A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Kémikusok Lapja 1961. január-december

Magyar Kémikusok Egyesülete mint a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége tagjának lapja - XVI. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Magyar Kémikusok Egyesülete
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 580 oldal
Sorozatcím: Magyar Kémikusok Lapja
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal és ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Almásy Gedeon - Szepesváry Pál: Számítógépek alkalmazása a kémiai kutatásban és a vegyiparban308
Analitikai szemle142
Analitikai Kongresszus191
J. Bator: Gazdaságosság-számítás a tudományos kutatómunka során512
B. Bárán Mária - Széplaky Miklós: A felületaktív anyagok termelésének helyzete világviszonylatban405
Báthory József - Lőrinc Andor: Különböző ásványolajokból származó alkilszulfonátok előállítása és vizsgálata17
Benedek Pál: A technológiai változók optimumának meghatározása548
Berend Richard: Szűkítőnyílásos kúpos úszójú áramlásmérő560
Bognár János: A kinetikus elemzési módszerek mai állása és perspektívái281
Buzághné Gere Éva: Csapadékok leválaszása homogén közegben analitikai és preparatív célra429
S. Ciborowski: Ciklohexán oxidációja ciklohexanonná524
Czottner Sánor: A magyar vegyipar eredményei az 1960. évben és feladatai 1961-ben, a második ötéves terv első évében1
Csordás László: Vegyüzemek korszerű világításának kérdései531
Enyedi Béla - Bencz Győző - Bagyinszki Ferenc: Mészammonsalétrom nitrogéntartalmának új meghatározási módszere131
Dr. Erdey-Gruz Tibor: Az ellentétek küzdelme és egysége ahogyan a vegyész látja147
Fekete László: Feladatok a vegyipari gépgyártás fejlesztése terén49
V. Sz. Fjodorov: A szovjet vegyipar fejlesztésével kapcsolatos feladatok437
Freund Mihály - Báthory József - Országh Imre: Szilárd karbamidból származó szénhidrogénadduktorok szemcseméretnövelése293
J. Gdynia: A műszaki dolgozók prémiumrendszere a lengyel vegyiparban517
Gosztonyi Tamás - Tóth István: Rakéta-üzemanyagok59
Gyökhegyi László: Újabb eredmények a desztillációs technika területén269
Haidegger Ernő: A szorbit-felhasználás ipari jelentősége351
Hazai kémiai irodalomból94
T. Hobler: Abszorpciós oszlopok töltetfelületének hatásossági foka496
Hírek46
Holló János - Nyeste László: Az antibiotikumkutatás néhány elvi kérdése301
Horváth Gyula: Szabadalmi tudnivalók257
Kalecsinszky Sándor (életrajzi ismertetés)268
Károlyi József - dr. Richard Birthler: Katalitikus reformáló eljárások12
Kis Júlia: Kelátok ipari alkalmazása201
Kiss A. Sándor: Adatok a dolomitos ammóniumnitrát műtrágyához63
Révész Pál: Vegyipari létesítmények beruházási költségeinek gyors meghatározása és a beruházások gazdaságosságának vizsgálata165
Rusznák István - Lepenye György: Dead- Stop végpontjelzés alkalmazása automatikus titrálásra és koncentráció szabályozásra a textiliparban143
Rusznák István - Péter Ferenc - Pályi Gyula: Egyes trifenilmetán származékok polarográfos vizsgálata287
Kiss I. - Bakos L. - András L.: Oldószeres extrakció alkalmazása az uránércek kémiai feldolgozásánál341
Kiss Nándor: A KGM-hez tartozó vegyipar fejlődése a II. hároméves tervben és kapcsolata a népgazdaság többi ágával539
Az 1961. évi Kossuth-díjasaink145
Kovács Gábor - Nyitray Károly: Polikarbonátok461
A. Kowalski: A "Lengyel Vegyészmérnökök és Technikusok Egyesületének" eddigi tevékenysége és munkájának további távlatai490
Könyvismertetés436
Krausz Imre - Endrődiné Havas Ágnes: Megjegyzés a mangán-vegyületek analitikájához286
László Antal: Dimenzianalízis24
László Antal: Hasonlóság-elmélet74
László Antal: Áramló rendszerek alapvető összefüggései109
László Antal: Differenciálegyenletek megoldása a hasonlóság-elmélet segítségével180
László Antal: Hasonlóság az impulzus-, hő- és anyagátadás között209
László Antal: A hő- és anyagátadás számítása vegyipari műveleteknél262
László Antal: Vegyipari reaktorok318
László Antal - Németh András: A metán parciális oxidációja kutatásának ipari megvalósításának jelenlegi világhelyzete241
László Ilona - Rácz Jenő: Vegyipari Ipar- és Üzemgazdasági Tudományos Konferencia 1961.542
Lienerht Aladár - Papp Károly: Savállóan zománcozott készülékek a vegyiparban368
Macskásy Hugó - Vidos Tibor: A műanyagok felhasználásának fejlődési irányai a tőkés országokban252
Majdik Ferenc: Szervetlen polimerek215
Magyar Károly: Fermentációs folyamatok vizsgálata6
W. Mazgaj - Irena Milianowicz: Ritkaföldfém-oxidok és kloridok kinyerése kola-apatitból503
Markóné Monostory Bernadett: Oxo-termékekben oldott kobalt meghatározása139
Menczel György: A röntgendiffrakciós eljárás alkalmazása a kémiai analízisben125
Mikes János: Ioncserélő műgyanták alkalmazása az iparban28
B. Mlozdinski: Fluidizáció a lengyel vegyiparban510
Műanyag napok - 1961.468
Műszaki gazdasági szemle95
Nemes Andor: Újabb eredmények a papír vegyi feldolgozása terén447
Németh András: Az égés határeseteinek vizsgálata éghető gáz-oxigén elegyek előmelegítésének tervezéséhez185
Ódor Géza: A polipropilén műszál104
Pallai Iván. Hidrogénperoxid előállítása szénhidrogének részleges oxidációjával160
Papp Tibor: A cink káliumferrocianid mérőoldattal való meghatározásának módosítása144
W. Plaskura: A lengyel nitrogénipar492
Preisich Miklós: Beszámoló a MagyarKémikusok Egyesülete 1960. évi munkájáról193
Putnoky János: A Lacq-i földgáz kitermelése, feldolgozása és hasznosítása66
A. Radlinski: A lengyel vegyipar fejlődésének távlatai485
M. Sarnowski: Háromkomponensű vizes oldatok gőznyomásváltozásának vizsgálata507
Carl Wilhelm Scheele (életrajzi ismertetés)208
Stverteczky György: Karimatömítések38
Svehla Gyula - Szepesváry Pál: Statisztikai módszerek a kémiában454
Szabó Ákos: Centrifugálszivattyúk vegyipari alkalmazása418
Szekeres László - Sugár Erzsébet: Adatok a hidrogénszulfit (piroszulfit)-, tioszulfát- és a tetraionát-ionok meghatározásához egymás mellett434
Szentpéteri István: Modell-tervezés a vegyiparban226
Székely Ákos: Kálium-műtrágyák béta-aktivitása135
Székely Géza: Korszerű műszaki megoldások és üzembehelyezési tapasztalatok a TVK Lakkfesték és Műgyantagyárban397
Székely Tamás: A szilikonkémia fejlődésének újabb irányai324
W. Sodowska - Witold Zielensk: Vízmentes formaldehid előállítása520
Szolcsányi Pál: Lazított szemcsés ágyak hidromechanikai elméletének fejlődése84
Szolcsányi Pál: Lazított katalizátorágyas reaktorok kinetikai elméletének fejlődése476
Takács Pál - Harmathy László: A difenolátos gázkéntelenítő eljárás69
Tolnay Vera - Rappné Sík Stefánia: Ioncserélő gyanták alkalmazása a kőzetelemzésekben575
Török Tibor: Önműködő optikai- és rötntgenszínképelemző berendezések és alkalmazásuk mai helyzete és perspektívái569
Tóth Béla - Tóth József: A kisózás alkalmazása műcserzőgyantaanyaggyártásban314
Tóth Kálmán: Molekuláris szűrők tulajdonságai és vegyipari alkalmazásuk440
Új gépek és készülékeke91
Üzemi fogások93
Vancsóné Szmercsányi Ibolya - Réthy Eszter: Difénsav alapú poliészter kontaktgyanták tulajdonságai különös tekintettel a hőállóságra555
A vegyipar fejlődése és a Gompertz-görbe. Hozzászólás Szejtli József cikkéhez178
Vörös József: Gombagátló antibiotikumok alkalmazása a növényvédelemben156
Wolkóber Zoltán: A polivinilklorid termikus dekompozíciója katalizátorok jelenlétében79
Zalai András: Olajpárlatok hidrogénező finomítása389
Zaszlavszkij I. I. - Bljahman L. I. - Alatürcev I. A.: A rektifikáló kolonna legkedvezőbb szétválasztási viszonyainak automatikus kikeresése önálló rendszerrel115
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Kémikusok Lapja 1961. január-december Magyar Kémikusok Lapja 1961. január-december Magyar Kémikusok Lapja 1961. január-december

A borító élei enyhén kopottasak. Könyvtári könyv volt.

Állapot:
4.600 Ft
2.300 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba