Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A múzsák közelében

Az Árpád Vezér Gimnázium jubileumi almanachja/Sárospatak 1993-1998

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az alapításának 5. évfordulójához közeledő gimnázium tanári kara és diáksága közös kötettel kívánja megünnepelni az iskola fennállásának fél évtizedes évfordulóját.
Születésnapot ünnepelni mindig... Tovább

Előszó

Az alapításának 5. évfordulójához közeledő gimnázium tanári kara és diáksága közös kötettel kívánja megünnepelni az iskola fennállásának fél évtizedes évfordulóját.
Születésnapot ünnepelni mindig felemelő érzés. Az ünnepélyes pillanatok alkalmat adnak az eltelt időszakra való visszatekintésre is. Sárospatak Város Képviselő-testülete 1993. május 14-i ülésén fogadta el az iskola alapító okiratát, és nevezte el az épülő gimnáziumot honfoglaló ősünkről Árpád Vezér Gimnáziumnak.
1993. szeptember 1-jén, az első tanévnyitó ünnepélyen dr. Jánosdeák Gábor polgármester úr a tudomány templomának nevezte a felavatott gyönyörű épületet, és felhívta a figyelmet arra, hogy ez az iskola akkor lesz igazán naggyá, ha nemcsak a külsőségeivel, hanem a szellemiségével is hatni fog.
Az új oktatási intézményt birtokba vevő tanári kar kezdettől fogva arra törekedett, hogy az Árpád Vezér Gimnáziumot olyan szellemiséggel töltse meg, mely méltó Sárospatak hagyományaihoz. Már az első tanév után évkönyvet adott ki, melynek egyik fejezete - Alkotó, publikáló tanárok - hagyományt teremtett. Az első évkönyvet követte a második, melyben - tanáraik mellett - megszólaltak az iskola alkotó diákjai is. A harmadik és negyedik tanév krónikáját tartalmazó évkönyvekben már hagyományos fejezet volt az Alkotó diákok című. Most, az 5. születésnap tiszteletére a közös megszólalás igénye, az 5 éve megkezdett nemes hagyományok folytatásának szándéka hozta létre e kötetet, iskolánk jubileumi almanachját.
Az új alma mater születésétől kezdve feladatának tekintette a tehetséges diákok képességeinek kibontakoztatását, melynek alapja az alkotó tevékenység támogatása és irányítása, és ebben a tantestület - maga is példát mutatva az ifjúságnak - tevékenyen részt vesz.
Szeretett iskolánk csak így érhet el sikereket, így felelhet meg a várakozásoknak, és csak így szolgálja tanulói tehetséggondozását. Erre intenek minket Széchenyi István gondolatai is:
„Csak akkor várhatni sikert, ha az anyagi erőhöz, mellyel rendelkezünk, a szellemi erők szövetségét is megszerezzük s a tudományokat is számunkra gyümölcsözővé tesszük."
Ez a felismerés vezérli diákszerzőinket is, néha érett, kiforrott, néha csetlőbotló, ám őszinte hangú írásaikban, bizonyítva azt, hogy ebben az anyagias és önző érdekeket hangosan hirdető világban is kell az okos és tiszta szó, őszinte érzés. Kell a szépség és kell a múlt megbecsülése, a magyar hagyományok ápolása. Erre kötelez iskolánk neve és a tornyaiban, tereiben élő hangulata is.
Ebben az évben ünnepeltük az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 150. évfordulóját és Petőfi Sándor születésének 175. évfordulóját. A kötetben megjelenő írások történelmünk dicsőséges napjaira és nemzeti irodalmunk nagy alakjaira is emlékeznek.
Szeretettel és tisztelettel ajánlom az Olvasónak alkotó tanáraink és diákjaink írásaiból szerkesztett ünnepi kötetünket. Kívánom, hogy hasznos és kellemes perceket szerezzenek számára a jubileumi almanach versei, novellái, tanulmányai, és kívánom kollégáimnak és tanítványainknak, hogy a jövőben is folytassák a megkezdett hagyományt: alkotó tevékenységgel fejlesszék diákjaink tehetségét, és érjenek el újabb sikereket gimnáziumunkban, ezzel is öregbítve városunk hírnevét. Vissza

Tartalom

Török Elemér: Amíg csillag fénylik... 1
Dr. Velkey László: Lectori salutem 3
I. GONDOLATVILÁG 5
1. Tóth Tamás: A mi 1848/49-ünk (A 150 évvel ezelőtti magyar forradalom és szabadságharc Patakról nézve) 7
2. Petőfi Sándor: Minek nevezzelek? 11
3. Petőfi Sándor: Wie soll ich dich nennen? (A vers német fordítását Ráksai Roland készítette) 12
4. Balázs Ildikó: Diákmeló 13
5. Dobay Béla: Komáromi János ébresztése (Gondolatok az író halálának 60. évfordulóján) 20
6. Balázs Ildikó: P. E. úrhölgynek, Zágonba (A Mikes Kelemen modorában írt 208. levél) 29
7. Dobay Béla: Királyhelmecen a fél évszázada elhurcolt királyhelmeciekről 32
8. Dr. Velkey László: A balkezesség és öröklődésének vizsgálata 35
9. Dobay Béla: Mit tehet a közírás a nemzeti tudat erősítéséért? 47
10. Dr. Velkey László: Agresszív faj-e a homo sapiens? 49
II. SZÁRNYPRÓBÁLGATÁSOK 60
1. James Joyce: Eveline (Angolból fordította Sápi Szilvia) 62
2. Kovács Luca: Titok 65
3. Szvetlána Allilujeva: Két részlet a 20 levél egy barátomhoz című kötetből (Angolból fordította Rák Viktor) 65
4. Bártfai Diána: Chopin 70
5. Méhesfalvi Éva: Zrínyi Az török áfium ellen való orvosság című röpirata 71
6. Gecse Anett: Az én Tavaszom 74
7. Molnár Tamás: Településünk, Sárospatak története a rendszerváltozás óta... 75
8. Lapis József: A kialvó Fény 83
9. Halász Györgyi: Dobos László Földönfutók című műve („A hontalanság évei" egy szlovákiai magyar regényben) 83
10. Bártfai Diána: Holnap 87
11. Nádasi Nóra: A hercegkútiak »Málenkij robotja« a volt Szovjetunióban (Emlékezés egy község 146 lakójának 50 évvel ezelőtti elhurcolására) 88
12. Deák Árpád: Rabság 95
13. Szűcs Margit: Szolgálat a vörös kereszt jegyében 96
14. Edina Portik: If... 99
15. Portik Edina: Ha (Eredetileg angolul írt versét magyarra a szerző fordította) 99
16. Bor Tünde: Mese 100
17. Kovács Luca: Ámor 101
18. Sápi Szilvia - Molnár Tamás - Kiss Árpád: Az 1708-as sárospataki országgyűlés, különös tekintettel a „végezményei"-re 101
19. Sápi Szilvia: Távol a Földtől 106
20. Kalán Eszter Hajnalka: A titok 107
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A múzsák közelében
Állapot:
980 Ft
490 ,-Ft 50
2 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!