A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Confessio 1988/3.

A magyarországi Református Egyház Figyelője - XII. évfolyam 3. szám

Előszó

Részlet:
Mi az ökumené?
Az ilyen gyakran és több összefüggésben is előforduló kifejezések esetében ajánlatos először a szó eredetének a tisztázása. Az ökumené, görögösen oikoumené kifejezés a... Tovább

Tartalom

Tóth Károly: Mi az ökumené? 3
Bajusz Ferenc: A keresztyén egyházak és felekezetek Magyarországon 8
Kovách Attila: A Miatyánk és az Apostoli Hitvallás mint közös bizonyság-
tétel 19
Ritoók Zsigmond: Ökumenikus egység — református sajátlagosság 24
Heltai János: Protestáns felekezetek közötti békességszerzés (irénizmus) a
XVII. század első felében Magyarországon 30
Barcza József: Comenius ökumenicitása 39
Ladányi Sándor: Református—evangélikus uniós törekvések a XVIII—
XIX. században (Közös protestáns—ortodox egyetem terve a XVIII.
század végén) 41
Ujlaky Tibor: A kéri és a nagygeresdi református—evangélikus szerződés 50
Horváth Erzsébet: Protestáns egyházak római katolikus alapítványtevője 59
Kontra György: Az ökumené és a Diákszövetség 62
Tőkéczki László: Református—evangélikus kapcsolatok a XIX. és XX.
században 64
Bucsay Mihály: Római katolikus reuniós törekvések az 1817 utáni évek-
ben 67
Farkas József: Századunk és az ökumenikus mozgalmak 73
Csohány János: Katolikus—protestáns reuniós eszmélkedés 1937—1938-
ban 77
Békefi Lajos: Kibontakozó magyar református—katolikus ökumenikus
kapcsolatok (A Magyarországi Református Egyház és a Magyaror-
szági Római Katolikus Egyház kapcsolatának alakulása az utóbbi
időben) 79
Bálint B. András: Beszélgetés Cserháti József püspökkel, a Magyar Katoli-
kus Püspöki Kar titkárával 85
Fekete Sándor: Egy tető alatt két templom (Református—katolikus temp-
lomszentelés Pálfiszegen) 87
Boross Géza: Az egyetemes imahét története és fejlődése napjainkig 89
Szűcs Ferenc: A felekezetközi dialógusok tanulságai 93
Kósa László: Bálint Sándor egyetemessége 98
Gyökössy Endre: A pasztorálpszichológus ökumenikus gyülekezete 101
Karasszon István: Teológiai párbeszéd ortodoxok és reformátusok között
(A „Debreceni Dialógusokéról) 104
Szigeti Jenő: A Magyarországi Református Egyház és a Szabadegyházak
testvéri kapcsolatai 107
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (A Szerk.) 112
Magyar Bibliatanács — Ökumenikus bibliafordítások (A Szerk.) 114
Tóth Lajos: A Magyarországi Református Egyház és a nemzetközi egyházi
szervezetek kapcsolata 115
Ökumenikus nyilatkozatok, felhívások 119
Híreink 126
Angol nyelvű tartalomjegyzék 128
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Confessio 1988/3. Confessio 1988/3.

A gerinc enyhén elszíneződött.

Állapot:
580 ,-Ft
3 pont kapható
Kosárba