A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Fórum Társadalomtudományi Szemle 2005/1-4.

VII. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Gál Zsolt: A privatizáció három útja és tanulságai Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon3
Gaucsík István: Sas Andor gazdaságtörténeti munkái25
Vadkerty Katalin: Németek és magyarok Pozsonyban 1945-1948 között39
Juraj Marusiak: A magyar kisebbség a normalizációs évek szlovákiai politikájának összefüggéseibn (1. rész)51
Huszár Ágnes - Radoslav Benus: Utcazenészek Budapesten és Pozsonyban 2001-2002-ben77
Lampl Zsuzsanna: A fiatalok elsősorban tévét néznek, s havonta fél könyvet olvasnak95
Agora
Szőke József: Történelem és történések. Reflexiók A Csemadok és a prágai tavasz című könyv kapcsán109
Közelmények
Liszka József: Bezárkózás a nemzeti hagyományba, avagy lesz-e szemléletváltás a szlovákiai magyar néprajzban?139
Konferencia
Lelkes Gábor: Dél-Szlovákia gazdasági fejlődése és a határon átnyúló kapcsolatok143
Simon Attila: Mítoszok és előítéletek. A Fórum Kisebbségkutató Intézet konferenciája Csölösztön145
Dokumentumok
Magyar ipartásrulatok válogatott dokumentumai 1924-1938149
Könyvek
Hodosy Szabolcs: Kontra Miklós - Hattyár Hlega (szerk.): Magyarok és nyelvkönyvek181
Presinyszky Károly: Sándor Anna: A Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza183
Gecse Annabella: Liszka József (szerk.): Acta Ethnologica Danubiana 5-6. Az Etnológiai Központ Évkönyve 2003-2004186
Gaucsík István: Bárdi Nándor: Tény és való187
2. szám
Tanulmányok
Tóth Endre: A csehszlovák diplomácia és Habsburg Károly első restaurációs kísérlete Magyaroszágon (1921. másrcius 26 - április 5.) (1. rész)3
Gaucsík István: Gazdasági szervezetépítés és érdekvédelem. A csehszlovákiai magyarság két világháború közötti gazdasági szervezetei (1. rész)27
Petheő Attila: Az 1849. augusztus 3-i komáromi kitörés története45
Juraj Marusiak: A magyar kisebbség a normalilzációs évek szlovákiai politikájának összefüggéseiben (2. rész)63
Lampl Zsuzsanna: A dél-szlovákiai magyar és szlovák fiatalok vallásossága85
Ifj. Hulkó Gábor: A szabadon gyakorolható, bejelentésköteles tevékenységek végzésének joga - elmélet és gyakorlat109
Lanstyák István: A kódváltásról - nyelvtani szempontból121
Évforduló
Varagya Szilvia: Magyar Hírmondó - az első magyar nyelvű időszaki lap131
Közlemények
L. Juhász Ilona: Szlovákiai magyar tájak néprajzi irodalma a bibliográfiák tükrében145
Rabec István: A nyelvvesztés vizsgálata pozsonyi magyar egyetemisták körében151
Reflexió
Mészáros András: A Magyarok Szlovákiában (1989-2004) című kötetről157
Műhely
A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma163
Dokumentumok
Joó András: Tiso elnök és egy magyar országgyűlési képviselő politikai természetű magánbeszélgetése 1943 tavaszán171
Könyvek
Liszka József: Voigt Vilmos: A vallási élmény története. Bevezetés a vallástudományba185
Szabómihály Gizella: É. Kiss Katalin: Anyanyelvünk állapotáról186
Varga Sándor: 189
Pintér Tibor: Fodor István: A világ nyelvei és nyelvcsaládjai191
3. szám
Tanulmányok
Zuzana Polácková: A nemzetközi nem állami intézmények és zsidó szervezetek szerepe az első világháború utáni kisebbségvédelem kialakulásában3
Tóth Endre: A csehszlovák diplomácia és Habsburg Károly első restaurációs kísérlete Magyarországon (1921. március 26-árpilis 5.) (2. rész)15
Gaucsík István: Gazdasági szervezetépítés és érdekvédelem. A csehszlovákiai magyarság két világháború közötti gazdasági szervezetei (2. rész)27
Kiss József: Novomesky és a szlovák-magyar kapcsolatok55
Dokumentum
Két levél
Illyés Gyula levele73
Ladislav Novomesky levele87
Műhely
Értékmentő kisebbségi közösségek
Az MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet Mukatársainak, kutatási programjának kiadványai 2001-2005105
Szakra László: A soknemzetiségű csehszlovák nemzetállam születése 1919-ben. Érvek, viták az 1919. évi párizsi békekonferencián109
Eiler Ferenc: "Kisebbségi külpolitika." Csehszlovákiai magyar részvétel az Európai Nemzetiségi Kongresszus tevékenységében 1925-1938123
Ilyés Zoltán: "Magyar lett most a mántából..." Háttérrajz a Felső-Bódva-völgyi németek hungarus-tudatához141
Bakó Boglárka: Erdővidékek - magyar mikrorégió a Székelyföld peremén151
Agora
Könyv az emberi és nemzeti jogokról (Öllös László: Emberi jogok - nemzeti jogok. Emberi és polgári jogok-e a nemzeti kisebbségek jogai? című könyvéről)173
Mészáros András: Öllös László könyvéről173
Vajda Barnabás: Öllös László munkájáról177
Konferencia
Simon Attila: Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történelméban. Nemzetközi kisebbségtörténeti konferencia185
Közlemény
Huszár Ágnes: A Népzenei Adattár189
Könyvek
Zeman László: Sturm László (szerk.): Sárosi magyar tükör195
Pelle István: Ferencz Anna: Hitből táplálkozva. Az 1674-es pozsonyi vértörvényszék elő idézett gömöri lelkészek és tanítók198
Vajda Barnabás: Romsics Ignác: Bethlen István. Politikai életrajz202
4. szám
Fazekas József: A pozsonyi magyar tanszék3
Tanulmányok
Zeman László: Nyelvtudomány és nyelvoktatás5
Jakab István: A jelzős szerkezetek összevonásának törvényszerűségei és szerepük az értelmező és az értelmezett szószerkezeti viszonyának tisztázásában21
Sima Ferenc: A magyar magánhangzó-harmónia jellemzéséhez43
Lanstyák István: A nyelvi tévhitekről - röviden55
Szabómihály Gizella: Nyelvművelés - nyelvtervezés - nyelvi menedzselés67
Misad Katalin: A szaknyelvi regiszterek fejlesztésének szemantikai és pragmatikai összefüggései szlovákiai magyar vizsonylatban77
Csehy Zoltán: Enea Silvio Piccolomini, a szerelem költője93
Mészáros András: A bűn és a bűnhődés motívuma a Don Juan-művekben101
Garaj Lajos: Az ember tragédiája a cseh és a szlovák színpadon111
Dusík Anikó: EötvösRegény127
Grendel Lajos: A modernizmus kezdetei a magyar prózában135
Hizsnyai Tóth Ildikó: Egy isteni színjáték a glogovai hegyen. "Mistico viaggio" a Szent Péter esernyőjében151
Turczel Lajos: Hagyományszemléletünk változásai 1919-1938 között165
Hushegyi Gábor: Brogyányi Kálmán - a művészet, a nép, a nemzet és a politika szolgálatában. 100 éve született a két világháború közötti korszak vitatott csehszlovákiai magyar személyisége 173
Jaroslava Pasiaková: Utópia és valóság Karel Capek és Karinthy Frigyes életművében189
Csanda Sándor: Ethey Gyula helytörténet-írói tudományos munkássága195
Fónod Zoltán: Tőzsér Árpád indulása és első költői korszaka209
Zalabai Zsigmond: Küzdelem a kisprózával225
Tőzsér Árpád: Bejáratok. Olvasáspróba Várady Szabolcs A rejtett kijárat című könyvéhez235
Műhely
Fazekas József: Hagyomány és kontextus. Beszélgetés Mészáros Andrással245
Agora
Pavol Bujnák: Az összehasonlító irodalomtörténet alapfogalmai255
Rudolf Chmel: Új kapcsolatok - régi problémák? 265
Dokumentum
Sas Andor: A pozsonyi zsidóság 18. és 19. századi jog- és gazdaságtörténetéhez269
Gaucsík István: Ismeretlen Sas-kézirat a pozsonyi zsidóság történetéről285
A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék kiadványai287
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Fórum Társadalomtudományi Szemle 2005/1-4. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2005/1-4. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2005/1-4.

A 3. szám lapélei kissé foltosak. Könyvtári könyvek voltak.

Állapot:
3.800 Ft
1.900 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba