése44
PungorE. - Szepesváryné Ráth É.: Szilikongumi-alapú grafitelektród alkalmazása voltametriás célokra46
Pungor E. - Tóth K.: Anionszelektív elektródok működésének elmélete47
Pungor E. - Tóth K. - Schmidt E.: Szulfidszelektív membránelektród elektrokémiai sajátságai és analitikai alkalmazása49
Simon F.-né: Sokkomponensű szénhidrogénelegyek gázkromatográfiás minőségi azonosításának kérdései51
Szarvas T. - Végh G. - Ömböly Cs.: Szolubilizáló detergens alkalmazása vizes oldatok aktivitásának mérésére és a színkioltás korrigálása izolált belső standard segítségével folyadékszcintillációs rendszerekben53
Szilvássyné Vámos Zs.: Az üregkatódos gerjesztés alkalmazása az emissziós színképelemzésben55
Törkő J. - Lengyel T: Indiumnyomok mennyiségi meghatározása kadmium mellett57
Újhidyné Farkas K.: Fűtőolaj vanádiumtartalmának meghatározása emissziós spektrográfiás módszerrel60
Fizikai-kémiai szekció
Bálintné Ambró I. - Flóra T. - Bíró L.-né: Kelátképző ioncserélő műgyanták termikus sajátságának vizsgálata65
Domsa K. - Menyhárt J.-né: Metil-piridinek nikkel-rodanidos komplexeinek elválasztása xilolizomer-oldószerekben67
Fáy L. - Balogh A.: Reakciórend és sebességi állandók meghatározása differenciálegyenletek paraméterbecslése alapján70
Liszi J. - Ratkovics F.: Szénhidrogénelegyek modellezése hipotetikus egykomponenssel termodinamikai tulajdonságok számítása céljából72
Mohai B. - Bagyin L.: NH3 és NO szekunder reakciója cianokomplexek termolízisekor76
Ratkovics F. - Liszi J. - Salamon T.: Számítógéppel végzett, gőz-folyadék egyensúlyi számítások egyes kérdései sokkomponensű elegyek esetében78
Salamon T. - Ratkovics F.: Karbonsavak gőzfázisú asszociációs egyensúlyi állandójának meghatározása79
Sebők D.: Dihidrokinolin típusú antioxidánsok hatóképességének vizsgálata80
Straub Gy.: Az V-VI. típusú félvezetők gyakorlati jelentősége81
Korróziós és elektrokémiai szekció
Badacsonyi T. - Maleczki E. - Ratkovics F.: A rétegkialakulás folyamatának vizsgálata radioaktív izotópok segítségével az alumínium kromátozásakor és foszfátozásakor87
Bácskay Gy.: Korróziós mérnökök feladatai az üzemben91
Bozsó I.-né: Szulfitszennylúg hatása tiszta alumínium korróziójának csökkentésére nátrium-hidroxik oldatokban93
Bozsó I.-né és Sárvári L.: Ónfelületek passziválásának vizsgálata96
Dévay J.: Fémek váltóáramú korróziója97
Janászik F. - Barótiné Lábár Zs.: Fémpigmentálású festékek által előidézett kontaktkorróziós problémák a hajóiparban100
Katona E.: Ötvözetlen és ötvözött alumínium korrózióállóságának vizsgálata vegyipari üzemek légterében101
Kovács J.: Magpigmentek104
Kovács K.: Ötvözött acélok korrózióállósági határeseteinek vizsgálata106
Lengyel B. - Ratkovicsné Schütz R.: Ezüst passzivitása kénoldatban108
Lukács Z.: Talajkitételi állomások létesítése csővezetékbevonatok védőhatásának tanulmányozása céljából109
Ovári F.: Polielektródás makroelemek korróziós tulajdonságai112
Péterfi T. - Varga I.: Kőolaj és kőolajtermékek szállítása és tárolása közben felvetődő korróziós problémák115
Schneidler Z.: Kőolajfeldolgozó ipari berendezések inhibitoros korrózióvédelme 117
Sayed Sabat Abd El Rehim: Váltóáram hatása néhány egyszerű galvánfürdő szóróhatására118
Ubrankovics J.: Inhibitorok hatása a polarizációra savas közegben vason119
Kőolajtechnológiai szekció
Bencze P. - Babóczkyné Kampós K.: Foszfor- és kéntartalmú kenőolajadalékok127
Cenkvári I. - József K. - Magos K.: Szerszámgépek- és turbinaolajok előállításával kapcsolatos aktuális kérdések129
Cenkvári I.-né - Galambos I.-né - Hermán I.-né: Korszerű vizsgálati módszerek paraffinok és fehérolajok minősítésére131
Csikós R. - Kádár I.: Bitumenelőállítás romaskinói alapanyagokból132
Földes E.-né - Mózes Gy: Elektromos szigetelőolajok minősítési problémái134
Földiák G. - Cserép Gy. - Stenger V. - Wojnarovits L.: Egyes szénhidrogének sugárhatáskémiai védőhatása136
Hermán I.-né: Adalékok kőolajtermékek fémtartalmának közvetlen látgfotometriás meghatározása138
Kántor I. - Lipóth F. - Módi M.-né: Korszerű motorbenzinek előállításával kapcsolatos problémák141
Kántor I.- Tóth M.: Kompresszoros olajféleségek előállítási kérdései143
Keszthelyi S. - Mózes Gy.: Különböző minőségű mikrokristályos paraffinok előállítási lehetőségei romaskinói kőolajból145
Korcsog A.: Kenőolaj-adalékok előállításához használt metakrilsavészterek polimerizációs kinetikai vizsgálata147
Kovács M.: Külföldi és hazai gyártmányú metakrilát-alapú kenőolaj-adalékok összehasonlító vizsgálata147
Major Gy. - Fehérvári A.: Mechanikai és hőigénybevétel kenőzsírok szubmikro-szerkezetére gyakorolt hatásának tanulmánya153
Major Gy. - Fehérvári A. - Mózes Gy. - Fényi Gy.-né: Kalcium-komplex kenőzsírok fizikai és kémiai tulajdonságai156
Mózes Gy. - Zsida L. - Fényi Gy.-né: Makro- és mikrokristályos paraffinok reológiai tulajdonságai158
Pallay I. - Szirmai W.: A gépjármű-olajok néhány különleges felhasználási követelményével kapcsolatos vizsgálatok160
Péchy L.: A poli-metakrilát típusú kenőolaj-adalékokkal kapcsolatos kutatások eredményei164
Sörös I. - Kardos I. - Nagy S.: Szovjet kőolajból származó, 90-180 °C forrásponthatárú benzinfrakció reformálási tapasztalatai166
Tóth A.: Adalékolt kenőolajok detergens hatásának vizsgálata laboratóriumi módszerekkel170
Zalai A.: A MÁFKI Motorkísérleti Osztályán alkalmazott olajvizsgálati módszerekről és vizsgálati eredményekről173
Műszaki kémiai szekció
Almásy A.: Vizek sugármentesítésére szolgáló ioncserélő oszlop, mint műveleti egység vizsgálata183
Almásy G.: Folyamatos vegyipari eljárások számológépes modellezése185
Aszlányi J.: Gyógyszerkészítő üzemek tervezésének technológiai és gazdasági kérdései187
Árva P., Ferencz B. - Kotsis L.: Kéndioxid és ammónia együttes abszorpciója ammónium-biszulfit oldatban191
Balogh A. - Ujhidy A. - Répásy O. - Mándy T.: Tapasztalatok benzoesav filmdesztillációs visszanyerésére a fenolgyártás melléktermékéből197
Barcánfalvi F.: Szuperfoszfátüzemi pépkeverő radioizotópos sűrűségmérési lehetőségeinek vizsgálata199
Bálintné Ambró I.: Az elméleti tányérszám és a keverési egységszám közötti kapcsolatról202
Blickle T.: Az eljárástani optimalizálás néhány kérdése205
Blickle T. - Péterfi T.-né: Kristályosítás tanulmányozása habkolonnában207
Blickle T. - Ujhidy A. - Berkes R.: Újabb adatok rotációs filmkészülékek áramlástanához210
Fáy L.: Vegyipari folyamatok dinamikus modellezéséről212
Filka J.: Fázisok keveredésének vizsgálata habosító eljárásokban215
Henszelmann F. - Szűcs F.: Szervetlen pigmentszuszpenziók áramlástani vizsgálata218
Hites F. - Blicke T.: Perforált tányéros habkolonnák áramlástani vizsgálata221
Jedlovszky P. - Almásy G.: Kénsavgyári kontaktkemence optimalizálása224
Kósa Somogyi I.: Az ipari sugárkémia lehetőségei227
Kristóf - Mózes Gy. - Magyar M.: Bitumenfúvató reaktorok méretezésének reaktortechnikai problémái228
Kulcsár M.: Vegyipari eljárások radioaktív izotópos vizsgálata231
Magyar M. - Mózes Gy. - Kirostóf M.: Bitumenfúvató reaktorok méretnövelésének problémái233
Mohilla R.: Külső recirkulációs vegyipari reaktorok dinamikai modellezése236
Mózes Gy.: A reológia alkalmazása a vegyiparban241
Németh J. - Baticz S.: Aktívszénréteg áramlási vesztesége244
Németh J. - Pallai I.-né: Gázzal átáramolt szemcsehalmaz mozgási állapotának vizsgálata gejzíres készülékben251
Németh J. - Pallai I.-né: Áramlástani vizsgálatok betétekkel ellátott gejzíres készülékben258
Ormos Z.: Fluidalizált réteg szabadtérfogattényezőjének mérési módszerei264
Ormos Z.: Fluidalizált réteg szabadtérfogattényezőjének számítása267
Orsós S.: A salétromsav gyártásakor fellépő platinaveszteség áramlásának és feldúsulásának radioizotópos vizsgálata270
Pallai I.-né - Német J.: Oldószerekkel telített adszorbensek regenerálási módszereinek vizsgálata272
Pleva L.: Optimumfeladatok entrópiaprodukáló rendszerekben277
Podrohányi Gy.: Folyamatos kevert tankreaktor átmeneti függvényei281
Puskás Kázmérné: Poros és aprószemcsés anyagok adagolása vibrációval283
Simon F. - Csermely Z.: Hőérzékeny anyagok desztillációjának számítása286
Simon F. - Farkas M.: Recirkulációs körök számítása folyamatok matematikai modellezésében289
Szentpéteri I. - Jakabos Á.: Univerzális gyógyszeripari üzemek kialakításának feltételei291
Szolcsányi P.: Vegyipari műveleti egységek energetikai optimalizációja295
Timkóné Józsa J.: Cseppképződés mechanizmusa porlasztó szárításnál298
Ujhidy A. - Babos B. - Farády L.: Filmreaktor alkalmazása deszorpciós folyamat kivitelezésére300
Varga I.: Tellur-ón rendszer zónás olvasztásának radioizotópos vizsgálata303
Vigh A. - Szász I.: Rotációs filmbepárlók tervezése, néhány új szerkezeti megoldás ismertetése307
Növényvédőszer szekció
Andriska V. - Ráskai B.: Növényvédőszer-kutatás a NEVIKI-ben313
Bésán J. - Németh J.: Dinitro-butilfenol növényvédő-hatóanyagok előállítása316
Görög L.-né - Bruckner G. - Flóra T. - Bíró L.-né: Gombaölő tulajdonságú triklór-metil-merkapto-származékok előállítása317
Király R. - Nádasdy M.: A foszfor-tio-triklorid előállítása319
Kovács M. - Pfeifer Gy. - Szabados I.: Perklór-metil-merkaptán előállítása nyomás alatti klórozással321
Kőfalvi P.: Réztartalmú növényvédőszerek helyzete és jövője hazánkban322
Monostoryné Felső K. - Tancsa A.: Emulzióképző növényvédelmi készítmények kialakítása324
Nagy B. - Nádasdy M.: Dipterex növényvédő-hatóanyag előállítása326
Nádasdy M.: Szerves foszforsavészter-alapú növényvédő hatóanyagok kutatásának újabb irányai328
Pfeifer Gy.: Alkilén-bisz-ditiokarbonát típusú gombaölőszerek előállítása331
Ráskay B.: A benzinpirolízisnél keletkező C4-frakció feldolgozása növényvédőszerekké332
Tancsa A. - Ráskay B. - Mayerhoffer M. - Telbisz M.: Fokozott tapadóképességű porozószerek kialakítása335
Petrolkémiai szekció
Balogh A. - Báthory J.: Etilénoxidációs ezüstkatalizátor felületi jelenségeinek tanulmányozása341
Báthory J.: Nagy szemcseméretű karbamidos n-szénhidrogénadduktok előállítása346
Bor Gy.: Az infravörös spektroszkópia szerepe az oxoszintézishez kapcsolódó fémkarbonil-kutatásokban (1959-1967)349
Csikós R. - Farkas P.: Benzol katalitikus alkilezése cseppfolyós olefinekkel353
Csikós R. - Szényi B.: Különböző kémiai összetételű paraffingacsok hőbontása357
Hartwig I. - Báthory J.: CO-konverziós katalizátor termostabilitásának vizsgálata361
Illés V.: Pirolizáló csőkemence vegyészmérnöki számítása364
Laky J. Monostory A. - Markó L.: Magasabb alkoholok előállítása MÁFKI-eljárással367
Markó L.: Olefinek átalakítása kobaltorganikus katalizátorokkal370
Medvégyev V. - Erdősi L. - Farkas I. - Nagyiványi Gy.: Dodecil-benzol félüzemi szulfonálása filmreaktorban konvertgázzal373
Nagy Z. - Szepesy L. - Sebestyén Zs. - Kovács A.: Lángreakciós és magashőmérsékletű hőbontási eljárások fejlesztése a vinilkloridgyártás gazdaságosságának javítására375
Paál Z. - Tétényi P.: Újabb adatok a fémekkel katalizált dehidrociklizáció mechanizmusára vonatkozóan377
Palágyi J. - Markó L.: Kobalt-sztearát és Grignard-reagensek reakciója során keletkező homogén katalizátorok reakciója szén-monoxiddal381
Simek R.: Etiléntermelés etán- vagy benzinalapon383
Szabó P. - Bor Gy. - Markó L.: Kobalt-karbonilok újabb foszfin- és foszfitkomplexei385
Szlatkovszki L.: A magyar földgázokra épülő gazdaságos etánkinyerés technológiai alapjai386
Ujhidy A. - Loósné Bucsy K. - Blickle T.: Diklór-etán képződésének vizsgálata szakaszos és folytonosüzemű készülékben388
Ungváry F. - Speier G. - Babos B. - Markó L.: Komplex kobalt-alkilok és -hibridek képződése kobaltsókból és alkil-magnézium-halogenidekből390
Szervetlen-szilikáttechnológiai szekció
Bálintné Ambró I.: Nehézritkaföldfémek kinyerése megoszlásos kromatográfiával395
Bíró S.: A felszíni folyamatok hatása az üvegolvadék minőségére399
Déri M.: A nyersanyagok szemcseméretének és a szennyezéseknek hatása a szilikátipari technológiában401
Fehér F. - Harrach W.: Tapasztalatok olvasztva öntött tűzállóidomok hazai gyártása és felhasználása terén403
Fényi Gy.: Pigment céljára használt vas-oxid-vörös előállítása fluidizált rétegben405
Hodossy L. - Marton Gy. - Podhorányi Gy.: Ipari gázok szénsavmentesítése kálium-karbonátos abszorpcióval409
Kincses Gy. - Menyhárt M.: Összetett műtrágyagyártás411
Kocsis G.: Szilikátüvegek elektromos vezetőképességének kapcsolata a viszkozitással 10-10 poise közötti tartományban413
Menyhártné - Domsa K.: Száraz eljárás szervetlen festékek előállítására415
Monostori E.: Gejzíres szárítókészülék vizsgálata418
Moser M.: Az elektrokorund kristályszövetének szerepe forgácsolás során422
Ország I. - Fehér T.: Urán-ammónium-fluorid előállítása elektrokémiai úton424
Podrohányiné Németh I.: Negatív TK kondenzátor-dielektrikumok legújabb kísérleti eredményei429
Rusz L.: Szintézisgáz propilén-karbonáttal történő szén-dioxid-mentesítésének néhány kérdése433
Scholtz J.: A mínimumképződés folyamatának vizsgálata435
Somogyi A. - Solymár K.: Vörösiszap feldolgozásakor képződő kalcium-szilikát-tartalmú anyag átalakítása hidraulikus kötőanyaggá433
Szabó I. - M. Zakaria: A kén-dioxid oxidálása fluodizált vas-oxid-katalizátoron441
Szigeti Gy.: Pörkölt úrkúti karbonátos mangánérc feltárása vas-szulfát-oldattal443
Szűcs I. - Császár E.-né: Ammónium-nitrát műtrágyák tapadásának problémái446
Talabér J.: Hidraulikus tulajdonságú vegyületek a periódusos rendszer II/a. oszlopában449
Vig I.: Eljárás és berendezés nagytisztaságú argon előállítására452
Wittmann Gy.: Védőgáz és formálógáz előállítása454
Tudományelméleti szekció
Bóna E.: A műszaki és természettudományok viszonyának néhány időszerű kérdése459
Csalagovits I.: A matematika és az elméleti fizikai alapellentmondásainak kölcsönössége és formális logikai eredete461
Farkas J.: A Science of Science ágazati és hálószerű felfogása462
Paczolay Gy.: Különböző tudományterületek egyes közös törvényszerűségei464
Szolcsányi P.: A tudományos ismeretek átadásának dinamizálása465
Varjasi E.: A tudományos kutatás egyes pszichológiai kérdései467
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tudomány a vegyipar szolgálatában Tudomány a vegyipar szolgálatában Tudomány a vegyipar szolgálatában Tudomány a vegyipar szolgálatában

A gerinc kissé elszíneződött, töredezett.

Állapot:
3.860 ,-Ft
31 pont kapható
Kosárba