804.069

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az ifjúság lelki gondozása I-II.

Szerző

Kiadó: Szent István Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott gerincű kiadói vászonkötés
Oldalszám: 526 oldal
Sorozatcím: Tóth Tihamér összegyűjtött munkái
Kötetszám: 6-7
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Gyűjteményes díszkiadás. Harmadik átdolgozott kiadás. Nyomatta a Stephaneum Nyomda r.-t., Budapesten.

Előszó

Az intelligencia pasztorációja egyik legnehezebb s legfontosabb kérdése a lelkipásztorkodásnak; Faulhaber müncheni bíbornok-érsek megállapítása szerint "ein Königsproblem der Seelsorge".
Ennek a... Tovább

Tartalom

Első kötet.
Előszó a harmadik kiadáshoz1
Alapvető kérdések.
Az intelligencia lelkigondozásáról.
A kérdés fontossága9
Az intelligencia külön pasztorálásának szükségessége18
Az intelligencia lelkigondozásának nehézségei20
A valláserkölcsi nevelés értéke.
Bevezető gondolatok27
Az elmélet29
A gyakorlat37
A laikus nevelés értéktelensége.
Lehetséges lenne-e laikus erkölcstannal pótolni az iskolai hitoktatást?45
Isten fönsége nélkül nincs kötelező erkölcsi törvény46
A vallás segítsége nélkül magát az iskolai tanítás célját is veszélynek tennők ki52
Különben a laikus erkölcstan elégtelen nevelői értékéről több évtizedes példa áll már rendelkezésünkre a francia állami iskolákban55
A kisgyermekek lelki gondozása.
A nevelés szükségessége és célja.
Szükséges-e a nevelés?68
Ki szükséges a nevelést adni? 71
A keresztény nevelés célja73
Nevelés az iskoláskor előtt.
A szülők nevelése80
A legfőbb erények, melyre az otthon neveljen84
A kisiskolások lelki gondozása.
Az otthoni nevelés feladatai93
Az iskolai hitoktatás feladatai95
Gyónás, áldozás, gyermekegyesületek98
A középiskolák lelki gondozása.
Az ifjúsági lelkipásztor egyénisége.
Szeresse tanítványait107
Legyen példaképe tanítványainak122
Az eszményi hittanár képe130
A lelkiéletre nevelés természetes alapjai.
A diákpasztoráció célja137
Az ifjú lélek ismeretének szükségessége139
Az ifjú lélek fejlődése.
Az érzékelés fejlődése159
Az emlékezőképesség fejlődése160
A képzelőtehetség fejlődése160
A figyelem fejlődése162
A gondolkodóképesség fejlődése164
Az érzelmi élet fejlődése166
Az akarati élet fejlődése168
Az akarat nevelése172
Az erkölcsi élet fejlődése175
Nevelés a természetfölötti életre.
A természetes nevelés viszonya a természetfölöttihez179
A diákpasztoráció célja183
Életre nevelni187
Krisztus szeretetére nevelni!189
A jó imádkozás művészete193
Olvasmányok, lelki olvasmány200
Lelkivezetés a serdülő korban.
Kell-e «vallási kíméleti idő?»208
A serdülőkor sajátosságai.212
Serdülőkori betegségek217
Mire vigyázzon a lelkivezető?219
Visszaeső bűnösök225
Az ifjúság nevelése a tiszta életre.
A kérdés fontossága231
A nemi felvilágosításról. 234
A felvilágosítás módja. 248
A sexuális pedagógia természetes eszközei259
A sexuális pedagógia természetfölötti eszköze270
A kérdés kezelése az ifjak gyóntatásában273
Összefoglalás276
Második kötet.
A hittan, mint tantárgy.
Katolikus világnézetre nevelés3
Hiányok a hitoktatás mai módszerében és anyagában5
Nevelő hitoktatást!9
A munkaiskola értéke a nevelő hitoktatásban.
A munkaiskola első formája: a technikai és kézimunka tanítása az iskolában21
Második formája: a tanítás hatását a külső tevékenység fölkeltésével elmélyíteni21
Harmadik formája: a munkát módszertani elvvé tenni26
A német püspöki kar a munkaiskola hittanórai alkalmazásáról37
Nevelő hitoktatás a felső osztályokban.
A dogmatika tanítása43
Az erkölcstan tanítása49
Az egyháztörténelem tanítása58
Az apologetika tanítása58
Az ifjúsági istentiszteletek.
A diákmise73
Az ifjúsági exhortációk80
Az ifjúsági lelkigyakorlatok85
A VIII. osztályosok búcsúztatása88
A bűnbánat szentségének nevelő értéke.
A bűnbánat szentségének lélektani alapjai94
A bűnbánat szentségének pedagógiai jelentősége95
A gyónás és a pszichoanalízis100
A jó gyónás művészete103
A jó gyóntatás művészete103
A gyakori gyónok vezetése117
Aggályos lelkű ifjak vezetése121
Gyakorlati tanácsok az ifjúság gyóntatásához125
Összefoglalás131
A szentáldozás nevelő értéke.
Az eucharisztikus Üdvözítő s az ifjúság135
A gyümölcsöző áldozás lélektani föltételei137
Az ifjúság gyakori áldozása140
A szentek tiszteletének nevelő értéke.
A szentek tiszteltének lélektani alapjai147
A szentek életének helyes tárgyalása152
Szent Alajos és Szent Szaniszló életének nevelő értéke159
A Mária-kongregációk nevelő értéke.
Történeti fejlődésük171
Lélektani alapjuk173
A kongregációk működése177
A cserkészet nevelő értéke.
A cserkészet történeti kifejlődése187
Pedagógiai méltatása189
A cserkészet veszélyei194
Összefoglalás196
Az öröm nevelő értéke.
Az öröm szerepe a katolikus világnézetben201
Az öröm pedagógiai jelentősége203
Örömrenevelés205
A nagy természet örömforrásai209
Az internátusi nevelés.
Az internátus történeti fejlődése216
Az internátusi nevelés előnyei és veszélyei217
Az internátusi elöljáró egyénisége219
A főiskolai hallgatók lelkigondozása.
A főiskolai hallgatók lelki helyzete223
A főiskolai ifjúság vallási irányítása egyesületekben226
A főiskolai ifjúság vallási irányítása külön lelkipásztor által235

Tóth Tihamér

Tóth Tihamér műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Tóth Tihamér könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az ifjúság lelki gondozása I-II. Az ifjúság lelki gondozása I-II. Az ifjúság lelki gondozása I-II. Az ifjúság lelki gondozása I-II. Az ifjúság lelki gondozása I-II. Az ifjúság lelki gondozása I-II. Az ifjúság lelki gondozása I-II. Az ifjúság lelki gondozása I-II. Az ifjúság lelki gondozása I-II. Az ifjúság lelki gondozása I-II.

A kötetek borítói, lapélei és néhány lapja kissé foltos.

A kötetek felső lapélei színezettek.

Állapot:
1.930 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba